Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>
Miejsce i termin

Warszawa

24 maja 2019 r.

Poznań

27 maja 2019 r.

Warsztaty poprowadzi
Mariusz Dyka

Pracownik administracji rządowej i samorządowej. Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Geolog powiatowy w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Doświadczony trener z zakresu ochrony środowiska, przewodniczący komisji Ekologii, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko. Praktyk z bogatym doświadczeniem szkoleniowym.

Program warsztatów
BLOK I

Pozwolenia i zezwolenia – regulacje w gospodarce odpadami

 • Najnowsze zasady, wytyczne i interpretacje w zakresie gospodarki odpadami – podstawowe akty prawne regulujące postępowanie. Gdzie i jakie regulacje znajdziemy w przepisach?
   
 • UWAGA! Co nowego wprowadzają i jakie znaczenie dla gospodarowania odpadami mają:
   
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1592),
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1564),
  • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, 1479).
    
 • W jakiej formie i w jakich urzędach należy regulować postępowanie z odpadami? Wpisy do rejestru, pozwolenia, zezwolenia – przegląd i analiza różnych form procedur dla różnych działań gospodarowania odpadami.
   
 • ANALIZA! Pozwolenie a zezwolenie – kto zobowiązany jest do uzyskania poszczególnych decyzji administracyjnych?
   
 • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach a wydawanie decyzji dotyczących gospodarki odpadami – kiedy są, a kiedy nie są wymagane? Podpowiemy, w jakich sytuacjach należy uzyskać nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a kiedy można ją zmienić.
BLOK II

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – nowa procedura zmiany i uzyskania zezwoleń

 • Aktualny system zezwoleń na gospodarowanie odpadami – na co bezwzględnie zwrócić uwagę w procesie wnioskowania o udzielenie zezwolenia, aby uzyskać je w sposób bezproblemowy? Analiza niuansów prawnych.
   
 • Nowe zasady wydawania zezwoleń – do kogo wnioskować, czyli kiedy decyzję wydaje Marszałek a kiedy Starosta?
   
 • CHECKLISTA! Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku, by szybko i z łatwością przejść wszystkie zawiłe procedury administracyjne?
   
 • NOWOŚĆ! Kontrola WIOŚ i PPOŻ przed wydaniem decyzji – czy dotyczy tylko miejsc magazynowania, czy całego obiektu, instalacji i jak postąpić, gdy decyzja jest negatywna?
   
 • Odmowa wydania zezwolenia, jego cofanie i wygaszenie – w jakich przypadkach i czy zagraża również istniejącym obiektom?
BLOK III

Pozwolenia i pozwolenia zintegrowane na wytwarzanie odpadów – analiza procedur

 • NOWOŚĆ! Na jakich zasadach uzyskać wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa? Wskażemy, jakie wymagania formalne i dokumentacyjne należy spełnić.
   
 • W jakich sytuacjach należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, a kiedy pozwolenie zintegrowane?
   
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – jaką dodatkową dokumentację należy przedstawić?
   
 • Pozwolenia zintegrowane – jakie instalacje bezwzględnie ich wymagają i w jaki sposób je zaktualizować, by móc prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z prawem?
   
 • Pozwolenia będące zezwoleniami – na jakich zasadach są wydawane i w jakiej sytuacji może dojść do ich wygaszenia? Omówienie procedur krok po kroku.
BLOK IV

Zmiany w systemie kar

 • Podwyższone kary dla podmiotów zbierających i przetwarzających odpady – co zrobić, aby uniknąć kary pieniężnej za niezgodność z postanowieniami ustawy?
   
 • Kary za niezgodne z prawem zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie – jak działa nowy system obliczeń?
   
 • W jakich przypadkach można wnioskować o ustalenie terminu usunięcia naruszeń w przypadku wstrzymania działalności przez WIOŚ?

Praktycznymi wskazówkami do realizacji obowiązków środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami – przygotujesz się na wypadek kontroli prowadzonych przez WIOŚ na nowych zasadach,

Certyfikatem potwierdzającym udział w warsztatach.

Z warsztatów wyjedziesz z:

Gotową dokumentacją, dzięki której sprawnie zaktualizujesz posiadane pozwolenia i zezwolenia odpadowe zgodnie z najnowszymi wymogami prawnymi ,

Pełną wiedzą odnośnie zmian prawnych dotyczących Twojego przedsiębiorstwa – prelegent na przykładach wyjaśni nowe procedury wprowadzone nowelizacją odpadową na zasadzie „tak było – tak jest”,

Podczas praktycznych warsztatów:
 • Dokładnie wyjaśnimy niuanse nowych wymogów prawnych i wytłumaczymy, jak je wdrażać w swoim przedsiębiorstwie – nowelizacji ustawy o odpadach, POŚ oraz nowelizacji ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
 • Wskażemy, co należy sprawdzić i zweryfikować w posiadanych zezwoleniach i pozwoleniach odpadowych - prelegent podpowie, na co szczególnie zwrócić uwagę podczas występowania o aktualizację decyzji administracyjnych.
 • Powiemy, w jaki sposób przygotować się na wzmożone kontrole systemu gospodarowania odpadami, m.in. WIOŚ – jak uniknąć zwiększonych kar pieniężnych za niedostosowanie działalności firmy do nowych wymagań.
Do 4 września 2019 r. wszystkie podmioty wytwarzające, zbierające i przetwarzające odpady bezwzględnie muszą:
 • złożyć wnioski o zmianę dokumentacji odpadowej: zezwoleń, pozwoleń, pozwoleń zintegrowanych uwzględniających zezwolenia,
 • skompletować pełną dokumentację, która umożliwi bezproblemowe kontynuowanie prowadzenia działalności (m.in. decyzję o warunkach zabudowy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, opinię komendanta PSP, WIOŚ, określić zabezpieczenia finansowe),
 • na nowo zorganizować pracę w firmie uwzględniając zmienione zasady wprowadzone nowelizacją ustawy – dozwolone będzie magazynowanie odpadów tylko przez 1 rok, w połowie ilości określonej w zezwoleniu.

Jeżeli chcesz mieć gwarancję wypełnienia wszystkich nowych obowiązków i wzorcowego przygotowania kompleksowej dokumentacji zapraszamy na jedyne praktyczne warsztaty.

Organizator:

Centrum Kompetencji   Forum Media

 

OGÓLNOPOLSKIE CERTYFIKOWANE WARSZTATY

 

Pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami w 2019 roku zgodne z nowelizacją ustawy o odpadach

Jak przygotować się do kontroli WIOŚ, by uniknąć zaostrzonych kar za nieaktualne pozwolenia i zezwolenia odpadowe?

(warsztaty + konsultacje)

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 1199 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Możliwość konsultacji z prelegentem,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,

  • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy