Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Patronat:

Terapia Specjalna

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) w budowaniu współpracy z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną

szkolenie w formule transmisji LIVE online

 

Specjalistyczne szkolenie w wersji online dla nauczycieli, terapeutów, osób pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, który pomoże profesjonalnie budować relacje z rodzicami i konstruktywnie radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

W trakcie szkolenia dowiesz się:
 • Jak wykorzystywać Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (PSR) w pracy z rodzicami osób z niepełnosprawnością intelektualną?
 • Jak profesjonalnie budować współpracę z rodzicami i świadomie wpływać na jej przebieg?
 • Jak pracować z oczekiwaniami oraz formułować kontrakt, aby zabezpieczyć siebie, dziecko i rodzica?
 • Jak wykorzystać pracę na zasobach w budowaniu relacji z rodzicem?
 • Jakie są najskuteczniejsze metody i techniki PSR, które są użyteczne w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z rodzicami?
 • Jak kształtować perspektywy użyteczne i odchodzić od perspektyw nieużytecznych, które zaburzają relację i indukują konflikty?
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych związanych z różnymi rodzajami zachowań rodzica?

 

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik PSR, które ułatwią im budowanie współpracy z rodzicami i radzenie sobie  z trudnymi sytuacjami.  

Po ukończeniu szkolenia:
 • Będziesz znał podstawowe założenia Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach i wiedział jak je wykorzystać w codziennej pracy z rodzicem,
 • Dowiesz się, jak rozpoznawać perspektywy nieużyteczne, które zaburzają relację, indukują konflikt i utrudniają jego konstruktywne rozwiązanie,
 • Nauczysz się, jak zastępować perspektywy nieużyteczne i stosować siedem perspektyw użytecznych, pomocnych w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
 • Będziesz mógł bardziej świadomie i profesjonalnie wpływać na kształt i przebieg relacji z rodzicem dzięki, między innymi, poszerzeniu umiejętności pracy z oczekiwaniami,
 • Poznasz trzy poziomy kontraktu, którego sprawne ustalenie pozwoli Ci zabezpieczyć siebie, dziecko i rodzica oraz wyposaży w narzędzie do postępowania w sytuacjach konfliktowych,
 • Poznasz umiejętności użyteczne w komunikowaniu się z rodzicem: nazywanie, komplementowanie, rozmowa poza problemem,
 • Poznasz technikę skalowania, która pomoże Ci w rozmawianiu z rodzicami o celach, usystematyzuje pracę i pozwoli radzić sobie z „roszczeniami” opiekunów,
 • Poznasz techniki normalizacji i dekrystalizacji, które będą Ci pomocne podczas trudnych rozmów z rodzicem,
 • Dowiesz się o specyfice pracy z rodzicami osób w różnych przedziałach wiekowych oraz jak oczekiwania wpływają na ich motywację do działania i zaangażowanie,
 • Poznasz propozycje radzenia sobie w trudnych sytuacjach z rodzicami.
Zawartość szkolenia:
 • 4 godziny szkolenia online na żywo, podczas których będziesz pracować na case studies wskazujących na konkretne rozwiązania sprawdzone wcześniej przez innych praktyków
 • Certyfikat - potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności, dzięki którym wzrośnie Twoja wiarygodność.
 • Najlepsi eksperci - zbiór wskazówek praktyków i ekspertów
 • Materiały do pobrania:
  • Gotowe pomoce do rozpoznawania perspektyw nieużytecznych oraz zastępowania ich perspektywami użytecznymi.
  • Formularz do metody skalowania.
  • Przykłady kontraktów dla instytucji i działalności gabinetowej.
  • Jak przeprowadzić dobre spotkanie z rodzicem? – praktyczne wskazówki punkt po punkcie.
  • Jak pytać rodzica o oczekiwania? – sprawdzone propozycje skryptów rozmów.
Program szkolenia online
Moduł 1

Zastosowanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w profesjonalnym budowaniu współpracy z rodzicami osób z niepełnosprawnością.

 • Założenia PSR – omówienie i zapoznanie ze specyfiką metody: subiektywność, konstruktywizm, relatywizm, użyteczność.
 • Problem i rozwiązanie – podejście do tych zagadnień w PSR i jak można je zastosować w codziennej pracy.
 • Perspektywy użyteczne i perspektywy nieużyteczne – wskazówki jak je rozpoznawać oraz stosować perspektywy służące rozwiązywaniu konfliktów.
 • Specyfika pracy z rodzicami osób w różnych przedziałach wiekowych i jak ich oczekiwania wpływają na motywację do działania i zaangażowanie.
Moduł 2

Skuteczne umiejętności i techniki PSR w pracy z rodzicami osób z NI

 • Usystematyzowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych w oparciu o metodę Wideotreningu Komunikacji (Video Interaction Training – VIT).
 • Umiejętności: nazywanie, komplementowanie, rozmowa poza problemem i wykorzystywanie ich w rozmowie z rodzicem.
 • Jak pracować z oczekiwaniami, aby świadomie i profesjonalnie wpływać na kształt oraz przebieg relacji z rodzicem.
 • Anatomia kontraktu – 3 poziomy kontraktu - lista najważniejszych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę ustalając  warunki współpracy.
 • Technika skalowania – omówienie jej etapów oraz zastosowania w ustalaniu z rodzicami celów, systematyzowaniu pracy i radzeniu sobie z „roszczeniami” opiekunów.
 • Techniki normalizacja i dekrystalizacja – jak ich używać podczas trudnych rozmów z rodzicem.
Moduł 3

Radzenie sobie z trudnościami w pracy z rodzicami osoby z niepełnosprawnością

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań  w sytuacjach trudnych związanych z różnymi rodzajami zachowań rodzica:

 • Rodzic zaniedbujący – na czym polega interwencja, kto może być (a kto nie) interwentem i jaka jest jego rola, jakie są możliwe środki interwencji?
 • Rodzic wpada, krzyczy – i co wtedy? Jak radzić sobie podczas gwałtownych zachowań rodzica i zadbać o siebie, a jednocześnie nie spowodować eskalacji problemu i skierować sytuację w kierunku konstruktywnych rozwiązań.
 • Rodzic o odmiennym obrazie dziecka, niż ma terapeuta/nauczyciel – jak radzić sobie z różnicami w podejściu i działaniu?
 • Rodzic-terapeuta zlecający zadania terapeucie/nauczycielowi – jak postępować, by nie zerwać relacji i wspólnie działać w interesie dziecka/uczestnika.
Szkolenie poprowadzi:
Katarzyna Klimek-Markowicz

mgr pedagogiki specjalnej, mgr psychologii klinicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Założycielka i pierwsza dyrektorka społecznej szkoły podstawowej „Zakątek” dla dzieci i młodzieży z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Obecnie psycholog i doradca metodyczny w tej placówce. Certyfikowana trenerka metody wideotreningu komunikacji. Rekomendowana specjalistka w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Na początku praktyki pracowała w zakresie neuropsychologii, doświadczeniami podzieliła się w książce Krok za krokiem. W obecnej pracy w placówce szeroko stosuje Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach . Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, prowadzi praktykę indywidualną w tym nurcie.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 699 zł netto.

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy