Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Ogólnopolskie Warsztaty

Ocena ryzyka zawodowego 2019

Przygotowywanie, tworzenie i dokumentowanie: kart ocen ryzyka zawodowego, instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpieczeństwa po zmianach prawnych

Jeżeli odpowiadasz za bezpieczeństwo pracowników w firmie i musisz:
 • Uwzględniać w kartach wszystkie zmiany w prawie, który mają realny wpływ na ocenę ryzyka zawodowego
 • Prawidłowo zidentyfikować istniejące zagrożenia w środowisku pracy, a także odpowiednio ocenić poziom ryzyka
 • Dostosować i wdrożyć środki ochrony indywidualnej oraz odpowiednie instrukcje stanowiskowe i regulaminy tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej
 • Na bieżąco analizować proces oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których zdarzył się wypadek, aby przygotować takie karty, które nie zostaną zakwestionowane

To nie może Cię zabraknąć na jedynych tak praktycznych warsztatach, podczas których prelegent wraz z uczestnikami rozłoży na czynniki pierwsze na pozór skomplikowaną procedurę oceny ryzyka zawodowego, zgodną z aktualnymi wytycznymi!

Dzięki udziałowi w naszych warsztatach:
 • Zyskasz 100% pewności, że przygotowane przez Ciebie karty oceny ryzyka prawidłowo opisują wszystkie zagrożenia występujące na stanowiskach pracy i nie pojawiają się w nich żadne błędy
 • Zabezpieczysz swoich pracowników, dobierając odpowiednie środki ochrony indywidualnej, właściwe do poziomu i rodzaju zagrożeń
 • Wyposażysz się w fachowe narzędzia, w tym gotową do wykorzystania dokumentację, dzięki której zabezpieczysz interesy swoje i pracodawcy na wypadek kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy
 • Z łatwością opracujesz plan działań korygujących i zapobiegawczych dostosowany do specyfiki środowiska pracy i występujących w nich zagrożeń
 • Nie będziesz tracił czasu na szukanie jednoznacznych opisów, jakie muszą znaleźć się w karcie oceny ryzyka – na przykładach kart z przedsiębiorstw pod okiem eksperta zostaną przeanalizowane najczęściej pojawiające się błędy i braki w dokumentacji
 • Przekonasz się, jak ostatnie i planowane zmiany w prawie wpływają na procedurę oceny ryzyka i co koniecznie musisz uwzględnić w kartach, procedurze oceny i innych przygotowywanych przez Ciebie dokumentach
Program warsztatów:
BLOK 1

Obowiązki pracodawcy i specjalisty BHP w zakresie oceny ryzyka zawodowego – co nowego trzeba uwzględnić w dokumentacji po zmianach prawnych 2018/2019

 • Kto i w jaki sposób jest zobowiązany do dokonania zmian w rejestrach, ocenie ryzyka, procedurach bezpieczeństwa w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń, m. in. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. poz. 796), w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. poz. 854), w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. poz. 134)
 • Substancje chemiczne stosowane w zakładach pracy – jakie błędy stwierdzano w zakresie bezpieczeństwa, określania zagrożeń, oceny ryzyka, badań i pomiarów, czynników szkodliwych, co obligatoryjnie musi zawierać dokumentacja, aby nie narażać pracodawcy na kary
 • Jak skutecznie analizować proces oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym zdarzył się wypadek? – omawiamy na podstawie analizy wypadków przy pracy w 2018 roku
 • Jak dokumentować i zapoznawać z oceną ryzyka zawodowego cudzoziemców ?
Blok 2

Procedura oceny ryzyka zawodowego w 5 krokach - metodą PN-N 18002, RISK SCORE i metodę wstępnej analizy zagrożeń (metoda PHA), czyli jakie elementy procedury muszą zostać obligatoryjnie uwzględnione:

 1. Gromadzenie właściwych danych niezbędnych do przeprowadzenia ORZ
 2. Identyfikacja zagrożeń
 3. Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami – szacowanie prawdopodobieństwa ciężkości i następstw zagrożeń
 4. Planowanie działań korygujących i naprawczych
 5. Monitorowanie i dokumentowanie ryzyka
 • Jakie są najtrudniejsze kroki oceny ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk w tym dla grup szczególnego ryzyka, m.in.: niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo, młodocianych, kobiet w ciąży ?
 • Jak prawidłowo minimalizować ryzyko resztkowe i jakie informacje należy bezwzględnie uaktualnić w karcie oceny przed i po wypadku przy pracy?
Blok 3

Jakie były najczęstsze błędy popełniane w kartach oceny ryzyka wg PIP w 2018 roku? Jakie zapisy najczęściej kwestionuje PIP i Sanepid? Na co należy zwrócić szczególną uwagę w 2019 r. ?

 • Czynności wykonywane sporadycznie i zadania specjalne – jak uwzględnić zagrożenia inne niż typowe dla stanowiska, np. naprawy, konserwacje, regulacje urządzeń?
 • Jak opisywać w karcie oceny pozycję przy pracy, tempo, powtarzalność czynności, czas wykonywania zadań, aby uniknąć zakwestionowania?
 • Ryzyko akceptowalne czy pomijalne? Jak wyznaczać dopuszczalność dla różnych stanowisk tak, aby nie zakwestionowano karty?
 • Niewłaściwy dobór metody w karcie – ostatecznie rozsądzimy, jak zapewnić spójność oceny i prawidłowo ustalić kryteria dla danego stanowiska?
 • Jak monitorować pracę załogi, aby skutecznie pozyskać informacje o dodatkowych zagrożeniach i zabezpieczyć odpowiedzialność swoją, jak i pracodawcy? Wzorcowa checklista.
 • Jak motywować pracowników, aby sami zgłaszali propozycje ulepszeń i usprawnień, dzięki którym można eliminować zagrożenia?
 • Ryzyko oszacowane, czyli jak wyglądają obowiązki pracodawcy po dokonaniu oceny, jak ustrzec się przed zarzutem niedopełnienia zadań?
Blok 4

Warsztaty z przygotowania kart oceny ryzyka zawodowego – krok po kroku – ĆWICZENIA POD OKIEM EKSPERTA


Wspólnie z prelegentem uczestnicy przygotują wzorcowe karty oceny ryzyka metodami: PN-18002, Risk Score i metodą wstępnej analizy zagrożeń (metoda PHA):
 • Jak przygotować poprawną kartę ORZ, jeśli karta została zakwestionowana w czasie kontroli, a dane stanowisko pracy jest szczególnie niebezpieczne lub ostatnio w zakładzie zdarzył się wypadek? Prelegent wybierze minimum 3 najtrudniejsze stanowiska z nadesłanych przez Państwa propozycji i razem z uczestnikami przećwiczy krok po kroku wykonanie karty.
 • Prelegent szczegółowo wyjaśni, na jakie elementy w poszczególnych kartach należy zwrócić uwagę: przebieg oceny, zagrożenia, przypisane środki.
 • Prelegent wskaże, co najczęściej jest sprawdzane w kartach i które ich elementy są najsłabsze. Praktyczna checklista.
Blok 5

Sprawdzone sposoby eliminacji i ograniczania ryzyka zawodowego – na podstawie realnych rozwiązań wdrożonych w polskich firmach

 • Nowe zasady finansowania prewencji wypadkowej od 1 stycznia 2018 – jakie konsekwencje ma to dla służb BHP i co zrobić, by otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe celem wzrostu poziomu bezpieczeństwa w firmie?
 • Ekspert uwypukli kluczowe etapy identyfikacji i opisywania zagrożeń w kartach oceny ryzyka, tak aby na podstawie przygotowanych kart móc przygotować instrukcje stanowiskowe oraz regulaminy bezpieczeństwa i by pracownicy wiedzieli, w jaki sposób powinni unikać zagrożeń
 • W jaki sposób sporządzić instrukcje stanowiskowe dla poszczególnych stanowisk, aby były krótkie i czytelne oraz zawierały precyzyjnie określone standardy pracy? Omawiamy, jakie opisy sprawdzają się w innych firmach
 • Szczegółowo omówimy zasady profilaktyki i rekomendowane sposoby radzenia sobie z najtrudniejszymi zagrożeniami w środowisku pracy – podpowiemy, jak motywować pracowników, by sami zgłaszali propozycje ulepszeń i usprawnień, dzięki którym można eliminować zagrożenia
 • Jak potwierdzić dokumentacją działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa dla celów kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy?
Prelegent:
Dawid Andrzejewski
Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służb BHP. Obecnie zatrudniony przy wykonywaniu czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp oraz występujący przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.
Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1199 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,

  • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej.
 • Zgłoś się

  Przedsprzedaż!

  Przy zgłoszeniu do 15 lutego 2019 r. niższa cena - 999 zł netto (zamiast 1199 zł netto)!
   

  Potrzebujesz informacji?
  Skontaktuj się z nami!

  Formularz kontaktowy