Uwaga! SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE
 

SZKOLENIE ONLINE LIVE

Kontraktowanie świadczeń NFZ

Autorskie szkolenie online LIVE prowadzone przez radcę prawnego Gabrielę Jędrys

Tylko podczas szkolenia:
 • Poznasz skuteczne sposoby eksperta, które zwiększają szanse na wygranie postępowania konkursowego 
 • Otrzymasz wyłącznie rzetelne informacje dotyczące przebiegu procesu kontraktowania NFZ
 • Prowadzący przedstawi przepisy prawa wraz z jasną interpretacją oraz wskazaniem ich realnego wpływu na  postępowanie konkursowe
 • Wyposażysz się w praktyczne wskazówki, skuteczne rozwiązania  dla m. in. postępowań odwoławczych
Podczas szkolenia radca prawny omówi na konkretnych przykładach najtrudniejsze przypadki i odpowie na pytania:
 • Jak zwiększyć szansę na uzyskanie kontraktu z NFZ?
 • Jak  poradzić sobie  w przypadku m. in.  wezwania do wyjaśnień?
 • Jak wygląda krok po kroku proces postępowania konkursowego?
 • Jak  należy interpretować przepisy, które mają wpływ na uzyskanie kontraktu?
 • Jak powinna zostać zbudowana oferta konkursowa?
 • Jak odpowiedzi zawarte w formularzach wpływają na dalsze  losy oferty?
 • Jak uniknąć najczęstszych błędów oraz dowiesz się co jest przyczyną m. in. ujemnych punktów?
Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • Kompleksowość - zdobędziesz umiejętności niezbędne do przygotowania prawidłowej oferty oraz przejścia całego procesu postępowania konkursowego krok po kroku
 • Szerokie spektrum wiedzy - szkolenie obejmuje kontraktowanie  dla wielu zakresów  
 • Wskazówki od eksperta - uzyskasz komentarze oraz porady od doświadczonego radcy prawnego
 • Ekspert na wyciągnięcie ręki - uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania
 • Wyłącznie praktyczna wiedza - otrzymasz wyłącznie sprawdzone oraz praktyczne informacje
 • Wydarzenie online LIVE - do udziału potrzebujesz jedynie komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu. Oszczędność czasu.
Program szkolenia
Moduł 1

Złożenie oferty - o czym należy pamiętać

 • Kalendarz kontraktowania świadczeń i omówienie możliwości dalszego aneksowania umów przez NFZ
 • Jakie są szanse nowego oferenta, który w przeszłości nie był świadczeniodawcą NFZ w danym rodzaju/zakresie świadczeń
 • Przygotowujemy ofertę:
  • jakie czynności należy wykonać przed ogłoszeniem postępowania przez NFZ
  • czy można złożyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ
  • jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca i wiedza oferenta o warunkach kontraktowania
Moduł 2

Kwestie formalne - jak skutecznie odnaleźć się w przepisach

 • Zasady kontraktowania:
  • przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania
  • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć
  • różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert
 • Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć, interpretacje Ministra Zdrowia
 • Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie
 • Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych oświadczeń, interpretacje Ministra Zdrowia:
  • pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu
  • kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć
  • kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny
  • lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń
  • kryterium certyfikatu – omówienie
  • kiedy wykazywać podwykonawcę
  • kryterium prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej i EDM
  • odrębna aplikacja do rejestracji świadczeniobiorców
  • harmonogram czasu pracy
  • współpraca z AOTMiT
  • kryterium ciągłości
  • kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie
Moduł 3

Wezwanie do wyjaśnień lub odrzucenie oferty - co dalej

 • Ujemne punkty w ofercie:
  • przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie
  • negatywne skutki przeprowadzanych przez NFZ kontroli i weryfikacji
 • Przesłanki odrzucenia oferty
  • Nowa przesłanka - omówienie systemu IOWISZ po zmianach prawa od grudnia 2020 r.  i jego znaczenia w procedurze kontraktowania, omówienie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego kryterium w postępowaniach konkursowych
Moduł 4

Przebieg postępowania konkursowego - krok po kroku

 • Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ:
  • techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników, składanie oświadczeń, itp.,
  • część jawna i niejawna postępowania,
  • weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić,
  • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ,
  • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta,
  • najczęściej popełniane błędy przez oferentów.
 • Postępowanie odwoławcze:
  • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania,
  • podstawa i treść protestu i odwołania,
  • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie,
  • sąd administracyjny – procedura,
  • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych,
  • dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym, doświadczenie wykładowcy w tym zakresie.
Moduł 5

Pytania do eksperta

Prelegent
Gabriela Jędrys

RADCA PRAWNY

Doświadczony trener i praktyk, który od lat bierze udział ze swoimi klientami w procedurze kontraktowania i prowadzi obsługuję prawną podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 1. STANDARD
  • udział w szkoleniu na żywo
  • certyfikat uczestnictwa
 2. PREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • certyfikat uczestnictwa
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

Szkolenie Online Live

26.05.2022

Udział STANDARD

Szkolenie Online Live

26.05.2022

Premium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy