FAQ

 

1. Jak zgłosić udział w szkoleniu?

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku ewentualnych trudności prosimy o przesłanie wiadomości e-mail pod adres BOK@forum-media.pl z informacją o chęci wzięcia udziału w szkoleniu.

 

2. Co zrobić, jeśli nie otrzymałem potwierdzenia przyjęcia mojego zgłoszenia?

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego automatycznie zostanie wysłane na adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK@forum-media.pl).

 

3. Co zrobić po otrzymaniu faktury proformy?

Na około 5 dni przed szkoleniem wysyłana jest na adres mailowy zamawiającego podany w formularzu zgłoszeniowym faktura pro forma. Fakturę proforma należy opłacić. W terminie 7 dni po opłaceniu faktury pro forma zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie wysłana Pocztą Polską na adres zamawiającego. Jeśli zamawiający nie opłacił przed szkoleniem faktury pro forma, jest zobowiązany do opłacenia faktury VAT, która zostanie wystawiona w terminie 7 dni po szkoleniu i wysłana Pocztą Polską na adres zamawiającego.

 

4. Kiedy muszę zapłacić za udział w szkoleniu?

Za udział w warsztatach należy zapłacić na podstawie faktury proformy przed rozpoczęciem warsztatów lub faktury VAT wysyłanej do uczestników warsztatów. Opłacenie proformy nie jest warunkiem koniecznym do udziału w warsztatach.

 

5. Jak wprowadzić zmiany w danych przesłanych do faktury?

Wszelkie zmiany dotyczące danych przesłanych do faktury można zgłosić przed szkoleniem. W tym celu należy wysłać informację drogą mailową pod adres BOK@forum-media.pl. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu 48 h.

 

6. Czy mogę zrezygnować z udziału w szkoleniu?

Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu w terminie do 14 dni przed datą szkolenia w formie pisemnej. Uczestnik, który nie złożył rezygnacji z udziału we wskazanym terminie przed datą szkolenia, zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa. Uczestnik, który nie wziął udziału w szkoleniu, otrzyma od organizatora kompletne materiały szkoleniowe, które były przewidziane dla uczestników szkolenia.

 

7. Czy w szkoleniu może wziąć udział w zastępstwie inna osoba?

Tak. Jeżeli nie możesz wziąć udziału w szkoleniu i nie możesz zrezygnować, w zastępstwie w szkoleniu może uczestniczyć inna osoba. Należy poinformować o tym organizatorów szkolenia przed terminem szkolenia, podając w szczególności dane nowego uczestnika szkolenia.

 

8. Co zrobić, jeśli chcesz zmienić nazwisko uczestnika szkolenia?

Aby zmienić dane uczestnika szkolenia, należy wysłać wiadomość mailową na adres BOK@forum-media.pl. W wiadomości proszę podać dane, jakie mają zostać zmienione, oraz numer klienta lub nazwę podmiotu zgłaszającego.

 

9. Gdzie i w jakich godzinach odbędzie się szkolenie?

Dokładna informacja o tym, jak dojechać na miejsce szkolenia oraz wszystkie informacje organizacyjne wraz z fakturą pro-formą zostaną wysłane do uczestników około 5 dni przed terminem szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

10. Czy otrzymam materiały po szkoleniu?

Każdy uczestnik otrzyma kompletne materiały danego szkolenia. Materiały zostaną wysyłane drogą mailową po szkoleniu. Na szkoleniu zapewniamy również długopis i notatnik. Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

11. Czy mogę wziąć udział w jednym lub w wybranych modułach kursu z cyklu Akademia Wiedzy?

Szkolenie z cyklu Akademia Wiedzy jest szkoleniem kompleksowym, podzielonym na 4 lub 6 modułów szkoleniowych w różnych terminach. W związku z tym nie ma możliwości zakupu pojedynczego modułu akademii.

 

12. Czy mogę zapłacić w ratach za szkolenie z cyklu Akademia Wiedzy?

Tak. Płatność za akademie jest rozłożona na raty, dokonywana jest na podstawie faktury VAT wysyłanej do Państwa po każdym module szkoleniowym. Istnieje także możliwość opłacenia całego kursu z góry. Wówczas należy to zgłosić pisemnie w formularzu w polu "Uwagi" lub podczas kontaktu z doradcą.

 

13. Czy otrzymam nagranie szkolenia z cyklu Akademia Wiedzy?

Tak. Do 10 dni roboczych po transmisji szkolenia "na żywo" udostępniamy uczestnikom nagranie szkolenia wraz z prezentacją multimedialną.

 

14. Jak wyglądają i ile trwają moduły szkoleniowe z cyklu Akademia Wiedzy?

Przeważnie moduł szkoleniowy trwa około 3 godzin zegarowych. Przed szkoleniem otrzymują Państwo od nas link wraz z hasłem do platformy, na którą należy się zalogować w podanym przez nas terminie (informacje organizacyjne są rozsyłane na adres e-mail kilka dni przed planowanym wydarzeniem). Uczestnik będzie miał podgląd na prelegenta oraz prezentację multimedialną, a także będzie miał dostęp do czatu. Poprzez okno czatu można nawiązywać interakcję z prelegentem i innymi uczestnikami szkolenia.

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy