Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online

Jak rozliczać PIT, CIT i zryczałtowany podatek dochodowy oraz wprowadzać korekty faktur po zmianach przepisów w 2021 r. – rozwiązywanie trudnych przypadków

warsztaty poprowadzi Michał Staniek

Podczas szkolenia Michał Staniek – ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zakresie podatków wskaże, jak uniknąć uchybień w rozliczeniach podatku dochodowego po nowelizacji ustawy w 2021 r., które ze względu na niejasność przepisów są najczęściej wychwytywane przez fiskusa.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Dzięki warsztatom dowiesz się, jak rozliczać:
 • amortyzację metodą indywidualnych stawek według nowych przepisów, płatności na rachunek spoza białej listy i z pominięciem MPP w kontekście najnowszych interpretacji Dyrektora KIS, jak ustalić limit 15 000 zł w ramach umów ramowych, umów zawieranych na czas określony czy nieokreślony;
 • faktury korygujące po zmianach: faktura korygująca a obowiązek korekty JPK, jak wprowadzać kolejne korekty do tej samej faktury, wykazywanie korekt in minus, jaka dokumentacja potwierdza uzgodnienie przyczyn korekty, co może być przyczyną korekty in plus? Jak korygować błędne dane na fakturze, kiedy można anulować fakturę;   
 • podatek PIT w 2021 r. w przypadku sprzedaży nieruchomości, amortyzacji mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej, nierejestrowanej działalności gospodarczej, ulgi abolicyjnej;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych po zmianie przepisów: jakie obowiązują nowe stawki i limity dla przedsiębiorców? Na jakie pułapki trzeba uważać, wybierając stawkę? Które zawody są uznawane za wolne zawody według nowych regulacji, kiedy ryczałtowiec może obniżyć przychód o odliczenia;
 • spółki nieruchomościowe według nowych zasad opodatkowania: kto ma obowiązek poboru podatku w przypadku sprzedaży udziałów? Co jeśli podatek nie zostanie pobrany z winy zagranicznego podatnika? Jakie dane należy raportować do KAS; 
 • spółki jawne według nowych regulacji: kiedy można zastosować stawkę 9%? Jak rozliczyć podatek od dywidenty? Czy można zrezygnować z podatku CIT po rejestracji po 31 stycznia 2021 r.? Jak rozliczać spółkę jawną po przekształceniu z komandytowej?;
 • spółki komandytowe od maja 2021 r.: kiedy można zastosować stawkę 9%? Jak rozliczać wspólników? Co z opodatkowaniem zaliczek na poczet udziału w zysku? Czy warto przekształcić spółkę – w jaką inną formę najlepiej? W którym momencie należy zamknąć rok podatkowy? Jak rozliczyć stratę po przekształceniu spółki komandytowej? Czy w związku z objęciem CIT spółki komandytowej należy złożyć 2 sprawozdania.

 

Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
 • Bezpośrednie konsultacje – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów
 • Warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się księgowi w czasie kontroli podatkowych – prelegent wskaże na konkretnych przykładach rozwiązania uchybień, które najczęściej wychwytuje fiskus
 • Podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego
 • Wymiana doświadczenia – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów

Program warsztatów
Blok 1
Rozwiń program Zwiń program

Jak rozliczać podatek CIT w 2021 r. po nowelizacji ustawy

 • Opodatkowanie spółki komandytowej od 1 maja 2021 r. – jak rozliczać wspólników spółek komandytowych w 2021 r.? Czy można uniknąć podwójnego opodatkowania? Kiedy można zastosować stawkę 9%? Czy komandytariusz może skorzystać ze zwolnienia? Co z opodatkowaniem zaliczek na poczet udziału w zysku? Jakie warunki trzeba spełnić, by odroczyć opodatkowanie CIT do 1 maja 2021 r. i aby urząd skarbowy tego nie zakwestionował? W którym momencie należy zamknąć rok podatkowy, jeśli spółka komandytowa zostanie podatnikiem podatku CIT od 1 maja 2021 r.? Czy warto rozważyć przekształcenie spółki komandytowej – w jaką inną formę najlepiej? Jak rozliczyć straty po zmianie statusu spółek komandytowych? Czy w związku ze zmianą przepisów i objęciem CIT od 1 maja 2021 r. spółka komandytowa ma obowiązek złożyć 2 sprawozdania finansowe?
 • Rozliczanie spółek jawnych w 2021 r. według nowych regulacji – jak rozliczyć podatek od dywidendy? Kiedy spółka jawna może zastosować stawkę 9%? Co ze spółką zarejestrowaną po 31 stycznia 2021 r. – czy może zrezygnować z podatku CIT? Czy trzeba co roku składać informację o wspólnikach, jeśli skład wspólników się nie zmienił? Co w przypadku nieterminowego złożenia informacji – czy spółka jawna zostanie podatnikiem CIT? Jak rozliczać spółkę jawną przekształconą ze spółki komandytowej?
 • Spółki nieruchomościowe jak wywiązać się z nowych zasad opodatkowania? Co to jest spółka nieruchomościowa? Kto ma obowiązek poboru podatku w przypadku sprzedaży udziałów w spółce? Jak ustalać podstawę naliczania podatku? Co jeśli podatek nie zostanie pobrany z winy zagranicznego podatnika? Jakie dane należy raportować do KAS?
 • Zaostrzenie zasad amortyzacji – jak należy rozumieć definicję używanego środka  trwałego w 2021 r.? Amortyzacja metodą indywidualnych stawek według nowych przepisów – co w wypadku wykupu samochodu po zakończeniu umowy leasingowej: czy wyższe raty oraz niższa kwota wykupu może okazać się korzystniejsza? Kiedy można obniżyć stawkę amortyzacyjną?
 • Płatności na rachunek spoza białej listy i z pominięciem MPP w kontekście kosztów podatkowych – najnowsze interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
 • Jak ustalić limit 15 000 zł w transakcjach realizowanych w ramach umów ramowych, umów zawieranych na czas określony czy nieokreślony? Czy można „naprawić” koszty podatkowe poprzez późniejszą zapłatę na rachunek z białej listy?

 

Blok 2
Rozwiń program Zwiń program

Jak rozliczać podatek PIT w 2021 r. – trudne przypadki

 • Podatnik PIT jako przedsiębiorca – kiedy podatek liniowy jest bardziej opłacalny? Czy można zmienić formę opodatkowania w ciągu roku? Jakie korzyści daje kwartalne rozliczenie podatku dochodowego? Jak przejść z rozliczenia miesięcznego na kwartalne?
 • Ograniczenia w stosowaniu ulgi abolicyjnej: jaki limit obowiązuje po zmianie przepisów? Które dochody nie będą objęte limitem? Metoda wyłączenia z progresją a metoda proporcjonalnego odliczenia – na czym polega różnica? Konwencja MLI – w jaki sposób zmienia zasady opodatkowania?
 • Nierejestrowana działalność gospodarcza – na czym polega? Ile wynosi limit przychodu dla działalności nierejestrowej w 2021 r.? Czy z tytułu prowadzenia działalności rejestrowej trzeba odprowadzać ZUS? Co z zaliczkami na podatek dochodowy? Jak dokumentować koszty uzyskania przychodów?
 • Sprzedaż nieruchomości – kiedy sprzedaż ma charakter prywatny, a kiedy odbywa się w ramach działalności gospodarczej – prezentacja najnowszego orzecznictwa. Jakie są różnice w opodatkowaniu? Czy da się uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości w 2021 r.?
 • Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej – jaką metodę wybrać, by ustalić wartość nieruchomości? Który sposób amortyzacji jest najkorzystniejszy? Kiedy obowiązuje stawka 1,5%, a kiedy 2,5%? Jakimi dowodami dokumentować używanie mieszkania w celach działalności gospodarczej? Co w wypadku remontu i modernizacji? Jak rozliczać koszty podatkowe, gdy siedziba firmy jest w mieszkaniu?

 

Blok 3
Rozwiń program Zwiń program

Rozliczanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych po zmianie przepisów

 • Kiedy podatek dochodowy, a kiedy ryczałt – co bardziej się opłaca?
 • Kto może korzystać z ryczałtu? Jakie warunki trzeba spełnić, by opłacać ryczałt kwartalnie?
 • Jakie zawody są uznawane za „wolne zawody” po zmianie przepisów?
 • Jakie obowiązują wyłączenia opodatkowania w formie ryczałtu?
 • W jakim terminie należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego wybór ryczałtu?
 • Podstawa opodatkowania – kiedy ryczałtowiec może obniżyć przychód o odliczenia?
 • Ile wynoszą nowe limity przychodów warunkujące wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?
 • Nowe stawki dla przedsiębiorców w 2021 r. – od czego zależy wysokość stawki? Co jeśli podatnik osiąga przychody opodatkowane różnymi stawkami? Na jakie pułapki trzeba uważać, wybierając stawkę?
 • Czy ryczałtem można opodatkować zawodowy najem nieruchomości? Czy można najemcę obciążyć kosztami mediów?

 

Blok 4
Rozwiń program Zwiń program

Jak rozliczać faktury korygujące po zmianach w 2021 r.

 • Faktury korygujące – kiedy faktura korygująca a kiedy nota korygująca? Faktura korygująca a obowiązek korekty JPK. Jak wprowadzać kolejne korekty do tej samej faktury? Czy jedną fakturą korygującą można skorygować kilka faktur?
 • Faktury korekty in minus – w jakim okresie rozliczeniowym należy wykazać faktury korekty in minus? Jaka dokumentacja potwierdza uzgodnienie przyczyn korekty? Czy sama faktura korekta będzie wystarczającym dowodem? Czy konieczne jest potwierdzenie otrzymania faktury korekty przez nabywcę? Czy regulamin sprzedaży, zwrotu towarów ma znaczenie przy korygowaniu faktur?
 • Faktury korekty in plus – w jakim okresie rozliczeniowym należy wykazać faktury korekty in plus? Co może być przyczyną korekty in plus? Jak korygować błędne dane na fakturze?
 •  Anulowanie faktury – brak przepisów a praktyka – kiedy można anulować fakturę? Faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury.

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + dodatkowe praktyczne materiały w formie listy kontrolnej na temat rozliczeń podatków po nowelizacji przepisów.

Warsztaty poprowadzi
Michał Staniek
Michał Staniek

Doradca Podatkowy / Radca Prawny.
Uprawnienia doradcy podatkowego zdobył w 2014 r. (nr wpisu 12642), w 2018 r. z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu (nr wpisu WR-3598). Doświadczenie zawodowe zdobywał w największych firmach doradczych działających na Dolnym Śląsku. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącym doradztwem, łącząc wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Jego doświadczenie w tym zakresie obejmuje m.in. wsparcie klientów w rozliczaniu transakcji z podmiotami działającymi w międzynarodowych grupach kapitałowych, w tym budowanie modeli transakcji zgodnych z przepisami o cenach transferowych oraz sporządzanie dokumentacji podatkowych wraz z analizami porównywalności.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także udział w projektach z zakresu PIT, CIT oraz VAT. Na bieżąco doradza w kwestiach związanych z podatkiem u źródła oraz aktywnie wspiera przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z obszaru prawa podatkowego. Autor komentarzy podatkowych w dzienniku „Rzeczpospolita”.

WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

899 zł netto

699 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dodatkowe praktyczne materiały w formie listy kontrolnej na temat rozliczeń podatków po nowelizacji przepisów.

Wybierz swoją wersję
Ostatnie miejsca!

Przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2021 r. koszt uczestnictwa niższy o 200 zł netto!

szkolenie online LIVE

27.04.2021

Udział STANDARD

szkolenie online LIVE

27.04.2021

Premium

szkolenie online LIVE

27.04.2021

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy