Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

     
       

Certyfikowane warsztaty online

Jak rozliczać w VAT transakcje sprzedaży w Polsce i za granicą, by płacić mniejsze podatki w 2024 r.

Warsztaty poprowadzi Luiza Pieprzyk

W obliczu coraz wyższych obciążeń fiskalnych kluczowe jest teraz poszukiwanie skutecznych sposobów na płacenie mniejszych podatków. To już ostatni moment, by zweryfikować pod względem finansowych oszczędności procedury rozliczeń w VAT transakcji polskich i zagranicznych, które obowiązują w Twojej firmie.

Dlatego weź udział w praktycznych warsztatach audytora Luizy Pieprzyk –  ekspertka wskaże na konkretnych przykładach, jak kalkulować ceny, rozliczać kompleksowo świadczenia, dokumentować WDT, by znacznie zmniejszyć wysokość danin. Podpowie również, jakie błędy wychwytuje najczęściej fiskus przy rozliczaniu akcji promocyjnych i zaliczek.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.


UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.
Po ukończeniu warsztatów będziesz wiedzieć jak:
 • nie stracić na VAT już na etapie kalkulacji ceny: otrzymasz praktyczne wytyczne, jak prawidłowo ustalać przedmiot i kraj opodatkowania, stawki VAT, wartość brutto wynagrodzenia za towar i usługę  w transakcjach polskich i zagranicznych; jak rozróżnić w podatku VAT zwolnienie od stawki 0%;
 • prawidłowo ustalać podstawę opodatkowania i jakie elementy kalkulacyjne wpływają na wysokość podatku: jakie opłaty wliczać; czy do obrotu brać dotacje i subwencje; co w wypadku zaliczek, przedpłat, rat, rabatów i skonta albo nieodpłatnej dostawy; kiedy można obniżyć podstawę opodatkowania, jakie terminy obowiązują na rozliczenie korekt zmniejszających podstawę opodatkowania;
 • uniknąć pułapek z rozliczaniem w VAT akcji promocyjnych: rabatów towarowych w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym, rabatów pośrednich, skonta, sprzedaży premiowej,  gratisów i bonusów oraz nagród;
 • rozliczać kompleksowo świadczenia, by uciec przed inwigilacją w KSeF: jaką stawką opodatkowywać czynność kompleksową; kiedy powstaje obowiązek podatkowy; jak ewidencjonować usługi kompleksowe w JPK; jaką ochronę daje niewyodrębnianie poszczególnych czynności, gdy zacznie obowiązywać KSeF;
 • dokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę w 2024 r., by nie stracić prawa do stawki 0%: jakie formalności należy spełnić przed rozpoczęciem sprzedaży zagranicznej; jak odróżnić WDT od eksportu, jakie warunki trzeba spełnić, by mieć prawo do preferencji; jakie dane musi zawierać faktura pierwotna i korygująca; jak udowodnić przed fiskusem wywóz towaru i dostarczenie go do nabywcy.UWAGA! Pakiet specjalny „TOOLBOX - Jak prawidłowo rozliczać zaliczki w 2024 r.?”


UWAGA! Pakiet specjalny „TOOLBOX - Jak prawidłowo rozliczać zaliczki w 2024 r.?”

W ramach pakietu otrzymasz praktyczne instrukcje audytora podatkowego Luizy Pieprzyk z gotowymi rozwiązaniami, jak ustrzec się błędów w rozliczaniu zaliczek.

 • Zaliczka: kiedy należy ją dokumentować, a kiedy nie można – analiza przypadków. Czy kaucję można traktować jak zaliczkę? Co zrobić, gdy zapłatę zaliczki dokonał inny przedsiębiorca niż zamawiający?

 • Jakie dane muszą się znaleźć na fakturze zaliczkowej – analiza najczęstszych uchybień wykazywanych przez fiskusa. Kiedy należy zastosować dodatkowe oznaczenia: metoda kasowa, samofakturowanie, odwrotne obciążenie, MPP? Co jeśli w imieniu dłużnika wystawiają faktury organy egzekucyjne albo jeśli fakturę wystawia przedstawiciel podatnika?

 • Co wliczać do wartości zaliczki: jak ustalić podstawę opodatkowania? Co jest elementem kalkulacyjnym wartości netto wpłaconej zaliczki? Jak wyliczać wartość netto na fakturze, gdy zaliczka została wpłacona na poczet towarów różnymi stawkami?

 • Kiedy wystawić fakturę zaliczkową końcową – analiza najnowszych interpretacji Dyrektora KIS.
   

* pakiet dostępny dla uczestników, którzy zgłoszą swój udział w szkoleniu w wersji superpremium.
 
Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
 • sesja Q&A – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów.
 • warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się obecnie księgowi – prelegent wskaże na konkretnych przykładach praktyczne rozwiązania, jak prawidłowo rozliczać podatki po nowelizacji przepisów.
 • podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.
 • podatkowy networking – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów.
Program warsztatów
Blok 1

Jak nie stracić na VAT już na etapie kalkulacji ceny

 • Wysokość opodatkowania w podatku VAT – instrukcja postępowania, czyli co musisz wiedzieć, aby prawidłowo ustalać wartość brutto wynagrodzenia za towar i usługę w transakcjach polskich i zagranicznych?
 • Jak prawidłowo ustalić: przedmiot opodatkowania, kraj opodatkowania, stawki VAT w Polsce, w kraju członkowskim UE i w kraju trzecim?
 • Zwolnienie a stawka 0% – jak je rozróżnić w podatku VAT?
 • Stawka VAT: jak ją prawidłowo ustalić w stosunku do dostawy towarów, WDT, eksportu towarów, WNT lub importu towarów?
Blok 2

Podstawa opodatkowania – jakie elementy kalkulacyjne wpływają na wysokość podatku

 • Podstawa opodatkowania – jak ją ustalać? Jakie opłaty do niej wliczać? Czy do obrotu brać pod uwagę otrzymane dotacje i subwencje? Co w przypadku zaliczek, przedpłat lub rat? A jeśli udzielono rabatu, bonifikaty lub skonta? Jak ustalać podstawę opodatkowania w walucie obcej?
 • Kiedy można obniżyć podstawę opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze?
 • Jak obliczyć podstawę opodatkowania w wypadku nieodpłatnej dostawy towaru lub nieodpłatnego świadczenia usługi?
 • Jakie terminy obowiązują na rozliczenie faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania?
Blok 3

Akcje promocyjne w firmie – jak uniknąć pułapek z ich rozliczaniem w VAT?

 • Rabat towarowy – jak go rozliczać w obrocie krajowym po stronie nabywcy i sprzedawcy? Czy rabat można udzielić także po dokonaniu transakcji? Kiedy należy obniżyć podstawę opodatkowania? Co jeśli sprzedawca nie uzyskał potwierdzenia odbioru faktury korygującej? Jak rozliczyć fakturę korygującą, jeśli został odliczony VAT z faktury pierwotnej?
 • Rabat a sprzedaż premiowa – na czym polega różnica? Jak rozliczyć wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej?
 • Rabat towarowy w obrocie wewnątrzwspólnotowym – czy trzeba rozliczyć WNT w przypadku nieopłatnej dostawy? Co jeśli unijny dostawca nie uwzględnił na fakturze gratisowych sztuk towaru?
 • Jak rozliczyć i udokumentować rabaty pośrednie – notą księgową czy fakturą korygującą? Co jeśli nabywca otrzymuje nie fakturę, lecz notę księgową?
 • Gratisy i bonusy a VAT – jak ustalać podstawę opodatkowania? Czy można odliczyć podatek? Co w wypadku sprzedaży za symboliczną złotówkę? Jak rozliczać materiały reklamowe o małej wartości?
 • Rozliczanie skonta – jak ustalać moment uznania? Jakie informacje muszą się znaleźć na fakturze? Co jeśli warunki do skonta nie zostaną spełnione? Czy należy wystawić fakturę korektę?
 • Czy przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT przy zakupie nagrody? Co z nagrodami w formie pieniężnej?
Blok 4

Kompleksowość świadczeń jako sposób na inwigilację w KSeF

 • Świadczenie kompleksowe – na czym polega? Kiedy świadczenie kompleksowe, a kiedy kilka różnych usług czy towarów? Jaką stawką opodatkowywać czynność kompleksową?
 • Obowiązek podatkowy od czynności kompleksowej – kiedy powstaje? Jak określić jej koniec?
 • Ewidencja w JPK – jak w niej ująć usługi kompleksowe i sprzedaż pakietów towarowych?
 • Świadczenia kompleksowe w kontekście KSeF – jaką ochronę daje niewyodrębnianie poszczególnych czynności na fakturze?
 • Analiza najnowszego orzecznictwa dotyczącego świadczeń kompleksowych w zakresie: dostawy towaru wraz z przesyłką, organizacji konferencji, dostawy z montażem, usługi remontowo-budowlanej.
Blok 5

Jak dokumentować WDT w 2024 r., by nie stracić prawa do stawki 0%

 • Weryfikacja statusu podatkowego zagranicznych kontrahentów: jakie formalności należy spełnić przed rozpoczęciem sprzedaży zagranicznej? Które terytoria są wyłączone z terytorium UE?
 • System VIES – jakie informacje znajdziesz w jego bazach? Co należy sprawdzić przed zawarciem umowy z kontrahentem?
 • Stawka 0% – jakie warunki trzeba spełnić, by mieć prawo do preferencji – analiza na konkretnych przykładach. Kiedy dostawy są wyłączone z opodatkowania?
 • Dokumentowanie WDT – jakie dane musi zawierać faktura? Jak udowodnić przed fiskusem wywóz towaru i dostarczenie go do nabywcy? Czy wystarczy korespondencja handlowa z nabywcą albo podpisany list przewozowy? Co w wypadku otrzymania z opóźnieniem dokumentów potwierdzających wywóz
 • Wartość WDT – co wliczać do podstawy opodatkowania?
 • W jakich terminach rozliczać WDT? Czy otrzymanie zaliczki zobowiązuje do rozliczenia VAT?
 • Korekta WDT po zmianach – jakie dane musi zawierać faktura korygująca? Jak ją wprowadzać przy rozliczeniach miesięcznych i kwartalnych? Jak ustalić datę zaistnienia przyczyn korekty? Co w przypadku korekty in minus – kiedy należy ją ująć? A jeśli omyłkowo zawyżyliśmy cenę – jak wprowadzić korektę?  Korekta in plus – czy trzeba posiadać dokumentację, z której wynikałoby uzgodnienie i spełnienie warunków? Jaki kurs należy zastosować do przeliczenia kursu walut dla faktury korygującej?
 • Jak odróżnić WDT od eksportu – analiza najczęstszych błędów wychwytywanych przez fiskusa
Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Prelegent
Luiza Pieprzyk (PARTNER TAX & DUTY)
Luiza Pieprzyk (PARTNER TAX & DUTY)

Audytor podatkowy, trener, wykładowca; specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE; były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów

Wieloletni pracownik organów podatkowych (ponad 15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu –od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

Koszt uczestnictwa

OSTATNIE MIEJSCA!

Przy zgłoszeniu do 26 maja 2024 r. - taniej o 100 zł netto!

Udział STANDARD

Online

28.05.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Udział PREMIUM

Online

28.05.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Udział SUPERPREMIUM

Online

28.05.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • Pakiet specjalny „TOOLBOX - Jak prawidłowo rozliczać zaliczki w 2024 r.?” 
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy