Uwaga! Sprzedaż biletów zostanie uruchomiona wkrótce!

Organizator:

 

Certyfikowany ogólnopolski kurs zaawansowany dla ginekologów i położników

ENDOMETRIOZA - JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W DIAGNOSTYCE I LECZENIU

POZIOM ZAAWANSOWANY

Kurs online + sesja Q&A z ekspertami

ONLINE

UWAGA! Kurs przeniesiony na 25 lutego 2023 r.

Kurs poprowadzą:
dr n. med. Cezary Wojtyła
dr n. med. Cezary Wojtyła

Specjalista położnictwa i ginekologii. Szczególnym obszarem jego zainteresowań jest diagnostyka i leczenie endometriozy oraz związanej z nią niepłodności. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu położnictwa i ginekologii. Członek Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Międzynarodowego Stowarzyszenia Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii (ISUOG) oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

dr n. med. Tomasz Songin
dr n. med. Tomasz Songin

Doktor nauk medycznych. Specja­lista gineko­lo­g-po­łoż­nik. Absol­went Akademii Medycznej w Pozna­niu, gdzie rozpo­czął swoją pracę zawodową. Ukończył liczne szkolenia z zakresu gineko­lo­gii, ultra­so­no­gra­fii, laparo­skopii i histe­ro­sko­pii. Doświad­czenie zawodowe zdobywał w licz­nych warszaw­skich szpita­lach, koncen­trując swą uwagę na tech­ni­kach małoin­wa­zyjnej chirurgii gineko­lo­gicz­nej. Obecnie związany jest z Kli­niką Miracolo zajmującą się małoinwazyjną chirurgią w endometriozie oraz z Międzyleskim Szpitalem Specjalistycznym w War­sza­wie. 

Dlaczego ten kurs jest wyjątkowy?
 • Prezentacja i omówienie złotego standardu diagnostyki endometriozy w 2022 roku
 • Esencja wiedzy na temat lokalizacji ognisk endometriozy i patomechanizmów ją wywołujących
 • Jasne i przejrzyste algorytmy postępowania klinicznego w przypadku endometriozy zgodnie z wytycznymi ESHRE 2022
 • Śledzenie drzew decyzyjnych przy doborze właściwej farmakoterapii
 • Tylko u nas! Prezentacja autorskich dokumentacji przypadków w wersji fotograficznej i filmowej
Podczas kursu:

Specjalny panel Q&A z EKSPERTAMI:

 • dr n. med. Cezary Wojtyła
 • dr n. med. Tomasz Songin

Zadaj pytanie podczas trwania kursu naszemu ekspertowi, odpowiedź usłyszysz w trakcie trwania szkolenia!

Podczas kursu dowiesz się:
 • Jak uniknąć błędów w diagnostyce i leczeniu endometriozy
 • Jakie są możliwe postacie endometriozy i lokalizacje ognisk
 • Jakie są patomechanizmy objawów w endometriozie
 • Co stanowi złoty standard diagnostyki endometriozy w 2022 roku
 • Jakie błędy popełaniamy podczas sporządzania wywiadu z pacjentką lub podczas badania ginekologicznego
 • Jakie inne badania obrazowe odgrywają kluczową rolę w diagnostyce endometriozy
 • Jakie są aktualnie obowiązujące wytyczne leczenia endometriozy
Szczegółowy program kursu:
09:00

Rozpoczęcie kursu ENDOMETRIOZA - JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW W DIAGNOSTYCE I LECZENIU

09:00-09:15

Wprowadzenie do kursu

Praktyczny wymiar diagnostyki endometriozy w gabinecie
Przedstawienie przypadku "Pani Kasi" z podejściem standardowym

09:15-09:35

Definicja, etiopatogeneza i epidemiologia endometriozy

09:35-09:55

Postacie endometriozy

Przegląd dokumentacji fotograficznej i filmowej z autorksich źródeł oraz charakterystyka patomorfologiczna

09:55-10:10

Najczęstsze lokalizacje ognisk z uwzględnieniem poszczególnych rodzajów endometriozy

10:10-10:40

Objawy endometriozy

 • Powiązanie dolegliwości z lokalizacją ognisk
 • Patomechanizm powstawania dolegliwości - z czego wynikają konkretne objawy?
 • Częstość występowania objawów w rozbiciu na:
  • najczęstsze objawy endometriozy
  • niepłodność
  • nietypowe objawy endometriozy
10:40-11:00

Przerwa

11:00-13:30

Złoty standard diagnostyki endometriozy w 2022 roku - część I

 • Szczegółowy wywiad - na co zwrócić uwagę? Dlaczego tak istotny?
 • Niepłodność - znaczenie wywiadu
 • Wnikliwe badanie ginekologiczne - gdzie popełniamy błędy?
 • Szczegółowe badanie USG miednicy mniejszej - czego nie oglądamy na co dzień?
  • IDEA protokół badania w endometriozie
  • MUSA - jak nie przegapić adenomiozy i dlaczego to jest ważne?
  • Przedstawienie dużej ilości przypadków własnych z nagranymi badaniami USG
13:30- 14:15

Przerwa

14:15-15:20

Złoty standard diagnostyki endometriozy w 2022 roku - część II

 • Inne badania obrazowe: MRI, kolonoskopia, cystoskopia, TK, inne USG (TA, PR, TWC)
 • Biochemia - dlaczego jej nie zlecać?
 • Laparoskopia - czy nadal jest złotym standardem?
 • Podsumowanie procesu diagnostycznego ze szczegółowym omówieniem klasyfikacji:
  • ASRM - czy dobrze oceniamy stopień endometriozy?
  • ENZIAN - co to jest?
  • EFI - co to jest?
  • Kliniczne znaczenie powyższych klasyfikacji - czy to nam się przyda w gabinecie?
15:20-15:30

Ponowna ocena przypadku "Pani Kasi" z prawidłowym procesem diagnostycznym

15:30-15:45

Przerwa

15:45-16:45

Leczenie endometriozy

 • Metody leczenia endometriozy zgodnie z ESHRE 2022
 • Drzewo decyzyjne w leczeniu pacjentki objawowej
 • Drzewo decyzyjne w leczeniu niepłodności
16:45-16:55

Podsumowanie

16:55-17:10

Sesja Q&A z ekspertami

17:10

Zakończenie kursu

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy! Szkolimy lekarzy od 12 lat!

Nasza działalność przez lata rozwijała się podążając za najnowszą wiedzą medyczną oraz potrzebami klientów.

Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi pozycje takie jak: Forum Położnictwa i Ginekologii, Forum Pediatrii Praktycznej, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Forum Stomatologii Praktycznej, Praktyczna Ortopedia i Traumatologia.

Unikalne cechy i korzyści z kursu:
 • Tylko u nas! – wybitni polscy ginekolodzy przedstawią zagadnienie związane z diagnostyką i leczeniem endometriozy zgodnie z najnowszymi standardami
 • Podczas kursu uczestnik dowie się, jak wygląda złoty standard diagnostyki endometriozy w 2022 roku
 • 100% praktycznych porad - podczas kursu skupiamy się wyłącznie na takich  rozwiązaniach, którą mogą Państwo z powodzeniem wprowadzić od razu do swojego gabinetu
 • Nasi wykładowcy są oceniani przez uczestników - współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów, szkoleń i konferencji
 • Imienny certyfikat będący potwierdzeniem zdobytych umiejętności podpisany przez prelegentów
Miejsce i termin

Kurs ONLINE

7 grudnia 2022 r.
godz. 09.00-17.10

WERSJA STANDARD

UDZIAŁ ONLINE STANDARD zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w szkoleniu ONLINE
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
WERSJA PREMIUM

UDZIAŁ ONLINE PREMIUM zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w szkoleniu ONLINE
 • certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
Wybierz swoją wersję

UWAGA - ZMIANA DATY

25.02.2023

Udział STANDARD

UWAGA - ZMIANA DATY

25.02.2023

Premium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy