Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Partnerzy:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Szkolenie online w ramach cyklu AKADEMIA LUIZY PIEPRZYK

 

Dołącz do prestiżowego kursu podyplomowego dla księgowych,
doradców podatkowych i biur rachunkowych.

AKADEMIA LUIZY PIEPRZYK

Nowe obowiązki! Slim Vat 3
oraz trudne przypadki rozliczania w VAT akcji promocyjnych, nieodpłatnych przekazań i darowizn

Uwaga! Kurs zawiera wytyczne, jak rozliczać pomoc humanitarną dla Ukrainy

W programie m.in.:

Slim VAT 3, nota obciążeniowa, korygująca, uznaniowa, nieodpłatne przechowywanie towarów,
rabaty, bonusy, skonta, klasyfikowanie sprzedaży, korekty po stronie sprzedającego i kupującego, WNT, WDT

Akademia Luizy Pieprzyk to warsztaty online, podczas których będziesz mieć niepowtarzalną okazję wspólnie rozstrzygnąć swoje problemy podatkowe z jednym z najbardziej cenionych ekspertów  z zakresu podatku VAT w Polsce i UE. W trakcie interaktywnego kursu Luiza Pieprzyk zaprezentuje najkorzystniejsze rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń ze swojej długiej praktyki audytora i wskaże, jakie uchybienia wychwytuje w pierwszej kolejności fiskus. Wyjaśni również, jak zmienią się rozliczenia po wprowadzeniu SLIM VAT 3 i co te zmiany dają już dziś w wypadku WIS, faktury zaliczkowej, fakturowania sprzedaży niezaewidencjonowanej w kasie fiskalnej, faktur korygujących. Wskaże również, jak rozliczać pomoc humanitarną dla Ukrainy.

UWAGA!

Udział w Akademii uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Po ukończeniu podyplomowej Akademii będziesz wiedzieć, jak ustrzec się błędów w rozliczaniu:
 • podatków po wprowadzeniu SLIM VAT 3: jak ustalać limity proporcji i kursy przeliczeniowe, fakturować zaliczki, odliczać VAT w przypadku WNT,  kiedy stosować stawkę 0% przy WDT, korygować transakcje rozliczone w procedurze OSS oraz IOSS w ramach pakietu VAT Ecommerce i jak te zmiany wykorzystać już dziś;
 • akcji promocyjnych: rabatów w obrocie towarowym –  jak je prawidłowo rozliczyć po stronie nabywcy i sprzedawcy w obrocie krajowym i wewnątrzwspólnotowym, jak dokumentować rabaty pośrednie, rozliczać sprzedaż premiową, bonusy, skonto, faktury korygujące po stronie nabywcy i sprzedawcy według zmienionych przepisów;
 • darowizn i nieodpłatnych przekazań na rzecz kontrahentów i pracowników: jakie zagrożenia wiążą się z nieodpłatnym magazynowaniem towarów, jak rozliczać eventy, konferencje, szkolenia pracowników, korzystanie ze sprzętu służbowego  przez pracowników etatowych i zatrudnionych na kontraktach menedżerskich;
 • czynności wyłączonych z VAT: odszkodowań, kar umownych, kaucji, opłat rezerwacyjnych, voucherów, kart podarunkowych, katalogów, prezentów o małej wartości i próbek po zmianie przepisów;
 • pomocy humanitarnej dla Ukrainy: kto i na jakich zasadach może stosować 0% VAT i jak to dokumentować? Co można wliczyć w koszty podatkowe? Jak rozliczać darowizny na rzecz NGO w przypadku osób fizycznych i firm? Jakie warunki trzeba spełnić, by zyskać zwolnienie od cła? Jakie są korzyści z użycia formularza przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej dla transportu ciężarowego;
 • oraz jak klasyfikować, co jest opodatkowane w VAT: jakich wytycznych należy przestrzegać w zakresie sprzedaży wg najnowszego orzecznictwa TSUE, na co zwrócić uwagę w umowach i kontraktach, kiedy należy wystawić notę księgową, a kiedy fakturę, w jakich sytuacjach można wystawić notę obciążeniową, korygującą, uznaniową.

 

UWAGA!

Już dziś zapraszamy do kolejnych edycji prestiżowego kursu w ramach Akademii z Luizą Pieprzyk, których tematem będą:
 • Faktura ustrukturyzowana kontra elektroniczna
  Luiza Pieprzyk wyjaśni, jak ominąć pułapki przy wystawianiu, akceptowaniu i odbieraniu faktury w KSeF
 • Zaliczki i przedpłaty w VAT – trudne przypadki rozliczeń
  Ekspert wyjaśni, kiedy trzeba wystawiać faktury zaliczkowe, a kiedy nie należy, co wliczać do wartości zaliczki, jak dokumentować zwrot zaliczki.
 • Cena w podatku VAT – jak prawidłowo ustalać podstawę opodatkowania
  Audytor wskaże, czy transport należy uwzględnić w cenie towaru, jak wpływa Incoterms na kalkulację transportu w cenie towaru, jak rozliczyć przesyłkę pocztową, refakturowanie, zwrot kosztów – czy wliczać w cenę towaru.
Dlaczego forma Akademii jest dla Ciebie najbardziej korzystna:
 • Bezpośrednie konsultacje – będziesz mieć możliwość rozstrzygnięcia swoich wątpliwości podatkowych z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie Akademii,
 • Unikatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się księgowi w czasie kontroli podatkowych – otrzymasz z pierwszej ręki wskazówki, co w pierwszej kolejności sprawdza fiskus od eksperta, który szkoli  pracowników US w zakresie kontroli,
 • Podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w Akademii zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego,
 • Wymiana doświadczenia – będziesz mogła podzielić się doświadczeniem z innymi uczestnikami Akademii  –  dowiesz się, jak inne księgowe radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów.
Szczegółowy program Akademii
Blok 1

Jak wywiązać się z nowych obowiązków, które wprowadza Slim VAT 3, i co te zmiany dają już dziś

 • Proporcjonalne odliczenie – jak ustalać limity proporcji po rewolucyjnych zmianach? Kiedy można stosować wyższy próg
 • Nowe zasady fakturowania zaliczek: co jeśli wpłata zaliczki i dostawa nastąpią w tym samym okresie rozliczeniowym – czy trzeba wystawić fakturę zaliczkową
 • Kasy fiskalne: brak obowiązku drukowania dokumentów przez kasy on-line/wirtualne
 • WNT – jak odliczać podatek VAT po zmianach
 • WDT – co zmieni się w zasadach stosowania stawki 0%
 • Kurs przeliczeniowy dla faktur korygujących wystawionych w walucie obcej: jak go ustalać w przypadku faktury korygującej in minus i faktury in plus? Co w wypadku walut innych niż euro
 • Pakiet E-commerce – jakie ułatwienia wprowadza Slim VAT 3 w zakresie korygowania transakcji rozliczonych w procedurze OSS oraz IOSS
 • Nowe możliwości wykorzystania środków pochodzących z rachunku VAT
 • Odpowiedzialność solidarna – jak się od niej uwolnić w sytuacji otrzymania płatności na rachunek VAT przez osoby trzecie
 • Mały podatnik – jak zmieni się limit uprawniający do statusu małego podatnika
 • Co te zmiany dają już dziś: w wypadku WIS, faktury zaliczkowej, fakturowania sprzedaży niezaewidencjonowanej w kasie fiskalnej, faktur korygujących
Blok 2

Jak klasyfikować, co jest opodatkowane w VAT – analiza umów, kontraktów

 • Jak ocenić, czy czynność jest sprzedażą opodatkowaną w VAT
 • Klasyfikacja sprzedaży – jakich wytycznych należy przestrzegać zgodnie z najnowszym orzecznictwem TSUE
 • Faktura czy nota: jak dokumentować czynności w VAT? Kiedy można wystawić notę księgową? Jakie dane musi zawierać, by mogła być podstawą ewidencji
 • Nota obciążeniowa, korygująca czy uznaniowa – jak je odróżnić i kiedy można je zastosować
Blok 3

Czynności wyłączone z VAT – rozwiązania najczęstszych problemów z ich rozliczaniem

 • Odszkodowania, kary umowne w VAT –  nota czy faktura? Kiedy płatności związane z odszkodowaniem podlegają VAT
 • Fenomen kaucji, opłaty rezerwacyjnej a rozliczenia VAT
 • Vouchery, bony jednego i różnego przeznaczenia oraz karty podarunkowe a VAT – jak uniknąć najczęstszych błędów w ich rozliczeniach
 • Czy nieodpłatne przekazanie klientom katalogów i ulotek podlega opodatkowaniu VAT? Co z prezentami o małej wartości i próbkami towaru o wartości użytkowej – czy przepisy przewidują limity sztuk czy kwotowe? Jak dokumentować przekazanie, wręczenie? Czy przekazanie dotyczy firmy, osoby fizycznej
Blok 4

Darowizny i nieodpłatne przekazania na rzecz kontrahentów i pracowników – co w pierwszej kolejności kontroluje fiskus

 • Magazynowanie i nieodpłatne przechowywanie towarów – jakie zagrożenia się z tym wiążą dla podatnika VAT
 • Korzystanie ze sprzętu służbowego przez pracowników etatowych oraz zatrudnionych na kontraktach menedżerskich – jak prawidłowo rozliczać
 • Szkolenia, konferencje, eventy a opodatkowanie w VAT – jakie błędy wychwytuje fiskus? Jak rozliczać zakup noclegów i gastronomii w ramach organizacji eventu? Co jeśli w imprezie integracyjnej uczestniczą rodziny pracowników
 • Sponsoring w formie pieniężnej – czy jest opodatkowany
 • Czy przekazanie towarów do testowania podlega VAT? Jak dokumentować  
Blok 5

Jak rozliczać pomoc humanitarną dla Ukrainy

 • 0% VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów lub świadczeń usług – kto może stosować tę stawkę i na jak długo? Jakiego rodzaju świadczeń dotyczy? Jak dokumentować zwolnienie i co zawrzeć w umowie
 • Darowizny na rzecz NGO – czego dotyczy nowa preferencja podatkowa? Jak ją rozliczać w przypadku osób fizycznych i firm? Jak dokumentować przekazanie darowizny w formie pieniężnej i rzeczowej
 • Zwolnienie od cła towarów importowanych do Polski: jakie warunki trzeba spełnić, by móc z niego skorzystać? Jakich artykułów dotyczy
 • Formularz przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej dla transportu ciężarowego: jakie są korzyści z jego użycia i kto może z niego skorzystać? Co trzeba przekazać organowi celnemu
 • Koszty podatkowe dla firm – co można w nie wliczyć na podstawie nowych przepisów
 • Nowe preferencje dla spółek opodatkowanych estońskim CIT – od jakiego typu dochodów nie będzie pobierany ryczałt
 • Nowe preferencje dla krwiodawców: w jaki sposób odliczyć ekwiwalent, który przysługiwałby dawcy z tytułu przekazania krwi lub osocza
 • Na jakie preferencje podatkowe może liczyć producent pościeli, koców i ręczników, który przekaże je na rzecz organizacji pomagających uchodźcom
 • Czy lekarz, który za darmo pomaga uchodźcom może liczyć na jakieś korzyści podatkowe
Blok 6

Rozliczanie rabatów w obrocie towarowym – trudne przypadki

 • Rabat towarowy – jak go rozliczać w obrocie krajowym po stronie nabywcy i sprzedawcy? Czy rabat można udzielić także po dokonaniu transakcji? Kiedy należy obniżyć podstawę opodatkowania? Co jeśli sprzedawca nie uzyskał potwierdzenia odbioru faktury korygującej? Jak rozliczyć fakturę korygującą, jeśli został odliczony VAT z faktury pierwotnej
 • Rabat a sprzedaż premiowa – na czym polega różnica? Jak rozliczyć wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej
 • Rabat towarowy w obrocie wewnątrzwspólnotowym – czy trzeba rozliczyć WNT w przypadku nieopłatnej dostawy? Co jeśli unijny dostawca nie uwzględnił na fakturze gratisowych sztuk towaru?
 • Jak rozliczyć i udokumentować rabaty pośrednie – notą księgową czy fakturą korygującą? Co jeśli nabywca otrzymuje nie fakturę, lecz notę księgową
 • Gratisy i bonusy a VAT – jak ustalać podstawę opodatkowania? Czy można odliczyć podatek? Co w wypadku sprzedaży za symboliczną złotówkę? Jak rozliczać materiały reklamowe o małej wartości
 • Rozliczanie skonta – jak ustalać moment uznania? Jakie informacje muszą się znaleźć na fakturze? Co jeśli warunki do skonta nie zostaną spełnione? Czy należy wystawić fakturę korektę
 • Czy przedsiębiorca ma prawo odliczyć podatek VAT przy zakupie nagrody? Co z nagrodami w formie pieniężnej
Blok 7

Jak rozliczyć faktury korygujące po nowelizacji przepisów

 • Korekty po stronie sprzedawcy – jak ustalić moment ujęcia faktury? Co w przypadku przekroczenia tego terminu? Co musi potwierdzać dokumentacja zbierana przez sprzedającego? Jakie dane powinna zawierać faktura korygująca? Jak rozliczyć fakturę korygującą w wypadku zaniżenia kwoty podatku? Jak prawidłowo rozliczyć fakturę in minus, gdy doszło do pomyłki albo nastąpił zwrot towaru
 • Korekty po stronie kupującego – kiedy kupujący ujmuje korektę in minus? Co jeśli odliczył on wcześniej podatek VAT niż sprzedawca wystawił fakturę korygującą albo jeśli warunki korekty zostaną spełnione później niż nastąpiło uzgodnienie? Jak uwzględnić w JPK obniżenie podatku naliczonego
Uwaga!

Akademia jest dostępna w 3 różnych wersjach:

 • STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + praktyczne materiały w formie list kontrolnych: kiedy faktura nie daje prawa do odliczenia podatku VAT, kiedy wystawiać fakturę VAT i inne dowody księgowe, na temat zasad bezpieczeństwa rozliczania zakupów firmowych w VAT, rozliczania rabatów.
Prowadzący
Luiza Pieprzyk
Luiza Pieprzyk

Audytor podatkowy, trener, wykładowca.

Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • praktyczne materiały w formie list kontrolnych.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy