FAQ

 

1. Jak zgłosić udział w szkoleniu?

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku ewentualnych trudności prosimy o przesłanie wiadomości e-mail pod adres BOK@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w szkoleniu.

 

2. Co zrobić, jeśli nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia mojego zgłoszenia?

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego automatycznie zostanie wysłane na adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK@forum-media.pl).

 

3. Co zrobić po otrzymaniu faktury proformy?

Na około 5 dni przed szkoleniem wysyłana jest na adres mailowy zamawiającego podany w formularzu zgłoszeniowym faktura pro forma. Fakturę proforma należy opłacić. W terminie 7 dni po opłaceniu faktury pro forma zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie wysłana Pocztą Polską na adres zamawiającego. Jeśli zamawiający nie opłacił przed szkoleniem faktury pro forma, jest zobowiązany do opłacenia faktury VAT, która zostanie wystawiona w terminie 7 dni po szkoleniu i wysłana Pocztą Polską na adres zamawiającego.

 

4. Kiedy muszę zapłacić za udział w szkoleniu?

Za udział w warsztatach należy zapłacić na podstawie faktury proformy przed rozpoczęciem warsztatów lub faktury VAT wysyłanej do uczestników warsztatów. Opłacenie proformy nie jest warunkiem koniecznym do udziału w warsztatach.

 

5. Jak wprowadzić zmiany w danych przesłanych do faktury?

Wszelkie zmiany dotyczące danych przesłanych do faktury można zgłosić przed szkoleniem. W tym celu należy wysłać informację drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.

 

6. Czy mogę zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia i nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.

 

7. Czy w szkoleniu może wziąć udział w zastępstwie inna osoba?

Tak. Jeżeli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu i nie możesz zrezygnować, w zastępstwie w szkoleniu może uczestniczyć inna osoba. Należy poinformować o tym organizatorów szkolenia przed terminem szkolenia, podając w szczególności dane nowego uczestnika szkolenia.

 

8. Co zrobić, jeśli chcesz zmienić nazwisko uczestnika szkolenia?

Aby zmienić dane uczestnika szkolenia, należy wysłać wiadomość mailową na adres BOK@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, jakie mają zostać zmienione, oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.

 

9. Gdzie i w jakich godzinach odbędzie się szkolenie?

Dokładna informacja o tym, jak dojechać na miejsce szkolenia oraz wszystkie informacje organizacyjne wraz z fakturą pro-formą zostaną wysłane do uczestników około 5 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

10. Czy otrzymam materiały po szkoleniu?

Każdy uczestnik otrzyma kompletne materiały danego szkolenia. Materiały zostaną wysyłane drogą mailową po szkoleniu. Na szkoleniu zapewniamy również długopis i notatnik. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy