Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online LIVE

Jak rozliczać w VAT zakupy firmowe i sprzedaż w Polsce i za granicą od 1 października 2021 r. – praktyczne rozwiązania najczęstszych problemów w świetle najnowszych przepisów

Zmiany w rozporządzeniu o fakturach, rozporządzeniu o JPK i nowelizacja ustawy VAT budzą wiele kontrowersji. Podczas warsztatów Luiza Pieprzyk – ekspert w zakresie podatku VAT w Polsce i UE oraz doświadczony audytor podatkowy – wskaże praktyczne rozwiązania, jak wywiązać się z nowych przepisów, by nie narazić się na poważne konsekwencje karnoskarbowe. Zaprezentuje również najnowsze orzecznictwo i interpretacje KIS dotyczące rozliczeń w VAT zakupów firmowych i sprzedaży.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Dzięki warsztatom rozwiejesz swoje wszystkie wątpliwości związane z rozliczeniem w VAT:
 • zakupów firmowych dokonanych w Polsce według przepisów obowiązujących od 1 października i najnowszych interpretacji KIS: jak wprowadzać korekty VAT po wdrożeniu pakietu Slim VAT 2, rozliczać faktury korygujące w związku z udzieleniem rabatu, zbiorcze faktury korygujące, faktury opłacane w ratach, rozliczać samochody w firmie wg nowych uregulowań, kiedy można odliczyć 100% VAT od ich naprawy, czy zakup części samochodowych trzeba rozliczać w MPP, kiedy można odliczyć 100% VAT od zakupu paliwa, jak odliczyć VAT od zakupu usługi serwisowej urządzeń w firmie;
 •  nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników: jak rozliczać zakupy laptopów i oprogramowania użytkowanych jednocześnie do celów służbowych i osobistych, usługi serwisowe, jeśli auto jest wykorzystywane do celów prywatnych, prezenty dla pracowników, dofinansowanie do karnetów sportowych, pakiety medyczne, zakup posiłków regeneracyjnych, bonów żywnościowych, imprezy okolicznościowe w wypadku zakupu usług noclegowych i gastronomicznych;
 • zagranicznych zakupów firmowych po wdrożeniu Slim VAT 2: jak rozliczać import usług i towarów w deklaracji VAT, wprowadzać korekty obniżające podstawę opodatkowania, dokonywać płatności w walucie obcej – jaki kurs zastosować, gdy faktura dokumentuje kilka dostaw, jak rozliczać zakup licencji na oprogramowanie, naprawę samochodu za granicą;
 • sprzedaży na terenie Polski od 1 października 2021 r.: jak odliczać w VAT faktury zaliczkowe, fakturować zaliczki częściowe i całościowe, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w wypadku e-faktury, jak wystawić e-fakturę w MPP, co w wypadku błędnej stawki lub pomyłek w danych nabywcy i w dacie dostawy na fakturze, wystawienia faktury przedwcześnie lub po terminie, faktur uproszczonych – jak je ewidencjonować w JPK, czy ulgę za złe długi można zastosować w przypadku konsumentów;
 • WDT i fakturowaniem wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów: kiedy powstaje obowiązek podatkowy WDT i jak określić podstawę i miejsce opodatkowania, jak dokumentować i ewidencjonować WDT, by nie stracić prawa do stawki O%, ewidencjonować faktury w przypadku reklamacji, obniżki ceny, wymiany i zwrotu towarów, dokumentować i rozliczać korekty sprzedaży do kontrahentów w UE.
Program warsztatów
Moduł I

Jak rozliczyć w VAT zakupy firmowe dokonane w Polsce według przepisów obowiązujących od 1 października 2021 r. i najnowszych interpretacji Dyrektora KiS

 • Fakturowanie po wdrożeniu pakietu Slim VAT 2 - jakie nowe treści zawiera faktura korygująca i jak wprowadzać korekty VAT po zmianach przepisów?
 •  Rabat za zakupy – jak rozliczyć fakturę korygującą w związku z udzieleniem przez sprzedawcę rabatu, jeśli został odliczony VAT z faktury pierwotnej. Co w wypadku otrzymania zbiorczej faktury korygującej?
 • Zakupy na raty – jak rozliczać w VAT fakturę opłaconą w ratach? Co jeśli wartość transakcji przekracza 15 000 zł? Jak wprowadzać korektę VAT, jeśli nie ureguluje się zobowiązania w terminie
 • Rozliczenia samochodów w firmie – nowe uregulowania dotyczące wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej
 • Jakie błędy wychwytuje skarbówka przy rozliczaniu podatku VAT, gdy została podpisana umowa leasingu lub najmu samochodu osobowego?
 • Kiedy od wydatków na naprawę samochodu osobowego można odliczyć 100% VAT? Czy zakup części zamiennych trzeba opłacać w MPP? Split payment a płatność za usługę naprawy samochodu firmowego
 • Zakup usługi serwisowej urządzeń w firmie – kiedy odliczyć podatek VAT? Co jeśli nie można odliczyć podatku w podstawowym terminie?
 • Zakup paliwa – kiedy można odliczyć 100% VAT od wydatków w przypadku samochodów osobowych?
Moduł II

Jakie błędy najczęściej wychwytuje fiskus w rozliczaniu w VAT nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników

 • Jak prawidłowo rozliczyć zakupy laptopów i oprogramowania użytkowanych jednocześnie do celów służbowych i osobistych?
 • Usługa serwisowa samochodów osobowych – jak rozliczyć VAT, jeśli auto jest wykorzystywane częściowo do celów prywatnych?
 • Jak rozliczyć w VAT prezenty dla pracowników z okazji świat lub jubileuszu? Co w wypadku paczek zakupionych ze środków ZFŚS i gratisów, które mają charakter osobisty?
 • Dofinansowanie do karnetów sportowych – jak rozliczyć VAT, gdy pracownicy ponoszą  częściową odpłatność za karnety? Jak ewidencjonować przekazanie karnetów pracownikom za przysłowiową złotówkę?
 • Jak rozliczać w VAT wydatki poniesione na zakup posiłków regeneracyjnych i napojów dla pracowników i zleceniobiorców? Co w przypadku zakupu bonów żywnościowych lub usług cateringowych?
 • Przekazanie pakietu medycznego pracownikom – jak wykazywać VAT, jeśli w części jest on finansowany przez pracodawcę, a w części przez pracownika?
 • Rozliczanie w VAT imprez okolicznościowych – co w wypadku zakupu usług noclegowych i gastronomicznych w ramach organizacji imprezy integracyjnej dla pracowników? Jak ewidencjonować VAT, gdy w imprezie uczestniczą rodziny pracowników?
Moduł III

Rozwiązania najczęstszych problemów z rozliczaniem w VAT zagranicznych zakupów firmowych po wdrożeniu Slim VAT 2

 • Rozliczenia importu usług i towarów w deklaracji VAT – nowe zasady korekty obniżającej podstawę opodatkowania.
 • Czy można odliczyć VAT od importu towarów w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym jest VAT należny, jeśli korekta podatku należnego została złożona później niż 3 miesiące, w którym powstał obowiązek podatkowy?
 • Płatności w walucie obcej w VAT –  jaki kurs waluty zastosować, gdy faktura dokumentuje kilka dostaw? Czy wystarczy, aby na fakturze była przeliczona tylko łączna kwota VAT? Czy można samemu ustalić kwotę VAT, gdy sprzedawca podał kwotę podatku tylko w walucie obcej?
 • Zakup licencji na oprogramowanie – jak rozliczyć w VAT import usług? Co jeśli za licencję płaci się okresowo?
 • Naprawa samochodu za granicą – czy trzeba rozliczyć import usług? Czy z tytułu sprowadzenia z innego kraju UE części zamiennych do samochodu należy rozliczyć WNT?

Moduł IV

Rozliczanie i ewidencjonowanie sprzedaży na terenie Polski od 1 października 2021 r. – na co będą zwracać uwagę kontrolerzy?

 • Zaliczki w VAT: kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku otrzymania zaliczki? Jakie stawki VAT obowiązują w przypadku zaliczek? Jak odliczać VAT z faktur zaliczkowych? Zaliczki a MPP. Fakturowanie zaliczek częściowych i całościowych – najczęstsze problemy
 • E-fakturowanie: kiedy faktura jest fakturą elektroniczną? Termin wystawienia e-faktury – kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jak wystawić fakturę sprzedaży w MPP? W jaki sposób wprowadzać korekty w przypadku błędnej stawki VAT, pomyłek w danych nabywcy, dacie dostawy.
 • Wystawienie faktury przedwcześnie lub po terminie  – jakie są konsekwencje dla sprzedawcy? Czy nabywca może odliczyć VAT?
 • Faktury uproszczone – czy dają prawo do odliczenia? Jak je ewidencjonować w JPK?
 • Ulga za złe długi – w jaki terminie można z niej skorzystać i czy można ją zastosować w przypadku konsumentów?
Moduł V

Jak zapobiec błędom w rozliczeniach WDT i fakturowaniu wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarowej – prezentacja najnowszych kazusów

 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy WDT i jak określić podstawę opodatkowania – największe kontrowersje z jego ustalaniem.
 • Miejsce rozliczenia  WDT – trudne przypadki.
 • Jak dokumentować i ewidencjonować WDT, by nie stracić prawa do stawki 0% ?
 • Zaliczka WDT – czy trzeba ją dokumentować za pomocą faktury zaliczkowej?
 • Fakturowanie WDT – w jakim terminie wystawić faktury dokumentujące sprzedaż? Jak ewidencjonować faktury w przypadku reklamacji, obniżki ceny, wymiany i zwrotu towaru?
 • Dokumentowanie i rozliczanie korekt sprzedaży do kontrahentów w UE – analiza najczęstszych uchybień.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + praktyczne materiały w formie listy kontrolnej, jak rozliczać w VAT zakupy firmowe od 1 października 2021 r.
Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • doradców podatkowych.
Prowadząca
Luiza Pieprzyk

Audytor podatkowy, trener, wykładowca.

Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • Pakiet dodatkowych materiałów: lista kontrolna, jak rozliczać w VAT zakupy firmowe od 1 października 2021 r.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy