Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Forum Placówek Niepublicznych     

 

Szkolenie online LIVE

Organizacja pracy i profesjonalne zarządzanie finansami jednostki oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie oświatowym

Specjalistyczne szkolenie dla dyrektorów, wicedyrektorów, osób prowadzących i właścicieli niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przygotowujące do rozliczeń wydatkowania dotacji za bieżący rok, planowania budżetu na rok 2022 i organizacji działalności placówki niepublicznej po zmianach w przepisach

Jeśli:
 • regularnie pozyskujesz środki finansowe z dotacji na prowadzenie niepublicznej placówki i chcesz kompleksowo przygotować się do rocznego podsumowania ich wydatkowania,
 • chcesz mieć pewność, że Twoja placówka nie zostanie pozbawiona dotacji w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty i „wyrównania”,
 • musisz wiedzieć, na co możesz wydatkować i jak dokumentować wydawane środki z budżetu JST, by uniknąć ich zakwestionowania,
 • pragniesz rzetelnie przygotować się do zaplanowania budżetu swojej placówki na kolejny rok kalendarzowy, uwzględniając wszystkie wydatki możliwe do pokrycia z dotacji,
 • chcesz wiedzieć, jak najnowsze zmiany prawno-oświatowe wpływają na funkcjonowanie placówki niepublicznej,

weź udział w certyfikowanym szkoleniu dla prowadzących placówki niepubliczne, podczas którego przeanalizowane zostaną najnowsze przepisy prawa, orzecznictwo oraz przykłady z innych placówek niepublicznych, finansujących swoją działalność z dotacji z budżetu gminy.

Szkolenie, podzielone na 4 bloki tematyczne, umożliwi maksymalne wykorzystanie czasu spotkania z prelegentem na kształtowanie praktycznych umiejętności.

Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni:
 • Jak przygotować się do rocznego rozliczenia i samodzielnie zweryfikować wydatki z dotacji, by mieć pewność, że były ponoszone i dekretowane prawidłowo?
 • Jak z korzyścią dla placówki rozwiązać sytuacje problemowe w rozliczaniu dotacji wynikające z nieprecyzyjności i niespójności przepisów oświatowych?
 • Na co należy się przygotować w zakresie pozyskiwania i wydatkowania dotacji na funkcjonowanie placówki w 2022 r., aby organ kontrolujący nie zarzucił nam błędu?
 • Co należy wiedzieć o finansowaniu z dotacji kształcenia uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, by móc wydatkować na nie pieniądze z dotacji?
 • Jak się ustosunkować do zaleceń pokontrolnych organu nadzoru i co grozi w przypadku niezastosowania się do nich?

Szczegółowy program
Blok 1

Przygotowanie placówki niepublicznej do rozliczenia dotacji wydatkowanych w 2021 roku

 • Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i jej wpływ na wysokość środków przekazywanych placówce. Jak postępować w sytuacji zmiany wysokości dotacji w ciągu roku w wyniku aktualizacji? Czy dozwolone jest jej obliczanie „z wyrównaniem” od początku roku?
 • Czy można zakwestionować prawidłowość ustalania wysokości kwoty dotacji? Jakie roszczenia przysługują placówce w przypadku stwierdzenia, że dotacja po aktualizacji została zaniżona? Jak ich dochodzić?
 • Najaktualniejszy katalog wydatków możliwych do sfinansowania z dotacji – szczegółowe zestawienie i omówienie wydatków dopuszczalnych, spornych i niemożliwych do pokrycia z dotacji – wraz z podstawą prawną.
 • Jak w praktyce kwalifikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych w zgodzie z zapisami art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych?
 • Jakich informacji i dokumentów może żądać organ dotujący w rozliczeniu rocznym? Jak się do niego przygotować?
 • Jak postępować, gdy organ dotujący zarzuca placówce niepublicznej nieprawidłowe wydatkowanie dotacji w ciągu roku budżetowego? Jak się bronić w razie wszczęcia postępowania o zwrot dotacji na podstawie rozliczenia rocznego?
Blok 2

Planowanie kolejnego roku budżetowego – na co wydatkować dotacje i w jaki sposób dokumentować koszty?

 • Na co zwrócić uwagę w uchwałach dotacyjnych uchwalanych przez JST? Jakie obowiązki może nałożyć gmina na prowadzących placówki niepubliczne w zakresie dekretowania dokumentów oraz sporządzania odpisów/wyciągów i zestawień?
 • Co należy wiedzieć o finansowaniu wynagrodzeń osób zatrudnionych w placówce z dotacji? Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia finansowanego z dotacji w zależności od zakresu, formy wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy?
 • Dotowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych w placówce niepublicznej –jakie koszty mogą być finansowane z dotacji i jak prawidłowo je dokumentować?
 • Najczęstsze błędy w sposobie dokumentowania wydatków poniesionych z dotacji i jak ich uniknąć? Dobre praktyki w opisywaniu ogólnych rachunków i faktur, pozwalające uniknąć ich zakwestionowania w przyszłości.
 • Jakie dodatkowe dowody księgowe (poza fakturami) warto gromadzić, aby odpowiednio wykazać poniesione koszty?
 • Co mówi najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie rozstrzygania sporów na linii prowadzący placówkę niepubliczną–JST o rodzaj i wysokość wydatków finansowanych z dotacji?
Blok 3

Zmiany prawne obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 w przełożeniu na funkcjonowanie placówek niepublicznych

 • Zmiany w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego – kompetencje i zakres kontroli zewnętrznej, oceniającej przestrzeganie przepisów prawa, przebieg procesów kształcenia, efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.
 • Zalecenia pokontrolne – jakie obowiązują terminy ich realizacji i zgłaszania zastrzeżeń? Jakie mogą być konsekwencje niezastosowania się do zaleceń?
 • Jakie konsekwencje wynikają dla placówki niepublicznej ze wzmocnienia roli organu nadzoru pedagogicznego i kompetencji kuratora oświaty oraz zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi przez stowarzyszenia i inne organizacje?
Blok 4

Chat ekspercki z prowadzącym – odpowiedzi na dodatkowe pytania z zakresu tematycznego szkolenia

Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • Ponad 4 godziny szkolenia „na żywo” – praktyczna formuła szkolenia pomoże Ci zdobyć niezbędne umiejętności z zakresu zarządzania finansami w swojej placówce i pełnej kontroli nad ich wydatkowaniem i rozliczaniem w trybie rocznym.
 • Najaktualniejsza wiedza prawna – wyposażymy Cię w aktualną wiedzę o najważniejszych zmianach w prawie oświatowym obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022, mających wpływ na funkcjonowanie placówki niepublicznej.
 • Najlepszy ekspert – szkolenie poprowadzi doświadczony prawnik-praktyk i wyjątkowy specjalista w zakresie funkcjonowania i finansowania działalności placówek niepublicznych.
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – poświadczający ukończenie szkolenia i potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Szkolenie poprowadzi:
Robert Kamionowski
Robert Kamionowski

Radca prawny w Kancelarii Peter Nielsen & Partners, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym, administracyjnym, cywilnym i prawie pracy. Redaktor prowadzący czasopisma „Forum Placówek Niepublicznych” oraz bloga PrawoiEdukacja.pl, autor szeregu artykułów, publikacji i komentarzy w mediach.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • film szkoleniowy 10 najczęstszych wątpliwości dotyczących kwalifikacji nauczycieli – case studies.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy