Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Nowe zmiany od stycznia 2022 r. w raportach BDO!

szkolenie online LIVE

Obowiązkowe rozliczenie odpadów w BDO za 2021 rok

Kompletny proces raportowania ,,krok po kroku”

Jak w świetle nowych przepisów wypełnić dokumentację ewidencyjną, sprawozdawczą i karty ewidencji BDO, by zdążyć prawidłowo złożyć raport przed 15 marca 2022 r.

Szkolenie poprowadzi: MARIUSZ DYKA

Jeżeli:
 • odpowiadasz w swoim przedsiębiorstwie za prawidłowe złożenie raportu do Marszałka Województwa ze względu na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów i musisz wiedzieć, jak w praktyce - zgodnie z najnowszymi zmianami w systemie BDO - wypełnić i złożyć do 15 marca raport za 2021 rok,
 • potrzebujesz podpowiedzi, jak w 2022 roku prowadzić bieżąco ewidencję odpadów i jak uniknąć odpowiedzialności za niewłaściwe gospodarowanie odpadami oraz czego dotyczą wprowadzone w 2021 r. zmiany naliczania administracyjnych kar pieniężnych,
 • chcesz wiedzieć na co najczęściej w 2021 roku zwracali uwagę inspektorzy WiOŚ i UM podczas kontroli, na co musisz zwrócić uwagę w 2022 roku, by ubezpieczyć siebie i swoje przedsiębiorstwo przed odpowiedzialnością,

To zapraszamy na jedyne takie warsztaty na rynku!

Po warsztatach online będziesz wyposażony w:
 • komplet aktualnych wzorów sprawozdań – omówimy zasady ewidencji oraz podpowiemy, o czym należy pamiętać w zakresie wypełniania dokumentacji,
 • informacje, jakich zmian prawnych oraz kontroli możemy się spodziewać w I połowie 2022 roku oraz wykaz danych, które są niezbędne, aby ewidencja nie została zakwestionowana w trakcie kontroli,
 • dokumentację potwierdzającą, że doskonale przygotowałeś przedsiębiorstwo do coraz bardziej surowych przepisów ochrony środowiska i zabezpieczyłeś je przed poważnymi sankcjami finansowymi,
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.
Program warsztatów online
Panel 1

Magazynowanie odpadów - przepisy środowiskowe obowiązujące w 2022 roku – podsumowanie zmian z 2021 roku, które obligatoryjnie należy wdrożyć w każdej firmie

 • Magazynowanie odpadów w 2022 roku – praktyczna interpretacja zmieniających się przepisów.
 • Aktualne funkcjonalności BDO - co w praktyce oznacza obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów i składania sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej?
 • Obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska – o czym bezwzględnie należy pamiętać - aktualny stan przepisów, których wdrożenie organy kontroli będą sprawdzać w 2022 roku?
 • Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku inwestycji związanych z gospodarką odpadami - jak w 2022 roku realizować obowiązki wynikające z Dz. U. 2019, poz. 1839?
 • Konieczne zmiany zezwoleń i pozwoleń na gospodarowanie odpadami – w jaki sposób przygotować się do aktualizacji decyzji administracyjnych?
Panel 2

PRAKTYCZNE ASPEKTY I SYTUACJE PROBLEMOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM EWIDENCJI BDO - na co należy bezwzględnie zwrócić uwagę

 • Prawidłowe nadawanie kodów odpadom – case study 
 • Co jeśli złożymy błędne sprawozdanie - jak uniknąć odpowiedzialności? Co musi wytwarzający, transportujący, zbierający i przetwarzający, błędy w umowach kontra przepisy ustawy, kto może zostać ukarany grzywną nawet do 1 miliona zł?
 • Na jakich zasadach wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów - najczęstsze błędy i ich skutki prawne oraz finansowe.
 • Procedury wprowadzania zmian w wydanych decyzjach i związane z tym opłaty - kiedy wystarczy pismo o wprowadzeniu zmian, a kiedy wymagane jest złożenie nowego wniosku, w jakich sytuacjach organ może cofnąć decyzję, a nawet wstrzymać działalność?
 • Jak w 2022 roku prowadzić bieżąco ewidencję odpadów – wskazówki praktyczne.

Warsztat: Obowiązkowa ewidencja odpadów

 • Jak wygląda elektroniczne prowadzenie ewidencji i składanie sprawozdań przez bazę BDO za 2021 rok?
 • Jakie dane są niezbędne, aby ewidencja nie została zakwestionowana w trakcie kontroli?
Panel 3

Wypełnianie zgłoszeń, wniosków o zezwolenia, pozwolenia i decyzje w zakresie ochrony środowiska oraz kontrole WIOŚ, RDOŚ i UM

 • Aktualne zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami w 2022 roku – zezwolenie na zbieranie odpadów, decyzje na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów – kiedy WIOŚ może odmówić wydania zezwolenia oraz kiedy decyzję wydaje Marszałek, a kiedy Starosta?
 • Kontrola WIOŚ i PPOŻ przed wydaniem decyzji – czy dotyczy tylko miejsc magazynowania, czy całego obiektu, instalacji i jak postąpić, gdy decyzja jest negatywna?
 • Aktualne obowiązujące wysokości nakładanych kar pieniężnych w gospodarce odpadami – za co WIOŚ może nałożyć karę w wysokości 5 tys. zł, a za co grozi nawet 1 milion zł kary?
 • W jakich sytuacjach WIOŚ może kontrolować bez zapowiedzi, kiedy można odmówić przyjęcia kontroli?
 • Jak w praktyce przebiega kontrola, jaki jest możliwy zakres inspekcji i uprawnienia inspektorów? Jakie prawa w czasie kontroli przysługują kontrolowanemu? Jak w pełni przygotować się do kontroli, aby nie dać się niczym zaskoczyć?
 • Jaką dokumentację należy przedstawić, aby wykazać się pełnym i wzorcowym wywiązaniem się ze wszystkich obowiązków środowiskowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – lista kontrolna obligatoryjnych dokumentów?
 • Kiedy można odwoływać się od decyzji inspektorów i w jakich sytuacjach są rozpatrywane na korzyść przedsiębiorców?
Panel 4

Kontrole WIOŚ, RDOŚ i UM – weryfikacja złożonych dokumentów wg najnowszych zasad

 • Omówienie obowiązków, uprawnień i zakresu kontroli WIOŚ oraz UM – co nowego w obszarze kontroli czeka przedsiębiorców w 2022 roku?
 • W jakich sytuacjach WIOŚ może kontrolować bez zapowiedzi, kiedy można odmówić przyjęcia kontroli?
 • Jak w praktyce przebiega kontrola, jaki jest możliwy zakres inspekcji i uprawnienia inspektorów? Jakie prawa w czasie kontroli przysługują kontrolowanemu? Jak w pełni przygotować się do kontroli, aby nie dać się niczym zaskoczyć?
 • Jaką dokumentację należy przedstawić, aby wykazać się pełnym i wzorcowym wywiązaniem się ze wszystkich obowiązków środowiskowych w zależności od rodzaju prowadzonej działalności – lista kontrolna obowiązkowych dokumentów.
 • Kiedy można odwoływać się od decyzji inspektorów i w jakich sytuacjach są rozpatrywane na korzyść przedsiębiorców?
Prelegent
Mariusz Dyka
Mariusz Dyka

Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Doświadczony trener z zakresu ochrony środowiska, przewodniczący komisji Ekologii, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Praktyk z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
KOSZT UCZESTNICTWA

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
PRZEDSPRZEDAŻ!

Przy zgłoszeniu do 30 stycznia 2022 r. - taniej o 200 zł netto!

szkolenie online LIVE

22.02.2022

Udział STANDARD

szkolenie online LIVE

22.02.2022

Premium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy