Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Centrum Kompetencji Biznesowych    HR Business Partner

 

OGÓLNOPOLSKIE CERTYFIKOWANE SZKOLENIE

Procedury zatrudniania obcokrajowców w Polsce dla działu Kadr i HR

Praktyczna interpretacja nowych przepisów
Wzorcowa dokumentacja zabezpieczająca interesy pracodawcy
Schematy prawidłowego skutecznego wnioskowania o nowe zezwolenia

Jeżeli:
 • chciałbyś rozpocząć zatrudnianie cudzoziemców w swojej firmie, a nie wiesz jakie wymogi formalne musisz spełnić,
 • jako pracodawca zatrudniasz cudzoziemców i chcesz wiedzieć, jakie nowe wymagania nałożyła na Ciebie ustawa obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. (Dz. U. 2017 poz. 1543)
 • zdajesz sobie sprawę, że zatrudnianie cudzoziemców to skomplikowany proces, wymagający od przedsiębiorcy znajomości wielu przepisów i chcesz ustrzec się przed zwiększonymi do 30 000 zł karami obciążającymi firmy,
 • chcesz wiedzieć, na jakich zasadach sprawdza się legalność zatrudnienia cudzoziemców oraz jak wygląda proces kontroli firm zatrudniających pracowników,

Nie może Cię zabraknąć na najbardziej konkretnych i wartościowych warsztatach na rynku!

Podczas warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie obowiązki formalne musi wypełnić pracodawca w Polsce zatrudniający cudzoziemca?
 • O jakie nowe zezwolenia na pracę muszą ubiegać się pracownicy spoza Polski i pracodawcy od 2019 roku?
 • Jak wyglądają procedury wydawania zezwoleń i uzyskiwania oświadczeń oraz do jakich organów należy zwracać się o ich wydanie?
 • Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemców bez wymaganego zezwolenia na pracę?
 • Jak szybko i skutecznie przejść wszystkie niezbędne formalności podczas procesu zatrudnienia w firmie cudzoziemca?
 • Co jeszcze, oprócz uzyskania zezwolenia, trzeba dopełnić przed zatrudnieniem obcokrajowca w firmie oraz w jaki sposób raportować o stanie zatrudnienia?
Program szkolenia
Panel I

Obowiązki polskiego pracodawcy w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2019 roku

 • Na jakich zasadach mogą wjeżdżać do Polski obywatele innych państw? Kiedy i komu przysługuje pobyt stały, a komu czasowy?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby powierzyć pracownikowi zza granicy pracę na 6 miesięcy w ciągu roku bez konieczności występowania o zezwolenie?
 • Jakiej wysokości wynagrodzenie przysługuje cudzoziemcom i jakie konsekwencje dla pracodawcy będzie niosło wypłacanie niższej niż wymagana pensji? Jakie zmiany dotyczące umów oraz wynagrodzeń pracowników-obcokrajowców zostały wprowadzone w ostatnim czasie?
 • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?
 • Jaką sankcją będzie obciążony pracodawca za niepodpisanie z cudzoziemcem umowy najmu, jeśli zapewnia mu zakwaterowanie? Kiedy pracodawcy grozi mandat karny, a kiedy postępowanie przed sądem?
 • Jakie zależności zachodzą między zezwoleniem na pracę a oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom?
Panel II

Zezwolenia pozwalające na wykonywanie pracy obcokrajowcom w Polsce – praca sezonowa i stała

 • W przypadku których zawodów cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę w Polsce?
 • Jakie zmiany weszły w życie od 2018r.? Jak zmiany w procedurze oświadczeniowej oraz nowy typ zezwoleń na pracę wpłynęły na proces zatrudniania obcokrajowców?
 • Do jakiej instytucji zwrócić się, aby uzyskać zezwolenie na pracę sezonową i przez jaki okres czasu będzie ono ważne?
 • Jakie informacje należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej?
 • W jaki sposób pracodawca musi wykazać, że proponowanej pracy nie chciała podjąć żadna osoba z polskim obywatelstwem, żeby otrzymać zezwolenie na pracę sezonową?
 • Kiedy stosowny organ może odmówić wydania zezwolenia na pracę i jakie działania można wtedy podjąć?
 • Na jaki okres może zostać wydane zezwolenie, jeżeli wniosek dotyczy cudzoziemca, który przebywa na terytorium Polski na innej podstawie niż wiza?
 • Jakie są prawne skutki zatrudniania obcokrajowca bez wymaganych zezwoleń?
Panel III

Nowe zasady zatrudniania na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy

UWAGA! Nowy obowiązek pracodawcy to informowanie o okolicznościach związanych z podjęciem lub niepodjęciem pracy przez cudzoziemca.

 • Jakie państwa od stycznia 2018 są objęte procedurą oświadczeniową?
 • Z jakich elementów składa się oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? Jakie dane musi zgromadzić pracodawca?
 • Jakie warunki należy spełnić, by wpisać oświadczenie do ewidencji oświadczeń?
 • Kiedy może dojść do odmowy wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń?
 • Jak wygląda rejestracja w programie SyriuszSTD? – kwestie praktyczne oraz statystyczne.
 • Jakie zależności zachodzą pomiędzy zatrudnianiem cudzoziemców w trybie uproszczonym (na podstawie oświadczeń), a jakie według procedury wydawania zezwolenia na pracę?
Panel IV

Rejestry ewidencjonujące zezwolenia na pracę cudzoziemców – jak będą wykorzystane przy kontroli legalności zatrudnienia?

 • Jakie informacje na temat firm wnioskujących o zezwolenia są gromadzone w rejestrach?
 • Na jakich zasadach można będzie pozyskiwać informacje z rejestru – o jakie dane będzie mogła wystąpić Państwowa Inspekcja Pracy w razie kontroli i jaki będzie to miało skutek dla przedsiębiorców?
 • Jak szybko i pozytywnie dla przedsiębiorstwa zakończyć kontrolę legalności zatrudnienia obcokrajowca  – jaką dokumentację zgromadzić i co okazać urzędnikowi PIP?
 • Dlaczego poprzez utworzenie rejestrów „łatwiej” będzie odmówić wydania zezwolenia i jak się przed tym uchronić? Pokażemy co zrobić, aby proces uzyskania zezwolenia przejść szybko i pozytywnie dla cudzoziemca oraz firmy.
Panel V

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców w Polsce – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

 • Jaki wpływ na opodatkowanie dochodów ma miejsce zamieszkania cudzoziemcy? Jak rozliczać pracowników posiadających miejsce zamieszkania w Polsce oraz osoby, które nie posiadają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, tzw. nierezydentów?
 • Kiedy i na jakich zasadach powinniśmy zawierać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 • Jakie są zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych?
 • Jak prawidłowo opodatkować dochody osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (ryczałt)?
 • Jakie są obowiązki  oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców w Polsce?
Panel VI

Praktyczny warsztat dokumentacyjny. Jakie dokumenty powinien gromadzić pracodawca?

 • Jakie dokumenty należy złożyć przy okazji wnioskowania o wydanie zezwolenia oraz jakie dodatkowe zaświadczenia będą wymagane od pracodawcy?
 • Jakiego rodzaju zaświadczeń wymagać od pracowników spoza Polski jeszcze przed ich zatrudnieniem?
 • W jaki sposób skutecznie udokumentować przeprowadzenie „testu rynku pracy”?
 • Warsztat – jak wzorcowo wypełnić nowe wzory dokumentów.
UWAGA!

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA praktyczną checklistę zawierającą wzorcowe dokumenty potrzebne przy zatrudnianiu obcokrajowca, dzięki której zgromadzenie niezbędnych zaświadczeń będzie szybsze i sprawniejsze.

Prelegent
Ewa Bukowian

Prezes i twórczyni agencji zatrudnienia M-Serwis, która od 12 lat  profesjonalnie wspomaga pozyskiwanie personelu, optymalizowanie kosztów związanych z zatrudnieniem oraz umiejętne korzystanie z elastycznych form zatrudnienia. Przedsiębiorczyni z wieloletnim doświadczeniem, zajmuje się biznesem  bezpośrednio związanym z rynkiem pracy, zarządzaniem kadrami, HR oraz pozyskiwanie pracowników. Socjolożka, absolwentka UAM w Poznaniu, ukończyła doktorskie studia z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest szczególnie zainteresowana miejscem kobiet na rynku pracy. Promuje kobiety aktywne, przedsiębiorcze, wspierając je i wskazując drogę rozwoju, pomaga tym, które potrzebują wsparcia w wejściu lub powrocie na rynek pracy. Wydawca i redaktor naczelna bezpłatnego kwartalnika społeczno – kulturalnego Klub Kobiet.  Laureatka tytułu Kobiety Przedsiębiorczej Poznania i Wielkopolski, uhonorowana medalem Wojewody Wielkopolskiego - za wkład w rozwój gospodarczy Wielkopolski, wyróżniona w konkursie „Przedsiębiorca Przyjazny Kobiecie”.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 999 zł. W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

  • Gwarancję uczestnictwa w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonego i cenionego specjalistę,

  • Możliwość konsultacji z prelegentem,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach,

  • Prezentację szkoleniową w wersji elektronicznej.
 •  

  Potrzebujesz informacji?
  Skontaktuj się z nami!

  Formularz kontaktowy