Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE       Charaktery

 

Warsztaty online LIVE

Interwencja kryzysowa w nagłych sytuacjach życiowych w kontekście specjalistycznej pomocy terapeutycznej

warsztaty poprowadzi Maria Dekert

Specjalistyczne warsztaty przeznaczone dla psychologów i psychoterapeutów, które umożliwiają poszerzenie oraz pogłębienie praktycznej wiedzy na temat diagnozy oraz specjalistycznej pomocy terapeutycznej kierowanej do osób, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych w kontekście różnych zdarzeń życiowych.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami zmagającymi się z sytuacją kryzysową, np. wojną, przemocą, doświadczeniem traumy, rozłąką rodziny, przewlekłą chorobą, żałobą. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy kryteria skutecznej analizy sytuacji kryzysowej, identyfikacji jej określonych rodzajów i faz kryzysu oraz wskażemy dobre praktyki przeprowadzenia interwencji w realiach pracy gabinetu.

Warsztaty poprowadzi:
Maria Dekert
Maria Dekert

Jest psychoterapeutą, interwentem kryzysowym, superwizorem i trenerem treningu interpersonalnego oraz warsztatu umiejętności psychospołecznych PTP. Prowadząc od 1990 r Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej uzyskała też w PTP certyfikat specjalisty w zakresie interwencji kryzysowej i superwizji w tej dziedzinie oraz certyfikat specjalisty i superwizora w zakresie pomocy ofiarom przemocy IPZ PTP. Jest też certyfikowanym provider’em TRE® (Trauma Release Exercises – ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy). Od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność edukacyjną (szkolenia warsztatowe stacjonarne i on line, superwizje, konferencje, webinaria) i pomocową (psychoterapia, terapia traumy, interwencja kryzysowa, TRE) w ramach firmy Pomoc Psychologiczna Edukacja Psychologiczna. Mieszka w Niepołomicach. Za swoją działalność, między innymi za upowszechnianie wiedzy i standardów interwencji kryzysowej i profilaktyki otrzymała w 2016 r Złoty Krzyż Zasługi.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • Chcesz poznać specyfikę i złożony charakter pomocy terapeutycznej w interwencji kryzysowej oraz wyposażyć się w szereg wskazówek eksperta do wykorzystania od ręki w swoim gabinecie, a także podczas zewnętrznych interwencji kryzysowych
 • Jeżeli uznałeś, że możesz wesprzeć podczas zewnętrznych interwencji kryzysowych uchodźców lub osoby im pomagające
 • Zauważasz, że do Twojego gabinetu przychodzą klienci zmagający się z kryzysami psychicznymi, a Ty chcesz wiedzieć, jak prowadzić interwencję kryzysową, która będzie skuteczna i pomocna
 • Chcesz otrzymać propozycje praktycznych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii w kontekście specjalistycznej pomocy w sytuacjach kryzysowych
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 
Program warsztatów online:
Moduł 1

Mechanizmy powstawania kryzysów psychicznych

Moduł 2

Specyfika diagnozy i rozpoznawania kryzysów w nagłych sytuacjach życiowych

 • Jaka jest rola skutecznej i trafnej diagnozy kryzysu psychicznego oraz w jaki sposób przeprowadzić analizę diagnostyczną by osiągnąć zamierzony cel  - przywrócić równowagę, zmniejszyć doświadczenie traumy , zwiększyć samoświadomość klienta, czy nabyć umiejętność rozwiązywania życiowych problemów?
 • W jaki sposób nawiązać relację opartą na wsparciu i poczuciu bezpieczeństwa między interwentem a klientem na dalszych etapach interwencji kryzysowej – czy jest to kluczowy element interwencji kryzysowej, który warunkuje skuteczność dalszych etapów pracy z klientem?
 • W jaki sposób opracować i dobrać narzędzia interwencyjne do pracy z klientem - omówienie indywidualnego modelu radzenia sobie z kryzysem BASIC Ph według prof. M. Lahada  oraz przedstawienie konkretnych przykładów ich zastosowania
 • Jakie jest praktyczne zastosowanie procesu oceny stanu klienta jako narzędzia diagnostycznego? – omówienie oceny inicjalnej, oceny permanentnej, oceny stanu funkcji poznawczych oraz oceny poziomu zagrożenia na konkretnych przykładach
 • Jakie są najczęściej występujące fazy kryzysu według G. Caplana? – omówienie studium przypadku i praktyczne wskazówki jak je rozpoznawać oraz jak dostosować metody pracy z klientem do określonej fazy sytuacji kryzysowej
Moduł 3

Interwencja kryzysowa – metody pracy terapeutycznej

 • W jaki sposób określić istotę działania w interwencji kryzysowej oraz jak ułożyć współpracę z klientem?  – charakter udzielanej pomocy, częstotliwość spotkań oraz indywidualne metody pracy z klientem okiem specjalisty-praktyka
 • Jakie są niezbędne kroki podczas specjalistycznej pomocy w sytuacji kryzysowej? – przykładowe metody  z uwzględnieniem określania strategii i planu terapii oraz efektywnej analizy sytuacji kryzysowej, z którą zmaga się klient
 • Przykłady praktycznego zastosowania sześcioetapowego modelu interwencji kryzysowej według Jamesa Gillilanda - jakie są najskuteczniejsze narzędzia i techniki pracy terapeutycznej z klientem?
 • Podejście dyrektywne, niedyrektywne i kooperatywne omówione na konkretnym studium przypadku - jakie są dostępne metody działania terapeutycznego w interwencji kryzysowej?
 • Czym jest eklektyczna teoria interwencji kryzysowej i jakie jest jej praktyczne zastosowanie w realiach gabinetowych oraz podczas zewnętrznych interwencji? – omówienie modelu równowagi, modelu poznawczego i modelu przemian psychospołecznych G.S. Belkina na konkretnych przykładach oraz wskazówki jak można zastosować ich elementy podczas pracy z klientem zmagającym się z określonym rodzajem kryzysu psychicznego
 • Model radzenia sobie ze stresem – BASICPh.
Moduł 4

Moduł specjalny – interwencja kryzysowa w sytuacji wojny

 • Stres-kryzys-trauma różnice w mechanizmach powstawania w sytuacji traumy masowej w Ukrainie i bardzo intensywnego zaangażowania Polaków w pomoc uchodźcom – praktyczne wsparcie ze strony interwenta kryzysowego
 • Diagnoza potrzeb uchodźców przybywających do Polski. Jak im przywrócić równowagę, zmniejszyć  traumę, zwiększyć samoświadomość klienta?
 • Pierwsza pomoc psychologiczna  w kontakcie z osobą, która jest w szoku. Jak powinna wyglądać praca interwenta kryzysowego, psychologa, psychoterapeuty bezpośrednio w momencie i  po zdiagnozowaniu  kryzysu psychicznego – „Emotion Add” - schemat 5 kroków pierwszej pomocy w regulacji AUN?
 • Dominacja podejść integratywnych w sytuacji złożonej sytuacji kryzysowej i bardzo zróżnicowanych reakcji kryzysowych/traumatycznychw zależności od warunków początkowych klienta, wieku, jego rezyliencji, zasobów itp.
Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu + dostęp do pakietu 4 artykułów merytorycznych
  • Interwencja kryzysowa w praktyce psychologicznej (autor: Katarzyna Konczelska)
   Czym charakteryzuje się kryzys psychiczny, jakie są cele interwencji kryzysowej oraz jakie są modele działania w pracy z klientem w interwencji kryzysowej? – wskazówki do zastosowania w pracy gabinetowej przedstawione na studium przypadku
  • Kryzys psychologiczny związany z diagnozą choroby zagrażającej życiu – zastosowanie interwencji kryzysowej (autor: Malwina Huńcza)
   W jaki sposób zastosować interwencję kryzysową u klienta doświadczającego kryzysu psychologicznego związanego z diagnozą choroby zagrażającej życiu? – przykładowe techniki pracy i opisy konkretnych przypadków
  • Kluczowe interwencje terapeutyczne ukierunkowane na leczenie traumy u dzieci i młodzieży (autor: Karolina Pudełko)
   Czym jest doświadczenie traumatyczne, jak rozpoznawać najczęstsze reakcje emocjonalne na traumę i skutecznie ją diagnozować oraz jakie są dostępne sposoby interwencyjne ukierunkowane na traumę? – przedstawiamy wskazówki do wykorzystania od ręki w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Rodzina w kryzysie – zaburzone relacje (autor: Łukasz Krawętkowski)
   Jakiego rodzaju kryzysy mogą być doświadczane w rodzinie oraz w jaki sposób pracować ze wszystkimi członkami rodziny, którzy zmagają się z sytuacją kryzysową?  - wskazówki do pracy z rodziną podczas pierwszych spotkań w gabinecie
Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • udział w szkoleniu na żywo,
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • udział w szkoleniu na żywo,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • udział w szkoleniu na żywo,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do pakietu z materiałami dodatkowymi.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy