SZKOLENIE ODWOŁANE

Patronat:

Nowa Sprzedaż

Jak prognozować sprzedaż w czasie pandemii i urealnić plany handlowe na czas kryzysu?

Wykorzystanie właściwych metod i narzędzi prognozowania w celu analizowania rynku i tworzenia realnych planów sprzedażowych w czasie kryzysu epidemicznego i nagłych zmian gospodarczych

szkolenie online w formule transmisji LIVE

 

Jeżeli odpowiadasz za sprzedaż i chcesz wiedzieć jak:
 • tworzyć plany sprzedażowe z uwzględnieniem zmian spowodowanych kryzysem gospodarczym,
 • prawidłowo dokonać segmentacji produktów i klientów, których potrzeby niewątpliwie uległy zmianie w ostatnim czasie,
 • prognozować sprzedaż dla różnych kategorii produktów w portfolio, aby zachować ich rentowność podczas panującego stanu epidemicznego,
 • zidentyfikować słabe ogniwa w dziale marketingu i sprzedaży, które powodują na nierealizowanie sprzedaży na zakładanym poziomie,

weź udział w profesjonalnym szkoleniu LIVE, podczas którego doświadczony dyrektor sprzedaży przedstawi,  jak ocenić jej potencjał w tak niestabilnych warunkach gospodarczych wynikających z pandemii. Oferowana przez nas formuła NA ŻYWO pozwoli na zadawanie pytań prelegentowi podczas szkolenia, a osoby decydujące się na wersję premium będą miały możliwość indywidualnej konsultacji w specjalnie przygotowanym wirtualnym pokoju!

Po szkoleniu online dowiesz się:
 • Jak zaplanować wolumen i wartość sprzedaży, by osiągnąć maksymalną dokładność w planowaniu, mimo tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej?
 • Jak w obecnej sytuacji zbadać atrakcyjność sektora i zadecydować o wejściu na dany rynek lub utrzymaniu się w nim?
 • Do jakich grup należy kierować swoje produkty i jak podnieść rentowność swojego portfela klientów?
 • Jakie zasady planowania i rozliczania sprzedaży w podziale na grupy asortymentowe, produkty, nakłady marketingowe, formy i częstotliwość sprzedaży, rotację, czy realizację założonych zakupów będą szczególnie istotne podczas tworzenia planu sprzedażowego w czasach pandemii?
 • Jak panujący kryzys wpłynie na sezonowość sprzedaży i odbije się na wynikach poszczególnych sektorów gospodarki?
 • Dlaczego wybór metod prognozowania jest tak ważnym czynnikiem decydującym o realizacji planu sprzedażowego i na jakie metody należy zwrócić uwagę podczas kryzysu epidemicznego?
 • W jaki sposób prowadzić monitoring prognozowanych działań przy uwzględnieniu powstających zmian na rynku?
 • Jak przygotować zespoły sprzedażowe do wdrożenia przyjętych rozwiązań?
Program szkolenia online
Moduł I

Wpływ pandemii na potencjał rynku – jak analizować jego obecne mechanizmy, by umiejętnie określić możliwości sprzedażowe wybranych grup produktowych?

 • Szacowanie popytu – jakie metody prognozowania sprawdzą się najlepiej w czasie kryzysu gospodarczego?
 • Jak prawidłowo dokonać analizy atrakcyjności rynku? Na jakie kryteria zwrócić uwagę? Do jakich sektorów opłaca się wejść lub w jakich warto się utrzymać w trakcie panującej pandemii?
 • Kryteria segmentacji rynku – jak właściwie wyróżnić grupy klientów podczas kryzysu gospodarczego? Jak pandemia wpłynęła na zmianę ich potrzeb i jak dostosować swój produkt do docelowego segmentu?
 • Jak utrzymać swój portfel klientów i dążyć do jego zwiększenia mimo perturbacji na rynku – relacje z wysoko rentownymi nabywcami i sposoby na zwiększenie atrakcyjności firmy wśród klientów średnio rentownych i nierentownych.
Moduł II

Co trzeba przygotować przed przystąpieniem do prognozowania w czasie niepewnej sytuacji gospodarczej – jak dynamika zmian może wpłynąć na uzyskane wyniki?

 • Jak ustalić właściwe źródła danych potrzebne do prognozowania?
 • Jakie dane i składniki szeregów czasowych należy uwzględniać w analizie i prognozowaniu sprzedaży? Czy w obecnej sytuacji należy sugerować się postawami zagranicznych podmiotów, które dostosowują swoje strategie do działań realizowanych przez swoje państwa?
 • Które dane koniecznie trzeba uwzględniać w prognozowaniu (Consumer Confidence Index, Consumer Price Index (CPI), Gross Domestic Product (GDP), Index of Leading Economic Indicators, Personal Income and Consumption, Producer Price Index (PPI), Purchasing Manager’ s Index, Retail Sales)? Dlaczego porównanie aktualnych wskaźników z wartościami sprzed pandemii jest tak ważne i jak oszacować ich przyszły stan?
Moduł III

Jak dobrać właściwą metodę prognozowania pod kątem indywidualnych cech Twojej firmy z uwzględnieniem zmian gospodarczych wywołanych pandemią?

 • Jak wybrać metodę prognozowania biorąc pod uwagę: dynamiczne zmiany w sile nabywczej związane m.in. ze wzrostem bezrobocia, czynniki polityczno-prawne, koszty, dokładność i dostępność danych, zasięg czasowy, naturę produktu i usługi?
 •  Jak czytać trendy panujące na niestabilnym rynku i określić sezonowość sprzedaży? Jakie branże muszą przygotować się na brak dotychczasowego generowania nadwyżki w danym okresie?
 • Które popularne metody prognozowania - analiza regresji, multiple regression analysis, leading indicators, metody ekonometryczne, teoria chaosu, systemy eksperckie, algorytmy genetyczne, czy sieci neuronowe warto wykorzystać w swojej firmie w czasie kryzysu? 
 • Tworzenie planu sprzedażowego – jakie czynniki będą kluczowe dla koncernów farmaceutycznych, a na czym powinny skupić się podmioty prowadzące działalność gastronomiczną?
Moduł IV

Kontrola sprzedaży podczas kryzysu gospodarczego – jak umiejętnie reagować na odstępstwa od prognoz?

 • W jaki sposób nagła zmiana popytu będąca następstwem stanu epidemicznego może przyczynić się do powstania błędów w tworzeniu forecastów i budżetów sprzedażowych? Jakie będzie miało to znaczenie dla sieci detalicznych oferujących elektronikę użytkową, a jak odniosą się do tego przedstawiciele branży kosmetycznej?
 • Prowadzenie monitoringu w okresie dynamicznej zmiany – jaki horyzont prognozy przyjąć, by móc realnie kontrolować zamierzone działania? Czy w obecnej sytuacji stosowanie długoterminowych prognoz jest odpowiednim rozwiązaniem dla każdej działalności?
 • Gdzie w procesie planowania mogą powstawać błędy, jak je kontrolować i reagować na bieżąco? Jak zapewnić wsparcie dla pracowników sprzedaży i przygotować ich na wdrożenie korygujących działań?
WERSJA PREMIUM

Dla osób zainteresowanych oferujemy możliwość dodatkowych konsultacji z prelegentem! Wystarczy wybrać wariant premium, a wtedy poza aktywnym uczestnictwem w szkoleniu LIVE otrzymają Państwo możliwość spotkania w ustalonym terminie z samym Maciejem Chabowskim. Będzie to niepowtarzalna okazja do skonsultowania ewentualnych wątpliwości i uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.

Spotkanie konsultacyjne również odbędzie się w formule online – w tym celu zostanie przygotowany specjalny wirtualny pokój, w którym będzie można skonsultować z prelegentem indywidualne kwestie związane z prognozowaniem sprzedaży.

UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona! W konsultacjach dostępnych w wariancie premium może wziąć udział max. 5 osób.

Konsultacje z prelegentem odbędą się w dniu szkolenia po jego zakończeniu w godz. 15.30-18.00.

Szkolenie poprowadzi:
Maciej Chabowski
Maciej Chabowski

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY / TRENER – menedżer, psycholog społeczny, praktyk biznesu i dyplomowany trener biznesu, autor publikacji naukowych i współwłaściciel Grupy Trenerskiej SkillsDesigners oraz dwóch portali branżowych (Polski Portal Psychologii Biznesu, Polski Portal Psychologii Społecznej). Wykształcenie i wiedzę zdobywał na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz podczas licznych szkoleń branżowych. Posiada duże doświadczenie praktyczne w pracy ze zróżnicowanymi grupami klientów biznesowych. Specjalizuje się w profesjonalnych technikach sprzedaży, zastosowaniu perswazji w relacjach handlowych, szkoleniach menadżerskich oraz profesjonalnej obsłudze klienta. Szkolił handlowców i kadrę zarządzającą wielu firm produkcyjnych (m.in. Privacon Poland, Wisan, Bakoma, Elektroskandia) i farmaceutycznych (m.in. Prosper, Pretium Farm, NEUCA, Świat Zdrowia, Synoptis Pharma). Od kilku lat dzieli się swoim doświadczeniem prowadząc także szkolenia dla innych trenerów.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w kursie prowadzonym przez doświadczonych i cenionych specjalistów,
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie.
WERSJA PREMIUM

999 zł netto

799 zł netto

 • Ta wersja zawiera:
 • Gwarancję uczestnictwa w kursie prowadzonym przez doświadczonych i cenionych specjalistów,
 • Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie,
 • Limitowane spotkanie konsultacyjne z prelegentem w grupie max. 5-osobowej
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy