Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

realestate magazine

 

OGÓLNOPOLSKIE CERTYFIKOWANE WARSZTATY

Kompletna dokumentacja techniczna, administracyjna i finansowa nieruchomości zabezpieczająca odpowiedzialność zarządcy w 2021 roku

Wymagania prawne i techniczne, „wzorcowe” dokumenty i załączniki, właściwa interpretacja zmian w Prawie Budowlanym
 

Jeżeli jako zarządca lub dyrektor techniczny obiektu chcesz dowiedzieć się, jak:
 • właściwie zabezpieczyć swoją odpowiedzialność prawną i zawodową w 2021 roku, wykorzystując obowiązujące w 2021 roku druki i formularze potrzebne do zarządzania nieruchomościami,
 • prowadzić kompletną i zgodną z aktualnymi wymaganiami prawnymi dokumentację budynku, tak, by bez obaw przejść kontrolę organów nadzorczych,
 • prawidłowo dokumentować remonty, przebudowy i wszelkie działania prowadzone na obiekcie,
 • podejmować decyzje w oparciu o zmiany w prawie budowlanym wprowadzone z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Podczas warsztatów pokażemy i omówimy na przykładach, w jaki sposób:
 • prawidłowo udokumentować obowiązkowe kontrole okresowe obiektu i instalacji technicznych, aby mieć gwarancję spełnienia wszystkich aktualnych wymogów prawnych,
 • aktualizować i modyfikować regulaminy budynku, instrukcje użytkowania urządzeń i plany ewakuacyjne w przypadku modernizacji, aby w razie awarii bądź katastrofy budowlanej zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób użytkujących nieruchomość,
 • przygotować kompletną dokumentację obowiązującą w 2021 roku w zależności od rodzaju budynku, którym się opiekujesz – nieruchomości przemysłowej, komercyjnej czy mieszkaniowej,
 • zabezpieczyć budynek pod kątem przeciwpożarowym zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i jak prawidłowo udokumentować przeprowadzone działania,
 • postępować w przypadku wykrycia samowoli budowlanej,

Program warsztatów:
BLOK I

Przeglądy i kontrole budynków – dokumentacja zgodna z obowiązującymi w 2021 roku zasadami. Jak się przygotować, żeby bez obaw przejść kontrolę inspektorów Nadzoru Budowlanego?

 • Kontrole kotłów, instalacji grzewczej, elektrycznej i klimatyzacyjnej, przewodów kominowych i wentylacyjnych – jak je dokumentować, aby wypełnić wszystkie wymagania prawne wynikające m.in. z ustawy o charakterystyce energetycznej budynków?
 • Jak na podstawie przeprowadzonych kontroli przygotować protokół kontroli stanu technicznego obiektu – co powinien zawierać, aby był zgodny z wymaganiami?
 • Oceny i ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku – co bezwzględnie powinno się w nich znaleźć?
 • Jakie elementy dokumentacji technicznej sprawiają największe problemy i jak sobie radzić mało precyzyjnymi przepisami i kruczkami prawnymi?
BLOK II

Książka Obiektu Budowlanego w świetle wymagań obowiązujących w 2021 roku

 • W jaki sposób dokonać w KOB wpisów dotyczących kontroli okresowych obiektu – rocznych, pięcioletnich, z nakazu Nadzoru Budowlanego? Omówienie przykładowych wzorcowych wpisów.
 • KOB jako rejestr dokumentów technicznych nieruchomości – które zdarzenia bezwzględnie należy wpisywać do Książki Obiektu Budowlanego i jak to robić zgodnie z wymaganiami prawnymi?
 • Protokoły, projekty, opinie, ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku – co musi się w nich znaleźć i jakie inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dokonanie określonej czynności należy dołączyć do KOB?
 • W jaki sposób rejestrować w KOB wyniki i wnioski z kontroli stanu technicznego budynków, a także remontów, które musiały zostać przeprowadzone zaraz po kontroli?
 • Zagubiona dokumentacja – w jaki sposób otworzyć brakującą oryginalną dokumentację?
BLOK III

Kompletna dokumentacja ppoż, instrukcje i regulaminy w służbie zapewnienia bezpieczeństwa nieruchomości

 • Regulamin budynku, plan ochrony, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – jak je tworzyć, modyfikować i planować ich przestrzenne rozmieszczenie, aby zapewnić 100% bezpieczeństwa i zgodność z aktualnymi wymaganiami prawnymi? Case study: przekształcenie mieszkania w budynku wielorodzinnym w przedszkole - procedura.
 • Plan ewakuacyjny i procedury alarmowe – jak dopasować strategię ewakuacji do przeznaczenia budynku i jak ją udokumentować, aby była czytelna dla osób użytkujących nieruchomość i jednocześnie zabezpieczała odpowiedzialność zarządzającego?
 • Kompletna DTR urządzeń w częściach wspólnych – czyli co egzekwować od dostawców i producentów sprzętu technicznego zainstal0owanego na nieruchomości, jakie dokumenty wymagane są w przepisach prawa?
BLOK IV

Kompletowanie i ocena dokumentacji powykonawczej budowy, przebudowy i remontu

 • Jak dokumentować rozpoczęcie procesu budowlano-remontowego - kiedy i jakie dokumenty są niezbędne i jak praktycznie odróżnić roboty budowlane od bieżącej konserwacji, aby mieć pewność, że zostały dopełnione wszelkie formalności dokumentacyjne? Jak powinien wyglądać protokół odbioru robót budowlanych?
 • Realizacja robót budowlanych a przepisy prawa – kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę, kiedy wystarczy zgłoszenie, a kiedy możliwe jest przeprowadzenie robót bez załatwiania formalności? W jaki sposób zmiany w prawie budowlanym wprowadzone 1 stycznia 2021 roku upraszczają procedurę składania wniosku o pozwolenia na budowę? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
 • Umowa o roboty budowlane jak ją zawrzeć z korzyścią dla zarządcy i właściciela budynku, aby zabezpieczyć własne interesy? Znaczenie umowy w przypadku dochodzenia usuwania wad. Omówienie przykładowych, korzystnych klauzul umownych oraz możliwości dochodzenia usuwania wad i usterek budowlanych w świetle przepisów.
BLOK V

W jaki sposób zarządzać dokumentacją finansową oraz na jej podstawie optymalizować koszty funkcjonowania nieruchomości?

 • Jak opracować roczny budżet operacyjny oraz 3-letni plan inwestycyjny i jak go funkcjonalnie modyfikować, aby ująć w nim wszystkie niezapowiedziane prace, a jednocześnie zmieścić się w założonych uprzednio kosztach?
 • Na co bezwzględnie zwrócić uwagę sprawdzając prawidłowość otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz realizowanych płatności na rzecz dostawców, aby mieć pewność, że płacisz dokładnie za to, co zamawiałeś? Pokażemy, jak czytać umowy z zewnętrznymi firmami i dostawcami mediów.
 • Źródła pozyskiwania środków na przeprowadzenie robót budowlanych - omówienie potencjalnych rozwiązań i dostępnych możliwości.
BLOK VI

Nowe prawo budowlane – istotne zmiany w przepisach budowlanych dla zarządcy nieruchomości w 2021 roku

 • Przepisy prawne gwarantujące wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych i seniorów – wyposażenie budynków w windy oraz podnośniki przy schodach. Omówienie aktualizacji przepisów związanych z projektowaniem wejścia do klatek schodowych i parkingach znajdujących się przy budynkach.
 • Nowe prawo budowlane a legalizacja samowoli budowlanej – w jaki sposób na korzyść inwestora zmieniają się przepisy? Na czym polega procedura uproszczonej legalizacji?
Warsztaty poprowadzi:
Michał Substyk
Michał Substyk

licencjonowany zarządca nieruchomości (licencja Nr 7687 uzyskana w 2001 r.). Zarządzaniem nieruchomościami zajmuje się od połowy lat 90 ubiegłego stulecia. Swoje doświadczenie zawodowe budował zarządzając nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot i podmiotów gospodarczych. Posiada również długoletnią praktykę w prowadzeniu inwestycji budowlanych, nadzorując wszystkie etapy: przygotowanie, realizację, odbiór i oddanie do użytkowania. Członek zwykły Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości "Warecka", oraz członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Autor licznych publikacji, wykładowca na kursach i szkoleniach dla zarządców nieruchomości.

Warsztaty skierowane są do:
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • zarządców budynków,
 • administratorów nieruchomości,
 • właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów),
 • działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych,
 • pracowników urzędów - osób, które zarządzają mieniem własności publicznej.
Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy