Uwaga! Sprzedaż szkolenia została zakończona!

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, nerwicowych, traumy, kryzysów psychicznych oraz pracy z trudnymi emocjami, przewlekłym stresem i lękiem spowodowanym obecną sytuacją światową, długotrwałym napięciem oraz przeciążeniem informacyjnym.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych, a także uwrażliwią na specyfikę i charakter pracy z osobami, które ze względu na obecną sytuację społeczną zmagają się z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków pokażemy możliwe pułapki diagnostyczne oraz specyficzne niuanse terapeutyczne w pracy z trudnymi przypadkami.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Zauważasz, że do Twojego gabinetu przychodzą klienci zmagający się z kryzysami psychicznymi, zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, przewlekłym stresem, a Ty chcesz wiedzieć, jak prowadzić skuteczną i przynoszącą długofalowe skutki terapię psychologiczną
 • Chcesz poznać specyfikę i złożony charakter pracy z zaburzeniami psychicznymi w ujęciu różnicowania i współchorobowości oraz ustrzec się przed najczęściej pojawiającymi się pułapkami diagnostycznymi oraz mechanizmami obronnymi, które stosują klienci w gabinetach specjalistów
 • Chcesz otrzymać propozycje praktycznych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii w kontekście specjalistycznej pomocy
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące zaburzeń afektywnych – jak je identyfikować, jak sobie z nimi radzić i jakie scenariusze pracy wykorzystywać w praktyce terapeutycznej?
 • Jak rozpoznać, że określone objawy, które prezentuje klient, tj. depresja, myśli samobójcze, odrętwienie psychiczne, są wynikiem traumy – omówienie problemu i złożoności traumy na konkretnych przykładach, tj. nieświadomość przeżywanej traumy przez klienta lub wyparcie sytuacji traumatycznej oraz ich znaczenie dla procesu terapeutycznego.
 • Jaki jest związek między pojawieniem się kryzysów psychicznych a współwystępujących zaburzeń depresyjnych, lękowych czy emocjonalnych? – przykłady zastosowania pomocnych kryteriów wobec pułapek diagnostycznych
 • W jaki sposób trafnie zidentyfikować, że trudne emocje oraz nieadaptacyjne reakcje emocjonalne są wynikiem wzrostu napięcia i stresu, zakończenia pandemii, wojny w Ukrainie oraz niepewności związanej sytuacją społeczno-ekonomiczną, a nie uwarunkowaniami genetycznymi lub biologicznymi?
 • Jaki jest związek między zaburzeniami nerwicowymi a współwystępującymi atakami paniki, stanami lękowymi i długotrwałym stresem? – przykłady zastosowania pomocnych kryteriów wobec pułapek diagnostycznych.
 • Za pomocą jakich metod terapeutycznych pracować z klientem nad poprawą jego elastyczności psychologicznej i regulacją negatywnych stanów emocjonalnych?
 • Przy użyciu jakich metod poprawnie zidentyfikować i odróżnić od siebie kryzysy psychiczne od zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i w jaki sposób poprowadzić dalszy proces terapeutyczny? – techniki i narzędzia do efektywnej terapii
Program
Moduł 1

Czynniki mające wpływ na wykształcenie i rozwijanie się zaburzeń psychicznych

 • W jaki sposób poprzez analizę zachowania klienta – ocenę nawiązywania i podtrzymywania relacji, poziom poczucia własnej wartości, postrzeganie świata, wyrażanie emocji rozpoznać, że kryzys czy zaburzenie psychiczne ma podłoże związane z uwarunkowaniami społecznymi czy czynnikami genetycznymi i biologicznymi?
 • Jakie są istotne elementy w ocenie stanu emocjonalnego i psychicznego klienta na etapie wstępnej diagnozy? – znaczenie stopnia natężenia kryzysu oraz aktualnej zdolności klienta do radzenia sobie z kryzysem podczas początkowego etapu pracy gabinetowej oraz konkretne przykłady metod diagnostycznych do wykorzystania od ręki
 • Zaburzenia emocjonalne oraz długotrwałe odczuwanie negatywnych emocji i lęku a specyfika obecnej sytuacji związanej z wojną i odczuwaną niepewnością – jak pracować z klientem, który doświadcza stanów lękowych oraz ataków paniki związanych z przebywaniem w otwartych miejscach i skupiskach ludzi?
 • Zaburzenia lękowe a specyfika obecnego stylu życia, niepewnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie oraz pojawiających się zmian w funkcjonowaniu społecznym – przy użyciu jakich metod pracować z klientem, który cierpi na PTSD lub doświadcza wtórnej traumatyzacji?
Moduł 2

Rozpoznanie i różnicowanie zaburzeń – pułapki diagnostyczne

 • Jakie zaburzenia psychiczne i somatyczne mogą współwystępować razem z odczuwanymi negatywnymi emocjami oraz chronicznym stresem? – jak na etapie diagnozy odróżnić klienta z zaburzeniami psychosomatycznymi od klienta, który zmaga się depresją lub zaburzeniami lękowymi?
 • Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych, nastroju i PTSD z zaburzeniami lękowymi – kryteria diagnostyczne oraz omówienie najistotniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z klientem
 • Związek stanów depresyjnych z zachowaniami autodestrukcyjnymi - skala i charakterystyka problemu samouszkodzeń oraz zachowań samobójczych. Jakie narzędzia terapeutyczne zastosować, aby pomóc osobie po próbie samobójczej.
 • Jak rozpoznawać i rozróżniać występowanie traumy od niezależnych chorób psychosomatycznych czy zaburzeń psychicznych i dysocjacyjnych – omówienie najskuteczniejszych metod diagnozy na konkretnych przykładach i praktyczne wskazówki skutecznej terapii w pracy gabinetowej.
 • Analiza specyficznych zachowań i rozpoznanie objawów pojawiających się u klientów z zaburzeniami afektywnymi jednobiegunowymi i dwubiegunowymi – w jaki sposób nie popaść w pułapkę błędnych przekonań i trafnie zidentyfikować konkretne zaburzenie?
 • Jakie są najczęstsze pułapki, których należy się wystrzegać na etapie diagnozy zaburzeń nerwicowych, tj. zaburzenia psychotyczne lub występowanie zaburzeń w skutek nieodpowiedniej farmakoterapii? Omówienie najskuteczniejszych metod diagnozy na konkretnych przykładach i praktyczne wskazówki diagnostyczne okiem specjalisty-praktyka
Moduł 3

Metody pracy z zaburzeniami psychicznymi – trudne przypadki

 • Jak stosować ćwiczenia wyobrażeniowe w procedurze przedłużonej ekspozycji i ekspozycyjnej terapii narracyjnej w pracy z klientem zmagającym się z sytuacją traumatyczną? - omówienie najskuteczniejszych narzędzi i technik na konkretnych studiach przypadku
 • Jak pomóc klientowi w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami, natłokiem negatywnych myśli oraz problemami, tak aby poczuł spokój i odzyskał kontrolę nad własnym życiem? – zastosowanie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) w gabinecie terapeuty
 • Poszukiwanie i określanie zasobów oraz rozwijanie zdolności do przeżywania trudności poprzez wykorzystanie terapii systemowej – jak pomóc klientowi w poradzeniu sobie ze stanami depresyjnymi, negatywnymi emocjami oraz poczuciem braku sensu, tak aby zapobiec zachowaniom autodestrukcyjnym i myślom samobójczym?
 • Odbudowanie poczucia bezpieczeństwa, panowanie nad lękiem, nauka racjonalnej oceny rzeczywistości oraz regulacja negatywnych stanów emocjonalnych – planowanie pracy terapeutycznej wobec lęku wynikającego z sytuacji, na które klient nie ma wpływu
 • Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive–Behavioral Therapy – CBT) – eksperyment behawioralny i ekspozycja jako techniki terapeutyczne do zastosowania w gabinecie, które zmniejszają w kliencie poziom odczuwanego stresu i napięcia oraz pozwalają na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie
Prowadzący
Dr Marta Melka-Roszczyk
Dr Marta Melka-Roszczyk

Doktor nauk o zdrowiu, psycholog, psychoterapeuta, biegły sądowy. W swojej prywatnej praktyce zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży oraz psychoterapią par i małżeństw.

Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • Łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • Wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • Nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • Szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • Kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • Uczestnicy w wersji PREMIUM i SUPERPREMIUM otrzymają dostęp do nagrania szkolenia na 14 od jego zakończenia,
 • Certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu online na platformie uniqskills.com: SKUTECZNE METODY TERAPII UZALEŻNIEŃ NA MIARĘ XXI W (link).
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy