Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Menedżer Produkcji

 

Certyfikowane Warsztaty Szefów Produkcji

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM

Motywowanie, dyscyplinowanie oraz utrzymanie pracowników niższego szczebla

Jeżeli zarządzasz zespołem produkcyjnym i:
 • Borykasz się z dużą rotacją nowo zatrudnionych osób, pracownicy ciągle się zmieniają, przez co stale trzeba szkolić nowych i trudno zintegrować zespół,
 • Zależy Ci na efektywnym motywowaniu pracowników, a zauważyłeś, że każda zmiana na produkcji wywołuje strach i niechęć i nie wiesz jakie działania podjąć, aby skutecznie wpłynąć na zmiany postaw i zachowań pracowników,
 • Nie możesz sprawnie zaplanować pracy, bo codziennie mierzysz się z nieprzewidzianymi nieobecnościami takimi jak zwolnienia, urlopy na żądanie czy porzucenie pracy,
 • Twój zespół charakteryzuje się wysokim stopniem różnorodności, a Ty musisz codziennie rozwiązywać konflikty na hali produkcyjnej związane z różnicą wieku, płci i inną narodowością,

Już dziś zapisz się na szkolenie i przeprowadź z nami audyt swoich dotychczasowych działań!  Wspólnie przygotujemy plan naprawczy, który od razu wdrożysz w swoim zespole produkcyjnym!

Podczas warsztatów online omówimy na przykładach:
 • Jak skutecznie motywować pracowników fizycznych ograniczając do minimum rotację w zespole i chęć przejścia do konkurencji,
 • Jak zapobiegać i odpowiednio reagować na konflikty na hali produkcyjnej – poznasz techniki i narzędzia, które pozwolą Ci sprawniej zarządzać ludźmi i pracą w sytuacjach kryzysowych,
 • Jak skutecznie nadzorować i egzekwować wykonywanie codziennej pracy – otrzymasz gotowe scenariusze rozmów dyscyplinujących,
 • Jak zyskać posłuch i szacunek wśród pracowników – jak stać się naturalnym liderem, aby pracownicy bez słowa wykonywali Twoje polecenia,
 • Jak radzić sobie z brakiem pracowników na zmianach – przeanalizujesz swój dotychczasowy system zarządzania, wyłonisz obszary do poprawy i przygotujesz plan naprawczy, który wdrożysz w życie po powrocie do firmy,
 • Jakie działania profilaktyczne powinieneś wdrożyć, aby zapobiec przychodzeniu pracowników pod wpływem alkoholu i środków odurzających do pracy oraz co zrobić, by zminimalizować kradzieże na produkcji.
Program warsztatów online
BLOK I

Metody skutecznego budowania autorytetu wśród pracowników produkcyjnych

 • Jaki styl zachowania kierownika na hali produkcyjnej gwarantuje posłuch pracowników?
 • Jakie zachowania szefa budują szacunek w sytuacjach trudnych: konfliktu w zespole, niskiej wydajności, łamania regulaminu, etc.?
 • Jak osiągnąć efekt lojalności w zespole produkcyjnym, aby pracownicy chcieli pracować i nie odchodzili?
 • Ćwiczenie: Jak przemawiać do zespołu, aby osiągnąć swoje cele? Komunikacja werbalna i niewerbalna jako spójny przekaz budujący autorytet.

BLOK II

Strategia motywowania i dyscyplinowania pracowników produkcyjnych

 • W jaki sposób przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące na hali produkcyjnej, aby pracownik trwale poprawił swoje zachowanie?
 • 5 sprawdzonych technik podnoszących wydajność, gdy nie ma możliwości zastosowania nagrody finansowej.
 • W jaki sposób osiągnąć efekt trwałej motywacji w zespole? Jak umacniać raz wdrożone zachowania?
 • W jaki sposób skłonić pracowników do wytężonego wysiłku, aby czuli satysfakcję, a nie zniechęcenie?
 • Jak skonstruować umowę z pracownikiem, aby wyegzekwować odpowiedzialność za powierzane mienie na hali?
BLOK III

Skuteczne delegowanie zadań i egzekwowanie wykonania poleceń

 • Jak się zachować, gdy pracownik podważa/kwestionuje zadanie, które jest mu zlecane?
 • W jaki sposób kontrolować realizację zadań? Jakie pytania zadawać, aby poznać faktyczny stan wykonania pracy?
 • W jaki sposób nadzorować pracowników produkcyjnych, aby mieć pewność terminowości i dobrej jakości wykonanej pracy?
 • Ćwiczenie: Egzekwowanie polecenia od A do Z: Jak przekazać i rozliczyć pracownika z zadania?

BLOK IV

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktami na hali produkcyjnej

 • Jak rozmawiać z pracownikami, którzy notorycznie ignorują nasze polecenia i nie przestrzegają zasad panujących na hali?
 • Jak radzić sobie z konfliktem w zespole pracowników o różnych narodowościach, aby zapewnić pełną integrację i wspólną realizację wyznaczonych zadań i celów?
 • Jak rozpoznać, kiedy pracownik stosuje uniki/próbuje ukryć coś przed szefem – porady i spostrzeżenia kierowników produkcji?
 • Ćwiczenie: Jak asertywnie przekazywać negatywne uwagi, aby krytykować zachowanie, a nie człowieka?
BLOK V

Ocenianie, nagrody i kary

 • Jak stworzyć system nagród i kar, aby skutecznie eliminował niepożądane zachowania i promował te właściwe?
 • Uznanie jako skuteczna, pozafinansowa nagroda - które typy osobowości chwalić w szerokim gronie, a które w rozmowie indywidualnej?
 • Kiedy pracownik potrzebuje od kierownika produkcji informacji zwrotnej, aby dobrze rozumiał oczekiwania i stał się bardziej skuteczny?
 • Jakie kary stosować w przypadku jednorazowego oraz nagminnego łamania regulaminu pracy?
BLOK VI

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi na produkcji

 • Nieplanowane nieobecności pracowników – jak w przypadku powracającego problemu z brakami kadrowymi zapewnić ciągłość pracy na produkcji? Jakie działania podjąć, aby ograniczyć absencję?
 • Komunikacja kryzysowa na produkcji – jak odpowiednio komunikować zmiany na produkcji, by pracownicy czuli się bezpiecznie w obliczu zmian i chętnie do nich przystępowali?
 • Opór wobec zmiany – jak przezwyciężyć sprzeciw pracowników przed rosnącymi normami produkcyjnymi oraz zmianami planów produkcyjnych w nowym reżimie sanitarnym i zwinnie zarządzać lękiem przed konsekwencjami tych zmian?
Kto powinien wziąć udział w warsztatach:
 • Dyrektorzy i kierownicy produkcji
 • Szefowie działów utrzymania ruchu
 • Mistrzowie, Brygadziści, Liderzy
 • Specjaliści ds. HR w firmach produkcyjnych
Prelegent
Radosław Szmatuła
Radosław Szmatuła

Praktyk z 15-letnim doświadczeniem w przemyśle; karierę rozwijał w takich firmach jak: Bridgestone Polska, GSK, Philips Lighting, Arjo/Getinge, Philip Morris International. W Arjo/Getinge przeszedł wszystkie szczeble kariery: Inżynier Jakości, Kierownik Jakości, Techniczny Manager Produktu, Manager Projektu, Dyrektora Produkcji. Od sierpnia 2020 r. Manager Zapewnienia Jakości w Philip Morris Internationational. Doświadczenie w budowaniu i optymalizacji zespołów zarówno inżynierskich, jak i operacyjnych do 470 osób.

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • DOSTĘP DO KURSU - Feedback jako narzędzie zarządzania zespołem.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy