Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery

 

Certyfikowane warsztaty online LIVE

Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży w kontekście terapii postcovidowej

Warsztaty poprowadzi: Ewa Jędrzejczyk-Wawryk

 

Specjalistyczne warsztaty przeznaczone dla psychologów i psychoterapeutów, które umożliwiają poszerzenie oraz pogłębienie praktycznej wiedzy na temat diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży zmagających się z problemami emocjonalnymi uwarunkowanymi nowym dyskursem społecznym.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.   Jak pracować z depresją, zaburzeniami nastroju, stresem, lękiem, brakiem poczucia bezpieczeństwa? Jak skutecznie identyfikować czynniki ryzyka i sytuacje ryzykowne, takie jak samotność, wykluczenie społeczne, zaburzenia psychiczne, które uwarunkowane są aktualnym rytmem życia i które mogą prowadzić do zachowań autodestrukcyjnych i prób samobójczych?

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • Zauważasz, że coraz więcej małoletnich pacjentów pojawia się w Twoim gabinecie z zaburzeniami emocjonalnymi i towarzyszącymi im objawami zachowań autodestrukcyjnych czy próbami samobójczymi, a Ty chcesz wiedzieć, jak je trafnie diagnozować,
 • Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób sytuacja pandemiczna i związana z nią izolacja wpływa na występowanie zaburzeń emocjonalnych i trudności społecznych u dzieci i młodzieży,
 • Chcesz otrzymać propozycje praktycznych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój warsztat specjalistyczny o nowe metody i techniki terapii.

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Czynniki somatyczne, społeczne i sytuacja rodzinna – jak wpływają na przyczyny powstawania problemów emocjonalnych u dzieci i młodzieży?  – przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy w gabinecie
 • Jaki wpływ na zmianę kondycji psychofizycznej u dzieci i młodzieży w dobie pandemii mają kształcenie zdalne, brak kontaktu z rówieśnikami i długotrwała izolacja?
 • W jaki sposób zaburzenia emocjonalne mogą przyczyniać się do zachowań autodestrukcyjnych i suicydalnych? – przykłady zastosowania pomocnych kryteriów wobec pułapek diagnostycznych
 • W jaki sposób trudne emocje, tj. lęk i stres, wpływają na dzieci i młodzież? – praktyczne wskazówki, na co warto zwrócić uwagę podczas pracy z najmłodszymi pacjentami
 • Jak odróżnić emocjonalność wynikającą z określonego etapu rozwojowego od zaburzeń emocjonalnych? - podpowiedzi specjalistów-praktyków
 • Jak efektywnie prowadzić diagnozę zaburzeń emocjonalnych? - omówienie kryteriów oceny zachowań samobójczych i elementów diagnozy funkcjonalnej
 • Jakie są najskuteczniejsze metody pracy terapeutycznej w leczeniu zaburzeń emocjonalnych u małoletnich pacjentów? – konkretne przykłady wykorzystania metod CBT, EST i terapii mindfulness
 • Jak ułożyć współpracę z rodzicami dziecka zmagającego się z zaburzeniami emocjonalnymi, aby zmaksymalizować efekty terapii? - terapia poprzez twórczość jako jedna z najskuteczniejszych metod terapii zaburzeń emocjonalnych i pracy z zachowaniami autodestrukcyjnymi
Program warsztatów online:
Moduł 1

Mechanizmy powstawania problemów emocjonalnych

 • Zaburzenia snu, bóle brzucha, często występujące wybuchy agresji, zaburzenia koncentracji, zmienność zachowań – jaka jest rola czynników somatycznych w powstawaniu zaburzeń emocjonalnych?
 • W jaki sposób czynniki społeczne -  trudności z nawiązywaniem relacji i komunikacją z rówieśnikami, wycofanie i wykluczenie - wpływają na powstawanie problemów emocjonalnych i mogą prowadzić do myśli samobójczych?
 • Jaki jest wpływ sytuacji pandemicznej i związanej z nią izolacji na pogłębianie zaburzeń emocjonalnych i trudności społecznych u dzieci i młodzieży? - depresja, długotrwały stres i lęk jako skutki braku kontaktu z rówieśnikami i strachu przed nową codziennością
 • Jaki jest związek między zaburzeniami lękowo-nerwicowymi a występowaniem zaburzeń emocjonalnych? Jak w realiach gabinetu trafnie identyfikować zaburzenia współwystępujące? - praktyczne wskazówki i scenariusze do zastosowania podczas prowadzenia terapii z dziećmi i młodzieżą
 • Jak rozpoznać dziecko, u którego zaburzenia emocjonalne prowadzą do autouszkodzeń i prób samobójczych? – praktyczne wskazówki omówione na konkretnym studium przypadku
Moduł 2

Specyfika diagnozy problemów emocjonalnych

 • Istotne kryteria diagnostyczne w identyfikowaniu zaburzeń emocjonalnych – praktyczne wskazówki skutecznej diagnozy w pracy gabinetowej
 • Wykorzystanie diagnozy funkcjonalnej w określeniu problemów emocjonalnych – jak skutecznie rozpoznawać czynniki wpływające na powstawanie zaburzeń poprzez obserwację zachowań i rozmowę z podopiecznym?
 • W jaki sposób efektywnie wykorzystywać metody projekcyjne w diagnozowaniu zaburzeń emocjonalnych występujących u dzieci i młodzieży? – konkretne przykłady praktycznego wykorzystania Testu Apercepcji dla Dzieci, Testu Zdań Niedokończonych i Testu Rysunków Rodzinnych w pracy gabinetowej
 • Ocena tendencji samobójczych C-SSRS – praktyczne wykorzystanie skali myśli samobójczych i ocena zachowania w diagnostyce zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży
 • Klasyfikacja i różnicowanie próby samobójczej i autouszkodzeń bez intencji samobójczych według DSM-5  - omówienie diagnozy na konkretnym przykładzie i dokonanie analizy procesu samobójczego
Moduł 3

Terapia zaburzeń emocjonalnych – metody pracy

 • Jak skutecznie pracować z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi problemy emocjonalne? - praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) i wskazówki specjalistów-praktyków
 • Jaki rodzaj terapii zastosować w pracy z podopiecznymi przy współwystępowaniu problemów emocjonalnych, myśli samobójczych i samookaleczeń? - omówienie technik doświadczeniowych i wyobrażeniowych, ekspozycji, modelowania, dialogu i wizualizacji bezpiecznego miejsca
 • W jaki sposób zastosować Terapię Skoncentrowaną na Emocjach (EFT) w pracy z  dziećmi i młodzieżą zmagającą się z zaburzeniami emocjonalnymi? – przykłady praktycznego zastosowania techniki w realiach gabinetowych
 • Jak wprowadzić Mindfulness do terapii dzieci i młodzieży borykających się z zaburzeniami emocjonalnymi i doświadczających zachowań autoagresywnych?
 • Jak zachęcić młodego klienta do pracy w gabinecie poprzez zastosowanie elementów terapii przez zabawę?  - skuteczne metody do wykorzystania od ręki
 • Terapia przez twórczość i jej skuteczność w pracy z  dziećmi i młodzieżą borykają się z problemami natury emocjonalnej – przykładowe metody i scenariusze sesji terapeutycznych
 • Jak współpracować z opiekunami podopiecznego, by zwiększyć skuteczność terapii? – omówienie praktycznych przykładów, jak rodzic może pomóc dziecku
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u dzieci i młodzieży zmagających się z zaburzeniami emocjonalnymi oraz jakie techniki terapii zastosować u dzieci, które zmagają ze skutkami prób samobójczych
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej , które można osiągnąć w przypadku terapii młodych osób z problemami emocjonalnymi przejawiającymi różne zachowania autoagresywne
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet materiałów dodatkowych dot.  terapii i zaburzeń lękowych u dzieci.

      Pakiet materiałów dodatkowych udostępnianych w ramach wersji SUPERPREMIUM zawiera następujące artykuły:

 • Specyfika diagnozy zaburzeń lękowych u dzieci (autor: Magdalena Goetz)
  Przyczyny, źródła oraz mechanizmy powstawania zaburzeń lękowych u dzieci. Jak powinien wyglądać proces diagnostyczny oraz na jakie zachowania warto pozostać uważnym w kontakcie terapeutycznym z dzieckiem? – wskazówki diagnostyczne
 • Zaburzenia lękowe u dzieci (autor: Jagoda Sikora)
  Czym jest lęk i jak powstają zaburzenia na tle lękowym w różnych okresach rozwojowych dziecka? – pułapki diagnostyczne przedstawione na konkretnych przykładach i studium przypadku
 • Terapia na wyciągnięcie ręki (autorzy: Agnieszka Gaczkowska, Aleksandra Juszczyk, Łukasz Młodyszewski)
  Jakie są najnowocześniejsze metody i narzędzia w terapii psychologicznej zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży? – wykorzystanie technologii w prowadzeniu terapii i wprowadzenie nowych metod do pracy z pacjentem
 • Ekspozycja jako strategia terapeutyczna (autor: Magdalena Lange-Rachwał)
  Czym jest ekspozycja i dlaczego jest ona jedną z najskuteczniejszych metod terapii zaburzeń lękowych? Cele, mechanizmy i praktyczne wykorzystanie tej metody w gabinecie terapeuty – wskazówki do wykorzystania od ręki
Warsztaty poprowadzi:
Ewa Jędrzejczyk-Wawryk
Ewa Jędrzejczyk-Wawryk

Psycholog psychoterapeuta, wicedyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą w warunkach oświatowych oraz w prywatnej praktyce psychoterapeutycznej. Ma także doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia oraz warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców mających na celu rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniach psychicznych oraz sposobach radzenia sobie w relacjach z dziećmi i młodzieżą przejawiającą trudności emocjonalne. Pracowała także w szkole specjalnej jako psycholog zajmujący się pomocą psychologiczną i terapią uczniów z niepełnosprawnościami.

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

869 zł netto

669 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet materiałów dodatkowych dot. terapii i zaburzeń lękowych u dzieci.
Wybierz swoją wersję
PRZEDSPRZEDAŻ!

Przy zgłoszeniu do 16 maja 2021 r. koszt uczestnictwa niższy aż o 200 zł netto!

szkolenie online LIVE

25.06.2021

Udział STANDARD

szkolenie online LIVE

25.06.2021

Premium

szkolenie online LIVE

25.06.2021

Superpremium

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy