Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane warsztaty online

Bilans 2023 – ostatnia odprawa przed zamknięciem roku podatkowego

Rozliczanie PIT, CIT i VAT według najnowszych interpretacji organów podatkowych

W 2023 r. wprowadzono wiele zmian przepisów w zakresie rozliczania podatków dochodowych i VAT.  Pojawiło się również dużo przełomowych orzeczeń i opinii Dyrektora KIS, które rzuciły nowe światło na to, co można wrzucić w koszty i od jakich zakupów można odliczyć podatek VAT. To już ostatni moment, by kompleksowo zaktualizować swoją wiedzę, dlatego weź udział w praktycznych warsztatach, w których Samir Kayyali w skondensowany sposób przeanalizuje wszystkie zmiany przepisów w kontekście zamknięcia roku podatkowego i wskaże praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów z rozliczaniem podatków. Podpowie również, jak skutecznie zmniejszyć wysokość obciążeń z wykorzystaniem ulg.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Po ukończeniu warsztatów będziesz wiedzieć:
 • jak rozliczać przychody w kontekście zamknięcia roku: ekspert wyjaśni, kto ma prawo do preferencyjnej stawki 9%, jakie obowiązują limity i na co uważać przy stosowaniu kursu walut; jak liczyć podatek od przerzuconych dochodów i jakie są wyłączenia z tego podatku; kiedy nieodpłatne świadczenia stanowią przychód i jak ustalać jego wartość; jak rozliczać podatek u źródła na nowych zasadach;
 • co można wrzucić w koszty podatkowe na podstawie najnowszych opinii Dyrektora KIS: jak ustalać moment rozpoznania kosztu podatkowego, co w wypadku kosztu na przełomie roku, jak prawidłowo dokumentować koszty, kiedy mogą być kosztem transakcje z podmiotami powiązanymi, koszty finansowania dłużnego, pożyczki i prowizje związane z uzyskaniem kredytu, wydatki na reprezentację i reklamę, kiedy należy wprowadzać korektę kosztów wstecznie, a kiedy na bieżąco, jak wyliczyć proporcję kosztu w wypadku leasingu samochodu;
 • jak zapobiec błędom z rozliczaniem dochodów pracowników: w wypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych, przekazania samochodu prezesowi lub samozatrudnionemu, dofinansowania do karnetów sportowych i medycznych, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zakupu towarów firmy po niższych cenach;
 • od jakich zakupów można odliczyć podatek VAT według najnowszego orzecznictwa: co z cateringiem, obiadem z kontrahentem w celach służbowych, noclegiem w hotelu w trakcie służbowego wyjazdu, kiedy jest reprezentacja, a kiedy reklama, kiedy można odliczyć 100% VAT od naprawy samochodu i zakupu paliwa;
 • jak uniknąć pułapek z rozliczaniem grupy VAT: co należy rozumieć przez powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne w grupie VAT, kiedy grupa VAT nabywa status podatnika VAT, kto odpowiada za zobowiązania podatkowe, jak prawidłowo dokumentować i rozliczać transakcje między członkami grupy VAT;
 • jak obniżyć podatki z wykorzystaniem ulgi sponsoringowej, na ekspansję, na zabytki, ulgi B+R, na innowacyjnych pracowników, na prototyp, na robotyzację.
Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
 • sesja Q&A – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów.
 • warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się obecnie księgowi – prelegent wskaże na konkretnych przykładach praktyczne rozwiązania, jak prawidłowo rozliczać podatki po nowelizacji przepisów.
 • podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.
 • podatkowy networking – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów.
Program warsztatów
Blok 1

Rozliczanie przychodów a zamknięcie roku – rozwiązania trudnych przypadków

 • Kiedy CIT 19%, a kiedy 9% – kto ma prawo do preferencyjnej stawki w 2023 r.? Jakie obowiązują limity przy stawce 9% i na co uważać przy stosowaniu kursu walut? Co jeśli podatnik przekroczy próg przychodów uprawniających do stawki 9% w trakcie roku?
 • Podatek od przerzuconych dochodów – kogo dotyczy i jak go liczyć? Które wydatki mogą być uznane za przerzucone dochody? Kiedy można zastosować niższą stawkę podatku dochodowego? Jakie są wyłączenia z podatku? Co jeśli podatnik ponosi stratę?
 • Nieodpłatne świadczenia w kontekście podatku CIT – kiedy stanowią przychód? Jak ustalać jego wartość?
 • Podatek u źródła: jak udowodnić należytą staranność? Czy można posługiwać się kopiami certyfikatów rezydencji? Jak rozliczać płatności powyżej 2 mln zł?
Blok 2

Jakie wydatki można wrzucić w koszty według najnowszych opinii Dyrektora KIS?

 • Moment rozpoznania kosztu podatkowego – jak go ustalać? Jak rozpoznać, czy koszt jest bezpośredni czy pośredni? Co w wypadku kosztu na przełomie roku? Jak prawidłowo dokumentować poniesienie wydatku? Czy nieudokumentowane wydatki zawsze stanowią NKUP?
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi – kiedy mogą być kosztem podatkowym? Czy zawsze trzeba mieć „umowę” dla rozliczenia takich transakcji? Czy najem nieruchomości od wspólnika może być kosztem?
 • Koszty finansowania dłużnego – ile wynosi nowy limit, by można było je zaliczyć do KUP? Jak liczyć te koszty?
 • Koszty uzyskania przychodu a ukryta dywidenda: jakie są przesłanki wykluczenia wydatków z kosztów podatkowych? Które świadczenia na rzecz podmiotów powiązanych mogą zostać uznane za ukrytą dywidendę?
 • Kredyt firmowy a KUP –  kiedy wydatki na spłatę rat pożyczek i kredytów mogą być kosztem? Czy można do niego zaliczyć opłaty bankowe i prowizje związane z uzyskaniem kredytu? Co jeśli podatnik zaciągnął kredyt na zakup lokalu mieszkalnego, w którym prowadzi działalność?
 • Koszty reprezentacji i reklamy – kiedy można zaliczyć je do KUP? Ja je rozliczać metodą kasową i memoriałową? Czy obiad z kontrahentem to reprezentacja?
 • Leasing samochodu – jak wyliczać proporcję kosztu podatkowego? Co z AC, OC, NNW?
 • Korekta kosztów – kiedy należy ją wprowadzać wstecznie, a kiedy na bieżąco? Co w sytuacji, gdy koszty rozliczaliśmy według budżetu, który trzeba skorygować? Jak korygować przychody w 2023 r.?
Blok 3

Rozliczanie dochodów pracowników – jak uniknąć najczęstszych błędów

 • Wykorzystanie samochodów służbowych do celów prywatnych – ile wynosi wskaźnik, od którego zależy wysokość ustalanego pracownikowi ryczałtu? Jak rozliczać samochody elektryczne?
 • Przekazanie samochodu zleceniobiorcy, prezesowi lub samozatrudnionemu – jak ustalić przychód?
 • Paliwo opłacane pracownikowi – czy zawsze jest przychodem?
 • Dofinansowanie do karnetów sportowych i medycznych – czy ich wartość stanowi podstawę obliczenia składek ZUS? Co jeśli pracownik ponosi częściową odpłatność za karnety albo jest na urlopie wychowawczym?
 • Podnoszenie kwalifikacji pracownika – czy pokrycie kosztów szkolenia, dojazdu noclegu stanowi przychód? Co jeśli pracownik przerwie szkolenie?
 • Zakup towarów firmy po niższych cenach – jak ustalić przychód pracownikowi? Kiedy rabat nie jest przychodem?
 • Ekwiwalent lub ryczałt za pracę zdalną  – czy jest przychodem pracownika? Jak ustalać wysokość dodatków, by ich nie zakwestionował fiskus.
Blok 4

Od jakich zakupów można odliczyć podatek VAT, a od jakich jest to zabronione – analiza najnowszego orzecznictwa

 • Przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia.
 • Usługi noclegowe i gastronomiczne zmiana podejścia fiskusa po wyroku TSUE.  Co z cateringiem, obiadem z kontrahentem w celach służbowych, noclegiem w hotelu podczas służbowego wyjazdu?
 • Wydatki na reprezentację – co wchodzi w skład kosztów reprezentacji? Czy można od nich odliczyć VAT? Kiedy reklama, a kiedy reprezentacja – rozwiązania najczęstszych problemów.
 • Rozliczanie w VAT samochodów firmowych – jak odliczyć podatek w wypadku leasingu finansowego i operacyjnego? Naprawa samochodu – kiedy można odliczyć 100% VAT? Czy można odliczyć 100% VAT od zakupu paliwa?
Blok 5

Grupa VAT – jak uniknąć pułapek z jej rozliczaniem?

 • Grupa VAT – czy powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne, które są warunkami utworzenia grupy VAT, muszą wystąpić łącznie? Kiedy podatników uważa się za powiązanych finansowo? Jak należy rozumieć powiązania ekonomiczne i organizacyjne? Czy do grupy mogą przystąpić podmioty zagraniczne?
 • Umowa grupy VAT – na jak długo obowiązuje? Czy można ją przedłużyć? Kiedy grupa VAT nabywa status podatnika VAT? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe w VAT? Jakie zapisy w umowie gwarantują finansowe bezpieczeństwo?
 • Transakcje między członkami grupy VAT – jak je dokumentować i rozliczać? 
 • Transakcje z grupą VAT – analiza najczęstszych błędów przy wystawianiu faktur. Jakie procedury wprowadzić w firmie w zakresie rozliczeń z grupą VAT, by zapobiec nieprzewidzianym pułapkom?
Blok 6

Jak obniżyć podatki w 2023 r. z wykorzystaniem ulg?

 • Ulga sponsoringowa – dla jakich przedsiębiorców jest dostępna? Jak odliczyć 150% poniesionych kosztów? Kiedy można dokonać odliczenia? Czy koszty poniesione na dokształcanie pracownika można rozliczyć w ramach tej ulgi?
 • Ulga na ekspansję: co należy rozumieć przez ekspansję? W jaki sposób udział w targach, działania promocyjne można odliczyć dwukrotnie?
 • Ulga B+R – co kwalifikuje się do ulgi B+R? Ile można odliczyć? Czy można łączyć Ulgę IP Box z ulgą B+R?
 • Ulga na innowacyjnych pracowników: do kogo jest skierowana i jakie warunki trzeba spełnić, by z niej skorzystać? Ile można odliczyć?
 • Ulga na prototyp: jakie koszty można odliczyć? Ile wynosi maksymalna wartość odliczenia? Kiedy można z niej skorzystać?
 • Ulga na robotyzację – na czym polega? Co z odpisami amortyzacyjnymi – kiedy można odliczyć 50% kosztów poniesionych na wydatki?
 • Ulga na zabytki – jak ją rozliczać na nowych zasadach? Kto może się o nią ubiegać i jakie trzeba spełnić warunki, by ją uzyskać? Jakie wydatki można odliczyć od dochodu?
Wersja superpremium

W wersji superpremium uczestnik otrzyma dostęp do szkolenia online audytora podatkowego Luizy Pieprzyk VAT Refunds –  jak uzyskać zwrot zagranicznego podatku VAT”.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Prelegent
Samir Kayyali
Samir Kayyali

Doradca podatkowy, agent celny, wykładowca akademicki, pionier na rynku podatkowych szkoleń online. Uznany dydaktyk i praktyk.

 

Przeprowadził ponad 800 szkoleń stacjonarnych, a w internecie działa od 2013 r. Realizował szkolenia m.in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, największych polskich banków, firm leasingowych, spółek Skarbu Państwa. Organizował szkolenia przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego, wykładał ma studiach podyplomowych w dziedzinie prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do szkolenia online audytora podatkowego Luizy Pieprzyk „VAT Refunds –  jak uzyskać zwrot zagranicznego podatku VAT”.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy