Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Uwaga!
Tylko do 28 lutego masz czas na złożenie obowiązkowego raportu KOBIZE!

warsztaty online LIVE

Ostatnia odprawa przed złożeniem raportu KOBIZE i BDO – odpowiedzialność i obowiązki każdego przedsiębiorcy w zakresie korzystania ze środowiska w 2021 roku

Analiza dokumentacji ewidencyjnej i sprawozdawczej oraz magazynowanie odpadów i wypełnianie kart ewidencji BDO

Jeżeli:
 • odpowiadasz za wypełnianie obowiązków środowiskowych w firmie, w której wprowadza się zanieczyszczenia do środowiska i gospodaruje się odpadami i musisz wiedzieć, jak w praktyce, zgodnie z wytycznymi na 2021 r. prowadzić ewidencję tych zanieczyszczeń,
 • musisz wiedzieć, jak od stycznia 2021 zmienią się odpowiedzialność i obowiązki firm w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów,
 • potrzebujesz podpowiedzi, jakie konkretnie pozwolenia, zezwolenia, decyzje, raporty, sprawozdania Twoja firma musi posiadać i przedkładać organom kontroli po wszystkich zmianach przepisów,

Nie może zabraknąć Cię na praktycznych warsztatach na rynku, które szczegółowo wskazują i wyjaśniają obowiązki ewidencyjne, dokumentacyjne i sprawozdawcze przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska!

Podczas warsztatów online omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie dane należy gromadzić, aby prawidłowo, zgodnie z najnowszymi wymaganiami przygotować obowiązkowe dokumenty na potrzeby kontroli spełnienia wymogów środowiskowych w 2021 roku,
 • Jakie procedury wydawania zezwoleń, pozwoleń i decyzji środowiskowych będą obowiązywać po 1 stycznia 2021,
 • Na co w 2021 r. w szczególności zwrócą uwagę inspektorzy WIOŚ i UM w obliczu nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami czy prawa wodnego,
 • W jaki sposób prowadzić dokumentację dotyczącą obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, aby mieć pewność, że jest ona prowadzona prawidłowo,
 • Za co najczęściej przedsiębiorstwa były karane w 2020 r. – przeanalizujemy listę najczęściej popełnianych błędów i damy konkretne wytyczne, jak ustrzec przed nimi swoją firmę.
Po warsztatach online będziesz wyposażony w:
 • wzorcowy plan wdrożenia wszystkich najnowszych wymagań środowiskowych w firmie, zgodnych z aktualnymi wymogami prawnymi - w tym powiemy jak w 2020 r. zmieniły się zasady uzyskiwania zezwoleń w gospodarce odpadami i jak w 2021 r. funkcjonować będzie baza BDO,
 • szczegółowy i rzetelny wykaz wszystkich obowiązków środowiskowych dla Twojego przedsiębiorstwa, które musisz wykazać jako spełnione podczas kontroli, aby nie narazić się na kary finansowe i administracyjne ze strony inspektorów WIOŚ i UM,
 • pewność, że doskonale przygotowałeś przedsiębiorstwo do coraz bardziej surowych przepisów ochrony środowiska i zabezpieczyłeś je przed poważnymi sankcjami finansowymi.
Program warsztatów online:
PANEL 1

Ostatnia odprawa przed złożeniem raportu KOBIZE – najnowsze wytyczne do prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości z tytułu korzystania ze środowiska i rozliczania opłat emisyjnych

 • Aktualne zasady prowadzenia ewidencji i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska - jak zmieniła się wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2021?
 • Obowiązujące w 2021 r. zasady ewidencjonowania zanieczyszczeń w 4 segmentach: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wody podziemnej i powierzchniowej, składowanie odpadów.
 • W jakich sytuacjach urzędy kwestionują zestawienia za korzystanie ze środowiska? - najczęstsze pułapki na podstawie błędów ze sprawozdań za rok 2020.

Warsztat: Obowiązujące w 2021 r. zasady ewidencjowania zanieczyszczeń

 • O czym obowiązkowo należy pamiętać prowadząc bieżącą ewidencję i jakie dane gromadzić na potrzeby kontroli i przygotowania raportu do KOBIZE?
 • Raport KOBIZE – elementy raportu krok po kroku - co powinien zawierać, kiedy i jak go złożyć?
 • Case study – jak obliczyć emisję gazów małej instalacji i poprawnie zaraportować dane 
 • W jaki sposób dokumentować emisje związane z przeładunkiem oleju napędowego czy uwalnianiem czynnika chłodniczego z instalacji klimatyzacyjnych?
 • Jak przygotować wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza wg aktualnych wytycznych na 2021 rok?
 • Które działania przedsiębiorcy wymagają pozwolenia wodnoprawnego, a dla których wystarczy zgłoszenie?
 • Pozwolenia zintegrowane – jak wygląda aktualna na 2021 r. procedura tworzenia wniosku?
PANEL 2

Magazynowanie odpadów - nowe przepisy środowiskowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 – podsumowanie zmian, które obligatoryjnie należy wdrożyć w każdej firmie

 • Magazynowanie odpadów od stycznia 2021 – praktyczna interpretacja nowego rozporządzenia
 • Nowe funkcjonalności BDO od 1 stycznia 2021 r. - co w praktyce oznaczać będzie obowiązek prowadzenie ewidencji odpadów i składania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej?
 • Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska – o czym bezwzględnie należy pamiętać, omówienie zmian i nowelizacji przepisów, których wdrożenie organy kontroli będą sprawdzać w 2021 roku?
 • Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami - jak w 2021 r. realizować obowiązki wynikające z Dz. U. 2019, poz. 1839?
 • Obowiązkowe zmiany zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami – w jaki sposób przygotować się do sprawdzenia aktualności decyzji administracyjnych?
PANEL 3

PRAKTYCZNE ASPEKTY I SYTUACJE PROBLEMOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM EWIDENCJI BDO - na co należy bezwzględnie zwrócić uwagę

 • Prawidłowe nadawanie kodów odpadom – case study 
 • Co jeśli złożymy błędne sprawozdanie - jak uniknąć odpowiedzialności? - co musi wytwarzający, transportujący, zbierający i przetwarzający, błędy w umowach kontra przepisy ustawy, kto może zostać ukarany grzywną nawet do 500 000 zł?
 • Na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów - najczęstsze błędy i ich skutki prawne oraz finansowe.
 • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet wstrzymać działalność?
 • Jak w 2021 r. prowadzić bieżąco ewidencję odpadów – wskazówki praktyczne.

Warsztat: Obowiązkowa ewidencja odpadów

 • Jak wygląda elektroniczne prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań przez bazę BDO w 2021 roku?
 • Jakie dane są niezbędne, aby ewidencja nie została zakwestionowana w trakcie kontroli?
PANEL 4

Wypełnianie zgłoszeń, wniosków o zezwolenia, pozwolenia i decyzje w zakresie ochrony środowiska oraz kontrole WIOŚ, RDOŚ i UM

 • Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami w 2021 r. – zezwolenie na zbieranie odpadów, decyzje na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – kiedy WIOŚ może odmówić wydania zezwolenia oraz kiedy decyzję wydaje Marszałek, a kiedy Starosta?
 • Kontrola WIOŚ i PPOŻ przed wydaniem decyzji – czy dotyczy tylko miejsc magazynowania, czy całego obiektu, instalacji i jak postąpić, gdy decyzja jest negatywna?
 • Aktualne obowiązujące wysokości nakładanych kar pieniężnych w gospodarce odpadami – za co WIOŚ może nałożyć karę w wysokości 5.000 zł, a za co grozi nawet 1.000.000 zł kary?
 • W jakich sytuacjach WIOŚ może kontrolować bez zapowiedzi, kiedy można odmówić przyjęcia kontroli?
 • Jak w praktyce przebiega kontrola, jaki jest możliwy zakres inspekcji i uprawnienia inspektorów? Jakie prawa w czasie kontroli przysługują kontrolowanemu? Jak w pełni przygotować się do kontroli, aby nie dać się niczym zaskoczyć?
 • Jaką dokumentację należy przedstawić, aby wykazać się pełnym i wzorcowym wywiązaniem się ze wszystkich obowiązków środowiskowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – lista kontrolna obowiązkowych dokumentów?
 • Kiedy można odwoływać się od decyzji inspektorów i w jakich sytuacjach są rozpatrywane na korzyść przedsiębiorców?
Prelegent:
Mariusz Dyka

Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Doświadczony trener z zakresu ochrony środowiska, przewodniczący komisji Ekologii, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Praktyk z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • Łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • Wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • Nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • Szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • Kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • Dostęp po szkoleniu - uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania szkolenia, dzięki czemu będzie mogli w dowolnym momencie do niego powrócić,
 • Certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

799 zł netto

599 zł netto

W ramach tej wersji każdy uczestnik otrzyma:

 • gwarancję uczestnictwa w szkoleniu online prowadzonym przez doświadczonych i cenionych specjalistów,
 • drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu online.
WERSJA PREMIUM

899 zł netto

699 zł netto

W ramach tej wersji każdy uczestnik otrzyma:

 • gwarancję uczestnictwa w szkoleniu online prowadzonym przez doświadczonych i cenionych specjalistów,
 • drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu online,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy