Uwaga! Sprzedaż szkolenia zakończyła się!

Patronat medialny:

HR Business Partner KADRY I PŁACE

certyfikowane narzędziowe warsztaty online

Sprawdzone rozwiązania najczęstszych problemów ze zwalnianiem pracowników, naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków, rozliczaniem wpłat na PPK i minimalnym wynagrodzeniem za pracę w 2021 r.

Nowelizacja Kodeksu pracy

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi – Przemysławowi Jeżkowi – ekspertowi z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy i rozliczeń wynagrodzeń.

Dzięki warsztatom rozwiejesz swoje wszystkie wątpliwości związane z:
 • wypłatami niższych wynagrodzeń, świadczeń urlopowych, obniżeniem odpisów ZFŚS, zawieszaniem przepisów prawa pracy i zwalnianiem pracowników na odległość z powodu COVID-19: czy można wypłacić niższe wynagrodzenie niż to, które wynika z umowy; jak obliczyć wysokość świadczeń urlopowych po zmniejszeniu etatu; które przepisy prawa pracy można zawiesić i na jaki okres; kiedy zwolnienie z pracy będzie skutecznie doręczone; jak ustalić wysokość odprawy dla zwalnianej osoby i czy można ją limitować;
 • naliczaniem wynagrodzeń: ustalaniem wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca; rozliczaniem pracy w godzinach nadliczbowych; rozliczaniem czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy; ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;
 • ustalaniem wymiaru zasiłków chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i ich egzekucją: jak po zmianach przepisów od października 2020 r. przeliczać podstawę wymiaru zasiłków; w jaki sposób wykazywać wyrównanie w dokumentach ZUS; co w wypadku zmiany wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia, przyznania dodatków, zbiegu potrąceń;
 • ustalaniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. i jego wpływem na pozostałe świadczenia: o ile wzrosną maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym i indywidualnym; dodatki za pracę w nocy i minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;
 • rozliczaniem wpłat na PPK: czy można obniżyć wpłaty do PPK; co w wypadku ustania zatrudnienia i ponownego zatrudnienia pracownika; jak opodatkowywać wpłaty finansowane i rozliczać składki potrącanych wpłat; jak wykazywać wpłaty do PPK w imiennych raportach ZUS i informacji PIT-11;
 • pracą zdalną po nowelizacji Kodeksu pracy w 2021 r.
Program warsztatów online
Blok 1

Jak zawiesić przepisy prawa pracy, wypłacić niższe wynagrodzenie, świadczenie urlopowe i zwolnić pracownika na odległość z powodu skutków COVID-19?

 • Czy pracodawca może wypłacić niższe wynagrodzenie niż to, które wynika z umowy o pracę ze względu na przepracowanie mniejszej liczby godzin z powodu małej liczby zamówień w firmie? 
 • Zawieszenie przepisów prawa pracy – które postanowienia można zawiesić i na jaki okres? Jak prawidłowo zawrzeć porozumienie?
 • Jak obliczyć wysokość świadczeń urlopowych po zmniejszeniu etatu pracowników ze względu na COVID-19? Kiedy można zawiesić lub obniżyć wypłatę świadczeń urlopowych?
 • ZFŚS – czy możliwe jest obniżenie odpisów? Czy można zawiesić prawo do wypłaty świadczeń z funduszu?
 • Praca zdalna a kwarantanna czy pracownik będący na kwarantannie może wykonywać swoje obowiązki zdalnie, jakie wiążą się z tym problemy? Jakie nowe przepisy obowiązują w wypadku pracownika przebywającego w izolacji? Czy pracownikowi na kwarantannie bez decyzji sanepidu należy się świadczenie chorobowe?
 • Zwolnienie pracownika na odległość – jak prawidłowo uzasadniać wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony z powodu skutków COVID-19, by uniknąć kosztów procesu? Kiedy wypowiedzenie będzie uznane za skutecznie doręczone? Jak ustalić wysokość odprawy dla zwalnianej osoby i czy można ją limitować?
Blok 2

Sprawdzone rozwiązania największych problemów z naliczaniem wynagrodzeń

 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca gdy: pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek w wypadku zwolnienia z pracy w ciągu miesiąca, zmiany wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia, opieki nad zdrowym dzieckiem, przepracowania wszystkich dni roboczych a e-ZLA na weekend, zwolnienia lekarskiego na 30 dni a pracy w 31 dniu miesiąca, święta przypadającego 26 grudnia 2020 r.
 • Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych – jak wyliczać wysokość wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i wysokość dodatków – analiza na przykładach. Jak kwalifikować nadgodziny z dodatkiem 50% i 100%? Co w wypadku nierównomiernego rozkładu czasu pracy? Najczęstsze błędy przy obliczeniach wynagrodzenia za nadgodziny średniotygodniowe. Co w wypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym i wyjścia prywatnego w trakcie pracy w nadgodzinach?
 • Rozliczanie czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy – jak naliczyć wynagrodzenie, gdy wypracuje on godziny nadliczbowe, co w wypadku pracy w niedziele i święta? Czy należy wypłacić dodatek do wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową? Jak ustalić limit godzin w umowie o pracę?
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – kiedy jest wypłacany i jak go obliczyć? W jaki sposób ująć godziny nadliczbowe i nocne? Co z zaległymi urlopami z poprzednich lat. Czy zmiana wysokości wynagrodzenia ma wpływ na ustalaną podstawę? Jak ustalić wysokość ekwiwalentu przy krótkim zatrudnieniu? Jak uwzględnić wypłacane premie w podstawie? Jak wpłyną długie nieobecności w pracy na podstawę?
Blok 3

Ustalanie wymiaru zasiłków – trudne przypadki

 • Zasiłek chorobowy – jak od października 2020 r. przeliczać podstawę wymiaru wypłaconych zasiłków? W jaki sposób wykazać wyrównanie w dokumentach ZUS? Czy można zawiesić prawo do danego składnika wynagrodzenia? Jak dopełnić podstawę w miesiącu, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy? Co w wypadku zmiany wymiaru etatu, wysokości wynagrodzenia, przyznania dodatków, niezdolności do pracy powstałej przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia? Jakie zapisy zawrzeć w regulaminie w sprawie podstawy do uzupełniania zmiennych składników?
 • Zasiłek opiekuńczy – praktyczne rozwiązania poparte przykładami najczęstszych problemów związanych z ustalaniem prawa do zasiłku. Czy zasiłek przysługuje za dni wolne od pracy? Jak udokumentować prawo do zasiłku opiekuńczego?
 • Zasiłek macierzyński – jak naliczać jego wysokość za okres urlopu rodzicielskiego? Co w wypadku ustania zatrudnienia? Jak ustalać zasiłek za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego. Czy jednorazowy wniosek o wykorzystanie urlopu jest korzystny dla pracownicy? Jakie są możliwości podziału urlopu na części? Jakie są skutki łączenia pracy z urlopem rodzicielskim?
 • Egzekucja zasiłków – jakie świadczenia można potrącić? Ile wynoszą kwota wolna od potrąceń i limity potrąceń na zaspokojenie egzekwowanych należności? Co w wypadku zbiegu potrąceń. Jak ustalić wysokość potrąceń, gdy obok zasiłku wypłacono wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe? Jak pomniejszyć kwotę wolną od potrąceń?
Blok 4

Zmiany w kadrach i płacach w 2021 r.: minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na pozostałe świadczenia, rozliczanie wpłat na PPK oraz nowelizacja Kodeksu pracy

 • Jak ustalić minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.?
 • ile wzrosną w 2021 r. maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym i indywidualnym, dodatki za pracę w nocy i minimalna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych
 • Rozliczanie wpłat na PPK: wpłaty do PPK i możliwość ich obniżenia. Co w wypadku ustania zatrudnienia i ponownego zatrudnienia pracownika? Opodatkowanie wpłaty finansowanej i rozliczenie składkowo-podatkowe potrąconych wpłat.  Jak wykazywać wpłaty na PPK w imiennych raportach ZUS i informacji PIT-11?
 • Nowelizacja Kodeksu pracy – co zakłada projekt w aspekcie pracy zdalnej?
Wersja PREMIUM

Uwaga! Szkolenie jest dostępne w wersji STANDARD i wersji PREMIUM.

Zamawiając szkolenie w wersji PREMIUM, uczestnicy otrzymają dodatkowo praktyczny przewodnik w formie podręcznej listy kontrolnej na temat naliczania wynagrodzeń i zasiłków.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

specjalistów do spraw płac

specjalistów do spraw kadr.

Prelegent
Przemysław Jeżek
Przemysław Jeżek

Specjalista z zakresu rozliczania wynagrodzeń i prawa pracy. Od wielu lat specjalizuje się w rozliczaniu czasu pracy, wynagrodzeń, świadczeń z ZFŚS, podatku dochodowego od osób fizycznych.  Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 r.” Trener licznych szkoleń dla firm i instytucji. Współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwisu Prawno– Pracowniczego”. Wykładowca na kierunku: „Kadry i Płace” Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • praktyczny przewodnik w formie podręcznej listy kontrolnej na temat naliczania wynagrodzeń i zasiłków.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy