Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź aktualną promocję >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery     

 

Szkolenie online LIVE

Diagnoza i terapia traumy

Specjalistyczne warsztaty przeznaczone dla psychologów i psychoterapeutów, które umożliwiają poszerzenie oraz pogłębienie praktycznej wiedzy na temat diagnozy oraz terapii traumy.

Warsztaty poprowadzi Renata Gross

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami zmagającymi się z traumą spowodowaną m.in. śmiercią bliskiej osoby, stratą, żałobą, doświadczeniem wojny, koniecznością opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. 

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy kryteria skutecznej analizy sytuacji traumatycznych, z którym zmaga się klient oraz wskażemy dobre praktyki i metody skutecznej terapii psychotraumatologicznej.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • w Twoim gabinecie pojawiają się klienci z ostrymi i nasilającymi się objawami traumy oraz współwystępującymi zaburzeniami stresowymi, a Ty chcesz wiedzieć, jak przeprowadzić skuteczną i pomocną terapię psychotraumatologiczną,
 • chcesz poznać specyfikę i złożony charakter terapii psychotraumatologicznej oraz wyposażyć się w szereg wskazówek eksperta możliwych do wykorzystania od ręki w swoim gabinecie terapeutycznym,
 • chcesz otrzymać propozycje praktycznych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii w kontekście specjalistycznej pomocy w terapii traumy.

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak rozpoznać, że określone objawy, które prezentuje klient, tj. depresja, myśli samobójcze, odrętwienie psychiczne, są wynikiem traumy – omówienie problemu i złożoności traumy na konkretnych przykładach, tj. nieświadomość przeżywanej traumy przez klienta lub wyparcie sytuacji traumatycznej oraz ich znaczenie dla procesu terapeutycznego.
 • W jaki sposób doświadczenie traumy rzutuje na codzienne funkcjonowanie klienta oraz z jakimi trudnościami dla terapeuty wiąże się występowanie u klienta konkretnych objawów, takich jak niepokój, bezradność i wycofanie społeczne – praktyczne wskazówki, na co warto zwrócić uwagę.
 • W jaki sposób udzielić wsparcia psychicznego osobom przybywającym do Polski z Ukrainy, wolontariuszom pomagającym na granicy oraz wszystkim osobom mieszkającym w Polsce, które zmagają się z nadmiernym lękiem, strachem i destabilizacją bezpieczeństwa związaną z sytuacją na świecie?
 • Jak diagnozować współwystępowanie wzrostu potraumatycznego i zespołu stresu pourazowego (PTSD) w terapii traumy – analiza studium przypadku.
 • W jaki sposób efektywnie przeprowadzić pierwszą konsultację psychotraumatologiczną, by skutecznie ocenić stan emocjonalny klienta i stopień doświadczanej traumy?
 • Jak ustalić cele pomocy specjalistycznej i czym się kierować dobierając metody trafnej diagnozy na początku procesu terapeutycznego – omówienie kryteriów diagnostycznych na konkretnych przykładach.
 • Terapia EMDR, terapia przetwarzania poznawczego (CPT), krótkoterminowa terapia eklektyczna, ćwiczenia wyobrażeniowe, ekspozycyjna terapia narracyjna i elementy treningu uważności – dostępne narzędzia i metody w terapii psychotraumatologicznej omówione krok po kroku na konkretnych przykładach z gabinetu terapeuty.
 • Jakie kroki należy uwzględnić podczas określania strategii i planu pracy terapeutycznej z klientem oraz jak ułożyć współpracę, by zmaksymalizować efekty terapii – praktyczne wskazówki doświadczonego eksperta.
Program warsztatów
Moduł 1

Mechanizmy powstawania traumy

 • Jakie mechanizmy  i stresory warunkują powstawanie traumy wskutek doświadczeń zewnętrznych zagrażających zdrowiu lub życiu, np. wojna, strata, żałoba, przymus opuszczenia miejsca zamieszkania, obrazy związane z bombardowaniami i ludzkim cierpieniem? – omówienie problemu na konkretnych przykładach
 • Uczucie zagubienia, lęk, depresja, myśli samobójcze, odrętwienie psychiczne, ruminacje, reminiscencje (flashbacki)  - jak rozpoznać następstwa traumy, których mogą doświadczać klienci w wyniku przeżyć traumatycznych, uwzględniając złożoność i interdyscyplinarność zjawiska traumy?
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD), trudności senne, zaburzenia somatyczne i fizjologiczne, drażliwość, zmienność nastroju, wycofanie społeczne, automatyczne działania, wzrost potraumatyczny  – do jakiego rodzaju trwałych trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem mogą przyczyniać się następstwa sytuacji traumatycznej oraz jakie znaczenie dla terapeuty ma ich występowanie, nasilenie i częstotliwość
 • Jakie są najczęściej występujące powikłania w reakcjach kryzysowych i traumie,  jakie emocje i przekonania je  warunkują? –  omówienie stanu transkryzysowego,  zespołu stresu pourazowego (PTSD) lub C.PTSD, wtórnej traumatyzacji czy zmęczenia pomaganiem w kontekście interwencji kryzysowej lub pierwszej pomocy psychologicznej
 • Służby, wolontariusze - jakie  są dostępne formy interwencji, samopomocy, które w praktyczny sposób mogą zabezpieczyć przed wtórną traumatyzacją służyć rozwojowi lub wręcz wzrostowi posttraumatycznemu.
Moduł 2

Specyfika diagnozy i rozpoznawania sytuacji traumatycznych

 • Na co zwrócić uwagę przygotowując się do postawienia diagnozy i jak rozpoznać źródło traumy, by osiągnąć zamierzony cel terapeutyczny - przywrócić równowagę, pozbyć się traumy, zwiększyć samoświadomość klienta, czy nabyć umiejętność rozwiązywania życiowych problemów?
 • Jakie są istotne elementy w ocenie stanu emocjonalnego i psychicznego klienta na etapie wstępnej diagnozy i analizy psychotraumatologicznej? – konkretne przykłady metod diagnostycznych do wykorzystania od ręki
 • Na co zwrócić uwagę  podczas pierwszej sesji terapeutycznej w kontekście diagnostycznym oraz jakie znaczenie ma jej przebieg dla dalszych etapów pracy psychotraumatologicznej z klientem zmagającym się z traumą? – praktyczne wskazówki diagnostyczne okiem specjalisty-praktyka
 • W jaki sposób opracować i dobrać narzędzia terapeutyczne do pracy z klientem na etapie wstępnej diagnozy? - przedstawienie konkretnych przykładów i sposobów na usystematyzowanie zróżnicowanych źródeł objawów traumatycznych, tj. ataki paniki, zaburzenia odżywiania czy problemy z koncentracją przy użyciu kryteriów diagnostycznych
 • Jak rozpoznawać i rozróżniać występowanie traumy od niezależnych chorób psychosomatycznych czy zaburzeń psychicznych i dysocjacyjnych – omówienie najskuteczniejszych metod diagnozy na konkretnych przykładach i praktyczne wskazówki skutecznej diagnozy w pracy gabinetowej
Moduł 3

Metody pracy w terapii psychotraumatologicznej

 • Terapia EMDR jako jedna z najskuteczniejszych metod w terapii psychotraumatologicznej – przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy gabinetowej
 • Na czym polega terapia przetwarzania poznawczego (CPT) w kontekście długoterminowego leczenia traumy i objawów stresu pourazowego (PTSD)? 
 • Jakie jest praktyczne zastosowanie ćwiczeń wyobrażeniowych  w procedurze przedłużonej ekspozycji i ekspozycyjnej terapii narracyjnej w pracy z klientem zmagającym się z sytuacją traumatyczną? - omówienie najskuteczniejszych narzędzi i technik na konkretnych studiach przypadku
 • Terapia mindfulness w leczeniu psychotraumatologicznym omówione na konkretnym studium przypadku – w jaki sposób wprowadzić elementy treningu uważności do terapii traumy by zmaksymalizować efekty pracy terapeutycznej i zredukować stopień odczuwania negatywnych emocji i stresu przez klientów dotkniętych traumą?
 • Jak ułożyć współpracę z klientem, który jednocześnie zmaga się z kryzysem psychicznym i doświadcza traumy? - przykładowe metody i scenariusze sesji psychotraumatologicznej  z uwzględnieniem elementów interwencji kryzysowej
 • Jakich  pułapek oraz trudności podczas terapii psychotraumatologicznej należy się wystrzegać? – praktyczne wskazówki i podpowiedzi doświadczonego specjalisty-praktyka
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z klientem

Przypadek 1: Doświadczenie traumy po stracie dziecka i jednocześnie wzrostu potraumatycznego u 34 - letniej kobiety. Klientka, u której nastąpił przedwczesny porodu w wyniku którego dziecko zmarło. Przykład pracy z żałobą w nurcie CBT. Dokładne omówienie zjawiska wzrostu potraumatycznego.

Przypadek 2: PTSD spowodowane udziałem w walkach wojennych w czasie misji wojskowej u 42 - letniego mężczyzny. Klient, który wielokrotnie uczestniczył w akcjach, w których doświadczał lub był świadkiem traumatycznych zdarzeń. Praca z traumą doświadczoną wielokrotnie w czasie wojny. Przykład pracy z PTSD metodą przedłużonej ekspozycji.

Przykład 3: PTSD  spowodowanego traumą  z dzieciństwa (kilkukrotny pobyt w szpitalu). Klientka 23 - letnia kobieta, która zgłosiła się na terapię z lękami napadowymi. Praca z klientem, u którego PTSD nie wychodzi na pierwszy plan. 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ SZKOLENIE ONLINE
 • SPOTKANIE NA ŻYWO
  Gwarantujemy, że wszystkie nasze spotkania są prowadzone w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały.
 • ŁATWY DOSTĘP
  Do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu.
 • WYGODA
  W szkoleniu możesz uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu.
 • NOWOCZESNOŚĆ
  Szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo.
 • OSZCZĘDNOŚĆ
  Szkolenie online jest o wiele tańsze niż szkolenie w formie stacjonarnej, a dodatkowo nie trzeba ponosić kosztów delegacji.
 • KONTAKT Z PRELEGENTEM
  W trakcie szkolenia zapewniamy stały kontakt z prowadzącym, dzięki czemu skonsultujesz swoje wątpliwości z ekspertem.
 • DOSTĘP DO NAGRAŃ
  Wybierając wersję PREMIUM zyskasz dostęp do nagrania szkolenia (na 14 dni), dzięki czemu ponownie przeanalizujesz cały przebieg szkolenia.
Wybierz swoją wersję szkolenia!

Sam decydujesz, w jaki sposób chcesz uczestniczyć w szkoleniu.

Wybierz, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:

 1. STANDARD
  • udział w szkoleniu na żywo
 2. PREMIUM
  • udział w szkoleniu na żywo
  • 14-dniowy dostęp do nagrania szkolenia po jego zakończeniu
 3. SUPERPREMIUM
Prowadząca
Renata Gross

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych oraz certyfikowany trener rodzinny. Na co dzień prowadzi prywatny Gabinet Pomocy Psychologicznej. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą od 12. r.ż. Głównie zajmuje się lękami, OCD i PTSD. Pracuje również jako pedagog w Zespole Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu. Prowadzi grupę terapeutyczną rozwijającą umiejętności emocjonalno-społeczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Doświadczenie zawodowe zdobywała, odbywając staż w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu na całodobowym oddziale psychiatrycznym.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu online „Trening zdrowego snu krok po kroku - jak zacząć dobrze sypiać” (na 28 dni).
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy