Uwaga! Sprzedaż szkolenia została zakończona.

Organizator:

                

 

Warsztaty online live

Nowe przepisy i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w roku 2024

Warsztaty poprowadzi Dawid Andrzejewski

ONLINE

26/07/2024 r.
godz. 9:00-15:00

Dodatek specjalny dla uczestników dostępny tylko w wersji superpremium

Toolbox dla specjalisty BHP i PPOŻ.

Kompleksowa dokumentacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w Twoim zakładzie

W roku 2024 zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie BHP. Dowiedz się, co i w jakim terminie musi zostać wdrożone, by uniknąć nałożenia kar. Zyskaj odpowiedź na wątpliwości wynikające z konieczności uzgodnienia nowych wymagań stanowiskowych, a także pracy wykonywanej zdalnie. Upewnij się, że wiesz jak postępować w sytuacji wypadku w pracy oraz jaką dokumentację skompletować na wypadek kontroli.

Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się:
 • Jakie nowe wytyczne dla stanowisk pracy z monitorem ekranowym wprowadziła Nowelizacja rozporządzenia z 17.11.2023 i ile czasu zapewniono na ich wdrożenie?
 • Jak pogodzić nowe wymagania dot. pracy przy monitorze ekranowym z pracą wykonywaną zdalnie lub hybrydowo?
 • Jak poradzić sobie z najczęściej występującymi problemami i wątpliwościami związanymi z pracą zdalną  w kontekście wymagań BHP?
 • Ile masz czasu, by skierować pracownika na wykonanie wstrzymanych na czas pandemii badań lekarskich?
 • Jak zmieniły się procedury przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych w związku z zakończeniem stanu zagrożenia pandemicznego?
 • Jaka odpowiedzialność karna i wykroczeniowa obowiązuje Cię za niedotrzymanie obowiązku szkoleniowego?
 • Jakie obowiązują procedury w sytuacji wypadku w pracy oraz jakich etapów postępowania powypadkowego musisz przestrzegać, by je poprawnie przeprowadzić?
 • Jak bezbłędnie skompletować dokumentację powypadkową w 2024 roku, by uniknąć odpowiedzialności oraz odmowy przyznania świadczenia ZUS?

DODATKOWO otrzymasz WORKBOOK BHP, zawierający wzorcową dokumentację, dzięki której zyskasz pewność, że przygotowywane przez Ciebie pisma spełnią wszystkie wymagania i nie zostaną odrzucone podczas weryfikacji ZUS lub kontroli PIPu w 2024 roku.

Program szkolenia
MODUŁ 1

Organizacja miejsca pracy 2024 – jakie wymogi musi spełniać stanowisko pracy, również zdalnie, zgodnie z najnowszymi rozporządzanymi?

 • Nowe wytyczne dla stanowisk biurowych – co pracodawca musi zapewnić pracownikom korzystającym z monitorów ekranowych w ramach znowelizowanego rozporządzenia?
 • Ile ustawodawca przewidział czasu na dostosowanie stanowiska pracy z monitorem ekranowym od momentu wejścia w  życie nowelizacji z dniem 17 listopada 2023 r.? Jakie kary grożą za niewywiązanie się z obowiązku zgodnie z wyznaczonym terminem?
 • Nowe wymagania a praca zdalna – jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w celu zapewnienia odpowiedniego stanowiska pracy wykonywanej zdalnie lub w trybie hybrydowym?
 • Czy pracodawca może skontrolować warunki pracy zdalnej pracownika, a w przypadku niespełniania wytycznych jej zakazać?
 • Czy stanowisko pracy zdalnej podlega kontroli organów zewnętrznych pod względem zgodności z wprowadzonymi przepisami?
 • Konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w wewnętrznych procedurach firmy – co musi znaleźć się w regulaminie pracy, opisie stanowisk, czy innych dokumentach opisujących warunki pracy przy laptopie?
 • Jakie czynniki należy uwzględnić podczas oceny ryzyka zawodowego pracy zdalnej?
 • Praca zdalna w miejscu uzgodnionym z pracodawcą a zasady BHP – czy zgoda pracodawcy wystarczy, by pracownik mógł pracować np. z kawiarni?

Case study’s: Gdzie kończy się zakres obowiązku pracodawcy, a zaczyna pracownika?

 • Podczas pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownica uległa poparzeniu podczas podgrzewania posiłku. Czy wypadek ten jest kwalifikowany jako wypadek w pracy, czy w domu? Co w sytuacji, gdy posiłek nie był przygotowywany dla pracownicy, a dla dziecka? Sytuacja poparzenia nie miałaby miejsca, gdyby osoba ta pracowała z biura.
 • Pracownik odmówił współpracy przy kontroli wykonywania pracy zdalnej (kontroli BHP) dot. spełnienia warunków stawianych stanowisku pracy. Jakie kroki może w takiej sytuacji podjąć pracodawca?
 • Pracownik konsekwentnie odmawia korzystania z podkładki pod laptopa lub dodatkowego monitora, na co naciska pracodawca by zapewnić odpowiednią ergonomię stanowiska pracy. Jak zabezpieczyć odpowiedzialność pracodawcy, by nie zostać oskarżonym o niedopilnowanie dostosowania stanowiska?
 • Pracownik wysuwa roszczenie wobec pracodawcy, by ten zapewnił mu podkładkę pod laptopa lub dodatkowy monitor również dla stanowiska pracy wykonywanej zdalnie. Pracownik pracuje w hybrydowym trybie pracy, 3 dni w biurze, a 2 dni w domu. Czy pracodawca musi dostosować do nowych wymagań również domowe stanowisko pracy?
MODUŁ 2

Zmiany w szkoleniach BHP 2024 – jak zmieniły się zasady przeprowadzania pracowniczych szkoleń BHP w związku z końcem stanu zagrożenia epidemiologicznego? Jakich terminów należy przestrzegać w zakresie badań medycyny pracy?

 • Ile czasu przewidział ustawodawca na wykonanie zaległych szkoleń i badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), wstrzymanych na czas pandemii?
 • Szkolenia BHP online – jakie grupy zawodowe są upoważnione do tej formy odbywania wstępnych szkoleń BHP? Jakie muszą spełniać warunki od względem umowy?
 • Szkolenia okresowe – jak często i w jakiej formie należy kierować pracowników na szkolenia BHP po 27 lipca 2023?
 • Uchybienia w zakresie szkoleń BHP – jaka ciąży odpowiedzialność karna i wykroczeniowa za niedopilnowanie obowiązku przeszkolenia pracowników?
 • Dokumentacja poszkoleniowa – jakie dokumenty musisz przygotować dla pracownika oraz na potrzeby archiwizowania dokumentacji szkoleniowej w przedsiębiorstwie?
MODUŁ 3

Regulacje prawne i wytyczne dotyczące prowadzenia postępowania powypadkowego w 2024 - na podstawie obowiązujących aktów prawnych i orzeczeń sądowych

 • Statystyczna karta wypadku przy pracy – jak ją prawidłowo wypełniać?
 • Kontrola trzeźwości zgodnie z nowymi przepisami – jak przeprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości zgodzie z obowiązującymi zasadami?
 • Przejrzysty rejestr aktualnych obowiązków behapowca i pracodawcy – zgodny z KP, rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Ustawą o ubezpieczeniu społecznym oraz wytycznymi PIP oraz ZUS,
 • Odpowiedzialność w razie wypadku na gruncie kodeksu cywilnego, karnego oraz przepisów wykroczeniowych – jakie są możliwe rozwiązania prawne dla osób odpowiedzialnych za wypadki przy pracy, w tym pracodawcy i behapowca?
 • Kontrola Krajowej Inspekcji Pracy – jakie są uprawnienia inspektora pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przez zakład pracy?
 • Sprawdzone zasady kwalifikacji zdarzeń – na podstawie obowiązujących aktów prawnych i orzeczeń sądowych.
MODUŁ 4

Postępowanie oraz dokumentacja powypadkowa – jak bezbłędnie przejść przez wszystkie procedury i zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością?

 • Postępowanie powypadkowe – jak skutecznie ustalić okoliczności i przyczyny wypadku?
  • Badanie miejsca wypadku – powiemy wprost, jak unikać błędów przy oględzinach miejsca zdarzenia, stanu technicznego maszyn i urządzeń ochronnych oraz zaprezentujemy zasady dokumentowania oględzin rekomendowane przez PIP
  • Jak rozmawiać z poszkodowanym w zależności od jego stanu i kiedy można przyjąć jego wyjaśnienia? Co zrobić jeżeli mamy podejrzenie, że świadek lub poszkodowany oświadcza nieprawdę w sprawie wypadku?
  • Wyjaśnienia świadków wypadku w praktyce – na przykładach omówimy różne metody, specyfikę czynności, zasady sporządzania protokołów, a także psychologiczne aspekty przesłuchania osób
 • Dokumentacja powypadkowa – jak bezbłędnie skompletować i zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością?
  • Co obowiązkowo powinny zawierać formularze wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadka, rejestry, formularze odszkodowań i odwołań na potrzeby ZUS ?
  • Obligatoryjne i rekomendowane dokumenty, które należy przygotowywać i gromadzić jako załączniki na potrzeby kontroli PIP i ZUS
  • Sporządzanie protokołu powypadkowego - błędne zapisy najczęściej zawierane w protokole, przyczyny wypadku przy pracy oraz zestaw środków profilaktycznych
  • Jak prawidłowo wykorzystać dane o wypadkach przy pracy do sporządzania kompletnych raportów o stanie bhp i analizy wypadkowości?
  • Przypadki odmowy przyznania świadczeń przez ZUS – na konkretnych przykładach powiemy co było zrobione źle, jak można było tego uniknąć oraz jak nie popełnić najczęstszych błędów
Szkolenie poprowadzi:
Dawid Andrzejewski
Dawid Andrzejewski

Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służb BHP. Wykonujący czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp oraz występujący przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

Dodatek specjalny dla uczestników dostępny tylko w wersji superpremium

Toolbox dla specjalisty BHP i PPOŻ.

Kompleksowa dokumentacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego
w Twoim zakładzie

Chcesz zyskać pewność, że prowadzona przez Ciebie dokumentacja dot. bezpieczeństwa pożarowego oraz higieny pracy w zakładzie jest nie tylko poprawna, ale także kompletna? Chciałbyś mieć wszystko w jednym miejscu - bez konieczności poszukiwania wzorów pism na internetowych portalach rządowych?

Dzięki Toolboxowi Specjalisty BHP i PPOŻ. zyskasz dostęp do aż 60 wzorcowych dokumentów w formie edytowalnej!
 

Wśród nich:

 • karty oceny ryzyka zawodowego,
 • scenariusze próbnych ewakuacji,
 • gotowe instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynku,
 • procedury postępowania, np. podczas oceny stanu poszkodowanego lub na wypadek pożaru,
 • scenariusz szkolenia przeciwpożarowego oraz zasady szkolenia pracowników z zakresu ochrony ppoż.
 • wzorcowe protokoły, m. in: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
 • prawidłowo wypełnione dokumenty, m. in: karta wypadku, wyjaśnienia poszkodowanego, informacje udzielone przez świadka wypadku, polecenie powypadkowe,
 • wykaz uprawnień inspektora pracy,
 • i wiele więcej!


Toolbox Specjalisty BHP i PPOŻ. to kompleksowa baza dokumentacji, dzięki której zabezpieczysz odpowiedzialność swoją oraz zakładu pracy!

Koszt uczestnictwa

OSTATNIE MIEJSCA!

Przy zgłoszeniu do 24 lipca 2024 r. - taniej o 100 zł netto!

Udział STANDARD

Online

26.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Udział PREMIUM

Online

26.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Udział SUPERPREMIUM

Online

26.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • specjalny dodatek w formie TOOLBOXA.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy