Edukacja i psychologia

Szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, pedagogów i logopedów to rozwijające warsztaty i wykłady. Zdobądź merytoryczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę!

Nadchodzące wydarzenia
Edukacja psychologia
online
Anatomia palpacyjna w skutecznej diagnozie i terapii logopedycznej

- w jaki sposób wykorzystać palpację podczas pracy z pacjentem logopedycznym

Miejsce:
Termin:
Cena:
Online
28 lutego 2024
Psychologia
online
Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych oraz fobii u osób dorosłych

certyfikowane szkolenie online

Miejsce:
Termin:
Cena:
Online
31 stycznia 2024
Edukacja psychologia
online
KONTROLA WYDATKOWANIA DOTACJI W 2024 R. – NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA CHRONIĄCA PLACÓWKĘ NIEPUBLICZNĄ

Specjalistyczne szkolenie przygotowujące do kontroli wydatkowania dotacji przez organ nadzoru, dokumentowania wydatków pokrywanych z dotacji oraz organizacji działalności placówki niepublicznej.

Miejsce:
Termin:
Cena:
Szkolenie Online Live
30 stycznia 2024
Edukacja psychologia
online
Przemoc fizyczna, psychiczna i cyberprzemoc jako przejawy przemocy rówieśniczej

Jak wdrożyć skuteczne postępowanie terapeutyczne i działania profilaktyczne?

Miejsce:
Termin:
Cena:
Online
26 stycznia 2024
Edukacja psychologia
online
Terapia taktylna w pracy terapeuty integracji sensorycznej z dziećmi w spektrum autyzmu

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ONLINE

Miejsce:
Termin:
Cena:
Online
26 stycznia 2024
Psychologia
online
Osobowość borderline – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat specyfiki diagnozy i terapii osobowości typu borderline.

Miejsce:
Termin:
Cena:
Online
15 grudnia 2023
Edukacja psychologia
online
archiwalne
Nowe Standardy Ochrony Małoletnich – wytyczne i procedury postępowania w roku szkolnym 2023/2024

Szkolenie dla dyrektorów publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli z wdrożenia obligatoryjnych procedur i przepisów w zakresie ochrony małoletnich przed przemocą oraz omawiające niezbędne narzędzia i wzory dokumentów na wypadek kontroli.

Miejsce:
Termin:
Cena:
Online
29 listopada 2023
799.00
Dyrekcja administracja
online
archiwalne
Finanse jednostki oświatowej – prawidłowe rozliczenie i dokumentacja dotacji dla placówki niepublicznej w roku szkolnym 2023/2024

Szkolenie poprowadzi: Robert Kamionowski

Miejsce:
Termin:
Cena:
Online
28 listopada 2023
799.00
Edukacja psychologia
online
archiwalne
Interwencja kryzysowa jako specjalistyczna pomoc psychologiczna

- jak zwiększyć skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami zmagającymi się z sytuacją kryzysową

Miejsce:
Termin:
Cena:
Online
24 listopada 2023
799.00
Edukacja psychologia
online
archiwalne
Skuteczne techniki i metody przygotowywania uczniów do sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych z matematyki w roku szkolnym 2023/2024

Certyfikowane szkolenie online na żywo dla nauczycieli matematyki uwzględniające aktualne wytyczne MEiN i CKE w zakresie wymagań podstawy programowej na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2024 r.

Miejsce:
Termin:
Cena:
Online
30 października 2023
699.00
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy