Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online LIVE

Fakturowanie i ewidencjonowanie w JPK - rozwiązania największych problemów po zmianach przepisów obowiązujących od drugiej połowy 2021 r.

Kody GTU, podmioty powiązane, MPP, faktury uproszczone, fakturowanie zaliczek, faktury korygujące,  korekta JPK

Warsztaty poprowadzi: Luiza Pieprzyk

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji oraz pakiet Slim VAT 2 wprowadzają kolejne w tym roku rewolucyjne zmiany w podatku VAT.

Podczas warsztatów Luiza Pieprzyk – ekspert w zakresie podatku VAT w Polsce i UE oraz doświadczony audytor podatkowy – wskaże, jak wdrożyć nowe przepisy i ustrzec się błędów w ewidencji i rozliczeniach podatkowych.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Dzięki warsztatom rozwiejesz swoje wszystkie wątpliwości związane z:
 • rozliczaniem faktur uproszczonych, zaliczek i refakturowaniem od października 2021 r.: jakie nowe elementy musi zawierać faktura zaliczkowa, jak liczyć termin do wystawienia faktury przed dostawą i otrzymaniem zaliczki po wdrożeniu Slim VAT 2, jak wykazywać faktury uproszczone w JPK i wystawiać faktury zbiorcze po nowelizacji rozporządzenia o JPK, najnowsze opinie MF w sprawie wystawiania faktur przedwcześnie lub po terminie;
 • wprowadzaniem korekt faktur w JPK: jakie nowe treści musi zawierać faktura korygująca i jak wprowadzać korekty po wdrożeniu Slim VAT 2, rozliczać faktury korygujące „in minus” i „in plus”,  kiedy można odliczyć VAT pomimo błędów na fakturze, co jeśli w przypadku faktury korekty faktura pierwotna miała oznaczenie FP albo gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny;
 • oznaczaniem kodów GTU i identyfikacją podmiotów powiązanych w JPK według nowych uregulowań obowiązujących od drugiej połowy 2021 r.: jaki jest zakres kodów po zmianach, czy dokumenty RO i WEW muszą być oznaczane GTU, jak identyfikować powiązania, kiedy należy stosować oznaczenie TP, co jeśli do jednej faktury sprzedaży przypada wiele kodów towarów lub żaden;
 • korektą JPK, która wpływa na wysokość opodatkowania, oznaczaniem transakcji w  Split paymencie i korektą podatku z wykorzystaniem ulgi za złe długi: jakie uchybienia wychwytują kontrolerzy w części ewidencyjnej i deklaracyjnej JPK, jak skutecznie złożyć czynny żal, w jaki sposób wprowadzać korekty wysokości podatku VAT, czy można zastosować MPP w przypadku zbiorczych przelewów, co jeśli obowiązek MPP dotyczy tylko części pozycji na fakturze albo na fakturze podlegającej MPP nie ma adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, w jakim terminie można skorzystać z ulgi za złe długi i czy można ją zastosować w przypadku konsumentów po wdrożeniu Slim VAT 2.
Program warsztatów
Panel 1

Jak rozliczać faktury uproszczone, zaliczki i refakturować od października 2021 r.

 • Termin wystawienia faktury VAT – kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Data sprzedaży a data wystawienia faktury. Faktura wystawiona przedwcześnie a prawo do odliczenia podatku. Czy przedwcześnie wystawiona faktura jest pusta – najnowsze stanowisko MF. Co jeśli faktura zostanie wystawiona po terminie?
 • Faktury uproszczone – jak je prawidłowo wykazywać w JPK? Transakcje, do których nie można zastosować faktury uproszczonej. Paragon fiskalny jako forma faktury uproszczonej – co zmienia nowelizacja? Czy można wystawić fakturę zbiorczą do kilku faktur uproszczonych? Co jeśli podatnik nie ma możliwości wystawienia faktury – jakie dokumenty są traktowane na równi z fakturami w 2021 r.?
 • Fakturowanie zaliczek – jakie nowe elementy musi zawierać faktura zaliczkowa od października 2021 r.? Wpłata zaliczki a obowiązek wystawienia faktury końcowej – najczęstsze błędy. Czy trzeba wystawić fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki? Jak rozliczać faktury zaliczkowe przed wpłatą zaliczki?
 • Jak liczyć termin do wystawienia faktury przed dostawą towaru, wykonaniem usługi i otrzymaniem zaliczki po wdrożeniu Slim VAT 2?
 • Refakturowanie – kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Gdzie zakwalifikować refakturę usług? Jaką stawkę należy zastosować? Czy można narzucić marżę? Usługi zwolnione z VAT a refakturowanie. Czy refakturowanie może dotyczyć towarów?
Panel 2

Jakie uchybienia wychwytuje fiskus przy wprowadzaniu korekt faktur w JPK

 • Kiedy wystawienie faktury korygującej powoduje obowiązek korekty JPK, a w jakich sytuacjach nie trzeba tego robić?
 • Rozliczanie faktur korygujących „in minus” i „in plus” – analiza najczęstszych uchybień
 • Katalog najczęstszych błędów przy oznaczaniu faktur korygujących kodami GTU, kodami transakcyjnymi i kodami TP
 • Czy korekta JPK polegająca na zmianie części ewidencyjnej ma wpływ na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego?
 • Kiedy można odliczyć VAT pomimo błędów na fakturze?
 • Zapis w JPK faktury korekty – co jeśli faktura pierwotna miała oznaczenie FP albo gdy podstawą wpisu jest ewidencja korekt lub dokument wewnętrzny?
 • Jakie nowe treści musi zawierać faktura korygująca i jak wprowadzać korekty po zmianach wprowadzonych pakietem Slim VAT 2?
Panel 3

Jak uniknąć błędów w oznaczaniu kodów GTU i identyfikacji podmiotów powiązanych w JPK według nowych uregulowań obowiązujących od drugiej połowy 2021 r.

 • Nowy sposób oznaczeń kodów GTU w JPK – charakterystyka poszczególnych grup
 • Czy dokumenty RO i WEW muszą być oznaczane GTU?
 • Jak identyfikować powiązania: stanowiska  kierownicze, pokrewieństwo i powinowactwo a podmioty powiązane w JPK?
 • Kiedy należy stosować oznaczenie TP  – nowe uregulowania obowiązujące w drugiej połowie 2021 r.
 • Co w wypadku, gdy do jednej faktury sprzedaży przypada wiele kodów towarów lub żaden?
 • Oznaczanie transakcji w ewidencji sprzedaży – najczęstsze błędy wychwytywane przez fiskusa po zmianach przepisów w drugiej połowie 2021 r.
Panel 4

Korekta JPK a zmiana wysokości opodatkowania, MPP i ulga za złe długi – analiza najczęstszych uchybień

 • Jakie uchybienia wychwytują kontrolerzy w części ewidencyjnej i deklaracyjnej JPK? – analiza poparta przykładami
 • Czy korekta JPK chroni przed karami w przypadku nieprawidłowości w ewidencji?
 • Czynny żal – kiedy jego składanie nie jest konieczne mimo popełnionych błędów? Jak skutecznie złożyć czynny żal w 2021 r.?
 • Co w sytuacji, gdy korekta JPK wpływa na wysokość podstawy opodatkowania – w jaki sposób wprowadzać korekty wysokości podatku VAT z faktury sprzedaży? – analiza najczęstszych problemów
 • Jak w JPK prawidłowo oznaczać transakcje w Split paymencie? Czy można zastosować MPP w przypadku zbiorczych przelewów? Jak zastosować oznaczenie MPP, jeśli obowiązek podzielonej płatności dotyczy tylko części pozycji na fakturze albo na fakturze podlegającej MPP nie znajduje się adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”?
 • Ulga za złe długi – jak ująć korektę podatku z jej wykorzystaniem? W jakim terminie będzie można skorzystać z ulgi i czy można ją zastosować w przypadku konsumentów po wdrożeniu pakietu Slim VAT 2?
Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + praktyczne materiały w formie listy kontrolnej na temat, jak wywiązać się z nowych obowiązków po wdrożeniu pakietu Slim VAT 2 i stosować nowy sposób oznaczeń kodami GTU.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Prelegent:
Luiza Pieprzyk

Audytor podatkowy, trener, wykładowca.

Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • praktyczne materiały w formie listy kontrolnej na temat, jak wywiązać się z nowych obowiązków po wdrożeniu pakietu Slim VAT 2 i stosować nowy sposób oznaczeń kodami GTU.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy