Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online LIVE

Polski Ład – jak ustrzec się błędów w rozliczeniach PIT, CIT i VAT po rewolucyjnej nowelizacji od 1 stycznia 2022 r.

Warsztaty poprowadzi Michał Staniek

Podczas szkolenia Michał Staniek – ekspert z wieloletnim doświadczeniem, przeprowadzi na konkretnych przykładach praktyczne symulacje rozliczeń podatku CIT, PIT i VAT, jak zmienią się po nowelizacji i wskaże nowe możliwości legalnych rozwiązań optymalizacji podatkowej, by jak najmniej stracić po wdrożeniu Polskiego Ładu. Podpowie, jak przygotować się do kontroli podatkowej na nowych zasadach po zmianie ustawy o KAS i Ordynacji podatkowej. Da również wytyczne, jak rozliczać podatników na ryczałcie i karcie podatkowej.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Dzięki warsztatom dowiesz się jak:
 • ustrzec się błędów w rozliczaniu:
  • podatku PIT: o ile wzrośnie kwota wolna od podatku, jak wpłyną nowe limity progów podatkowych na wysokość odprowadzanych podatków, jak odliczać składkę zdrowotną w wypadku osób rozliczających się w sposób ryczałtowy, liniowy, kartą podatkową i etatowców, czy warto przekształcić działalność gospodarczą w spółkę, by uniknąć wyższych podatków, co zmieni się w uldze podatkowej dla klasy średniej, ulgach: rehabilitacyjnej, na dziecko, mieszkaniowej, na remont, jak rozliczać samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych i sprzedaż aut wykupionych z leasingu, jak zmieni się opodatkowanie małżonków;
  • podatku CIT: jak wywiązać się z prowadzenia ksiąg i ewidencji elektronicznie, jakie dane trzeba będzie przesyłać do KAS i US w formie ustrukturyzowanej, jakie nowe sankcje grożą za nielegalne zatrudnianie pracowników, co zmieni się w amortyzacji nieruchomości, jak zmodyfikowano procedurę zwrotu podatku u źródła, czy będzie można zaliczyć do KUP nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego, kiedy fiskus będzie mógł wyłączyć świadczenia na rzecz wspólników z kosztów, na czym polega domniemanie, że zarząd spółki jest w Polsce, jakie obostrzenia będą dotyczyć podatkowe grupy kapitałowe, co zmieni się w katalogu przychodów z zysków kapitałowych, uldze B+R, uldze dla firm wspierających sport, edukację i kulturę, ulgach: na prototyp, na ekspansję, robotyzację, na innowacyjnych pracowników, na terminal, jak składać informację o wspólnikach spółek jawnych;
  • opodatkowania kartą podatkową i ryczałtem:  czy ryczałtowcy zapłacą więcej niż obecnie, jakie stawki będą obowiązywać od 2022 r., kto będzie mógł nadal korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej;
  • podatku VAT: grupa VAT – kto i na jakich zasadach może rozliczać się wspólnie z podatku VAT, prawo do WIS a porozumienie podatkowe – na czym polega nowa instytucja PI, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać szybszy zwrot podatku VAT, jak zmieni się opodatkowanie usług finansowych;
 • przygotować się do kontroli na nowych zasadach po nowelizacji ustawy o KAS i Ordynacji podatkowej: jak będzie przebiegać nabycie sprawdzające, właściwość urzędu skarbowego jako nowe narzędzie kontroli, szef KAS jako sygnalista – co jeśli wysłane ostrzeżenie do kontrahenta będzie bezpodstawne, na czym polega  tymczasowe zajęcie ruchomości, jakie podmioty mają przystępować do porozumienia inwestycyjnego.
Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
 • bezpośrednie konsultacje – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów
 • warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się księgowi w czasie kontroli podatkowych – prelegent wskaże na konkretnych przykładach rozwiązania uchybień, które najczęściej wychwytuje fiskus
 • podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego
 • wymiana doświadczenia – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów
Program warsztatów
Blok 1

Rewolucja w PIT – jak rozliczać podatek w 2022 r. po wprowadzeniu Polskiego Ładu

 • Wyższa kwota wolna od podatku – o ile wzrośnie kwota wolna od podatku? Dla kogo kwota wolna – czy każdy na niej skorzysta? Czy wysokość kwoty wolnej od podatku będzie uzależniona od zarobków
 • Polski Ład a progi podatkowe – jak wpłyną nowe limity w 2022 r. na wysokość odprowadzanych podatków – analiza rozliczeń
 • Nowy katalog zwolnień z PIT – jakie przychody/dochody będą zwolnione z PIT?
 • Odliczenie składki zdrowotnej – jakie stawki będą obowiązywać w 2022 r. dla osób rozliczających się sposób ryczałtowy, liniowy, kartą podatkową i etatowców? Co z dużymi firmami? Czy warto przekształcić  działalność gospodarczą w spółkę, by uniknąć wyższych podatków – symulacje rozliczeń na konkretnych przykładach
 • Właściwość urzędu skarbowego nowe narzędzie kontroli podatników? – jak zmieni się właściwość urzędu skarbowego, do którego podatnik powinien składać zeznanie roczne PIT
 • Zmiany w ulgach: ulga podatkowa dla klasy średniej – na czym ma polegać? Kto będzie mógł z niej skorzystać i na jakich zasadach? Ulga rehabilitacyjna – jak zmieni się katalog wydatków uprawniających do z jej skorzystania i zakres odliczeń? Ulga na dziecko – czy będzie przysługiwać obojgu rodzicom niezależnie od tego, czy rodzic zamieszkuje z dzieckiem? Jak na jej rozliczenie wpłynie rozwód czy separacja? Ulga mieszkaniowa – czy będzie możliwe odliczenie wydatków na spłatę kredytu i odsetek? Ulga na remont i konserwację zabytkowych nieruchomości – czy taka ulga już istnieje? Kto może się o nią ubiegać i jakie trzeba będzie spełnić warunki w 2022 r., by ją uzyskać? Ulga z tytułu inwestycji w alternatywne spółki inwestycyjne – czy już teraz można z niej skorzystać? Jakie będą warunki jej uzyskania i do kogo ma być adresowana? Ułatwienia dla Polaków powracających z zagranicy – jakie ulgi przygotowano, aby zachęcić Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju? Na czym te ulgi polegają i kogo mogą objąć
 • Wykorzystanie samochodów służbowych dla celów prywatnych – jak zmieni się wskaźnik, od którego będzie zależała wysokość ustalanego pracownikowi ryczałtu
 • Sprzedaż samochodów wykupionych z leasingu operacyjnego – jak zmieni się sposób rozliczania sprzedaży samochodów i innych rzeczy ruchomych wykupywanych z leasingu operacyjnego na cele prywatne? Czy ta sprzedaż generować będzie przychód? Jeśli tak, to z jakiego źródła? Czy możliwe będzie uniknięcie opodatkowania
 • Nowe ograniczenia w rozliczeniach majątku prywatnego, który wprowadzono do firmy – co zmieni się w amortyzacji w zakresie sposobu ustalania wartości początkowej składników majątku
 • Niższy udział kapitału wspólnika – czy wiąże się z koniecznością opodatkowania? Do jakiego źródła przychodów trzeba kwalifikować ten przychód? Czy zmiana dotyczy wspólnika spółek osobowych i kapitałowych? Jakie błędy wychwytuje fiskus w rozliczeniach na dotychczasowych zasadach
 • Składniki majątku otrzymane po likwidacji spółki – czy otrzymanie przez wspólnika składników majątku z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną, z likwidacji takiej spółki lub ze zmniejszenia udziału kapitałowego będzie rodzić konieczność rozpoznania przychodu do opodatkowania? Jeśli tak, to do jakiego źródła przychodów będzie trzeba kwalifikować ten przychód? Jaką stawkę podatku należy zastosować? Czy obecnie takie przychody są opodatkowane
 • Zmiany w opodatkowaniu małżonków – jak zmieni się mechanizm rozliczania i kto na tym zyska
 • Wyższe koszty dla pełniących funkcje społeczne i obywatelskie – co zmieni się w rozliczeniach tych kosztów? Czy trzeba się będzie rozliczać ryczałtowo, czy procentowo? Jaki będzie obowiązywać limit kosztów? 
 • Przychody z udziału w badaniach i eksperymentach – do jakiego źródła przychodów należy kwalifikować ten przychód? Jaka stawka będzie obowiązywać od 2022 r. do przychodów z udziału w badaniach i eksperymentach
Blok 2

Podatek CIT a Polski Ład – rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń po 1 stycznia 2022 r.

 • Cienka kapitalizacja – jak zmienią się zasady obliczania limitu KFD? Czy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego? Jakie najczęstsze uchybienia wykazuje fiskus w obliczeniach limitu na obecnie obowiązujących zasadach  
 • Świadczenia na rzecz wspólników – czy będzie nowy NKUP? Kiedy organ będzie mógł wyłączyć świadczenia z kosztów? Które transakcje będą kontrowersyjne dla fiskusa
 • Domniemanie, że zarząd spółki jest w Polsce – na czym ono polega? Czy spełnione warunki domniemania niosą za sobą negatywne konsekwencje podatkowe dla spółki? Czy zmieni się dla niej miejsce opodatkowania
 • Estoński CIT – czy z estońskiego CIT będą mogły skorzystać też spółki osobowe? Co z limitem przychodów i minimalnych nakładów na inwestycje? Czy zniesiony zostanie tzw. podatek na wejście
 • Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK) – ile wyniesie minimalny kapitał zakładowy uprawniający do stworzenia PGK? Czy zostanie zaostrzony warunek braku powiązań między spółkami tworzącymi PGK? Co zmieni się w warunkach rentowności? Jak trzeba będzie rozliczać straty poniesione przez spółki należące do PGK  
 • Nowy sposób opodatkowania spółek holdingowych – na czym będą polegać preferencje podatkowe? Kiedy będzie można z nich skorzystać? Na co trzeba będzie uważać, decydując się na nie
 • Składanie informacji o wspólnikach spółek jawnych – w jakim terminie nowo utworzona spółka jawna oraz spółka jawna powstała z przekształcenia innej spółki będzie zobowiązana złożyć informację o wspólnikach, aby uniknąć opodatkowania CIT-em? 
 • Katalog przychodów z zysków kapitałowych – co się w nim zmieni?
 • Ulga konsolidacyjna i ulga na IPO – na czym mają polegać? Do kogo są skierowane? Jakie warunki będzie trzeba spełnić, żeby z nich skorzysta
Blok 3

Jak prawidłowo wdrożyć zmiany wprowadzone Polskim Ładem, które są wspólne dla PIT i CIT

 • Nowy sposób prowadzenia ksiąg i ewidencji – od kiedy zacznie obowiązywać i jak się z niego wywiązać? Jakie dane i w jakich terminach trzeba będzie przesyłać w formie ustrukturyzowanej do KAS i urzędu skarbowego
 • Koniec z szarą strefą – jakie nowe sankcje grożą przedsiębiorcom od 2022 r. za nielegalne zatrudnianie pracowników? Czy pracownik zatrudniony na czarno będzie musiał pokryć niezapłacony podatek wraz z odsetkami
 • Polski Ład a amortyzacja nieruchomości – jak zmieni się sposób rozliczeń przedsiębiorców wynajmujących nieruchomości mieszkalne? Co z rozliczeniami firm wynajmujących lokale na działalność? Czy będzie można wliczać w koszty prywatne mieszkania, w których prowadzi się działalność gospodarczą
 • Podatek u źródła (WHT) – jak zostanie zmodyfikowany zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania procedury zwrotu podatku? Kto będzie mógł zawnioskować o opinię o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła
 • Działania restrukturyzacyjne – jakie warunki trzeba spełnić, aby transakcja wymiany udziałów była neutralna? W jaki sposób ustalać przychody i koszty w przypadku połączenia lub podziału spółek? Jakie ograniczenia zostaną wprowadzone w zakresie korzystania ze zwolnienia aportów w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?
 • Uszczelnienie exit tax – jak zmieni się podatek od niezrealizowanych zysków? Co z transgranicznymi przekształceniami  
 • Zagraniczne jednostki kontrolowane – jak zmieni się zakres opodatkowania? Jakie spółki będą kwalifikowane jako CFC? Które zyski kapitałowe wejdą do katalogu przychodów pasywnych
 • Zmiany w ulgach: ulga B+R – co z wysokością odliczenia? Jakiej grupy podmiotów dotyczy zmiana? Czy będzie można łączyć Ulgę IP Box z ulgą B+R? Ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę – dla jakich przedsiębiorców ulga ma być dostępna? Czy ulga ma dać prawo do zaliczenia wydatków poniesionych na ww. cele do KUP i jednoczesne prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% tych wydatków? Kiedy przedsiębiorca będzie mógł dokonać odliczenia? Ulgi: na prototyp, na ekspansję, na robotyzację, na innowacyjnych pracowników, na terminal – na czym mają polegać? Do kogo są skierowane? Jakie warunki będzie trzeba spełnić, żeby z nich skorzystać


Blok 4

Polski Ład a ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa – jak ustrzec się błędów

 

 • Opodatkowanie kartą podatkową – od kiedy podatnicy stracą prawo do wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej? Kto będzie mógł nadal korzystać z tego sposobu opodatkowania 
 • Ryczałt ewidencjonowany – czy ryczałtowcy zapłacą więcej niż obecnie? Jakie stawki będą obowiązywać od 2022 r.? Co ze stawkami ryczałtu dla podatników świadczących usługi opieki zdrowotnej? Czy zmiany dotyczą też innych usług? Jak zmienią się koszty dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT
Blok V

Polski Ład a VAT – jak rozliczać podatek po nowelizacji

 • Grupa VAT – kto może rozliczać się wspólnie z podatku VAT? Czy działanie w ramach grupy VAT będzie dobrowolne? Czy dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do grupy VAT na swoją rzecz będą zwolnione z VAT-u? Jak mają przebiegać rozliczenia na zewnątrz grupy
 • Prawo do WIS a porozumienie podatkowe – na czym polega nowa instytucja – porozumienie podatkowe? Czy PI wyklucza możliwość wnioskowania o WIS? Czy podatnik może wystosować zażalenie, jeśli Dyrektor KIS odmówił wydania WIS 
 • Szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych – w jakim terminie podatnicy mogą uzyskać przyśpieszony zwrot podatku VAT? Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać
 • Opodatkowanie usług finansowych – czy podatnik rezygnujący ze zwolnienia z VAT i wybierający opodatkowanie tym podatkiem będzie zobowiązany do opodatkowania wszystkich świadczonych przez siebie usług finansowych? W odniesieniu do jakich usług podatnik nie będzie mógł zrezygnować ze zwolnienia? Na jaki okres obowiązuje opodatkowanie usług finansowych
Blok VI

Jak przygotować się do kontroli po nowelizacji ustawy o KAS, Ordynacji podatkowej, ustawy o PCC i ustaw pozapodatkowych w 2022 r.

 • Ustawa o KAS a nowe narzędzia kontroli – jak będzie przebiegać nabycie sprawdzające? Szef KAS jako sygnalista –  co jeśli wysłane ostrzeżenie do kontrahenta będzie bezzasadne? Czym jest tymczasowe zajęcie ruchomości
 • Ustawa o PCC – na czym ma polegać nowe wyłączenie z PCC
 • Ustawa  Ordynacja podatkowa – czym jest instytucja porozumienia inwestycyjnego? Jakie podmioty mają przystępować do porozumienia inwestycyjnego   
 • Ustawa Prawo przedsiębiorców – jak zmieni się limit płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami? Czy przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną
 • Ustawa o prawach konsumenta – ile będzie wynosił limit płatności gotówkowych dla transakcji z konsumentami? Jakie skutki podatkowe ma obejmować porozumienie o inwestycji 

Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + praktyczne materiały w formie szczegółowego kalendarium najważniejszych zmian podatkowych i prawnych wprowadzonych Polskim Ładem: kiedy dana zmiana zacznie obowiązywać, na czym ma ona polegać i na co zwrócić uwagę.

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.

Prelegent
Michał Staniek
Michał Staniek

Doradca Podatkowy / Radca Prawny.
Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. (nr wpisu 12642), w 2018 r. z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu WR-3598). Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych firmach doradczych działających na Dolnym Śląsku. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu PIT, CIT oraz VAT. Na bieżąco doradza w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz aktywnie wspiera przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z obszaru prawa podatkowego. Autor komentarzy podatkowych w dzienniku „Rzeczpospolita”.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • praktyczne materiały w formie szczegółowego kalendarium najważniejszych zmian podatkowych i prawnych wprowadzonych Polskim Ładem: kiedy dana zmiana zacznie obowiązywać, na czym ma ona polegać i na co zwrócić uwagę.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy