Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online

Jak rozliczać PIT i CIT po 1 lipca 2022 r.
– rozwiązania trudnych przypadków

Od 1 lipca 2022 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które mają wyprostować błędy i największe kontrowersje związane z Polskim Ładem. Sprawdź, jak zmiany w podatkach wpłyną na pensje pracowników i dochody przedsiębiorców, biorąc udział w praktycznych warsztatach doradcy podatkowego Samira Kayyali. Ekspert, porównując przepisy obowiązujące od 1 lipca  i od 1 stycznia 2022 r. oraz z  roku ubiegłego, wskaże na konkretnych przykładach rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń podatku PIT i CIT, z którymi będą musieli się zmierzyć na nowo księgowi.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Dzięki warsztatom dowiesz się, jak rozliczać:
 •  podatek PIT pracowników według przepisów obowiązujących po 1 lipca 2022 r.: ile wynosi stawka podatku i jak ustalać kwotę zmniejszającą podatek? Jak zmiana stawki wpływa na wysokość podatku – symulacja rozliczeń. Co w wypadku zbiegu różnych tytułów podatkowych przy rozliczeniu rocznym, jeśli np. podatnik pracuje na kilka etatów lub jeśli jest na etacie i jednocześnie prowadzi działalność albo pobiera emeryturę? Czy po 1 lipca nadal trzeba stosować podwójne liczenie płac? Kto może złożyć PIT 2 i jak rozliczać kwotę wolną po zmianach, gdy pracownik wykonuje zlecenia;
 • składkę zdrowotną po zmianach: dla jakich spółek jest obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne? A jeśli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki? W jaki sposób rozliczać prokurentów? Co z przedsiębiorcami na podatku liniowym – do jakiego limitu można wliczyć składkę zdrowotną w koszty? W jaki sposób odliczyć składkę ryczałtowcom i  w wypadku karty podatkowej na nowych zasadach;
 • ulgi i zwolnienia po nowelizacji: jak wpłynie likwidacja ulgi dla klasy średniej na wysokość obciążeń podatkowych? Co jeśli odliczano ulgę do lipca 2022 r.? A jeśli podatnik straci na likwidacji ulgi – jak ubiegać się o wyrównanie? PIT Zero – komu przysługuje ulga i ile wynosi limit przychodów? Na czym polega nowa preferencja dla samotnie wychowujących dzieci? Likwidacja ulgi na zabytki – co jeśli podatnik zdążył z niej skorzystać? Jak odliczyć 150% poniesionych kosztów w ramach ulgi sponsoringowej? Ulga na ekspansję – w jaki sposób udział w targach i działania promocyjne można odliczyć dwukrotnie? Na czym polega i jak rozliczać ulgę B+R, ulgę na innowacyjnych pracowników, na prototyp i robotyzację;
 • podatek CIT w 2022 r.: co zmienia nowelizacja w zakresie minimalnego podatku dochodowego? Jakie rodzaje kosztów mogą wygenerować przerzucony dochód? Jak dokumentować ceny transferowe w 2022 r.? Kto może stosować 9% CIT i jak ustalać wysokość zaliczki, gdy przekroczy się limit przychodu? Jak wywiązać się z obowiązków w zakresie nowego sposobu zapłaty i zwrotu podatku u źródła dla transakcji powyżej 2 mln zł? Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z estońskiego CIT-u i czy można na niego przejść w trakcie roku? Jak rozliczać Podatkowe Grupy Kapitałowe i spółki holdingowe.
Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
 • sesja Q&A – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów
 • warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się obecnie księgowi – prelegent wskaże na konkretnych przykładach praktyczne rozwiązania, jak prawidłowo rozliczać podatek PIT i CIT po kolejnych zmianach przepisów
 • podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego
 • podatkowy networking – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów.
Program warsztatów
Blok 1

Kolejna rewolucja w PIT – jak rozliczać podatek dochodowy według przepisów obowiązujących po 1 lipca 2022 r.

 • Kwota wolna od podatku – ile wynosi po nowelizacji przepisów
 • Progi podatkowe – czy zmienią się po 1 lipca 2022 r.
 • Obniżka stawki podatku dochodowego na skali: ile wynosi stawka i jak ustalać kwotę zmniejszającą podatek po zmianach? Kto może z niej skorzystać? Jak zmiana stawki w połowie roku wpłynie na wysokość podatku – analiza rozliczeń w kontekście całego roku podatkowego. A jeśli podatnik ma więcej niż jeden etat lub jest na etacie i prowadzi działalność gospodarczą albo będąc na etacie, wykonuje również zlecenia
 • Ubezpieczenie zdrowotne – dla jakich spółek jest obowiązkowe, a która mu nadal nie podlega po zmianach? Co ze spółką komandytowo-akcyjną? A jeśli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności? Albo przedsiębiorca spełnia warunki do zwolnienia ze składki zdrowotnej? W jaki sposób rozliczać prokurentów na nowych zasadach
 • Podatek liniowy a składka zdrowotna: jak liczyć składkę na ubezpieczenie po 1 lipca 2022 r.? Do jakiego limitu można ją wliczyć w koszty? Ile można maksymalnie zyskać?
 • Co z ryczałtem: w jaki sposób odliczyć składkę zdrowotną po zmianie przepisów? Jakie stawki obowiązują w 2022 r.? Co ze stawkami ryczałtu dla branży IT i medyków? Jak zmieni się wysokość podatku po zmianach – symulacja rozliczeń na podstawie przepisów obowiązujących w zeszłym roku, od 1 stycznia 2022 i 1 lipca 2022 r.
 • Karta podatkowa – czy można odliczyć składkę zdrowotną przy tej formie opodatkowania? W jaki sposób ustalić wysokość składki
 • Zleceniobiorcy – jakie warunki muszą spełnić, by zapłacić składkę zdrowotną w wysokości 0 zł
 • PIT 2 – kto może go złożyć i czy może to zrobić w czasie trwania roku podatkowego? Jak rozliczać kwotę wolną, jeśli podatnik jest zatrudniony na kilka etatów bądź wykonuje zlecenia
 • Podwójne liczenie płac – czy należy stosować po 1 lipca 2022 r.? Co gdy pracownik ma różne źródła przychodu albo w wypadku zbiegu wypłat z jednego stosunku pracy – z tytułu wynagrodzenia zasadniczego, nadgodzin, przyznania premii i dodatku motywacyjnego? Jak ustalać wysokość zaliczki po zmianach przepisów – instruktarz krok po kroku

Blok 2

Jak rozliczać ulgi i zwolnienia po nowelizacji przepisów od 1 lipca 2022 r.?

 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej: od jakiego miesiąca obowiązuje i jak wpłynie na wysokość obciążeń podatkowych? Co jeśli odliczano ulgę do lipca 2022 r.? Czy rzeczywiście obniżona stawka do 12% jest korzystniejsza – porównanie rozliczeń na konkretnych przykładach. A jeśli podatnik straci na likwidacji ulgi – jak ubiegać się o wyrównanie  
 • PIT Zero – ile wynosi limit przychodów? Komu przysługuje ulga po zmianie przepisów
 • Nowe zwolnienie dla nauczycieli – o ile zmniejszy się zaliczka na podatek dla tej grupy? Czy musi zapłacić podatek od świadczenia kompensacyjnego
 • Nowa preferencja dla samotnie wychowujących dzieci  – na czym polega? Od jakiego pułapu wchodzi się na drugi próg podatkowy? Ile może wynieść maksymalna korzyść podatkowa
 • Likwidacja ulgi na zabytki: co jeśli zdążyłeś z niej skorzystać – czy możesz ją rozliczyć po zmianie przepisów
 • Ulga sponsoringowa – dla jakich przedsiębiorców jest dostępna? jak odliczyć 150% poniesionych kosztów? Kiedy można dokonać odliczenia? Czy koszty poniesione na dokształcanie pracownika można rozliczyć w ramach tej ulgi
 • Ulga na ekspansję: co należy rozumieć przez ekspansję? W jaki sposób udział w targach, działania promocyjne można odliczyć dwukrotnie
 • Ulga B+R – co z wysokością odliczenia? Jakiej grupy podmiotów dotyczy zmiana? Czy można łączyć Ulgę IP Box z ulgą B+R?
 • Ulga na innowacyjnych pracowników: do kogo jest skierowana i jakie warunki trzeba spełnić, by z niej skorzystać? Ile można odliczyć?
 • Ulga na prototyp: jakie koszty można odliczyć? Ile wynosi maksymalna wartość odliczenia? Kiedy można z niej skorzystać
 • Ulga na robotyzację – na czym polega? Co z odpisami amortyzacyjnymi – kiedy można odliczyć 50% kosztów poniesionych na wydatki? Czy jeśli firma zakupiła robota w 2021 r., może skorzystać z ulgi w 2022 r.? Co jeśli kupi się robota w 2022 r., a będzie się go amortyzowało również w 2023 r.
Blok 3

Podatek CIT – rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń w 2022 r.

 • Minimalny podatek dochodowy – co zmienia nowelizacja przepisów?
 • CIT od przerzuconych dochodów – jakie rodzaje kosztów mogą wygenerować tzw.  przerzucony dochód? Ile wynosi stawka?
 • Ceny transferowe – jak wyliczać wartość transakcji w przypadku pożyczek, kredytów, umów ubezpieczenia? Jak prawidłowo dokumentować ceny transferowe w 2022 r.?
 • Stawka 9% CIT – kto może zastosować preferencyjne rozliczenie? Jak ustalać wysokość zaliczki, gdy przekroczy się limit przychodu – najnowsza interpretacja dyrektora KIS
 • Podatek u źródła – jak wywiązać się z obowiązków w zakresie nowego sposobu zapłaty i zwrotu podatku w 2022 r. dla transakcji powyżej 2 mln zł? Jakie uchybienia najczęściej wychwytuje fiskus w przypadku usług niematerialnych, odsetek i dywidend? Czy od zakupu programu komputerowego należy pobrać podatek u źródła?
 • Estoński CIT – dla kogo w 2022 r.? Jakie warunki trzeba spełnić, by z niego skorzystać? Ile wynoszą stawki? Czy można przejść na estoński CIT w ciągu roku
 • Świadczenia na rzecz wspólników – czy będzie nowy NKUP? Kiedy organ będzie mógł wyłączyć świadczenia z kosztów? Które transakcje będą kontrowersyjne dla fiskusa
 • Domniemanie, że zarząd spółki jest w Polsce – na czym ono polega? Czy spełnione warunki domniemania niosą za sobą negatywne konsekwencje podatkowe dla spółki? Czy zmieni się dla niej miejsce opodatkowania
 • Podatkowe Grupy Kapitałowe – ile wynosi minimalny kapitał zakładowy, który umożliwia utworzenie PGK? Jakie powiązania mogą wystąpić pomiędzy spółkami tworzącymi PGK? Jak rozliczać straty poniesione przez spółki na nowych zasadach?
 • Opodatkowanie spółek holdingowych – na czym polegają nowe preferencje podatkowe? Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać ze zwolnienia? Z jakim ryzykiem trzeba się liczyć
 • Cienka kapitalizacja – jak zmienią się zasady obliczania limitu KFD? Czy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego? Jakie najczęstsze uchybienia wykazuje fiskus w obliczeniach limitu na obecnie obowiązujących zasadach  
Wersja Superpremium

W wersji Superpremium uczestnik otrzyma praktyczne materiały w formie podręcznej listy kontrolnej, jak rozliczać podatek PIT po zmianach przepisów.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Prelegent
Samir Kayyali
Samir Kayyali

Doradca podatkowy, agent celny, wykładowca akademicki, pionier na rynku podatkowych szkoleń online. Uznany dydaktyk i praktyk.

 

Przeprowadził ponad 800 szkoleń stacjonarnych, a w internecie działa od 2013 r. Realizował szkolenia m.in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, największych polskich banków, firm leasingowych, spółek Skarbu Państwa. Organizował szkolenia przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego, wykładał ma studiach podyplomowych w dziedzinie prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 1. STANDARD
  • udział w szkoleniu na żywo
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleni
 2. PREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
 3. SUPERPREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu
  • praktyczne materiały w formie podręcznej listy kontrolnej, jak rozliczać podatek PIT po zmianach przepisów
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • praktyczne materiały w formie podręcznej listy kontrolnej, jak rozliczać podatek PIT po zmianach przepisów.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy