Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Ogólnopolskie Warsztaty Odpadowe

Nowe zasady rozliczeń odpadowych za 2019 rok

Jak po 1 stycznia 2020 roku zgodnie z najnowszymi przepisami prawidłowo złożyć sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego?

Jeżeli odpowiadasz za rozliczanie odpadów w przedsiębiorstwie i musisz:
 • wiedzieć, jakie nowe obowiązki będą dotyczyć przedsiębiorców w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami po 1 stycznia 2020 r.,
 • poznać zmiany, które wejdą w życie w nowym roku i będą dotyczyły BDO oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami,
 • przećwiczyć bezbłędne opracowanie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 r., który musisz złożyć do UM,
 • przygotować kompletną i prawidłową dokumentację ewidencyjną i sprawozdawczą odpadów, która nie narazi Twojego przedsiębiorstwa na kary finansowe,

zapraszamy na jedyne tak praktyczne szkolenie na rynku!

Podczas intensywnych warsztatów:
 • Dowiesz się, jak w nowych realiach prawnych przygotować raport i jak prowadzić sprawozdawczość w 2020 roku oraz wdrożyć w życie zmiany prawne w przedsiębiorstwie,
 • Pod okiem prowadzącego przećwiczysz zasady wypełniania sprawozdań i rozliczeń – w jakich sytuacjach UM może zakwestionować sprawozdania i jak nie dopuścić do takiej sytuacji,
 • Wskażemy, na co należy uważać w dokumentacji – prelegent podpowie, na co szczególnie zwrócić uwagę przygotowując sprawozdania i prowadząc ewidencję w realiach funkcjonowania BDO i rejestru,
 • Weźmiesz udział w praktycznych warsztatach wypełniania: kart ewidencji odpadów, raportów i zbiorczych zestawień w układzie: karta- sposób wypełnienia - komentarz eksperta z omówieniem wyjątków i sytuacji nietypowych,
 • Podpowiemy, na co uważać w zakresie ewidencji i dokumentowania odpadów, tak by bezproblemowo przejść każdą kontrolę WIOŚ po 1 stycznia 2020 r.
Z warsztatów wyjedziesz z:

Kompletem wzorów sprawozdań – omówimy zasady ewidencji oraz podpowiemy, o czym należy pamiętać w zakresie wypełniania dokumentacji,

Informacjami jakich zmian prawnych oraz kontroli możemy się spodziewać w 2020 r.,

Certyfikatem potwierdzającym udział w szkoleniu.

Szczegółowy program warsztatów
PANEL PRAWNY

Najnowsze zasady, wytyczne i interpretacje w zakresie gospodarki odpadami po 1 stycznia 2020 r.

 

 • Zmiany w nowych obowiązkach dla przedsiębiorców - BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) oraz Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami .
 • Jak na prowadzenie ewidencji i gospodarowanie odpadami wpłyną najnowsze zmiany dotyczące czasu magazynowania odpadów, monitoringu miejsc magazynowania, zabezpieczenia roszczeń w gospodarce odpadami?
 • Co po 1 stycznia 2020 r. wyglądać będą wszystkie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – czego koniecznie musi dopilnować przedsiębiorca?
 • Jak w 2020 r. zmieni się katalog kar w gospodarce odpadami?

 

Jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić sprawozdawczość odpadową za 2019 r.?

 • Co koniecznie muszą zawierać roczne sprawozdania o odpadach oraz o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, które będą obowiązywać za 2019 r.?
 • Kto, w jakim trybie i zakresie musi posiadać decyzje w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów? Problemy z uzyskiwaniem decyzji w związku z najnowszymi zmianami przepisów w zakresie magazynowania odpadów.
 • Pozwolenia związane z wytwarzaniem odpadów - co oznacza, że pozwolenie dotyczy odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji?
 • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku? Powiemy, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet w wstrzymać działalność.
 • NOWOŚĆ! Na jakich zasadach uzyskać brakujący wpis do rejestru podmiotów wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa - jakie wymagania formalne i dokumentacyjne należy spełnić?
PANEL WARSZTATOWY

Zasady przygotowania druków sprawozdawczych za 2019 r.

 

 • Jak wygenerować poprawne sprawozdanie o odpadach do UM? - na przykładach formularzy omówimy najczęstsze błędy i braki w sprawozdawczości oraz wynikające z tego kary administracyjne
 • Jak prawidłowo wyliczyć opłatę produktową z tytułu nieuzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za 2018 r.? - w oparciu o przykładowe sprawozdanie wyliczymy opłatę
 • Wzory KEO i KPO - jak prawidłowo uzupełniać druki i dokumenty ewidencji odpadów, jakie błędy najczęściej się w nich znajdują i jak uniknąć ich popełnienia, kiedy KPO jest nieważna lub niepotrzebna?
 • Zawartość dokumentów DPO, DPR, EDPO, EDPR i kto jest zobowiązany do ich wypełniania – UWAGA! Nowe wzory dokumentów!
 • Ewidencja zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii, akumulatorów i odpadów niebezpiecznych – na jakie punkty ewidencji należy szczególnie uważać, aby poprawnie zebrać dane na potrzeby sprawozdań
PANEL KONTROLNY

Błędy w dokumentacji, kontrole

 

 • Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie realizacji przepisów ustawy  o odpadach - zezwolenia, dokumentacja, kontrole zgodnie z wymogami na 2020 r.
 • Co musi wytwarzający, transportujący, zbierający i przetwarzający odpady i kto, za jakie uchybienia może zostać ukarany grzywną nawet do 500 000 - jak nie dopuścić do błędów w gospodarowaniu odpadami?
 • Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami - na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów? Jak prowadzić przetwarzanie odpadów w świetle aktualnych przepisów?
 • Na co UM i WIOŚ będą zwracać szczególną uwagę podczas kontroli w 2020 r. - jakie mogą być przyczyny nieprawidłowości, kiedy i jak można się odwołać, jakie kary grożą za braki lub błędy w ewidencji i sprawozdawczości?

 

Obligatoryjne prowadzenie ewidencji w 2020 r. – najnowsze wytyczne

 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów tak, by nie została zakwestionowana w czasie kontroli i by mieć pewność, że uwzględnia wszystkie niezbędne dane?
 • Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości - jakie podmioty mogą prowadzić uproszczoną ewidencję wg aktualnej ustawy oraz rozporządzeń MŚ?
 • Jak zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi prowadzić w 2020 r. ewidencję, na co należy zwrócić szczególną uwagę, kto będzie musiał wypełnić aktualnie obowiązujące sprawozdania?
 • Błędy, kwestionowane dane, kary - na przykładach druków powiemy, jakie błędy najczęściej są powodem odrzucenia sprawozdań z przyczyn formalnych, kiedy UM może wezwać do korekty dokumentu?
Prelegent
Mariusz Dyka

Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Doświadczony trener z zakresu ochrony środowiska, przewodniczący komisji Ekologii, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Praktyk z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Termin i miejsce

Poznań, 24.02.2020 r.
Warszawa, 26.02.2020 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1099 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy