Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

             
       

Certyfikowane warsztaty online

VAT w nieruchomościach w 2024 r. – rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń na podstawie najnowszego orzecznictwa

Rozliczenia podatku VAT od nieruchomości są bardzo trudne ze względu na niejasne przepisy i niespójne orzecznictwo, dlatego weź udział w praktycznych warsztatach, podczas których audytor podatkowy Luiza Pieprzyk wskaże skuteczne rozwiązania, jak uniknąć najczęstszych błędów wychwytywanych przez fiskusa oraz sprawdzone sposoby na obniżenie podatku VAT związanego z zakupem, sprzedażą i najmem nieruchomości

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.


UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.
Po ukończeniu warsztatów będziesz wiedzieć, jak rozliczać w VAT:
 • sprzedaż gruntów: w wypadku działek o różnym przeznaczeniu i wchodzących w skład gospodarstwa rolniczego, kupna i sprzedaży na zlecenie; nabycia gruntu z budynkami do rozbiórki i postawienia nowych;  sprzedaży budynku wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu;
 • sprzedaż nieruchomości: kiedy przysługuje zwolnienie, jak liczyć moment powstania obowiązku podatkowego; kiedy zastosować stawkę 8%, a kiedy 23%; jak ustalać podstawę opodatkowania w wypadku sprzedaży budynku trwale związanego z gruntem; jak rozliczać VAT przy sprzedaży budynku nabytego w celu dalszej odsprzedaży; sprzedaży miejsca postojowego i garażu; jak wprowadzać korekty przy sprzedaży nieruchomości przed upływem 10 lat;
 • zakup nieruchomości: kiedy można odliczyć VAT; co jeśli sprzedawca nie dostarczył faktury; w jaki sposób odzyskać VAT przy zmianie przeznaczenia mieszkania; kiedy można zastosować zwolnienie przy pierwszym zasiedleniu; jak odliczać VAT od wydatków na remont; jaki jest podatek od cesji umowy deweloperskiej; co z VAT-em w wypadku nieruchomości wykorzystywanej zarówno do działalności gospodarczej, jak i celów osobistych;
 • długo- i krótkoterminowy najem nieruchomości: kiedy powstaje obowiązek podatkowy; jak rozliczać media i najem jako usługę kompleksową; kto jest podatnikiem, gdy nieruchomość należy do obojga małżonków: jak rozliczać kaucję; co jeśli nieruchomość znajduje się na terenie UE albo w kraju trzecim; jak rozliczać pośrednictwo w usługach związanych z nieruchomościami; czy przychody z najmu ktrótkoterminowego powinny być ewidencjonowane na kasie i kto może skorzystać ze zwolnienia oraz jak liczyć proporcjonalnie limit zwolnienia;
Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
 • sesja Q&A – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów.
 • warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się obecnie księgowi – prelegent wskaże na konkretnych przykładach praktyczne rozwiązania, jak prawidłowo rozliczać podatki po nowelizacji przepisów.
 • podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.
 • podatkowy networking – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów.
Program warsztatów
Blok 1

Sprzedaż gruntu a podatek VAT – rozwiązania trudnych przypadków

 • Sprzedaż gruntu przez osobę fizyczną – kiedy jest działalnością gospodarczą? Co w wypadku okazjonalnej sprzedaży gruntu?
 • Sprzedaż działek wchodzących w skład gospodarstwa rolniczego – jak rozliczyć, jeśli właścicielem jest rolnik na ryczałcie?
 • Sprzedaż działek o różnym przeznaczeniu – co z VAT-em? A jeśli są objęte jedną księgą wieczystą?
 • Kupno i sprzedaż działki na zlecenie – czy to jest dostawa, czy świadczenie usług?
 • Dzierżawa przydomowych ogródków działkowych – czy podlega opodatkowaniu VAT?
 • Użytkowanie wieczyste gruntu – czy podlega VAT? Jaka obowiązuje stawka? Czy opłata za wieczyste użytkowanie gruntu może być kosztem? Co w wypadku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego?
 • Sprzedaż budynku wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu – kiedy powstaje obowiązek podatkowy i jak ustalić podstawę opodatkowania?
 • Nabycie gruntu z budynkami do rozbiórki i postawienie nowych – czy można odliczyć VAT?
Blok 2

Jak prawidłowo rozliczać w VAT sprzedaż nieruchomości?

 • Sprzedaż nieruchomości – kiedy jest zwolniona od podatku VAT? W jakim wypadku można zastosować stawkę 8%, a w jakim 23%? Jak liczyć moment powstania obowiązku podatkowego?
 • Sprzedaż budynku lub budowli trwale związanej z gruntem – jak ustalać podstawę opodatkowania?
 • Sprzedaż wyposażenia mieszkania – jaka stawka VAT w wypadku elementów wyposażenia połączonych w sposób trwały i w wypadku elementów, które nie są połączone trwale z lokalem?
 • Sprzedaż budynku, który został nabyty w celu dalszej odsprzedaży – jak rozliczyć VAT?
 • Sprzedaż miejsca postojowego i garażu – rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń podatku VAT.  
 • Sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej – co z VAT-em?
Blok 3

Zakup nieruchomości – jak uniknąć błędów w rozliczeniach VAT?

 • Zakup nieruchomości – kiedy można odliczyć VAT, a kiedy odliczenie nie przysługuje? Co jeśli sprzedawca nie doręczył faktury? Czy można odliczyć VAT z faktury otrzymanej przed rejestracją podatnika VAT? A jeśli kupujący odstąpił od umowy zakupu?
 • Zmiana przeznaczenia mieszkania – kiedy można odzyskać VAT?
 • Pierwsze zasiedlenie – co oznacza to pojęcie? Kiedy można zastosować zwolnienie z VAT? Pierwsze zasiedlenie a rozpoczęcie użytkowania – prezentacja najnowszego orzecznictwa.
 • Remont a modernizacja – czym się różnią na podstawie wyroków sądów? Kiedy modernizacja ma wpływ na określenie momentu pierwszego zasiedlenia? Jakie są zasady odliczenia podatku VAT od wydatków na remont?
 • Cesja praw do lokalu – na czym polega? Jaki jest podatek od cesji umowy deweloperskiej?
 • Odliczenia podatku VAT –  co w wypadku nieruchomości wykorzystywanej zarówno do działalności gospodarczej, jaki i celów osobistych?
 • Korekta podatku VAT  – jak ją wprowadzać, jeśli nastąpiła zmiana przeznaczenia nieruchomości?
Blok 4

Wynajem długo- i krótkoterminowy nieruchomości – co sprawdza w pierwszej kolejności skarbówka w rozliczeniach VAT?

 • Obowiązek podatkowy z tytułu najmu – kiedy powstaje? Co jeśli wynajmujący nie wystawi faktury w obowiązującym terminie? Jak rozliczyć VAT, gdy firmowa nieruchomość będzie czasowo wykorzystana na własne potrzeby?
 • Kiedy najem prywatny jest opodatkowany VAT?
 • Kto jest podatnikiem, jeśli wynajmowana nieruchomość należy do wspólnego majątku małżonków?
 • Kaucja przy usłudze najmu – czy do kaucji dolicza się VAT? Czy należy wystawić fakturę w wypadku wpłaty kaucji? Co z VAT, jeśli wpłacona kaucja zostanie zaliczona na poczet  przyszłego czynszu? 
 • Miejsce opodatkowania świadczenia usług związanych z nieruchomościami – gdzie są opodatkowane usługi w wypadku zagranicznej nieruchomości? Jak rozliczać VAT, jeśli nieruchomość znajduje się na terenie UE, a jak w wypadku kraju trzeciego?
 • Pośrednictwo w usługach związanych z nieruchomościami – czy pośrednik w obrocie nieruchomościami musi być VAT-owcem? Co w wypadku zarządzania nieruchomością? Czy są różnice między pośrednictwem w usługach związanych z nieruchomościami świadczonych na rzecz podatników a pośrednictwem dla osób fizycznych? 
 • Podstawa opodatkowania usługi najmu – czy wliczać do niej opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, cieplną i wodę?
 • Najem i media jako świadczenie kompleksowe – jaką zastosować stawkę VAT? Co w wypadku refakturowania mediów – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
 • Najem krótkoterminowy – czy przychody z tytułu najmu turystycznego powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej? Kto może skorzystać ze zwolnienia i jak to uzasadniać w razie kontroli? Jak liczyć proporcjonalnie limit zwolnienia? Jaka obowiązuje stawka? Co w wypadku pobrania opłaty za spóźnione anulowanie lub rezygnację wynajmu?
Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.

UWAGA! Pakiet specjalny dla uczestników dostępny tylko w wersji superpremium”

Profesjonalny kurs online

Jak zautomatyzować księgowość z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji Excela?

W ramach kursu dowiesz się jak:

 • konfigurować praktyczne funkcjonalności w Excelu, by w szybki sposób wyodrębnić potrzebne informacje z dużej ilości finansowych danych,

 • korzystać z wielu funkcji Excela, które znacznie ułatwią i zautomatyzują pracę w księgowości: sortować dane, wykorzystywać operatory arytmetyczne, sporządzać kalkulatory i tworzyć formuły,

 • przeprowadzać zaawansowane analizy księgowe i wizualizować je za pomocą wykresów,

 • sporządzać tabele przestawne i z ich pomocą przeprowadzać analizy dekretów rozrachunków,

 • zrobić Power Query i sporządzać sprawozdania finansowe na podstawie dekretów księgowych,

 • przeprowadzać analizę pionową, poziomą i wskaźnikową w sprawozdaniach finansowych.

Prowadzący
Luiza Pieprzyk
Luiza Pieprzyk

Ekspert ds. prawno-podatkowych w BTLA, Członek Rady Konsultacyjnej przy Rzeczniku MŚP, były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów, partner TAX & DUTY, audytor podatkowy, trener, wykładowca, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE, publicystka.

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) – specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. 

Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”.

Koszt uczestnictwa

OSTATNIE MIEJSCA!

Przy zgłoszeniu do 21 lipca 2024 r. - taniej o 100 zł netto!

Udział STANDARD

Online

30.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Udział PREMIUM

Online

30.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Udział SUPERPREMIUM

Online

30.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • profesjonalny kurs online „Jak zautomatyzować księgowość z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji Excela?”.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy