Uwaga! Sprzedaż szkolenia został zakończona!

Organizator:

DORADCA POMOCY SPOŁECZNEJ      

 

Certyfikowane szkolenie „na żywo”

Dziecko  w systemie pomocy społecznej

Jak pracować z nieletnim z rodziny przemocowej oraz osobą stosującą przemoc i jak nie przegapić alarmujących sygnałów

Po ukończeniu szkolenia będziesz wiedział:
 • jakie sygnały powinny być alarmujące i jak zainicjować rozmowę, by dziecko doświadczające przemocy chciało mówić o problemie,
 • jakie działania, jako pracownik np. instytucji oświaty, jesteś zobowiązany podjąć, gdy masz podejrzenia, że dziecko doświadcza przemocy,
 • jaki wpływ ma przemoc na rozwój dziecka oraz jak minimalizować jej negatywne oddziaływanie.
Co zyskasz dzięki uczestnictwu w szkoleniu:
 • Zyskasz pewność, jakim obowiązkom podlegasz oraz jakie działania musisz podjąć, gdy pojawi się podejrzenie wystąpienia przemocy w rodzinie.
 • Wyposażysz się w kompletną wiedzę o sygnałach, które powinny być alarmujące i mogą wskazywać na doświadczanie przez dziecka przemocy.
 • Poznasz schematy pracy z osobą stosującą przemoc oraz jak rozmawiać i prowadzić terapię, by nie eskalować problemu.
 • Dowiesz się, jak rozmawiać i pracować z dzieckiem doświadczającym przemocy.
 • Dzięki konkretnym przykładom z praktyki specjalistki poznasz sposoby działania w trudnych sytuacjach.
Szkolenie skierowane jest do:
 • Asystentów rodziny
 • Pracowników OPS oraz CUS
 • Specjalistów związanych z tematem pomocy społecznej
 • Pracowników oświaty, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych
Program szkolenia
Moduł 1

Przemoc domowa w systemie pomocy społecznej – obwiązki i uprawnienia

 • Cykl przemocy oraz mechanizmy, które funkcjonują w rodzinie dotkniętej przemocą
 • Jakie zachowanie czy wypowiedzi dziecka powinny wzbudzić podejrzenie o możliwości występowania przemocy w rodzinie?
 • Jakie działania powinien podjąć pracownik instytucji (np. ośrodka pomocy społecznej, oświaty), kiedy pojawi się podejrzenie wystąpienia przemocy w rodzinie?
Moduł 2

Praca z dzieckiem doświadczającym przemocy

 • Jak przeprowadzić pierwszą rozmowę, gdy dziecko doświadczające przemocy poinformuje nas o tym? Jak poprowadzić rozmowę, gdy będziemy posiadać informacje o przemocy od osoby trzeciej?
 • W jaki sposób wspierać dziecko doświadczające przemocy? Jak pracować, gdy zamieszkuje z osobą stosującą przemoc?
 • Co powinno od nas usłyszeć dziecko doświadczające przemocy? Jakich zwrotów nie stosować wobec dziecka doświadczającego przemocy?
 • W jaki sposób wspierać dziecko, które doświadcza przemocy lub jest jej świadkiem?
 • Jakie konsekwencje dla rozwoju dziecka powoduje doświadczanie przez nie przemocy? Jakie działania można podjąć, by te konsekwencje zmniejszyć?
Moduł 3

Praca z osobą stosującą przemoc

 • W jaki sposób można pracować z osobą stosującą przemoc?
 • Etapy pracy z osobą stosującą przemoc i jakie narzędzia wykorzystać na poszczególnych etapach pracy?
 • Jak zapewnić bezpieczne oraz komfortowe miejsce do terapii osobie stosującej przemoc?
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo podopiecznemu osoby stosującej przemoc?
 • Schemat rozmowy z osobą stosującą przemoc i ulegającą silnym emocjom.
Moduł 4

Case study – analiza konkretnych przypadków

 • Chciałabym przedstawić kilka sytuacji z pracy asystenta rodziny, gdy dostawałam komunikaty na temat tego, że dzieci nie biję, bo nie wolno, ale przecież kiedyś dzieci się biło i nie było problemów, dzieci szanowały rodziców. Ogólnie kwestia kar fizycznych jako metody wychowawczej na kilku przykładach.
 • Przykład rodziny, gdzie nie były zapewnione odpowiednie warunki mieszkaniowe, rodzina z dziećmi tułała się po znajomych, dodatkowo pojawiały się podejrzenia o stosowanej przez mężczyznę przemocy wobec matki dzieci, liczne awantury, narkotyki, alkohol, mężczyzna po wyroku.
 • Kwestia przemocy w formie bycia jej świadkiem – kobieta doświadczająca przemocy ze strony partnera, wpuszczająca go do mieszkania mimo zakazu zbliżania, twierdzi, że partner nie stosuje przemocy wobec dzieci, dlatego dzieciom nie dzieje się krzywda.
 • Zaproszenie uczestników do przedstawienia przypadków z ich pracy, omówienia ich, uzyskania informacji zwrotnej.
Szkolenie poprowadzi
Lidia Jóźwiak
Lidia Jóźwiak

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku psychologia. Podejmowała pracę w obszarze interwencji kryzysowej, wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ma doświadczenie również w pracy z rodzinami z dziećmi i młodzieżą. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w telefonie zaufania, następnie pracowała w projektach mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przez ponad 3 lata zajmowała stanowisko asystenta rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej. Aktualnie pracuje w Miejskim Ośrodku Rodziny w Poznaniu na stanowisku psychologa.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy