Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

HR BUSINESS PARTNER         

Certyfikowane warsztaty online

Ochrona sygnalistów – jak sprawnie wywiązać się z obowiązków nałożonych ustawą o sygnalistach

Procedury i dokumentacja

Warsztaty poprowadzi dr Monika Wieczorek

20 czerwca 2024 r. prezydent podpisał ustawę o ochronie sygnalistów, która nałożyła na pracodawców i administrację publiczną obowiązek wdrożenia wewnętrznych procedur zgłaszania naruszeń prawa. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Dlatego weź udział w praktycznych warsztatach, podczas których ekspert da jasne wytyczne, jak sprawnie wywiązać się z nowych przepisów, by nie narazić się na surowe kary przewidziane ustawą oraz zaprezentuje wzorcową dokumentację, którą łatwo dostosujesz do specyfiki swojej organizacji.  Ponadto dzięki zarekomendowanym rozwiązaniom i audytowi szybko wykryjesz nieprawidłowości i unikniesz wielu błędów prawnych oraz wizerunkowych kryzysów.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

Po ukończeniu warsztatów będziesz wiedzieć jak:
 • wywiązać się z obowiązków nałożonych ustawą o sygnalistach: kogo dotyczy ustawa, kto może być sygnalistą, kiedy sygnalista może skorzystać z ochrony, jakie uchybienia może zgłosić sygnalista, jak zapewnić anonimowość zgłoszeń i ochronę danych osobowych sygnalistów;
 • zbudować od podstaw skuteczny system wewnętrznych zgłoszeń w organizacji: jak przeprowadzić audyt obowiązujących procedur w organizacji pod kątem nowych przepisów o ochronie sygnalistów, jaką formę może mieć zgłoszenie, jak zapewnić jego anonimowość, jakie informacje powinien zawierać raport z rozpoznania zgłoszenia, jak dobrze zaprojektować kanał wewnętrzny zgłoszenia, jakie elementy obligatoryjne musi zawierać procedura wewnętrznych zgłoszeń, a jakie są fakultatywne, jak prawidłowo prowadzić rejestr zgłoszeń, jakie kroki trzeba podjąć po zgłoszeniu;  
 • stworzyć efektywny system wsparcia i ochrony przed odwetem, by zapobiec zewnętrznym zgłoszeniom i ujawnieniu publicznemu: jakie czynności uznaje się za odwetowe według ustawy o sygnalistach, czy w razie odwetu sygnalista może ubiegać się o odszkodowanie, jak dobrze zaprojektować system wsparcia, na czym polega zewnętrzna procedura zgłoszeń i ujawnienie publiczne;
 • przygotować obowiązkową dokumentację, by uniknąć surowych sankcji, przewidzianych w ustawie o sygnalistach.

Dodatek specjalny dla uczestników dostępny tylko w wersji superpremium

W ramach pakietu SUPERPREMIUM otrzymasz wzorcową dokumentację wymaganą przepisami ustawy o sygnalistach, dzięki której sprawnie wywiążesz się z nowych obowiązków:

 • Rekrutacja a ochrona sygnalistów – przykładowa informacja dla kandydata do pracy o procedurze zgłoszeń wewnętrznych, która obowiązuje w organizacji

 • Umowa o pracę – jakie postanowienia zawrzeć w umowie w zakresie przepisów o ochronie sygnalistów

 • Przykładowy Raport z rozpoznania zgłoszenia

 • Wzór Upoważnienia administratora danych osobowych do przetwarzania danych sygnalisty

 • Przykładowy Rejestr zgłoszeń

Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
 • sesja Q&A – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów.
 • warsztatowa formuła – prelegent wskaże na konkretnych przykładach praktyczne rozwiązania, jak prawidłowo wdrożyć ochronę sygnalistów według nowych przepisów.
 • networking – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni radzą sobie z wdrożeniem nowych obowiązków.
Program warsztatów
Moduł 1.

Jakie obowiązki nakłada ustawa o sygnalistach?

 • Kogo dotyczy ustawa o sygnalistach – jaki mechanizm obowiązuje przy ustalaniu wysokości zatrudnienia? Co z osobami zatrudnionymi na umowę-zlecenie bądź stażystami?
 • Kto może zostać sygnalistą według nowych przepisów? Co z byłymi pracownikami lub rekrutowanymi kandydatami do pracy? Czy osoby pomagające przy zgłoszeniu są również objęte ochroną?
 • Kiedy sygnalista może skorzystać z ochrony – jakie warunki trzeba spełnić? Od jakiego momentu obowiązuje ochrona?   
 • Katalog naruszeń – jakie są rodzaje uchybień, które może zgłosić sygnalista? Czy jest to katalog zamknięty? Czy sygnalista musi udowodnić naruszenie?
 • Anonimowość zgłoszeń – jak ją zapewnić? Czy można nie rozpatrywać anonimowych zgłoszeń?
 • RODO a ochrona sygnalisty – w jaki sposób zagwarantować ochronę danych osobowych? Jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe sygnalisty? Co jeśli dojdzie do przypadkowego pozyskania danych osobowych, które nie mają znaczenia dla prowadzonej sprawy? Kiedy trzeba ujawnić dane osobowe sygnalisty?
 • Sankcje – jakie kary przewiduje ustawa o sygnalistach i za jakie naruszenia przepisów?
Moduł 2

Jak zbudować od podstaw skuteczny system wewnętrznych zgłoszeń w organizacji?

 • Audyt obowiązujących procedur w organizacji – jak go przeprowadzić pod kątem nowych przepisów o ochronie sygnalistów? Na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Zgłoszenie o naruszeniu – jaką może mieć formę i jakie elementy powinno zawierać, by mogło być prawidłowo rozpatrywane? Co jeśli sygnalista powiadomił o uchybieniu telefonicznie?
 • Raport z rozpoznania zgłoszenia – jakie dane trzeba w nim zamieścić? Jakie informacje należy podać sygnaliście w informacji zwrotnej? Co jeśli sygnalista nie podał adresu do kontaktu?
 • Wewnętrzna procedura zgłoszeń – jak dobrze zaprojektować kanał wewnętrzny, by dostosować go do specyfiki organizacji? Jakie elementy obligatoryjne musi zawierać procedura, a jakie są fakultatywne? Co trzeba skonsultować z przedstawicielami pracowników przy opracowywaniu jej projektu?
 • Jak opracować wewnętrzną procedurę, jeżeli do przyjmowania zgłoszeń został upoważniony podmiot zewnętrzny
 • Rejestr zgłoszeń – jak go prowadzić zgodnie z przepisami ustawy o sygnalistach?
 • Działania następcze w wyniku zgłoszenia – jakie kroki musi podjąć organizacja?
Moduł 3

Jak stworzyć efektywny system wsparcia i ochrony przed odwetem, by zapobiec zewnętrznym zgłoszeniom i ujawnieniu publicznemu

 • Zewnętrzna procedura zgłoszeń – na czym polega? Do kogo należy zgłosić uchybienie? Czy decydując się na zgłoszenie zewnętrzne, można pominąć zgłoszenie wewnętrzne?
 • Ujawnienie publiczne – na czym polega i w jakich sytuacjach można z niego skorzystać? Kiedy sygnalista będzie podlegał ochronie?
 • Działania odwetowe – jakie czynności uznaje się za odwetowe według ustawy o sygnalistach? Czy w razie odwetu sygnalista może ubiegać się o odszkodowanie?  W jakiej wysokości?
 • O co zadbać przy tworzeniu wewnętrznego systemu zgłoszeń, by zapobiec zgłoszeniom zewnętrznym i ujawnieniu publicznemu?
 • System wsparcia i realnej ochrony przed odwetem: jak go dobrze zaprojektować – prezentacja dobrych praktyk. 
 • Jak egzekwować przestrzeganie reguł wewnętrznych w organizacji – sprawdzone patenty.
Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów kadrowych,
 • pracowników działów HR,
 • specjalistów działów prawnych,
 • kancelarie prawne,
 • członków zarządów,
 • właścicieli firm,
 • pracowników administracji publicznej,
 • sekretarzy JST.
Prelegent
dr Monika Wieczorek
dr Monika Wieczorek

Radczyni prawna, Wieczorek Kancelaria Radcowska

Specjalizuje się w prawie pracy i ochronie danych osobowych. Członek wewnętrznych komisji wyjaśniających w polskich i globalnych organizacjach badających występowanie nieprawidłowości. Ma bogate doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia szkoleń, w tym w zakresie etyki w biznesie oraz przygotowaniu członków wewnętrznych komisji wyjaśniających w sprawach mobbingu, dyskryminacji i innych naruszeń prawa. Opracowuje mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości, polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz kodeksy etyczne. Doradza zarządom, działom HR i compliance w zakresie budowania skutecznych mechanizmów zgłaszania i rozpoznawania nieprawidłowości, przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, mobbingowi i dyskryminacji, zarządzania różnorodnością oraz ochrony prywatności i innych dóbr osobistych w zatrudnieniu. Pełni funkcję whistleblowing officer. Wykładowca akademicki.

Koszt uczestnictwa

OSTATNIE MIEJSCA W PRZEDSPRZEDAŻY!

Przy zgłoszeniu do 21 lipca 2024 r.- taniej o 200 zł netto!

Udział STANDARD

ONLINE

19.08.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Udział PREMIUM

ONLINE

19.08.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Udział SUPERPREMIUM

ONLINE

19.08.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wzorcowa dokumentacja wymagana przepisami ustawy o sygnalistach.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy