Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

            

Certyfikowane warsztaty online

Zgłaszanie i ewidencjonowanie zatrudnienia cudzoziemców w 2024 r. – rozwiązania najczęstszych problemów po nowelizacji

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Narożnik

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Aby poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, weź udział w praktycznych warsztatach, które prowadzi doświadczona trenerka Małgorzata Narożnik. Ekspertka wskaże skuteczne rozwiązania najczęstszych problemów z organami podatkowymi i ZUS po nowelizacji przepisów.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

Po ukończeniu warsztatów będziesz wiedzieć:
 • jakie warunki prawne musi spełniać cudzoziemiec, by móc pracować w Polsce: wraz z ekspertem przeanalizujesz podstawy prawne zatrudniania obywateli z UE i państw trzecich, poznasz różnice pomiędzy pobytem czasowym i stałym,
 • kiedy obcokrajowiec może wykonywać pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, a kiedy na podstawie zezwolenia: jakie preferencje i ułatwienia przysługują niektórym branżom i jakie obowiązki należy wypełnić w wypadku pracy w ramach ruchu bezwizowego,
 • jak opodatkowywać dochody cudzoziemców: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy; z jakich ulg i preferencji mogą skorzystać,
 • w jaki sposób zgłosić do ZUS obcokrajowca i jak prawidłowo ustalać wysokość składek;
 • jak uniknąć błędów w zatrudnianiu Ukraińców: prelegentka wskaże praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów pracodawców po nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i ustawy o cudzoziemcach,
 • jakie sankcje grożą za zatrudnianie cudzoziemca bez zezwolenia.
Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
 • sesja Q&A – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertką, która odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów,
 • warsztatowa formuła – wraz z prowadzącą przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się obecnie kadrowe – prelegentka wskaże na konkretnych przykładach praktyczne rozwiązania, jak prawidłowo zatrudniać cudzoziemców po nowelizacji przepisów.
 • kadrowy networking – będziesz mogła podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inne kadrowe radzą sobie z niejasnymi przepisami.
Program warsztatów
Blok 1

Jakie warunki prawne musi spełniać cudzoziemiec, by móc pracować w Polsce?

 • Podstawy prawne zatrudnienia cudzoziemców: jakie główne akty prawne regulują kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce?
 • Trzy warunki legalnej pracy cudzoziemca w Polsce dla obywateli UE i obywateli państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • Pobyt czasowy a pobyt stały – czym się różnią?
Blok 2

Jakie są rodzaje zezwoleń na pracę dla cudzoziemców?

 • Prawa pobytowe uprawniające do wykonywania pracy:
  • oświadczenie o powierzeniu pracy
  • zezwolenie na pracę
  • wizy wydawane w związku z wykonywaniem pracy
  • praca w ramach ruchu bezwizowego
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie zgłaszania i ewidencjonowania zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski w wypadku:
  • obywateli Unii Europejskiej
  • obywateli państw sąsiadujących z Polską (zmiany od 29 stycznia 2022 r.)
  • zawodów, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
  • preferencji dla niektórych branż
  • ułatwień dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających
  • wysokich kwalifikacji
 • Zatrudnienie cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – jakie sankcje grożą z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Blok 3

Opodatkowanie i ubezpieczenie społeczne cudzoziemców w Polsce – jak uniknąć uchybień?

 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy? Jaki PIT składa nierezydent? Z jakich ulg i preferencji mogą skorzystać cudzoziemcy rozliczający się w Polsce?
 • Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce: czy karta pobytu daje ubezpieczenie? Jak zgłosić do ZUS obcokrajowca? Jak ustalać wysokość składek? W jakich przypadkach nie trzeba odprowadzać składek?
Blok 4

Jak legalnie zatrudniać Ukraińców w 2024 r.? – rozwiązania trudnych przypadków po nowelizacji przepisów

 • Wjazd, pobyt i zatrudnianie obywateli Ukrainy w czasie wojny – analiza specustawy z 12 marca 2022 r. oraz jej nowelizacji
 • Co zmieniła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy:
  • termin na złożenie wniosku o nr PESEL
  • zmiany w finansowaniu pomocy socjalnej
  • powiadomienie urzędu pracy przez pracodawcę o zatrudnieniu cudzoziemca
  • zmiany dotyczące zezwoleń na pobyt czasowy
  • przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
  • zmiany dotyczące postępowań powrotnych
  • przedłużanie ważności dokumentów pobytowych, termin opuszczania Polski
 • Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o cudzoziemcach:
  • 7-dniowy termin na wniesienie odwołania
  • krótszy termin na „dobrowolny powrót”
  • możliwość deportacji przed rozpoznaniem sprawy przez niezależny sąd,
  • dłuższy okres pobytu obcokrajowca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla
  • wydłużenie maksymalnego czasu obowiązywania zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen
  • nowy rodzaj decyzji – odmowa wjazdu i pobytu na terytorium państw Schengen
Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów kadrowych
 • pracowników biur rachunkowych
Prelegentka
Małgorzata Narożnik

Doświadczony trener w zakresie kadr i płac; obsługi programów kadrowo-płacowych, m.in.: Sage Symfonia; Płatnik oraz certyfikowany trener Comarch ERP Optima.

Obszary jej specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do szkolenia online Karoliny Niedzielskiej „Daty w umowie o pracę – rozwiązania najczęstszych problemów”.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy