Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Współorganizatorzy:

Psychologia w praktyce

 

Terapia specjalna

 

OGÓLNOPOLSKIE CERTYFIKOWANE WARSZTATY

Techniki redukcji stresu u dzieci

Jak obniżać napięcie i kształcić odporność na stres?

Sprawdź program

MISJA

Duża ilość pracy szkolnej, presja nauczycieli, rodziców, opinie rówieśników, negatywne wyobrażenia o sobie – to wszystko sprawia, że znaczna część dzieci przeżywa silny stres. Żyją w warunkach wywołujących napięcia, lecz wiele z nich nie potrafi sobie z nimi poradzić. W trakcie warsztatów pragniemy pokazać Państwu, w jaki sposób możemy uczyć dzieci świadomości własnych emocji i przekonań celem redukcji negatywnych stanów emocjonalnych.

 

PRZEŁOMOWY UNIKATOWY PROGRAM

Obecnie współczesne dzieci i młodzież, jak nigdy dotąd, muszą się mierzyć z wieloma wyzwaniami i trudnościami emocjonalnymi oraz społecznymi. Prelegent na podstawie własnych doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą podpowie, w jaki sposób kształcić u dzieci odporność na stres oraz niwelować negatywne emocje i napięcie.

PRAKTYCZNE CASE STUDIES

Przedstawimy zestaw nowatorskich rozwiązań metodycznych do zastosowania w pracy pedagogiczno-terapeutycznej – omawiamy:
• w jaki sposób samopoznanie, czyli świadomość własnych uczuć, może łagodzić napięcie emocjonalne,
• jak uczyć dzieci obserwowania samego siebie,
• za pomocą jakich metod i technik rozwijać inteligencję emocjonalną na poszczególnych etapach rozwoju dziecka,
• jak uwrażliwiać dzieci na różne przeżywane przez nich negatywne emocje,
• w jaki sposób ‘wykorzystać’ grupę rówieśników celem wsparcia dziecka w trudnych emocjonalnie sytuacjach powodujących wzrost napięcia.

W trakcie warsztatów:
 • przeanalizujemy konkretne sytuacje problemowe związane ze stresem i negatywnymi emocjami dziecka oraz podpowiemy, jak wykorzystać różne techniki kształcenia odporności na stres, związane z psychoedukacją, psychologią pozytywną, edukacją emocjonalną, do odnalezienia dobrych rozwiązań pedagogiczno-terapeutycznych,
 • wskażemy najskuteczniejsze narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie włączania nowoczesnych metod redukcji stresu do zajęć szkolnych i terapii indywidualnych,
 • zaproponujemy techniki oswajania negatywnych emocji, których w sposób łatwy można nauczyć dzieci.
Program warsztatów
Moduł 1

Wprowadzenie do wykorzystania technik redukcji stresu i kształtowania odporności psychicznej u dzieci

 • W jaki sposób rozpoznawać u dzieci objawy stresu, jak działa układ nerwowy w stanach napięcia i jakie mogą być konsekwencje ich długotrwałego utrzymywania się?
 • Czym jest odporność psychiczna i jak możemy ją rozwijać u dzieci w różnym wieku?
 • Dlaczego jedne dzieci lepiej niż inne radzą sobie z frustracją i trudnymi emocjami? – analiza wyników badania Marshmallow Test.
 • Stres czy mobilizacja – jaki wpływ na zachowanie ma sposób postrzegania reakcji stresowej i w jaki sposób robią to dzieci?
 • Postawa osoby dorosłej a przeżycia dziecka – metody rozpoznawania własnych nawykowych zachowań pod wpływem stresu.
 • Psychoedukacja jako metoda budowania świadomości własnych przekonań i emocji celem redukcji stresu – analiza przykładowych działań.
Moduł 2

Wykorzystanie psychologii pozytywnej celem redukcji stresu i kształcenia odporności psychicznej dziecka

 • Optymistyczne i pesymistyczne sposoby wyjaśniania sytuacji – przykłady wykorzystania kwestionariusza atrybucyjnego stylu u dzieci.
 • Jak uczyć się optymizmu? – praktyczne omówienie zastosowania schematu modelu ABC (Adversity, Beliefe, Consequence).
 • Skupienie na mocnych stronach – za pomocą jakich technik uczyć dzieci dostrzegania pozytywów podczas obciążających emocjonalnie sytuacji?
Moduł 3

Wsparcie grupy i znaczenie relacji międzyludzkich w kształtowaniu odporności na stres

 • Integracja grupy dzieci – zabawy i gry integracyjne oraz przykłady wykorzystania ról zespołowych (według modelu R. Mereditha Belbina).
 • Za pomocą jakich działań budować poczucie bezpieczeństwa, by niwelować powstawanie stresu wywołanego przez grupę rówieśniczą?
 • W jaki sposób wykorzystywać wsparcie ze strony rówieśników w sytuacjach, które dla dzieci są emocjonalnie trudne – jak pobudzać refleksje o sobie i motywować do poznawania innych oraz jak pokazywać dzieciom, że inne osoby przeżywają podobne trudności?
Moduł 4

Podejście treningu uważności jako metoda redukcji stresu

 • Zabawy i ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające – w jaki sposób je wprowadzać do pracy z dziećmi, aby umiejętnie wykorzystać wpływ skupienia uwagi na stany emocjonalne?
 • Metody budowania świadomości własnych odczuć, kształcenia wrażliwości na emocje i oswajania uczuć – jak samoobserwacja może łagodzić reakcję stresową?
 • W jaki sposób kształcić pozytywne postaw wobec samego siebie oraz innych ludzi? – postawy nieoceniania, akceptacji, życzliwości, współczucia, wdzięczności.
Moduł 5

Techniki rozwijania inteligencji emocjonalnej celem oswajania trudnych emocji

 • Nazwać emocje, czyli odczarować nieznane – w jaki sposób rozmawiać o emocjach z dziećmi?
 • Świadomość własnego ciała jako sposób na zwiększenie świadomości własnych emocji - wykorzystanie metody Jakobsona oraz ćwiczeń dramy w pracy z dziećmi.
 • Praktyczne ćwiczenia i zabawy na wzmocnienie inteligencji emocjonalnej dziecka.
Warsztaty poprowadzi
Eryk Ołtarzewski
Eryk Ołtarzewski

Pedagog, socjoterapeuta, trener grupowy.
Pracuje z młodzieżą od ponad 20 lat. Ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Grzegorzewskiej w Warszawie (2001), Uniwersytet Warszawski - Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego (2009), Kurs Trenerów NLP w Instytucie Neurolingwistyki (2011). Od 2013 r. kształci się w prowadzeniu treningu mindfulness w projekcie Mindfulness Association Polska. Na co dzień prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, tworzy programy zajęć komunikacji społecznej dla młodzieży oraz zajęć redukujących stres.

Miejsce i termin

Poznań, 20.02.2020 r.

Koszt uczestnictwa
KOSZT UCZESTNICTWA
 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 749 zł netto i obejmuje:

  Gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonych i cenionych specjalistów,

  • Drukowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  • Poczęstunek.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy