Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

HR BUSINESS PARTNER        

Szkolenie online LIVE

Mental health w organizacji – wstępna diagnoza i techniki pracy z pracownikiem w kryzysie psychologicznym

Zestaw narzędzi dla HR i managerów do udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej pracownikom

Pierwsza pomoc psychologiczna w Twojej firmie
 

– cykl szkoleń dla HR i Biznesu, prezentujący kolejne kroki postępowania w kryzysowych sytuacjach psychologicznych

Dlaczego powinieneś wdrożyć w swojej organizacji system udzielania pierwszej pomocy psychologicznej:
 • epizody depresyjne Polaków przełożyły się na ponad 5 milionów dni absencji,
 • pracodawca powinien budować świadomość, dbać o zdrowie psychiczne pracowników i inwestować w programy mental health, ponieważ polskich pracowników cechuje najwyższy w  Europie poziom codziennego stresu,¹
 • aktualnie jako pracodawca musisz stworzyć system wsparcia zdrowia psychicznego w firmie, chcąc odpowiedzieć na potrzeby zatrudnionych, zwłaszcza po tym, jak zdrowie psychiczne pracowników ucierpiało podczas pandemii COVID-19,
 • czterech na pięciu menedżerów uważa, że interwencja w sprawie pracownika wykazującego objawy depresji jest częścią ich pracy, ale tylko jeden na trzech zgłosił odpowiednie przeszkolenie w  tym zakresie,
 • 63% menedżerów chciałoby otrzymać lepsze szkolenie, aby poradzić sobie z  kryzysem psychologicznym swoich pracowników,²
 • przewlekły stres, depresja, zaburzenia lękowe, to tylko kilka dolegliwości, z którymi zmagają się pracownicy i które wypływają na jakość ich pracy,
 • ponad połowa pracowników uważa, że ich organizacje nie robią wystarczająco dużo, by wspierać ich w obliczu wielości zadań, szybkiego tempa pracy i ciążącej na nich dużej odpowiedzialności.³

   

¹ Dane z raportu https://humanpower.pl/Raport_Mental_Health_HumanPower_2020.pdf

² Źródło: https://www.workplacestrategiesformentalhealth.com/psychological-health-and-safety/Relevant-Statistics.

³ Źródło: Human Capital Trends.

Co zyskasz dzięki uczestnictwu w szkoleniu:
 • praktyczną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej, dzięki analizie przypadków oraz poznaniu procedur udzielania wsparcia,
 • nie przeoczysz żadnego niepokojącego objawu zaburzeń czy trudności psychologicznych pracownika, a także uwrażliwisz się na mniej typowe symptomy, dzięki czemu żaden pracownik w Twojej organizacji nie pozostanie bez wsparcia,
 • wzmocnisz jakość pracy, poziom wydajności i kreatywność pracowników w Twojej organizacji, gdy będą znajdowali się w zdrowym środowisku pracy,
 • właściwie zinterpretujesz zarówno trudne zachowania pracownika, dzięki czemu dotrzesz do prawdziwej przyczyny problemu psychologicznego, pamiętając o tym, że Millenialsi trzy razy częściej niż ich rodzice doświadczają w  pracy stanów lękowych,
 • urealnisz rolę psychologa czy psychiatry i przekonasz pracownika do konieczności skorzystania z jego pomocy, gdy wymagane będzie wsparcie instytucji zewnętrznej,
 • unikniesz najczęstszych pułapek i błędów diagnostycznych dzięki licznym case studies przytaczanym przez prelegenta,
 • odpowiednio zatroszczysz się o własne emocje i uczucia związane z wątpliwościami co do reagowania na trudne sytuacje swoich podopiecznych, obawy o ich bezpieczeństwo i zdrowie psychiczne.
PROGRAM SZKOLENIA:
MODUŁ I

Jak rozpoznać kryzys psychologiczny u pracownika – narzędzia wspierające diagnozę

 • Jakie symptomy i zachowania mogą świadczyć o tym, że pracownik może znajdować się w kryzysie psychologicznym? Jak rozpoznać mniej „widoczne” przejawy kryzysu psychicznego? – zestawienie zachowań pracownika.
 • W jaki sposób postępować z pracownikiem, gdy podejrzewamy, że doświadcza kryzysu psychologicznego, choć on sam tego nie zgłasza? Jak zyskać jego zaufanie i nie budząc w nim wstydu i lęku, upewnić się w swoich podejrzeniach – ścieżki postępowania i przykłady właściwych komunikatów, których najlepiej używać.
 • Jak reagować, kiedy pracownik sam zasygnalizuje, czego doświadcza, a czego absolutnie nie należy robić? – modele postępowania i przykłady dialogów.
 • Jak rozmawiać z pracownikiem z objawami depresji, by nie umacniać go w przekonaniu, że ten problem dotyka tylko jego – przykładowy scenariusz rozmowy.
 • Jakie podejmować działania kiedy pracownik w kryzysie nie reaguje na naszą chęć pomocy, a wyraźnie widzimy, że powinien skontaktować się ze specjalistą?
 • Kiedy trzeba podjąć działania wykraczające poza firmę i powiadomić policję? W jaki sposób to zrobić, minimalizując ryzyko eskalacji agresji ze strony pracownika? Czy należy kontaktować się w pierwszej kolejności z rodziną i na jakich zasadach?
 • Najczęstsze błędy w postępowaniu działów HR i managerów w kontekście prób pomocy pracownikom w kryzysie psychologicznym i sposoby ich naprawienia.
 • Jak zadbać o pozostałych członków zespołu, w skład którego wchodzi pracownik w kryzysie? Jak wytłumaczyć im, co się dzieje w sposób bezpieczny dla zmagającego się z trudnościami pracownika? Kogo możemy informować i w jakim zakresie z prawnego punktu widzenia?
 • Jak reagować, kiedy pracownik nagle wybucha płaczem podczas spotkania zespołu lub przy kliencie? O czym powinien wówczas pamiętać lider, jak zatroszczyć się wówczas o pracownika i resztę zespołu?

CASE STUDY - formatki diagnostyczne dla pracowników badające poziom stresu, stan psychologiczny, przykłady ćwiczeń umożliwiających relaks, ankiety badające oczekiwania pracowników, scenariusze rozmów z pracownikami w kryzysie psychologicznym.

MODUŁ II

Dobre praktyki w dbaniu o zdrowie psychiczne pracowników – kiedy i jak wdrożyć program z obszaru mental health?

 • Jak zaplanować działania w ramach programu mental health? W jaki sposób badać potrzeby oraz gotowość organizacji (w tym pracowników i liderów) do mówienia o zdrowiu psychicznym.
 • Jak uargumentować zarządowi, że działania związane z zapobieganiem kryzysom psychicznym u pracowników leżą w interesie organizacji?
 • Jakie podjąć działanie psychoedukacyjne w swojej organizacji, by realnie podnieść świadomość na temat zdrowia psychicznego? 
 • W jaki sposób promować wiedzę na temat zdrowia psychicznego w całej organizacji? Jak wdrożyć szkolenia edukacyjne w organizacji i programy edukacyjne?
 • Jak zmodyfikować sposoby reagowania pracowników na stresory w miejscu pracy, by wzmocnić ich potencjał?
 • Sposoby promowania wiedzy na temat zdrowia psychicznego wśród managerów, liderów, jak i pracowników.
MODUŁ III

Pierwsza pomoc psychologiczna w praktyce – analizy przypadków oraz procedury udzielenia wsparcia

 • Scenariusze postępowania
 • Przykłady rozmów z pracownikiem i zespołem do którego wraca
 • Metody przeciwdziałania wykluczeniu, zapobiegania powtórzeniu się sytuacji kryzysowych
Prowadzące:
Natalia Flak
Natalia Flak

Psycholog i trener biznesu specjalizujący się w szkoleniach z zarządzania konfliktami i Diversity & Inclusion.

Sylwia Królikowska
Sylwia Królikowska

Psycholog, trener biznesu, Superniania Liderów. Od ponad 17 lat wspiera największe firmy w Polsce i na świecie w osiąganiu ponadprzeciętnych rezultatów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i specjalizuje się w doradztwie. Współpracuje głównie z korporacjami, a do grona jej stałych klientów należą m.in. Facebook, BNP Paribas, Unilever, Capita, Shell, Lufthansa, State Street, UBS czy Valeo.

Małgorzata Czernecka
Małgorzata Czernecka

Psycholog, ekspert ds. zarządzania energią mentalną i strategii wellbeing. CEO Human Power.

Psycholog biznesu, trener, specjalista w obszarze zarządzania energią pracowników, odporności psychicznej oraz mental health. Prezes Zarządu Human Power. Tworzy oraz wspiera wdrożenia długoterminowych strategii wellbeing, mających na celu optymalizację stylu pracy i wzrost produktywności w dużych firmach. Pomysłodawczyni innowacyjnych programów rozwojowych Human Power z zakresu zarządzania własną energią, łączących wiedzę z obszaru neurobiologii, medycyny sportowej, psychologii i dietetyki.

Szkolenie kierowane jest do:
 • menedżerów,
 • zespołów HR,
 • firm chcących zadbać o zdrowie psychiczne pracowników.
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

Co wyróżnia nasze szkolenie:
 • 5 godzin szkolenia „na żywo” podczas którego poznasz narzędzia psychologiczne do diagnozy, metody doboru ścieżek wsparcia i sprawdzone rozwiązania stosowane w firmach,
 • Ekspert i praktyk w zakresie wdrażania planów pomocy psychologicznej w firmach – szkolenie poprowadzi wyjątkowy specjalista z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący m. in. z Facebook, BNP Paribas, Unilever, Capita, Shell, Lufthansa, State Street, UBS, Valeo.
 • Wiedza sprawdzona w praktyce – poznasz dobre praktyki wypracowane w innych organizacjach.
 • Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu – poświadczający ukończenie szkolenia i potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia – możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu „Medytacja jako narzędzie redukcji stresu i osiągania work-life integration”

Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy