Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych oraz pracy z trudnymi emocjami, przewlekłym stresem i lękiem spowodowanymi pandemią, izolacją społeczną i autoizolacją oraz nową codziennością.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z osobami, które nie radzą sobie z własnymi stanami emocjonalnymi, odczuwają dyskomfort psychiczny związany z obecną sytuacją społeczną oraz doświadczają poczucia utraty kontroli nad własnym życiem.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Zauważasz, że coraz więcej osób zwraca się do Twojego gabinetu z objawami związanymi z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak: zaburzenia snu i koncentracji uwagi, drażliwość, wybuchy gniewu, somatyczne objawy lęku np. ból brzucha, a Ty chcesz się dowiedzieć, za pomocą jakich metod pracować z klientem,
 • Chcesz nauczyć się rozpoznawać objawy zaburzeń emocjonalnych oraz dowiedzieć się, jak przeprowadzać diagnostykę, gdy współwystępują one z innymi zaburzeniami psychicznymi,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe metody pracy i narzędzia terapeutyczne, które będą adekwatne do potrzeb zmieniającego się świata i uwarunkowań funkcjonowania człowieka.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak obecna sytuacja związana z pandemią i jej skutkami może wpływać na odczuwanie trudnych emocji, poczucie przygnębienia i przytłoczenia oraz doświadczanie przewlekłego stresu i lęku? – praktyczne wskazówki pomocne w pracy terapeutycznej
 • Jak współczesny styl życia – wzrost napięcia i stres, długoterminowa izolacja i autoizolacja oraz niepewność związana z sytuacją zawodową - wpływają na kształtowanie się trudnych emocji oraz nieadaptacyjnych reakcji emocjonalnych?
 • Jak strach przed „nową codziennością” i poczucie utraty kontroli nad własnym życiem może oddziaływać na funkcjonowanie osoby dorosłej w społeczeństwie oraz pojawienie się negatywnych stanów emocjonalnych?
 • Za pomocą jakich metod terapeutycznych pracować z klientem nad poprawą jego elastyczności psychologicznej i regulacją negatywnych stanów emocjonalnych?
 • Jak wesprzeć klienta, który nie radzi sobie z obecną sytuacją, nadmiarem negatywnych informacji oraz natłokiem myśli związanych ze swoją przyszłością? – techniki terapeutyczne pomocne w pracy nad uświadamianiem własnych emocji
 • Jakiej pomocy psychologicznej udzielić osobie, która boryka się z wyczerpaniem emocjonalnym, obniżeniem poczucia własnej skuteczności oraz lękiem i stresem wywołanymi nadmiarem negatywnych informacji związanych z obecną sytuacją społeczną?
 • Jakie są najczęściej pojawiąjące się objawy psychiczne, somatyczne i fizyczne wywołane długotrwałym stresem, strachem, lękiem i negatywnymi emocjami?
 • W jaki sposób integrować ze sobą różne metody i techniki terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego świata, aby zmaksymalizować efekt leczenia?
Program warsztatów
Moduł 1

Mechanizmy powstawania negatywnych stanów emocjonalnych

 • Długotrwała izolacja społeczna i spowodowane nią poczucie utraty kontroli nad własnym życiem jako jedne z przyczyn powstawania negatywnych emocji, chronicznie odczuwanego przygnębienia i przytłoczenia oraz przewlekłego stresu i lęku – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną w postaci konkretnych metod terapeutycznych,
 • Przebodźcowanie negatywnymi informacjami, poczucie przytłoczenia i przygnębienia oraz natłok myśli związany ze strachem przed życiem w „nowej codzienności” jako predyktory do wystąpienia nieadaptacyjnych reakcji emocjonalnych – praktyczne metody wspierające klienta w pracy nad regulacją emocji,
 • Wyczerpanie emocjonalne, zaburzenia depresyjne, przewlekły stres, drażliwość, bezsenność oraz zaburzenia lękowe jako jedne ze skutków spowodowanych pandemią i koniecznością przewartościowania swojego życia – za pomocą jakich metod pracować z klientem, który nie potrafi poradzić sobie z natłokiem negatywnych myśli i trudnymi emocjami?
 • Jak rozpoznawać mechanizmy obronne redukujące poziom negatywnych emocji i myśli oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii z osobą borykającą się z zaburzeniami emocjonalnymi – praktyczne wskazówki.
Moduł 2

Specyfika diagnozy zaburzeń emocjonalnych

 • Kryteria diagnostyczne i rozpoznanie objawów zaburzeń emocjonalnych oraz specyficznych manifestacji negatywnych emocji z uwzględnieniem nowej sytuacji społecznej – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologa w pracy z klientem,
 • Zaburzenia emocjonalne oraz długotrwałe odczuwanie negatywnych emocji i lęku a specyfika obecnej sytuacji związanej z pandemią i odczuwaną niepewnością – przykłady metod diagnostycznych odpowiadających na potrzeby współczesnego świata,
 • Rodzaje pomocy psychologicznej dla klienta, który boryka się z zaburzeniami emocjonalnymi wywołanymi przewlekłym stresem, nadmiarem negatywnych informacji związanych z obecną sytuacją społeczną oraz poczuciem utraty kontroli nad własnym życiem,
 • Jakie zaburzenia psychiczne lub somatyczne mogą współwystępować razem z odczuwanymi negatywnymi emocjami oraz chronicznym stresem? – kryteria diagnostyczne oraz omówienie najistotniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z klientem,
 • Kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne zaburzeń emocjonalnych i nieadaptacyjnych stanów emocjonalnych – jak je identyfikować? Skuteczne metody oraz przykłady ćwiczeń terapeutycznych.
Moduł 3

Terapia zaburzeń emocjonalnych i lękowych – metody pracy

 • Jak pomóc klientowi w poradzeniu sobie z trudnymi emocjami, natłokiem negatywnych myśli oraz problemami, tak aby poczuł spokój i odzyskał kontrolę nad własnym życiem? – zastosowanie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT) w gabinecie terapeuty,
 • Jak za pomocą Terapii poznawczo-behawioralnej (Cognitive–Behavioral Therapy – CBT) pracować z klientem nad zmniejszeniem w nim poziomu odczuwanego lęku i napięcia oraz negatywnych emocji? – praca nad lepszym funkcjonowaniem w społeczeństwie,
 • Terapia Skoncentrowana na Współczuciu (CFT) jako jedna z kluczowych metod wspierających proces regulacji emocji – jak pracować z klientem i pomóc mu w zrozumieniu i odczuwaniu własnych stanów emocjonalnych,
 • Jak za pomocą Treningu Regulacji Emocji pomóc klientowi w regulacji jego negatywnych stanów emocjonalnych wywołanych pandemią, długotrwałą izolacją oraz niepokojem o własną przyszłość? – nauka produktywnego czerpania z emocji,
 • Treningi relaksacyjne oraz redukujące stres oparte na uważności (Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR) – ćwiczenia oraz metody obniżające poziom stresu oraz napięcia i pomagające w regulacji stanów emocjonalnych.
Moduł 4
Warsztat praktyczny

Case study – Praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadków, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u osób zmagających się z zaburzeniami emocjonalnymi oraz jakie techniki terapii zastosować,
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem,
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej , które można osiągnąć w przypadku leczenia osób z zaburzeniami emocjonalnymi wywołanymi przewlekłym napięciem psychospołecznym, długoterminową izolacją i autoizolacją oraz niepokojem związanym z życiem w „nowej codzienności”.
Uwaga!

W zależności od Twoich potrzeb i preferencji możesz wybrać jedną z poniższych wersji szkolenia:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + pakiet 5 obszernych artykułów poświęconych tematyce zaburzeń emocjonalnych oraz pracy z trudnymi emocjami.

Zamawiając szkolenie w wersji SUPERPREMIUM, uczestnicy otrzymają dodatkowo pakiet aż 5 obszernych artykułów poświęconych tematyce zaburzeń emocjonalnych oraz pracy z trudnymi emocjami, wraz z praktycznymi wskazówkami, kartami pracy, przykładami ćwiczeń, które będą mogli Państwo wykorzystać w pracy z pacjentami w swoim gabinecie.

 1. Mindfulness jako wsparcie w procesie terapeutycznym. O pełniejszym dostrzeganiu teraźniejszości i lepszym zrozumieniu siebie.
  Wyposażysz się w odpowiednie techniki i narzędzia terapeutyczne z zakresu treningu uważności, które mogą być pomocne w terapii klientów doświadczających przewlekłego stresu. – praktyczne wskazówki do wykorzystania w pracy w gabinecie.
 2. Regulacja emocji a ryzyko nawrotu w depresji (cz. I)
  Jak pracować z klientem cierpiącym na depresję, za pomocą treningu regulacji emocji? Możliwe źródła nawrotu w depresji ze szczególnym uwzględnieniem trudności w zakresie regulacji emocji i poznania społecznego. – praktyczne wskazówki do prowadzenia procesu terapeutycznego.
 3. Regulacja emocji a ryzyko nawrotu w depresji (cz. II)
  Uzyskasz odpowiedź na pytanie w jaki sposób prawidłowe wzorce relacji mogą wpływać na terapię osoby z depresją. Wykorzystanie Teorii Bazy społecznej w celu maksymalizacji efektów terapii.
 4. Stres i możliwości radzenia sobie z nim w życiu codziennym.
  Jak długotrwałe odczuwanie negatywnych emocji może zagrażać dobrostanowi klientowi i wpływać na pojawienie się silnego stresu? Koncepcja stresu psychologicznego i praktyczne metody radzenia sobie z nim, które wykorzystasz w pracy z klientem.
 5. Terapia skoncentrowana na emocjach (EFT).
  Jak pomóc klientowi w rozwinięciu inteligencji emocjonalnej, tak aby potrafił radzić sobie z problemami oraz żył w większej harmonii z samym sobą i innymi ludźmi? Prowadzenie procesu terapeutyczne z wykorzystaniem Terapii skoncentrowanej na emocjach.
Prowadzący
Natalia Popławska
Natalia Popławska

Psycholog (specjalność kliniczna), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalista diagnozy psychologicznej, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS z przedmiotów dotyczących diagnozy psychologicznej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz pomocy psychologicznej rodzinie. Ukończone studia podyplomowe: Praktyczna Diagnoza Psychologiczna (Uniwersytet SWPS we Wrocławiu). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako długoletni wolontariusz w Świetlicy Terapeutycznej, działającej na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, mierzących się głównie z chorobą alkoholową. Następnie w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu na oddziale całodobowym, gdzie do jej głównych zadań należała diagnoza psychologiczna, psychoedukacja oraz oddziaływania terapeutyczne.

Obecnie prowadzi prywatną praktyką diagnostyczną i psychoterapeutyczną. Pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi, w tym zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości. Prowadzi również interwencję kryzysową w sytuacjach trudnych.

WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • pakiet 5 obszernych artykułów poświęconych tematyce zaburzeń emocjonalnych oraz pracy z trudnymi emocjami.
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy