Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

HR Business Partner HR Business Partner HR Business Partner

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online

Rewolucja podatkowa 2023 r.

Jak uniknąć błędów w rozliczeniach PIT, CIT i VAT od transakcji polskich i zagranicznych

Warsztaty poprowadzą Luiza Pieprzyk i Samir Kayyali

 

W 2023 r. zaczną obowiązywać regulacje, które zrewolucjonizują rozliczanie podatku VAT od transakcji polskich i zagranicznych, nałożą dla branży e-commerce nowy obowiązek raportowania do szefa KAS, wprowadzą kolejne zmiany w rozliczeniach podatków dochodowych w ramach naprawy Polskiego Ładu.

Sprawdź, jak ominąć pułapki zastawione przez fiskusa i ustrzec się błędów, biorąc udział w praktycznych warsztatach audytora Luizy Pieprzyk i doradcy podatkowego Samira Kayyali. Eksperci wyjaśnią na konkretnych przykładach, jak wywiązać się z nowych obowiązków i wskażą rozwiązania, jak nie stracić na zmianach przepisów.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentom.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 6 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Dzięki warsztatom rozwiejesz swoje wszystkie wątpliwości związane z rozliczaniem:
 • podatku VAT w 2023 r. po nowelizacji: stosowania proporcji i preproporcji, faktur zaliczkowych, MPP; metody kasowej w kontekście dyscyplinowania kontrahentów, którzy nie płacą; co zmienia się w zasadach zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej; jakie usługi są zwolnione z podatku; jak się uwolnić od odpowiedzialności solidarnej za należności z VAT; jak zmienią się zasady wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej i dlaczego WIS jest skutecznym narzędziem walki z decyzjami fiskusa; ile będą wynosić kwoty grzywien za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2023 r. oraz jakie okoliczności będą brane pod uwagę w przypadku doboru sankcji za poszczególne uchybienia; 
 • transakcji zagranicznych po zmianie przepisów: jak ustalać kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących in plus i in minus; w jakim okresie rozliczeniowym wykazywać i korygować transakcje WDT; jak korygować transakcje rozliczone poprzez One Stop Shop (OSS) i Import One Stop Shop (IOSS), co zmienia się w TAX FREE, czy można odliczyć VAT w WNT, jeśli nie posiada się faktury;
 • sprzedaży i najmu przez internet: w jaki sposób weryfikować sprzedawców i jakie dane trzeba wprowadzać w raporcie do szefa KAS;
 • podatku PIT w 2023 r.: jak ustalać składkę zdrowotną podatników rozliczających się na skali, liniowo, kartą podatkową i ryczałtem; w jakim terminie ująć w kosztach składki z tytułu przychodów ze stosunku pracy; kiedy i jak złożyć nowy formularz PIT 2; kto może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do pracy – co z pracownikami korzystającymi z transportu publicznego; jak uwzględniać ulgę za złe długi, jakie nowe ulgi można odliczyć od podatku;
 • podatku CIT po nowelizacji: kto może skorzystać z estońskiego CIT po zmianach i ile można zyskać, przechodząc na tę formę opodatkowania; co zmienia się w odliczeniach podatku u źródła, jak dokumentować ceny transferowe; które wydatki można uznać za przerzucone dochody; ile wynosi limit w rozliczeniach kosztów finansowania dłużnego.
Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
 • sesja Q&A – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów
 • warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się obecnie księgowi – prelegent wskaże na konkretnych przykładach praktyczne rozwiązania, jak prawidłowo rozliczać podatek VAT, PIT i CIT po kolejnych zmianach przepisów
 • podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 6 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego
 • podatkowy networking – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów
Program warsztatów
Blok 1

Jak uniknąć błędów w rozliczaniu podatku VAT w 2023 r. po nowelizacji ustawy o VAT

 • Faktura zaliczkowa: kiedy nie trzeba jej wystawić według nowych przepisów?
 • Metoda kasowa w kontekście nowego limitu sprzedaży dla małego podatnika: na czym polega i komu się opłaca?
 • Stosowanie proporcji i preproporcji: na czym polega zmiana w 2023 r.? Jak wywiązać się z nowych obowiązków?
 • Kasy rejestrujące: kiedy nie trzeba drukować dokumentów fiskalnych? Co zmienia się w zasadach zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy?
 • Zwolnienia z VAT: jakie usługi są zwolnione z podatku?
 • Mechanizm podzielonej płatności: nowe sytuacje, kiedy nie będą nałożone sankcje VAT oraz podwyższone odsetki od zaległości
 • Szybszy zwrot podatku VAT: kto może się o niego ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić w ramach stałej i czasowej liberalizacji formy zwrotu?
 • Odpowiedzialność solidarna za należności z VAT: jak się od niej uwolnić po zmianach?
 • Wiążące Informacje Stawkowe – kto może wystąpić z wnioskiem o WIS? Co zmienia się w zasadach ich wydawania? Jaki jest zakres ochrony i dlaczego WIS jest skutecznym narzędziem walki z decyzjami fiskusa? Jakie korzyści płyną z konsolidacji wydawania Wiążących Informacji Stawkowych (WIS), Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA), Wiążących Informacji Taryfowych (WIT) oraz Wiążących Informacje o Pochodzeniu (WIP)?
 • Sankcje VAT: ile będą wynosić kwoty grzywien za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2023 r.? Koniec z automatycznym nakładaniem kar przez fiskusa: jakie okoliczności będą brane pod uwagę w przypadku doboru sankcji za poszczególne uchybienia? 
Blok 2

Jak rozliczać w 2023 r. transakcje zagraniczne po zmianie przepisów – rozwiązania trudnych przypadków

 • Kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących in plus i in minus: jak go ustalać, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej i co jeśli zostanie wystawiona faktura zbiorcza  – analiza na przykładach
 • WNT: czy można odliczyć VAT, jeśli nie posiada się faktury?
 • WDT: w jakim okresie rozliczeniowym wykazywać i korygować transakcje według nowych regulacji?
 • Alokacja transportu w dostawach łańcuchowych: jakie zmiany wprowadza nowelizacja?
 • TAX FREE: kiedy można wprowadzać korektę podatku należnego od dostawy towaru dokonanej dla podróżnego?
 • Korygowanie transakcji rozliczonych poprzez One Stop Shop (OSS): jakie dane trzeba będzie wprowadzać do korekty deklaracji? W jakiej walucie należy sporządzać korekty deklaracji?
 • Korygowanie transakcji rozliczonych poprzez Import One Stop Shop (IOSS): gdzie składać deklaracje poza systemem IOSS?
Blok 3

Handel i najem przez internet – jak wywiązać się z nowych obowiązków raportowania szefowi KAS

 • E-handel i najem przez internet: jakie nowe obowiązki nakłada dyrektywa unijna na właścicieli platform umożliwiających sprzedaż i najem online w 2023 r.?
 • Raportowanie szefowi KAS: w jaki sposób weryfikować sprzedawców i jakie dane będą musieli wprowadzać administratorzy portali do rejestru?
 • Kary za uchybienia: komu i jakie grzywny grożą za niewywiązanie się z nowych przepisów?
Blok 4

Zaliczki na podatek dochodowy, nowy formularz PIT-2, ulga za złe długi i nowe ulgi w 2023 r. – jak je prawidłowo rozliczać po zmianach

 • Zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r. – jak stosować kwotę wolną po zmianach? A jeśli podatnik jest zatrudniony w kilku miejscach? Kiedy nie trzeba pobierać zaliczek i co jeśli podatnik przekroczy 30 000 zł dochodu?
 • Nowy formularz PIT 2 – kiedy i jak go złożyć? Co w wypadku umów-zleceń? A jeśli podatnik rozlicza się z małżonkiem, korzysta z preferencji dla samotnych rodziców, ulgi 4+ albo jest pracującym seniorem?
 • Wysokość składki zdrowotnej – jak ją ustalać w 2023 r. dla podatników rozliczających się na skali, liniowo, kartą podatkową i ryczałtem?  
 • Stawki podatku ryczałtowego dla poszczególnych branż:  co zmienia się w 2023 r.? Jaka działalność może być wolnym zawodem?
 • Dojazd do pracy z innej miejscowości: jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać zwrot ponoszonych kosztów? Czy o zwrot kosztów mogą ubiegać się pracownicy korzystający z publicznego transportu?
 • Kiedy ująć w kosztach składki z tytułu przychodów ze stosunku pracy i na ubezpieczenia społeczne pracownika po zmianie przepisów? Jak stosować terminy w okresie przejściowym?
 • Ulga za złe długi w 2023 r. – jak ją uwzględniać w PIT i VAT po zmianie przepisów? Jak wprowadzać korektę podstawy opodatkowania – rozwiązania najczęstszych problemów
 • Ulgi w 2023 r. – co można odliczyć od podatku? Czy z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice, którzy nie mają żadnego podatku do zapłaty? Co z ulgą rehabilitacyjną, termomodernizacyjną i internetową? Z jakich nowych zwolnień można skorzystać?
 • Oświadczenia i wnioski podatników – w jakiej formie należy je składać płatnikom w 2023 r.?
Blok 5

Estoński CIT, ceny transferowe, podatek u źródła i od przerzuconych dochodów – co zmienia nowelizacja w 2023 r.

 • Estoński CIT w 2023 r. – kto może z niego skorzystać po zmianach? Czy można na niego przejść w trakcie roku?  W jakim terminie trzeba zawiadomić fiskusa o wejściu w estoński CIT? Co podlega opodatkowaniu? Kiedy trzeba zapłacić za ryczałt na poczet dywidendy? Na czym polega korekta wstępna? Czy nadal obowiązuje minimalny poziom zatrudnienia? Ile można zyskać, przechodząc na estoński CIT?
 • Spółka komandytowo-akcyjna – ile wyniesie składka zdrowotna w 2023 r. i jak zmienią się koszty prowadzenia działalności w tej formie? Czy spółka może skorzystać z małego ZUS PLUS? Co z ulgą na start?
 • Podatek u źródła: co zmienia się w odliczeniach podatku w 2023 r.? W jakim terminie należy złożyć oświadczenie pierwotne i następcze? Co w wypadku należności wypłaconych w 2022 r.?
 • Ceny transferowe: w jakim terminie należy złożyć formularz TPR? Co zmienia się w dokumentowaniu pośrednich transakcji rajowych? Ile wynoszą progi? Kto ma obowiązek dokumentacyjny?
 • Podatek od przerzuconych dochodów w 2023 r.: które wydatki mogą być uznane za przerzucone dochody? Jakie trzeba spełnić warunki, aby wydatek został uznany za przerzucony dochód? Kiedy można zastosować niższą stawkę podatku dochodowego?
 • Rozliczenia kosztów finansowania dłużnego – ile wynosi nowy limit? Które transakcje nie będą stanowić NKUP w 2023 r. ?
 • Minimalny podatek dochodowy: kiedy wejdzie w życie?

Wersja Superpremium

W wersji Superpremium uczestnik otrzyma praktyczny przewodnik w formie podręcznej listy kontrolnej na temat zmian w przepisach podatkowych, które zaczną obowiązywać po 1 stycznia 2023 r.

Warsztaty poprowadzą
Samir Kayyali
Samir Kayyali

Doradca podatkowy, agent celny, wykładowca akademicki, pionier na rynku podatkowych szkoleń online. Uznany dydaktyk i praktyk.

 

Przeprowadził ponad 800 szkoleń stacjonarnych, a w internecie działa od 2013 r. Realizował szkolenia m.in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, największych polskich banków, firm leasingowych, spółek Skarbu Państwa. Organizował szkolenia przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego, wykładał ma studiach podyplomowych w dziedzinie prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.

Luiza Pieprzyk
Luiza Pieprzyk

Audytor podatkowy, trener, wykładowca.

Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu,
 • praktyczny przewodnik w formie podręcznej listy kontrolnej na temat zmian w przepisach podatkowych, które zaczną obowiązywać po 1 stycznia 2023 r.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy