Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizatorzy:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online  w ramach Akademii Luizy Pieprzyk

Jak prawidłowo rozliczać podatek VAT w 2023 r. – rozwiązywanie kazusów

Termin wystawienia faktury, zmiana danych na fakturze, faktura zaliczkowa i korygująca, odliczenia, rozliczenia pojazdów firmowych, import usług, kursy walut, płatności gotówkowe i bezgotówkowe, biała lista, blokada rachunku bankowego

Akademia Luizy Pieprzyk to warsztaty online, podczas których będziesz mieć niepowtarzalną okazję wspólnie rozstrzygnąć najczęstsze problemy, z jakimi muszą się mierzyć na co dzień księgowe z jednym z najbardziej cenionych ekspertów  z zakresu podatku VAT w Polsce i UE. W trakcie interaktywnych zajęć Luiza Pieprzyk zaprezentuje najkorzystniejsze rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń ze swojej długiej praktyki audytora i wskaże, jakie uchybienia wychwytuje w pierwszej kolejności fiskus. Wyjaśni również, jak zmienią się rozliczenia po wprowadzeniu SLIM VAT 3 w wypadku rozliczeń faktur zaliczkowych, korygujących, ewidencjonowania na kasie fiskalnej oraz jak bronić się w przypadku blokady przez fiskusa konta bankowego firmy.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w Akademii uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Po ukończeniu warsztatów z rozwiązywania kazusów będziesz wiedzieć, jak ustrzec się błędów w zakresie:
 • terminu wystawiania faktur: jaki obowiązuje maksymalny termin na wystawienie faktury, do kiedy najpóźniej można wystawić fakturę korygującą, jaki termin płatności obowiązuje na duplikacie faktury;
 • zmiany danych na fakturze: co zrobić, gdy kontrahent prosi o zmianę terminu płatności na fakturze, daty dostawy towarów, nazwy towaru lub usługi, jakie dane umieścić na fakturze wystawionej w trakcie zmiany nazwy firmy;
 • faktury zaliczkowej: w jakiej sytuacji wystarczy wystawić jedną fakturą końcową, do kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową, co w wypadku zwrotu zadatku, przedpłaty i wystawienia proformy z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, czy kontrahent ma prawo żądać zapłaty, zanim przystąpi do wykonania zlecenia;
 • faktury korygującej: jak rozliczać skonta, zwroty towarów, braki w magazynie, co jeśli kontrahent kupi towar jako osoba fizyczna, a potem zmieni zdanie i prosi o fakturę, bo zaliczkę przelał z konta firmowego;
 • rozliczeń paragonów: kiedy można skorygować paragon?; jak wykazać w JPK sprzedaż paragonową, jeśli podatnik prowadzi dwie kasy fiskalne;
 • odliczeń podatku VAT: w przypadku faktury na zakup usługi konferencji, na której widnieje kilka pozycji z podziałem na koszt szkolenia, noclegu, gastronomii ze stawką 8% i 23% VAT, co jeśli wystawiono fakturę za reklamę w okresie lipiec-wrzesień, a fakturę zapłacono w lipcu;
 • rozliczeń pojazdów: czy przy przekazaniu pojazdu firmowego na cele osobiste, a potem jego sprzedaży trzeba naliczyć podatek VAT, jeśli podatnik kupił go w kwietniu 2015 r., a wycofał z działalności we wrześniu 2022 r.? czy można odliczyć 50% VAT od wydatków ponoszonych w związku z dzierżawą auta i co zrobić, by odliczyć 100% VAT;
 • importu usług i kursów walut: czy rozliczać import usług za zakup programu komputerowego od irlandzkiej firmy, jeśli na fakturze wykazany jest irlandzki VAT, a podatnik podał numer VAT UE; a co w przypadku usługi nauki języka obcego zorganizowanej przez zagraniczną szkołę na terytorium Polski;
 • płatności gotówkowej i bezgotówkowej, białej listy podatników VAT i blokady rachunku bankowego.

 

Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
 • Sesja Q&A – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów
 • Warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się obecnie księgowi – prelegent wskaże na konkretnych przykładach praktyczne rozwiązania, jak prawidłowo rozliczać podatek VAT po kolejnych zmianach przepisów
 • Podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego
 • Podatkowy networking – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów.
Szczegółowy program warsztatów
Blok 1

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

 • Klient płaci Ci za fakturę – do jakiej kwoty można przyjmować gotówkę od klienta, który nie prowadzi działalności gospodarczej?
 • Dokonujesz zakupu na firmę, otrzymujesz fakturę VAT na 16 500 zł, a dostawca (podatnik VAT) prosi o uregulowanie należności gotówką – czy można zapłacić gotówką i do jakiej kwoty można regulować gotówką, płacąc podatnikowi VAT?
 • Ile można przelać pieniędzy na konto bez podatku 2022?
 • W jakim terminie bank dokona przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bankowy, jeżeli urząd skarbowy wyrazi zgodę na przekazanie tych środków? Ile czasu ma naczelnik urzędu skarbowego na rozpatrzenie wniosku podatnika?
Blok 2

Blokada rachunku bankowego

 • Czy system STIR może zablokować prywatne rachunki bankowe zarządu spółki?
 • Jak długo zgodnie z przepisami może trwać blokada rachunków bankowych?
Blok 3

Biała lista

 • Biała lista podatników VAT: kto nie musi mieć na niej rachunku? Czy może być na niej rachunek zagraniczny? Jak zgłosić rachunek walutowy?
 • Spółka z o.o. założyła niedawno w banku nowy rachunek bankowy w walucie PLN. W związku z tym wystawia faktury, w których wskazuje nowy rachunek jeszcze nieujawniony w wykazie podatników VAT –  czy wystarczy, że spółka złoży w urzędzie skarbowym zgłoszenie aktualizacyjne NIP-8?
Blok 4

Termin wystawienia faktury

 • Jaki w Twojej firmie obowiązuje maksymalny termin na wystawienie faktury – jeśli sprzedaż nastąpiła 10 listopada?
 • Do kiedy najpóźniej można wystawić fakturę korygującą – jeśli pierwotna faktura jest z 10 września, a obniżono cenę za usługę 8 października?
 • Jaki termin płatności obowiązuje na duplikacie faktury: tzw. stary z faktury pierwotnej czy nowy liczony od wystawienia duplikatu faktury?
 • Czy na prośbę kontrahenta można zmienić: termin płatności na fakturze, datę dostawy towarów, zamienić nabywcę na fakturze na spółkę z grupy, nazwę towaru lub usługi?
Blok 5

Zmiana danych na fakturze

 • Klient podał dane do faktury Alfa Sp. z o.o., miesiąc później zadzwonił i poprosił o zmianę nazwy na fakturze na: Alfa spółka cywilna – jak należy postąpić w tej sytuacji?
 • Jakie dane podatnika należy umieścić na fakturze VAT wystawionej w trakcie zmiany nazwy firmy: starą czy nową nazwę? – od kiedy, z jaką datą stosować nową nazwę i co zrobić z fakturami wystawionymi po zmianie danych jeszcze ze starą nazwą?
Blok 6

Faktura zaliczkowa

 • Klient kupuje usługę (wartość 12 000 zł), 12 września wpłaca 5000 zł, a 24 września wpłaca resztę, czyli 7000 zł – czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową na 5000 zł i drugą na 7000 zł czy wystarczy jedna faktura końcowa na 12 000 zł, bo to wpłaty w tym samym miesiącu?
 • Klient wpłacił zadatek na poczet wykonania usługi 5000 zł, ale Twoja firma nie mogła wykonać tej usługi i z waszej winy odstąpiono od umowy i klient zażądał zwrotu zadatku:  
  w jakiej wysokości należy zrobić przelew klientowi?
 • Klient wpłacił 4000 zł zaliczki 28 października – do kiedy ostatecznie należy wystawić fakturę zaliczkową?
 • Firma, wpłacając zaliczkę za udział w konferencji, która odbędzie się w grudniu, zażądała faktury na całość wartości udziału w konferencji z datą wystawienia na sierpień – co należy zrobić w takiej sytuacji?
 • Klient zamawia usługę budowlano-montażową za 10 000 zł, sprzedawca prosi o przedpłatę 10% i wystawia proformę na 10 000 zł z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” – czy to prawidłowe postępowanie? Jak powinien postąpić klient?
 • Firma otrzymała 28 lutego fakturę zaliczkową wystawioną 26 lutego, a przelew zrealizowała 1 marca – jak strony transakcji powinny rozliczyć taką transakcję?
 • Remont:
  • termin wykonania: lipiec 2023 r.,
  • termin płatności: 14 dni od wystawienia faktury,
  • masz czas na zapłatę do 25 października, bo Twój wykonawca wystawił ją 11 października i przesłał mailem na Twoją skrzynkę,
  • kwota do zapłaty 150 000 zł
  • nie masz tych pieniędzy, zarząd miał plan, aby na remont przeznaczyć otrzymaną dotację, która wpłynie do firmy w maju 2023 r.,
  • kontrahent (wykonawca) straszy Cię odsetkami karnymi za zwłokę w zapłacie
  • co robisz – czy wykonawca ma prawo żądać zapłaty teraz, kiedy jeszcze niczego palcem nie dotknął?
Blok 7

Faktura korygująca

 • Sprzedawca w zawartej umowie z kontrahentem ustalił, iż jeśli za dokonany zakup 15 listopada zrobi przelew, dokona zapłaty za towar do 30 listopada, to przysługuje mu skonto 10% wartości zakupu. Przelewu dokonał 30 listopada i obniżył sobie płatność automatycznie o 10% wartości pierwotnej faktury. Uznanie rachunku bankowego sprzedawcy nastąpiło 1 grudnia – jak powinien postąpić sprzedawca, jakie obowiązki dokumentacyjne przed nim?
 • 2 grudnia księgowa otrzymała korektę podatku naliczonego „in minus”, data wystawienia korekty przez sprzedawcę to 30 listopada. Korekta dotyczyła zwrotu towaru, który nastąpił 20 listopada do magazynu sprzedawcy – kiedy księgowa powinna skorygować zakup?
 • Po sprzedaży w październiku klient oświadczył 15 listopada, że brakuje mu 10 sztuk towaru, protokół braków w ramach reklamacji podpisano 1 grudnia, tego dnia wystawiono też fakturę korygującą – jak firma powinna rozliczyć to zdarzenie?
 • Podatnik kupił klimatyzację jako osoba fizyczna. Sprzedawca nabił zakup na kasę, a potem wystawił do tego fakturę na osobę fizyczną – zawsze wystawia faktury, bo wtedy ma powiązanie WZ z magazynem. Po transakcji klient wpadł na pomysł, by jednak kupić klimatyzację na firmę i wymusza na sprzedawcy korektę faktury. Zaliczkę na klimatyzację przelał z konta firmowego i jego zdaniem to jest dowód, że to zakup na firmę – co powinien zrobić sprzedawca?
Blok 8

Odliczenia podatku VAT

 • Kupujesz usługę konferencji, na fakturze widnieje kilka pozycji, bo tego wymaga system:
  • szkolenie 1500,00 zł
  • nocleg 800,00 zł
  • gastronomia (8% VAT) 700,00 zł
  • gastronomia (23% VAT) 250,00 zł
  • Czy to prawidłowo wystawiona faktura i czego właściwie dotyczy? Czy można z niej odliczyć VAT? Czy tak wystawioną fakturą robisz tzw. przysługę czy problem kontrahentowi, który zapłacił za usługę? Czy gastronomia może mieć stawkę 8% i 23% ?
 • Firma otrzymała wystawioną w lipcu fakturę kosztową za reklamę z informacją w opisie, że chodzi o reklamę w okresie lipiec–wrzesień, a faktura została zapłacona w lipcu – czy można odliczyć VAT w lipcu czy dopiero we wrześniu?
Blok 9

Rozliczenia pojazdów

 • W kwietniu 2015 r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik kupił samochód osobowy i z tytułu jego nabycia odliczył 50% VAT. We wrześniu 2022 r. wycofał samochód z działalności i przekazał go na potrzeby osobiste, a następnie chce go sprzedać –
  czy przy przekazaniu tego pojazdu na cele osobiste należy naliczyć podatek VAT?
 • Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje samochód osobowy na podstawie umowy dzierżawy i z tego tytułu ponosi koszty dzierżawy określone w umowie –
  czy ma on prawo do odliczenia 50% VAT od wszelkich wydatków związanych z tym pojazdem? Co zrobić, żeby odliczyć 100%  VAT?
Blok 10

Paragony

 • Kupujesz towar w delegacji, zwracasz się z prośbą o korektę paragonu za nabycie towaru: dopisanie nr NIP na działalność, bo zapomniałeś podać – czy można skorygować paragon? Co można zrobić w tej sytuacji?
 • Podatnik w prowadzonej działalności gospodarczej stosuje dwie kasy fiskalne – jak należy w JPK_VAT wykazać sprzedaż paragonową z tych kas: jednym wpisem czy sprzedaż z każdej kasy wykazać osobno?
Blok 11

Import usług

 • Kupiłeś od irlandzkiej firmy program komputerowy, który dostarczono Ci drogą elektroniczną. Mimo że dokonując zakupu, podałeś numer VAT UE, na otrzymanej fakturze wykazany jest irlandzki VAT – czy jesteś zobowiązany rozliczyć import usług? Jeżeli tak, od jakiej kwoty trzeba naliczyć VAT?
 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako podatnik VAT wysłała pracownika na kurs języka obcego, który zagraniczna szkoła językowa zorganizowała na terytorium Polski –  czy jeśli usługa nauki języków obcych jest zwolniona od podatku, konieczne jest rozpoznanie importu usług?
 • Firma kupiła usługę reklamową od kontrahenta z Niemiec, która ma być wykonana w okresie od 1.09 do 31.12.2022 r., a wartość transakcji to 25 000 zł:  10 września polska firma wpłaciła 3000 zł, 10 października – 7000 zł, a 18 listopada – 5000 zł. Niemiecka firma 5 września wystawiła fakturę na całość, czyli 25 000 zł – jak rozliczyć tę transakcję w polskiej spółce?
Blok 12

Kursy walut

 • Firma zawarła z podmiotem z Niemiec umowę o nabycie licencji do oprogramowania oraz jego aktualizacji. Kontrahent nie ma na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na okres dwóch lat. Zgodnie z umową usługa rozliczana jest miesięcznie, z terminem płatności określonym na 15. dzień po upływie każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego. Płatności są realizowane w ostatnim dniu tego terminu. Kontrahent niemiecki wystawił fakturę w dniu podpisania umowy w walucie euro na całą wartość usługi – według jakiego kursu należy przeliczyć walutę obcą?
Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Szkolenie poprowadzi
Luiza Pieprzyk (PARTNER TAX & DUTY)
Luiza Pieprzyk (PARTNER TAX & DUTY)

Audytor podatkowy, trener, wykładowca; specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE; były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów

Wieloletni pracownik organów podatkowych (ponad 15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym etapie działalności podmiotu –od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w danej jednostce.

Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wybierając wersję, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:
 

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu.

 

WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po jego zakończeniu,
 • dostęp do szkolenia online Samira Kayyali Jak uniknąć podwójnego opodatkowania – praktyczne rozwiązania trudnych przypadków rozliczeń z fiskusem”.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do szkolenia online Samira Kayyali „Jak uniknąć podwójnego opodatkowania – praktyczne rozwiązania.
Wybierz swoją wersję

online

26.05.2023

Udział STANDARD

online

26.05.2023

Premium

online

26.05.2023

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy