Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

     

 

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE ONLINE

Terapia taktylna w pracy terapeuty integracji sensorycznej z dziećmi w spektrum autyzmu

Specjalistyczne certyfikowane szkolenie przeznaczone dla terapeutów integracji sensorycznej oraz specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Podczas szkolenia, prowadząca przedstawi istotę i cele terapii taktylnej w kontekście pracy z dziećmi z ASD, a także zaprezentuje konkretne techniki i narzędzia, które można zastosować w codziennej praktyce. Szkolenie będzie skupione na praktycznych aspektach pracy terapeutycznej, umożliwiając uczestnikom zdobycie konkretnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznej pracy z dziećmi w spektrum autyzmu.

Szkolenie jest dedykowane:
 • terapeutom integracji sensorycznej,
 • specjalistom pracującym z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej ze spektrum autyzmu.
Podczas szkolenia online:
 • Dowiesz się, jakie są najważniejsze zasady i techniki stymulacji taktylnej oraz jak można je skutecznie zastosować w pracy z dziećmi z ASD, aby wspomóc ich proces terapeutyczny.
 • Otrzymasz konkretne wskazówki dotyczące masażu i stymulacji, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka w spektrum autyzmu.
 • Poznasz konkretne schematy i sekwencje masażu  oraz stymulacji układu nerwowego, dzięki którym proces terapeutyczny będzie efektywny i dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 • Otrzymasz wskazówki dotyczące integracji terapii taktylnej z innymi metodami terapeutycznymi, aby stworzyć holistyczny i kompleksowy program terapeutyczny dla każdego dziecka w spektrum autyzmu.
 • Zapoznasz się z praktycznymi przykładami przypadków, które ilustrują skuteczność terapii taktylnej w pracy z dziećmi z ASD.
 • Poznasz strategie i techniki, które pomogą w budowaniu zaufania i relacji z dziećmi w spektrum autyzmu, co jest kluczowe dla skutecznej pracy terapeutycznej.
UNIKALNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W NASZYM SZKOLENIU:
 • Szkolenie online na żywo - 5 godzin szkolenia, podczas którego otrzymasz kompleksową wiedzę na temat terapii taktylnej w pracy z dzieckiem z ASD
 • Schematy postępowania, w pracy z pacjentem w celu dostosowania odpowiedniego planu terapeutycznego z wykorzystaniem terapii taktylnej
 • Przykłady zastosowania masażów i stymulacji dotykowej u dzieci w spektrum autyzmu z różnorodnymi problemami z zakresu integracji sensorycznej
 • Imienny certyfikat poświadczający uczestnictwo w szkoleniu - certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający Twoje nowe kompetencje i umiejętności.
 • Konsultacje z prowadzącym podczas szkolenia - możesz zadać prelegentowi pytania dotyczące treści szkolenia.
Program szkolenia
Moduł 1

TERAPIA TAKTYLNA JAKO WSPARCIE FUNCKJONOWANIA UKŁADU NERWOWEGO I DOTYKOWEGO DZIECKA W SPEKTRUM AUTYZMU

 • Analiza rozwoju układu nerwowego i układu dotykowego u dziecka z ASD z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Zastosowanie dotyku głębokiego oraz dotyku powierzchniowego podczas terapii taktylnej u dziecka w spektrum autyzmu
 • Czego można spodziewać się po zakończonej terapii taktylnej u dziecka z ASD?
Moduł 2

INDYWIDUALIZACJA PROGRAMU TERAPEUTYCZNEGO Z WYKORZYSTANIEM TERAPII TAKTYLNEJ W GABINECIE TERAPEUTY SI

 • Jak efektywnie przygotować siebie i pacjenta do terapii taktylnej? Podstawowe zasady oraz przeciwwskazania do podjęcia terapii taktylnej  
 • Wskazówki do zindywidualizowania procesu terapeutycznego pacjenta z ASD - jak dopasować dany rodzaj stymulacji oraz jego natężenie do potrzeb danego dziecka?
 • Budowanie zaufania oraz poczucia bezpieczeństwa w pracy z dzieckiem z ASD podczas wykorzystywania technik stymulacji dotykowej
Moduł 3

PRZYKŁADY AKTYWNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MASAŻU I STYMULACJI ZMYSŁU DOTYKU

 • Konkretne techniki masażu oraz sposoby stymulacji receptorów znajdujących się na skórze, jako metoda aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych oraz układu nerwowego
 • Wykorzystanie terapii taktylnej do wspierania mechanizmów samoregulacji emocji - techniki sprzyjające wyciszeniu zachowania i emocji
 • Studia przypadków pacjentów w spektrum autyzmu z zaburzeniami integracji sensorycznej na tle układu nerwowego i dotykowego, u których wykorzystano techniki stymulacji dotykowej z zakresu terapii taktylnej
Po ukończeniu szkolenia online:
 • Poznasz konkretne technik stymulacji układu dotykowego i układu nerwowego, które można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego dziecka z ASD. Dowiesz się jak spersonalizować program terapeutyczny, który pozwoli na lepsze wsparcie rozwoju integracji sensorycznej dziecka w spektrum autyzmu.
 • Wprowadzisz innowacyjne podejście i techniki do swojej praktyki terapeutycznej, co pozwoli na bardziej efektywne osiąganie celów terapeutycznych i wspieranie rozwoju dzieci z ASD w sposób skuteczny i zindywidualizowany.
 • Dowiesz się jak stworzyć holistyczny i kompleksowy program terapeutyczny dla pacjenta w spektrum autyzmu, dzięki wykorzystaniu różnorodnych technik stymulacji systemu sensorycznego, w tym terapii taktylnej.
SZKOLENIE POPROWADZI:
dr n. kf. Ewa Bartelmus
dr n. kf. Ewa Bartelmus

Absolwentka fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doktor w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej.Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Wykładowca Akademicki- Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie Warszawa – Centrum SI, Akademia Humanitas Sosnowiec,NPDN Fundacji In Corpore w Katowicach. Dyplomowany terapeuta z zakresu terapii neurorozwojowych. Certyfikowany terapeuta integracji Sensorycznej. Uczestniczka licznych kierunkowych kursów w dziedzinie fizjoterapii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń autoregulacji i samoregulacji dzieci i dorosłych o podłożu fizjologicznym i emocjonalnym. Szczególne w swojej pracy analizuje naukowo i klinicznie układ dotykowy. Autorka licznych publikacji (artykułów, monografii i książek) z zakresu fizjoterapii w położnictwie i pediatrii. Właściciel i koordynator pracowni fizjoterapii dziecięcej i integracji sensorycznej Trybik w Bielsku-Białej. Prezes Fundacji Metasensoria. Właściciel wydawnictwa Tobe. Współautor programu studiów podyplomowych-Neurorozwojowa oraz sensomotoryczna diagnoza i terapia dzieci w wieku 0-4 lat.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy