Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Ogólnopolskie Certyfikowane Warsztaty

Profesjonalny warsztat z oceny ryzyka technicznego maszyn i aktualizacji instrukcji techniczno-ruchowej wg wymagań na 2019 i 2020 rok

Instruktaż i metodyka analizy ITR przy wprowadzeniu do obrotu maszyn po zakupie, remoncie, modernizacji lub połączeniu w linię produkcyjną

Jeżeli:
 • chcesz wziąć udział w praktycznym warsztacie, podczas którego nauczysz się odtwarzać brakującą instrukcję obsługi maszyny, przećwiczysz uzupełnianie dokumentacji po przeprowadzonym remoncie lub modernizacji zgodnie z wymaganiami Dyrektywy MD 2006/42/WE i prawa polskiego,
 • potrzebujesz gotowych szablonów oraz wzorów dokumentów, aby mieć pewność, że prawidłowo odtworzysz lub uzupełnisz instrukcję maszyny na wypadek kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • masz w swojej firmie maszyny wykonane na własny użytek lub sprowadzone z zagranicy i chcesz poznać procedury i czynności, w tym dotyczące oceny ryzyka, które należy podjąć w przypadku wprowadzania do użytku,

To zapraszamy na jedyne na rynku praktyczne warsztaty szkoleniowe, które wyposażą Cię w zestaw gotowych do użycia wzorcowych instrukcji i dokumentów potwierdzających zgodność wykonanej dokumentacji z obowiązującymi wymaganiami!

Dzięki udziałowi w warsztatach:
 • będziesz potrafił szybko i skutecznie stworzyć pod względem treści i formy instrukcję maszyny nowej, tzn. maszyny wprowadzanej do obrotu lub oddawanej do użytku na rynek Unii Europejskiej po raz pierwszy,
 • przeprowadzisz kompletny audyt dokumentacji maszynowej w swojej firmie i zyskasz pewność, że w przypadku awarii maszyny, wypadków oraz wszelkich kwestii spornych, również prawnych, będziesz miał wzorcowo przygotowane dokumenty, np. uniwersalny szablon DTR,
 • dostaniesz gotową checklistę do weryfikacji instrukcji obsługi dostarczonej wraz z maszyną podlegającą pod MD 2006/42/WE,
 • nauczysz się oceniać ryzyko techniczne maszyny i poznasz przykłady wzorcowo opracowanych elementów oceny ryzyka technicznego maszyny zgodnie z PN-EN ISO 12100
 • pod okiem prelegenta uzupełnisz DTR wraz z wszystkimi obowiązującymi wymaganiami MD 2006/42/WE odnośnie przygotowania instrukcji obsługi,
 • otrzymasz zestaw przykładowych kart oceny wymagań minimalnych i zasadniczych.
Program warsztatów
Część 1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTRUKCJI TECHNICZNO RUCHOWEJ MASZYNY - PRZEPISY PRAWNE ORAZ NORMY KRAJOWE I EUROPEJSKIE

 • ELEMENTY SKŁADOWE INSTRUKCJI WG DYREKTYWY 2006/42/WE - co wchodzi w zakres dokumentacji technicznej maszyn zgodnie z nową Dyrektywą 2006/42/WE, a jak w praktyce wygląda dopuszczalne minimum?
 • JĘZYK INSTRUKCJI - jak w praktyce wyegzekwować tłumaczenie instrukcji obsługi dla maszyny sprowadzonej z zagranicy – do kogo należy się zwrócić i jakich argumentów użyć aby szybko i bezpłatnie uzyskać tłumaczenie?
 • AUDYT POPRAWNOŚCI I KOMPLETNOŚCI INSTRUKCJI - jak sprawdzić poprawność dokumentacji maszyn „starych” lub zakupionych na rynku wtórnym wg obowiązujących wytycznych rozporządzenia Dz. U. Nr 199, poz. 1228?
 • INSTRUKCJA DLA MASZYN Z UE I SPOZA UE - jakie druki i formularze należy obowiązkowo przygotować z uwzględnieniem podziału na kraj pochodzenia maszyny?
 • INSTRUKCJA DLA MASZYN ZMODYFIKOWANYCH I WYKONANYCH NA WŁASNE POTRZEBY - jakie wytyczne obowiązują w 2019 r. oraz w 2020 roku. 
Część 2

OCENA RYZYKA TECHNICZNEGO MASZYN wg normy PN-EN ISO 12100

 • ZASADY OCENY RYZYKA MASZYN - norma PN-EN ISO 12100 i dyrektywa maszynowa 2006/42/WE.
 • ANALIZA ZAGROŻEŃ I SZACOWANIE RYZYKA TECHNICZNEGO MASZYN - obowiązujące wymagania „od A do Z” i aktualne wytyczne obowiązujące oraz zapowiedź na rok 2020.
 • ZALECANE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE - wykaz działań zmniejszających poziom ryzyka maszyny, które można wprowadzić od ręki.
CASE STUDY: Praktyczne zastosowanie nowej normy PN-EN ISO 12100 przy ocenie ryzyka „starej” maszyny.
Część 3
WARSZTAT PRAKTYCZNY

Przygotowanie instrukcji techniczno-ruchowej maszyny krok po kroku wg aktualnych zaleceń dotyczących struktury i treści wzorcowej instrukcji

 • odtworzenie brakującej instrukcji obsługi w urządzeniach, których producent już nie istnieje,
 • proces dostosowywania dokumentacji maszyny po remoncie i modernizacji wg nowych wymagań minimalnych i zasadniczych,
 • wprowadzanie zmian w DTR po modyfikacji maszyny,
 • analizę zagrożeń i ocenę ryzyka technicznego maszyn przygotowując instrukcję eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem nowych zasad bezpieczeństwa,
 • wypełnianie krok po kroku książki eksploatacji maszyny, dokumentu, który musisz mieć przygotowany na potrzeby kontroli UDT i PIP w 2019 i 2020 roku,
 • kontrolę poprawności dokumentów dołączanych do maszyn wprowadzanych do użytku oraz wytworzonych lub zmodyfikowanych na własny użytek wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Przez cały czas trwania warsztatów mogą Państwo zadawać pytania, na bieżąco wyjaśniać wątpliwości i konsultować z prelegentem zakres informacji wymagany przy odtwarzaniu i uaktualnianiu dokumentacji technicznej maszyny.
Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim:
 • Szefów Służb Utrzymania Ruchu
 • Kierowników Produkcji
 • Kierowników Działów Technicznych
 • Głównych Mechaników
 • Osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn
 • Konstruktorów i Technologów
 • Osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE
 • Automatyków i Inżynierów Produkcji
Prelegent:
Tomasz Otrębski

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 16 lat związany z przemysłem. Inżynier – praktyk, projektant systemów sterowania i zasilania maszyn i instalacji przemysłowych, konsultant, doradca i trener. Projektował, budował i uruchamiał maszyny oraz instalacje przemysłowe. Wspiera producentów maszyn z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej przy projektowaniu, budowie i modernizacjach maszyn oraz linii produkcyjnych oraz w procesie oceny zgodności z dyrektywami nowego podejścia, m.in. dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE, dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE, dyrektywa Atex 2014/35/UE. Optymalizuje procesy inwestycyjne w zakresie doboru skutecznych technicznych środków ochronnych zapewniających bezpieczeństwo i funkcjonalność dla maszyn i procesów przemysłowych. Ponad 5000 godzin wypracowanych na szkoleniach i wykładach. Zainteresowania to bezpieczeństwo w przemyśle 4.0, standaryzacja i optymalizacja wymagań z obszaru bezpieczeństwa maszyn i procesów na rynku globalnym, bezpieczeństwo służb utrzymania ruchu oraz służb serwisowych, skuteczne szkolenia dla inżynierów realnie wpływające na bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych, Internet rzeczy (IoT) i możliwości poprawy bezpieczeństwa z wykorzystaniem analiz Big Data.

Miejsce i termin

Katowice, 28.10.2019 r.
Warszawa, 30.10.2019 r.
Poznań, 31.10.2019 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1199 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy