Sprzedaż szkolenia została zakończona. Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową.

Certyfikowane warsztaty online LIVE

Odpowiedzialność i obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska w 2021 roku

Kompletna dokumentacja pozwoleń, zezwoleń, decyzji środowiskowych oraz analiza dokumentacji ewidencyjnej i sprawozdawczej

Jeżeli:
 • odpowiadasz za wypełnianie obowiązków środowiskowych w firmie, w której wprowadza się zanieczyszczenia do środowiska i gospodaruje się odpadami i musisz wiedzieć, jak w praktyce, zgodnie z wytycznymi na 2021 r. prowadzić ewidencję tych zanieczyszczeń,
 • musisz wiedzieć, jak od stycznia 2021 zmienią się odpowiedzialność i obowiązki firm w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów,
 • potrzebujesz podpowiedzi, jakie konkretnie pozwolenia, zezwolenia, decyzje, raporty, sprawozdania Twoja firma musi posiadać i przedkładać organom kontroli po wszystkich zmianach przepisów,

 

Nie może zabraknąć Cię na praktycznych warsztatach na rynku, które szczegółowo wskazują i wyjaśniają obowiązki ewidencyjne, dokumentacyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska!

Podczas warsztatów online omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie dane należy gromadzić, aby prawidłowo, zgodnie z najnowszymi wymaganiami przygotować obowiązkowe dokumenty na potrzeby kontroli spełnienia wymogów środowiskowych w 2021 roku,
 • Jakie procedury wydawania zezwoleń, pozwoleń i decyzji środowiskowych będą obowiązywać po 1 stycznia 2021,
 • Na co w 2021 r. w szczególności zwrócą uwagę inspektorzy WIOŚ i UM w obliczu nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami czy prawa wodnego,
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację dotyczącą obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, aby mieć pewność, że jest ona prowadzona prawidłowo i spełnić wymagania obowiązkowych opłat,
 • Za co najczęściej przedsiębiorstwa były karane w 2020 r. – przeanalizujemy listę najczęściej popełnianych błędów i damy konkretne wytyczne, jak ustrzec przed nimi swoją firmę.
Po warsztatach online będziesz wyposażony w:
 • wzorcowy plan wdrożenia wszystkich najnowszych wymagań środowiskowych w firmie, zgodnych z aktualnymi wymogami prawnymi - w tym powiemy jak w 2020 r. zmieniły się zasady uzyskiwania zezwoleń w gospodarce odpadami i jak w 2021 r. funkcjonować będzie baza BDO,
 • szczegółowy i rzetelny wykaz wszystkich obowiązków środowiskowych dla Twojego przedsiębiorstwa, które musisz wykazać jako spełnione podczas kontroli, aby nie narazić się na kary finansowe i administracyjne ze strony inspektorów WIOŚ i UM,
 • pewność, że doskonale przygotowałeś przedsiębiorstwo do coraz bardziej surowych przepisów ochrony środowiska i zabezpieczyłeś je przed poważnymi sankcjami finansowymi.
Program warsztatów online:
PANEL 1

PRAKTYCZNE ASPEKTY I SYTUAJE PROBLEMOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM EWIDENCJI BDO, SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ ODPADOWĄ I LEGALIZACJĄ GOSPODARKI ODPADAMI - na co należy bezwzględnie zwrócić uwagę?

 • Prawidłowe nadawanie kodów odpadom – case study.
 • Na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów - najczęstsze błędy i ich skutki prawne oraz finansowe.
 • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet wstrzymać działalność?
 • Obowiązkowe zmiany zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami – w jaki sposób przygotować się do sprawdzenia aktualności decyzji administracyjnych?
 • Jak w 2021 r. prowadzić bieżąco ewidencję odpadów – wskazówki praktyczne.
 • Nowe funkcjonalności BDO od 1 stycznia 2021 r. - co w praktyce oznacza obowiązek prowadzenie ewidencji odpadów i składania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej?
 • Ogólne zasady sprawozdawczości odpadowej.
 • Czy każdy podmiot zobowiązany jest do składania sprawozdania o odpadach?
 • Czy istnieją sytuacje gdy nie trzeba składać  sprawozdania o odpadach.
 • Co jeśli złożymy błędne sprawozdanie – jak uniknąć odpowiedzialności?

Warsztat: Obowiązkowa ewidencja odpadów

 • Jak wygląda elektroniczne prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań przez bazę BDO w 2021 roku?
 • Jakie dane są niezbędne, aby ewidencja nie została zakwestionowana w trakcie kontroli?
 • Jak ewidencjonujemy magazynowane odpady?
PANEL 2

Magazynowanie odpadów - nowe przepisy środowiskowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 – podsumowanie zmian, które obligatoryjnie należy wdrożyć w każdej firmie

 • Ogólne zasady magazynowania odpadów według ustawy o odpadach – czy możliwe jest prowadzenie działalności bez magazynowania odpadów?
 • Magazynowanie odpadów od stycznia 2021 – praktyczna interpretacja wchodzącego w życie nowego rozporządzenia.
 • Istotne elementy magazynowania odpadów a ochrona przeciwpożarowa – przypomnienie najważniejszych elementów rozporządzenia MSWiA.
 • Aktualne zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego magazynowania odpadów.
 • Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska – o czym bezwzględnie należy pamiętać, omówienie zmian i nowelizacji przepisów, których wdrożenie organy kontroli będą sprawdzać w 2021 roku?
 • Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami - jak w 2021 r. realizować obowiązki wynikające z Dz. U. 2019, poz. 1839?
PANEL 3

Wypełnianie zgłoszeń, wniosków o zezwolenia, pozwolenia i decyzje w zakresie ochrony środowiska oraz kontrole WIOŚ, RDOŚ i UM

 • Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami w 2021 r. – zezwolenie na zbieranie odpadów, decyzje na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – kiedy WIOŚ może odmówić wydania zezwolenia oraz kiedy decyzję wydaje Marszałek, a kiedy Starosta?
 • Kontrola WIOŚ i PPOŻ przed wydaniem decyzji – czy dotyczy tylko miejsc magazynowania, czy całego obiektu, instalacji i jak postąpić, gdy decyzja jest negatywna?
 • Aktualne obowiązujące wysokości nakładanych kar pieniężnych w gospodarce odpadami – za co WIOŚ może nałożyć karę w wysokości 5.000 zł, a za co grozi nawet 1.000.000 zł kary?
 • W jakich sytuacjach WIOŚ może kontrolować bez zapowiedzi, kiedy można odmówić przyjęcia kontroli?
 • Jak w praktyce przebiega kontrola, jaki jest możliwy zakres inspekcji i uprawnienia inspektorów? Jakie prawa w czasie kontroli przysługują kontrolowanemu? Jak w pełni przygotować się do kontroli, aby nie dać się niczym zaskoczyć?
 • Jaką dokumentację należy przedstawić, aby wykazać się pełnym i wzorcowym wywiązaniem się ze wszystkich obowiązków środowiskowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – lista kontrolna obowiązkowych dokumentów?
 • Kiedy można odwoływać się od decyzji inspektorów i w jakich sytuacjach są rozpatrywane na korzyść przedsiębiorców?
PANEL 4

OPŁATY Z KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA OBOWIĄZEK KONIECZNY DO SPEŁNIENIA DO KOŃCA MARCA

 • Najnowsze wytyczne do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z tytułu korzystania ze środowiska i rozliczania opłat emisyjnych – co jest istotne dla każdego przedsiębiorcy?
 • Jak obliczyć opłaty za korzystanie ze środowiska:
  • Zasady obliczenia opłaty za emisję gazów i pyłów do powietrza,
  • Zasady ustalenia opłaty za składowanie odpadów,
  • Jak zmienią się wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021.
 • Jak wyglądać ma sprawozdanie o opłatach do urzędu marszałkowskiego.
 • Opłaty za usługi wodne – forma opłat za wprowadzanie ścieków i pobory opłat, zasady ich ustalania i wnoszenia.
 • Aktualne zasady prowadzenia ewidencji na potrzeby opłat za korzystanie ze środowiska oraz pobory wody i wprowadzanie ścieków.
 • Obowiązujące w 2021 r. zasady raportowania wyników pomiarów zanieczyszczeń w postaci gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wody podziemnej i powierzchniowej.
Prelegent:
Mariusz Dyka

Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Doświadczony trener z zakresu ochrony środowiska, przewodniczący komisji Ekologii, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Praktyk z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

899 zł netto

699 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy