Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Psychologia w Praktyce

 

Certyfikowane warsztaty online LIVE

Całościowa diagnoza i skuteczna terapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci i młodzieży

Te specjalistyczne warsztaty doskonalące zostały stworzone z myślą o psychologach i psychoterapeutach pracujących z dziećmi i młodzieżą. Szkolenie poszerzy i pogłębi Twoją wiedzę oraz umiejętności stawiania diagnozy, prowadzenia terapii i udzielania wsparcia psychologicznego dzieciom, których lęk przed zarażeniem się chorobą jest tak duży, że nie dotykają przedmiotów codziennego użytku i unikają kontaktów z rówieśnikami, a także dzieciom, które czują wewnętrzy przymus wykonywania czynności, np. gromadzenia przedmiotów, układania ich w określonym porządku czy wielokrotnego zadawania tego samego pytania.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy sprawdzone rozwiązania terapeutyczne, które zmaksymalizują efekty terapii, opowiemy o metodach diagnostycznych i wyzwaniach w pracy z dziećmi cierpiącymi na OCD oraz ich rodzicami.

Weź udział w warsztacie, jeśli:
 • W swojej pracy zawodowej masz kontakt z dziećmi opowiadającymi o myślach, nad którymi nie potrafią zapanować, oraz o czynnościach, bez których wykonania pogrążają się w lęku.
 • Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, a także różnicowania ich od zachowań normatywnych w kontekście rozwoju, np. wielokrotnego zadawania przez dziecko podobnych pytań.
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe i sprawdzone przez specjalistów-praktyków strategie, metody i techniki terapii zaburzeń obsesyjno- kompulsyjnych, które łatwo dostosujesz do potrzeb dzieci i młodzieży.
 • Chcesz udoskonalić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia terapii i udzielania wsparcia psychologicznego rodzinom dziecka z rozpoznanymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi.
W trakcie praktycznych warsztatów online omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jakie pytania diagnostyczne warto zadać podczas wywiadu z dzieckiem i rodzicami, aby prawidłowo rozpoznać objawy OCD, np. obawy związane z brudem, bakteriami, strach przed zrobieniem komuś krzywdy, przymus porządku i symetrii, rytuały o charakterze czystości (np. kilkukrotne mycie rąk), powtarzanie wykonywanych czynności, wielokrotne sprawdzanie, dotykanie czy liczenie, a u starszych dzieci i nastolatków także myśli o charakterze seksualnym lub bluźnierczym?
 • Jak skutecznie identyfikować podłoże oraz mechanizmy wpływające na wystąpienie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci i dzięki temu rozpoznawać który z małoletnich pacjentów wymaga wdrożenia farmakoterapii?
 • Jak na etapie diagnozy nie popaść w pułapkę błędnych przekonań i prawidłowo zidentyfikować różnice oraz współwystępowanie OCD oraz PANDAS, zaburzeń depresyjnych, zaburzeń odżywiania i tików nerwowych?
 • W jaki sposób wykorzystać w praktyce narzędzia, takie jak: Skala Obsesji i Kompulsji (Y-BOCS), The Obssesive-Compulsive Inventory (OCI), Clark- Beck Obsessive-Compulsice Inventory (CBOCI) oraz Ustrukturyzowany Wywiad Zaburzeń Obsesyjno-Kompulsyjnych?
 • Jaki wpływ na wzajemne podtrzymywanie się zaburzeń ma współwystępowanie OCD z zaburzeniami lękowymi, depresją, schizofrenią, tikami, zespołem Tourette’a, zaburzeniami odżywiania czy zaburzeniami osobowości?
 • Jak poprzez wykorzystanie terapii poznawczo-behawioralnej, terapii ekspozycji i powstrzymywania reakcji (E/PR) połączonej z programem przyznawania nagród, pomóc dziecku w zmniejszeniu natrętnych zachowań i myśli?
 • W jaki sposób budować z dzieckiem bezpieczną relację terapeutyczną i zwiększyć jego zaufanie do psychologa/terapeuty, aby skutecznie podnieść u dziecka motywację do współpracy i tym samym zwiększyć efektywność prowadzonych oddziaływań?
 • Jak ułożyć współpracę z rodzicami, bądź opiekunami dziecka zmagającego się z OCD, aby wykształcić w nich pomocne dziecku wzorce zachowania, a tym samym zmaksymalizować efekty terapii?
Program warsztatów
MODUŁ I

Mechanizmy powstawania zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci

 • Na jakie czynniki genetyczne i biologiczne należy być czujnym w rozpoznaniu i terapii zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci i młodzieży? – wpływ nieprawidłowego działania układu dopaminergicznego, noradrenergicznego, serotoninergicznego oraz wpływ genów na kształtowanie się natrętnych myśli i kompulsywnych zachowań.
 • Jak zmodyfikować pracę terapeutyczną, kiedy wystąpienie objawów OCD jest konsekwencją  przejścia poszczególnych chorób – infekcje wirusowe, np. grypa, ospa wietrzna, borelioza – PANDAS (pediatryczne autoimmunologiczne zaburzenie neuropsychiatryczne wyzwolone infekcją). Jakie symptomy wskazują na autoimmunologiczne postacie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych?
 • Jak rozpoznać, że to rodzice i środowisko domowe/szkolne wpłynęło na wykształcenie się zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dziecka? – znaczenie udziału opiekunów i najbliższego środowiska w powstawaniu mechanizmów uczenia się specyficznych wzorców zachowań (mechanizm warunkowania sprawczego i modelowania), tworzenia się dysfunkcyjnych schematów poznawczych z przekonaniami odnoszącymi się do nadmiernej odpowiedzialności, kontroli i perfekcjonizmu.
 • W jaki sposób zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne wpływają na funkcjonowanie psychospołeczne dzieci, budowanie przez nie relacji interpersonalnych, ciekawość świata i chęć uczenia się? – obraz kliniczny na podstawie studium przypadku wraz ze wskazówkami jak nie popaść w pułapkę błędnych przekonań.
 • Jaki wpływ na życie dziecka ma współwystępowanie OCD z zaburzeniami lękowymi, depresją, schizofrenią, zaburzeniami tikowymi/GTS, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami osobowości? – wzajemne podtrzymywanie się schorzeń zaprezentowane na przykładach pracy terapeutycznej eksperta.
 • Wpływ pandemii COVID-19 na objawy OCD u dzieci i młodzieży – jak globalny strach przed chorobą wpłynął na normalizację i nasilenie zachowań kompulsywnych oraz lęku przed zarazkami? - przedstawione na studiach przypadków.
MODUŁ II

Specyfika diagnozy zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci

 • Jak na podstawie informacji zebranych w wywiadzie diagnostycznym z dzieckiem i rodziną rozpoznać zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne? – aktualne kryteria diagnostyczne według ICD-11 oraz wskazanie możliwych trudności w obszarze diagnozy.
 • Jak przeprowadzić rozmowę z „trudnymi rodzicami”, którzy nie dostrzegają systemowego podłoża zgłaszanych problemów? – przykładowe wypowiedzi i schematy rozmów, dzięki którym psycholog otrzyma dokładniejszy obraz kliniczny młodego klienta.
 • Jakie techniki wykorzystać prowadząc diagnozę dziecka i nastolatka z podejrzeniem OCD? – sprawdzona przez ekspertów struktura rozmowy diagnostycznej z opiekunami i dzieckiem oraz wykorzystanie w praktyce skutecznych narzędzi, takich jak: Skala Obsesji i Kompulsji (Y-BOCS), również w wersji do diagnozy dzieci (CY-BOCS), The Obsessive-Vompulsive Inventory (OCI), Clark- Beck Obsessive-Compulsice Inventory (CBOCI), Ustrukturyzowany Wywiad (Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsyjnego).
 • Symptomy, na które warto zwrócić uwagę prowadząc diagnozę różnicową zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci – pułapki diagnostyczne, czyli jak właściwie odróżnić objawy OCD od trudności, które wynikają i są częścią etapu rozwojowego, a także od tików nerowowych?
MODUŁ III

Metody pracy terapeutycznej – narzędzia i techniki dostosowane do realiów gabinetowych

 • Jakie podejście zastosować, aby nawiązać kontakt terapeutyczny i wzbudzić zaufanie dziecka? – rola bezpiecznego środowiska terapeutycznego oraz szczerych, otwartych reakcji w budowaniu relacji terapeutycznej z małym pacjentem oraz wsparcia rodziców i ich zaufania do terapeuty.
 • Udział rodziców i opiekunów w procesie leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych u dzieci i nastolatków – elementy terapii systemowej w pracy z dzieckiem i jego bliskimi jako istotny czynnik powodzenia terapii.
 • Jakie metody i techniki behawioralne wykorzystać w celu zmniejszenia nasilenia obsesji i kompulsji? – terapia ekspozycji i powstrzymywania reakcji (E/PR) uwzględniająca zjawisko habituacji i omówienie konsekwencji sytuacji wywołujących lęk połączona z behawioralnym programem przyznawania nagród, metoda budowania rusztowania.
 • Identyfikacje, podważanie i modyfikowanie dysfunkcyjnych przekonań oraz błędów poznawczych - które techniki poznawcze zastosować jako uzupełnienie terapii behawioralnej?
 • Kiedy skierować dziecko do psychiatry celem włączania farmakoterapii: leków przeciwdepresyjnych z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)? – jak zmodyfikować terapię, kiedy konsekwencją zaburzeń OCD stają się kolejne zaburzenia, w tym fobie społeczne i depresja?
 • Psychoedukacja członków rodziny mająca na celu ograniczenie ich zaangażowania, naukę dystansowania się od zachowań dziecka i kształtowania bardziej racjonalnych wzorców funkcjonowania.
MODUŁ IV

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań pracy z dziećmi – praktyczny warsztat

 • Omówimy konkretne studia przypadków dzieci z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi o różnej etiopatogenezie – przejście chorób infekcyjnych, nieprawidłowe działanie poszczególnych obszarów mózgu, dezadaptacyjne schematy poznawcze.
 • W praktyczny sposób przedstawimy metody i techniki diagnostyczne oraz terapeutyczne skuteczne w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także z ich rodzicami.
 • Opowiemy o prognozie rezultatów prowadzenia działań terapeutycznych wśród dzieci z OCD.

Dodatek specjalny dla uczestników dostępny tylko w wersji superpremium

TOOLBOX PSYCHOLOGA „Całościowa diagnoza i skuteczna terapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci i młodzieży”


TOOLBOX PSYCHOLOGA to pakiet profesjonalnych materiałów opartych na praktycznych studiach przypadków zaczerpniętych z gabinetu psychologa i psychoterapeuty - artykułów, kart pracy oraz wskazówek terapeutycznych. Ponad 100 stron materiałów dotyczących pracy terapeutycznej z młodym klientem, który zmaga się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

 

W TOOLBOXIE PSYCHOLOGA znajdziesz m.in.:

 • case studies dotyczące różnorodnych przypadków wraz z zaleceniami terapeutycznymi,
 • materiały oparte o najskuteczniejsze techniki oraz metody terapeutyczne: DBT, CBT oraz ekspozycje i powstrzymywanie reakcji.
 • karty pracy dla dzieci i młodzieży, wspierające regulację emocji, monitorowanie obsesji oraz kompulsji, pracę nad przekonaniami.

 

Najważniejsze zagadnienia TOOLBOXA PSYCHOLOGA:

 • wpływ pandemii na nasilenie się objawów OCD,
 • budowanie bezpiecznej relacji terapeutycznej,
 • proces diagnozy OCD u dzieci i młodzieży
 • współwystępowanie OCD z zaburzeniami lękowymi,
 • specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży z OCD,
 • terapia DBT w pracy z młodzieżą.
Warsztaty poprowadzi:
mgr Anna Mistewicz
mgr Anna Mistewicz

psychoterapeutka dzieci, młodzieży i dorosłych, interwentka kryzysowa z Psychoklinika Poradnie Zdrowia Psychicznego www.psychoklinika.pl. Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła z wyróżnieniem Instytut Stosowanych Nauk Społecznych koncentrując się na ludzkich wyzwaniach w obszarze zawodowym. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej Uniwersytetu SWPS. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, psychoterapeutka w trakcie szkolenia CTPB w Warszawie. Praktyk HR, inicjatorka kampanii społecznej “Wypalenie zawodowe na celowniku”, propagatorka psychoedukacji oraz świadomej dbałości o dobrostan. Jest fanką i promotorką samorozwoju w duchu lifelong learning. Obszar jej zainteresowań psychoterapeutycznych, poza interwencją kryzysową, dotyczy przede wszystkim zaburzeń depresyjnych i lękowych oraz adaptacyjnych.

Prywatnie podróżniczka zafascynowana odmiennością kulturową i jej potencjałem rozwojowym. Jako wykwalifikowana zoopsycholog wspiera adopcje bezdomnych psów i dużo czerpie z mądrości międzygatunkowego stada domowych podopiecznych

Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • Łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • Wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • Nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie ma konieczności ponoszenia kosztów delegacji,
 • Szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • Kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • Dostęp po szkoleniu - uczestnicy otrzymają dostęp do nagrania szkolenia,
 • Certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUMTOOLBOX PSYCHOLOGA „Całościowa diagnoza i skuteczna terapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci i młodzieży”.
Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • TOOLBOX PSYCHOLOGA „Całościowa diagnoza i skuteczna terapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci i młodzieży”.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy
$(document).ready( function() { $('#custom-image-wrapper-color').closest('.image-wrapper-color').addClass('custom-bg-color'); $('.custom-section-bg').closest('section').addClass('custom-bg-color'); });