Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Certyfikowane szkolenie online

Diagnoza i terapia osób dorosłych w spektrum autyzmu w świetle najnowszych wytycznych klasyfikacji DSM-5 i ICD-11–  analiza case studies z gabinetu

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który wyposaży Cię w wiedzę na temat specyfiki pracy z osobami dorosłymi w spektrum autyzmu i umożliwi opracowanie spersonalizowanych kierunków leczenia diagnostycznego i terapeutycznego

Warsztaty poprowadzi Anna Pyszkowska

Jak pokazują statystyki, w społeczeństwie wzrasta świadomość dotycząca neuroatypowości. W latach 80. autyzm stwierdzano u jednego dziecka na 2 tys., a obecnie u jednego na 100. Niestety, wielu dorosłych wciąż nie zostało zdiagnozowanych.

Mimo wszystko do gabinetów specjalistów coraz częściej zgłaszają się osoby dorosłe z różnego rodzaju dysfunkcjami w funkcjonowaniu, które chcą poznać przyczynę swoich zachowań. Wzrasta również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych diagnostów, którzy będą świadomi wszelkich niuansów związanych z diagnozą i terapią dedykowaną osobom dorosłym w spektrum autyzmu.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • w Twoim gabinecie coraz częściej pojawiają się dorośli klienci z objawami zaburzeń ze spektrum autyzmu szukający wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • zależy Ci na poznaniu praktycznych narzędzi i metod pracy z pacjentami neuroatypowymi wraz ze wskazówkami ich zastosowania we własnej praktyce zawodowej,
 • chcesz czerpać wiedzę od doświadczonego specjalisty-praktyka,
 • chcesz poznać skuteczne i sprawdzone metody diagnozy, zgodne z najnowszymi wytycznymi klasyfikacji DSM-5 i ICD-11.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jakich obszarach funkcjonowania u osoby dorosłej przejawiają się główne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu?
 • Z jakimi zaburzeniami najczęściej współwystępuje ASD i jakie znaczenie mają te zaburzenia dla procesu diagnostycznego?
 • Czym charakteryzuje się budowanie relacji terapeutycznej z osobą dorosłą w spektrum? Na jakie sposoby komunikacji powinniśmy uważać?
 • Czym charakteryzuje się rozwój społeczny i emocjonalny osób z ASD? Jak wspierać korzystne sposoby radzenia sobie z interakcjami międzyludzkimi w procesie terapii?
 • Jak za pomocą aktualnych kryteriów ICD-11 i DSM-V przeprowadzić skuteczną diagnozę różnicową i postawić trafną diagnozę zgłaszanych przez klienta trudności?
 • Jak prowadzić terapię CBT oraz Trening Umiejętności Społecznych, aby uzyskać oczekiwane efekty pracy terapeutycznej?
 • Jak system rodzinny wpływa na osobę w spektrum i w jaki sposób udzielać wsparcia członkom rodziny?
Program szkolenia
Moduł 1

Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz specyfika funkcjonowania dorosłego z ASD

 • Podłoże zaburzeń ze spektrum autyzmu – jakie czynniki genetyczne, środowiskowe i psychospołeczne mają wpływ na rozwinięcie się ASD?
 • Rozwój społeczny i emocjonalny osób ze spektrum – z czym najczęściej zmagają się w relacjach z innymi? W jaki sposób wspierać bezpieczne wzorce kształtowania relacji i dostosowywać techniki terapeutyczne do możliwości poznawczych osób z ASD?
 • Budowanie relacji terapeutycznej - kluczowe wskazówki dotyczące pierwszego kontaktu oraz najczęstszych błędów popełnianych przez terapeutów. Praktyczne narzędzia ułatwiające nawiązanie kontaktu.
 • Kamuflaż społeczny – czym charakteryzuje się ta metoda adaptacyjna osób w spektrum autyzmu? Potrzeba dostosowania, maskowanie naturalnych reakcji autystycznych oraz chęć akceptacji. Co jeszcze stoi za tym sposobem funkcjonowania oraz jak rozpoznać go w procesie terapii?
 • Rodzina w spektrum – w jaki sposób diagnoza osoby dorosłej wpływa na system rodzinny? W jaki sposób wspierać i edukować bliskich osoby neuroatypowej. Przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę  gabinetową.
Moduł 2

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

 • Kryteria diagnostyczne DSM-V oraz ICD-11 w praktyce gabinetowej – jak trafnie zastosować kryteria diagnostyczne w analizie przypadku danego klienta, na jakie niuanse diagnostyczne należy zwrócić uwagę oraz jakie zmiany w diagnozie przyniosła nowa klasyfikacja ICD-11?
 • Elementy diagnozy oraz specyfika procesu diagnostycznego – w jaki sposób przeprowadzić rzetelny wywiad kliniczny, obserwację oraz analizę dostępnych źródeł? 
 • Spektrum autyzmu a inne zaburzenia - zaburzenia lękowe, schizofrenia, OCD, zaburzenia osobowości, ADHD. Omówienie specyfiki diagnozy różnicowej oraz najczęstszych pułapek diagnostycznych w oparciu o analizę case study.
 • Podstawowe metody diagnostyczne – w jaki sposób korzystać z narzędzi diagnostycznych, testów, protokołów kwestionariuszy - AQ, ADOS-2 czy M-CHAT, które umożliwią określenie występowania objawów ze spektrum autyzmu oraz porównanie funkcjonowania intelektualnego i społecznego z normą.
 • Współwystępowanie autyzmu z innymi zaburzeniami – zaburzenia snu, zaburzenia afektywne czy zaburzenia lękowe. W jaki sposób je identyfikować i ustalić proces terapeutyczny tak, aby przyniósł on najlepsze korzyści? 
 • CASE STUDY:  Przykład rozmowy z osobą dorosłą ze wskazaniem na diagnostyczne elementy wypowiedzi klienta i praktyczne wskazówki do zastosowania w codziennej pracy gabinetowej.
Moduł 3

Metody, techniki i narzędzia przydatne w pracy terapeutycznej z osobą dorosłą z ASD

 • Kobiety w spektrum autyzmu - charakterystyka i specyfika pracy. Czym różni się funkcjonowanie kobiet w spektrum? Czy częściej stosują kamuflaż społeczny? Omówienie ważnych elementów procesu terapeutycznego.
 • Terapia DBT - analiza funkcjonalna, regulacja emocji, tolerancja dyskomfortu. Jak najlepiej wykorzystać przedstawione techniki terapeutyczne? Najskuteczniejsze narzędzia w pracy z osobą w spektrum autyzmu.
 • Jak pracować z przeciążeniem sensorycznym? Profil sensoryczny oraz profilaktyka wypalenia sensorycznego. Jak zrozumieć nietypowe odbieranie świata oraz wspierać regulację zmysłów w procesie terapii?
 • Terapia ACT – w jaki sposób rozwijać self-compassion i samoakceptację u osób neuroatypowych? Wskazówki dotyczące pracy z obrazem własnego „ja”.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – jak z pomocą TUS pracować z dorosłym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nad jego deficytami w obszarze interakcji społecznych? Techniki wspierające rozwój kompetencji interpersonalnych.
 • Terapia schematów w pracy z osobą z ASD – jak pracować na wczesnych schematach nieprzystosowawczych? Omówienie sposobów modyfikacji niekorzystnych schematów i zapewnienia korygujących doświadczeń emocjonalnych  umożliwiających zaspokojenie podstawowych potrzeb emocjonalnych.
 • CASE STUDY: Omówienie przykładów prezentujących różne przypadki osób dorosłych w spektrum autyzmu wraz z omówieniem proponowanych do danej sytuacji interwencji terapeutycznych.
Warsztaty poprowadzi
Anna Pyszkowska

Psycholożka, doktorka nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, psychoterapeutka po ukończonym czteroletnim szkoleniu w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, adiunktka w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Współpracuje z młodzieżą i dorosłymi w kryzysie psychicznym, a także z osobami w spektrum autyzmu i/lub z ADHD w oparciu o terapię akceptacji i zaangażowania (ACT) i techniki poznawczo-behawioralne. Ukończyła szkolenia z obszarów Racjonalnej Terapii Zachowania, Dialogu Motywującego, ACT i podstaw terapii schematów. W pracy naukowej zajmuje się tematyką zinternalizowanej stygmatyzacji oraz doświadczeniami osób neuroróżnorodnych i z mniejszości, co przekłada na swoją pracę terapeutyczną. Poza psychoterapią prowadzi diagnostykę pacjentów pod kątem spektrum autyzmu i ADHD oraz organizuje szkolenia specjalistyczne w tym zakresie.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy