Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

        

W 2023 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi 60 tysięcy kontroli!

 

Akademia BHP

Nowe regulacje w prowadzeniu postępowania w razie wypadku przy pracy w 2023 roku

ONLINE

25 kwietnia 2023 r.

godz. 10:00-16:00

Jeżeli chcesz:
 • dowiedzieć się, kto po 7 kwietnia 2023r. będzie ponosił odpowiedzialność w razie wypadku przy pracy w czasie pracy zdalnej,
 • prawidłowo zorganizować prewencyjną kontrolę trzeźwości zgodnie z przepisami obowiązującymi od 21 lutego 2023 roku,
 • wiedzieć, co powinna zawierać nowa statystyczna karta wypadku przy pracy w 2023,
 • zyskać pewność, że prowadzona przez Ciebie dokumentacja powypadkowa jest kompletna i prowadzona w prawidłowy sposób, dzięki czemu nie zostanie podważona przez ZUS i PIP,

To weź udział profesjonalnych i praktycznych warsztatach online!

Co zyskasz biorąc udział w warsztatach?
 • Wskażemy Ci, jakie konkretne obowiązki mają służby BHP i pracodawca w związku ze zdarzeniami wypadkowymi i ich prewencją,
 • Rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości związane z kwalifikacją różnych zdarzeń wypadkowych oraz ustaleniem ich okoliczności i przyczyn,
 • Podpatrzysz sprawdzone metody zmniejszenia liczby wypadków powtarzalnych w zakładzie dzięki m. in. prawidłowemu prowadzeniu analizy wypadkowości,
 • Pokażemy na przykładach, jak uniknąć błędów podczas kompletowania i wypełniania dokumentacji powypadkowej, która zagwarantuje brak problemów podczas kontroli,
 • Otrzymasz Workbooka BHP, w którym znajdziesz komplet nowej, wzorcowo wypełnionej dokumentacji i wzorów pism.
Szczegółowy program warsztatów
MODUŁ 1

Najnowsze regulacje prawne i wytyczne dotyczące prowadzenia postępowania powypadkowego - na podstawie obowiązujących aktów prawnych i orzeczeń sądowych

 • Nowa statystyczna karta wypadku przy pracy po 1 stycznia 2023 r. – jak ją prawidłowo wypełniać?
 • Jakie nowe obowiązki dla pracodawców związane z pracą zdalną nakłada nowelizacja Kodeksu pracy z 6 lutego 2023 roku?
 • Jak prowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników i obecności w ich organizmach substancji działających podobnie do alkoholu, które obowiązują od 21 lutego 2023 r.?
 • Przejrzysty rejestr aktualnych obowiązków BHPowca i pracodawcy zgodny z KP, rozporządzeniem w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, Ustawą o ubezpieczeniu społecznym oraz wytycznymi PIP oraz ZUS.
 • Odpowiedzialność w razie wypadku na gruncie kodeksu cywilnego, karnego oraz przepisów wykroczeniowych. Wskażemy możliwe rozwiązania prawne dla osób odpowiedzialnych za wypadki przy pracy, w tym pracodawcy i behapowca.
 • Jakie są uprawnienia inspektora pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przez zakład pracy?
MODUŁ 2

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku - krok po kroku

 • Badanie miejsca wypadku – powiemy wprost, jak unikać błędów przy oględzinach miejsca zdarzenia, stanu technicznego maszyn i urządzeń ochronnych oraz zaprezentujemy zasady dokumentowania oględzin rekomendowane przez PIP.
 • Jak rozmawiać z poszkodowanym w zależności od jego stanu i kiedy można przyjąć jego wyjaśnienia? Co zrobić jeżeli mamy podejrzenie, że świadek lub poszkodowany oświadcza nieprawdę w sprawie wypadku?
 • Wyjaśnienia świadków wypadku w praktyce – na przykładach omówimy różne metody, specyfikę czynności, zasady sporządzania protokołów, a także psychologiczne aspekty przesłuchania osób.
MODUŁ 3

Sprawdzone zasady kwalifikacji zdarzeń - na podstawie obowiązujących aktów prawnych i orzeczeń sądowych

 • W jakiej sytuacji możemy zakwalifikować zdarzenie jako wypadek przy pracy, wypadek w drodze do/z pracy, wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, podczas pracy zdalnej?
 • Wypadek w drodze do/z pracy, w trakcie podróży służbowej i wyjazdu integracyjnego – wskażemy 7 kluczowych zasad postępowania w sytuacji wypadku poza zakładem pracy oraz podpowiemy jak w sytuacjach nietypowych udowodnić związek z pracą.
 • Zaprezentujemy sprawdzone zasady opisywania, zgłaszania i rejestracji wypadków w podziale na konkretne typy zdarzeń.
MODUŁ 4

Dokumentacja powypadkowa – jak bezbłędnie skompletować i zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością

 • Co obowiązkowo powinny zawierać formularze wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadka, rejestry, formularze odszkodowań i odwołań na potrzeby ZUS ? W jakim języku powinny zostać sporządzone wyjaśnienia poszkodowanego i informacje uzyskane od świadka wypadku ?
 • Obligatoryjne i rekomendowane dokumenty, które należy przygotowywać i gromadzić jako załączniki na potrzeby kontroli PIP i ZUS.
 • Na podstawie konkretnych zdarzeń przedstawimy wzorcową statystyczną kartę wypadku i rejestr wypadków przy pracy.
MODUŁ 5

Najczęściej pojawiające się błędy podczas prowadzenia postępowania powypadkowego w układzie „wypadek – przyczyna – skutki – popełnione błędy”

 • Sporządzanie protokołu powypadkowego - błędne zapisy najczęściej zawierane w protokole, przyczyny wypadku przy pracy oraz zestaw środków profilaktycznych.
 • Jak prawidłowo wykorzystać dane o wypadkach przy pracy do sporządzania kompletnych raportów o stanie bhp i analizy wypadkowości?
 • Przypadki odmowy przyznania świadczeń przez ZUS – na konkretnych przykładach powiemy co było zrobione źle, jak można było tego uniknąć oraz jak nie popełnić najczęstszych błędów.
MODUŁ 6

Sprawdzone sposoby zmniejszenia liczby wypadków w zakładzie – na podstawie realnych rozwiązań wdrożonych w polskich firmach

 • Jak potwierdzić dokumentacją podjęte działania profilaktyczne i jakie obligatoryjne informacje należy uwzględnić w ocenie ryzyka zawodowego?
 • Skuteczne metody zapobiegania wypadkom w pracy - wskażemy jak unikać wypadków powtarzalnych
 • Jak prowadzić skuteczne kontrole wewnętrzne, które pozwolą znacznie zredukować ilość niepożądanych zdarzeń?
WORKBOOK BHP

Wzorcowo wypełniona dokumentacja i wzory pism

 • Nowa statystyczna karta wypadku przy pracy
 • Listy kontrolne, m. in: obowiązki powypadkowe dla służb BHP i pracodawcy
 • Prawidłowo wypełnione dokumenty, m. in: karta wypadku, wyjaśnienia poszkodowanego, informacje udzielone przez świadka wypadku, polecenie powypadkowe
 • Wzorcowe protokoły, m. in: z oględzin miejsca wypadku przy pracy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
 • Korespondencja z ZUS, m. in: Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, zawiadomienie o wszczęciu postępowania powypadkowego, IWA
Warsztaty poprowadzi
Dawid Andrzejewski

Specjalista ds. bhp, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Poznańskiej. Były pracownik Służb BHP. Wykonujący czynności nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp oraz występujący przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych oraz o wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy