Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      Charaktery

 

ogólnopolskie warsztaty online LIVE

Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u osób dorosłych

Warsztaty poprowadzi Katarzyna Naumczyk-Maćkowiak

Specjalistyczne warsztaty doskonalące dla psychologów i psychoterapeutów, które umożliwiają poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń lękowych, również tych wywołanych przewlekłym stresem, izolacją, autoizolacją i pandemią.

Głównym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z osobami borykającymi się z zaburzeniami lękowymi.


Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Zauważasz u swoich klientów wzrost poziomu lęku będącego konsekwencją długotrwałego stresu i napięcia, które wynikają z zamknięcia oraz niepewności na co dzień towarzyszących społeczeństwu
 • Chcesz dowiedzieć się, jakie są mechanizmy powstawania lęku izolacyjnego i jak wiedzę tę przełożyć na realia pracy psychologa i psychoterapeuty
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej sprawdzone strategie, metody, techniki prewencji i terapii lęku pojawiającego się u osób dorosłych

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak współczesny styl życia, wzrost napięcia i długotrwały stres oraz nadmiar wykonywanych obowiązków wpływają na specyfikę powstawania zaburzeń lękowych u osób dorosłych?
 • Jakiej pomocy psychologicznej udzielić osobie, która boryka się z lękiem izolacyjnym wywołanym przewlekłym stresem oraz niepewnością związaną z funkcjonowaniem społecznym w przyszłości?
 • W jaki sposób długoterminowa izolacja społeczna oraz podwyższający się poziom niepokoju i napięcia z nią związane wpływają na kształtowanie się zaburzeń lękowych?
 • Jak strach przed „nową codziennością” może oddziaływać na funkcjonowanie osoby dorosłej w społeczeństwie oraz pojawienie się zaburzeń lękowych, w tym lęku izolacyjnego?
 • Jakie mechanizmy psychologiczne, społeczne i biologiczne są odpowiedzialne za powstawanie zaburzeń lękowych? – kryteria diagnostyczne oraz przykładowe techniki terapii do zastosowania w pracy z klientem
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące zaburzeń lękowych – jak je identyfikować, jak sobie z nimi radzić i jakie scenariusze pracy wykorzystywać w praktyce terapeutycznej?
 • Jakie są najczęściej pojawiąjące się objawy psychiczne, somatyczne i fizyczne wśród zaburzeń lękowych? – praktyczne wskazówki, na co warto zwracać uwagę podczas kontaktu diagnostycznego
 • W jaki sposób integrować ze sobą różne metody i techniki terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego świata, aby zmaksymalizować efekt terapii?

Program warsztatów online:
Moduł 1
Rozwiń program Zwiń program

Współczesne czynniki wpływające na powstawanie lęków izolacyjnych

 • Rola czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych w powstawaniu zaburzeń lękowych – jakie mechanizmy warunkują powstanie lęku izolacyjnego?
 • Oddziaływanie współczesnego stylu życia, ciągłego napięcia i stresu oraz nadmiaru obowiązków na funkcjonowanie osoby dorosłej – jak nowy dyskurs społeczny wpływa na powstawanie zaburzeń lękowych?
 • Długotrwała izolacja społeczna oraz niepewność związana z przyszłością jako jedne z przyczyn występowania lęków izolacyjnych  – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną w postaci konkretnych metod terapeutycznych
 • Strach oraz dyskomfort związany z życiem w „nowej codzienności” po izolacji domowej jako czynniki wpływające na rozwój zaburzeń lękowych – metody i techniki diagnostyczne prowadzące do maksymalizacji efektów terapii
 • Jak  rozpoznawać mechanizmy obronne redukujące poziom lęku oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii z osobą doświadczającą lęku izolacyjnego – praktyczne wskazówki do zastosowania w realiach gabinetu


Moduł 2
Rozwiń program Zwiń program

Zasady diagnozy zaburzeń lękowych u osób dorosłych w praktyce terapeutycznej

 • Kryteria diagnostyczne i rozpoznanie objawów zaburzeń lękowych z uwzględnieniem nowej sytuacji społecznej – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologa w pracy z klientem
 • Zaburzenia lękowe a specyfika obecnego stylu życia i pojawiających się zmian w funkcjonowaniu społecznym – przykłady metod diagnostycznych odpowiadających na potrzeby współczesnego świata
 • Związek zaburzeń lękowych z zachowaniami autodestrukcyjnymi - skala i charakterystyka problemu samouszkodzeń oraz prób samobójczych. Jakie narzędzia zastosować, aby pomóc osobie po próbie samobójczej wywołanej przytłoczeniem, brakiem wsparcia i strachem przed życiem w nowej przyszłości
 • Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych, nastroju i PTSD z zaburzeniami lękowymi – kryteria diagnostyczne oraz omówienie najistotniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z klientem
 • Kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne zaburzeń lękowych – jak je identyfikować? Skuteczne metody oraz przykłady ćwiczeń terapeutycznych możliwe do wykorzystania również w terapii online

 

Moduł 3
Rozwiń program Zwiń program

Terapia lęków izolacyjnych – metody pracy

 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT) – jak działa i jak ją stosować, aby zwiększyć emocjonalną odporność oraz elastyczność psychologiczną u klientów i rozwijać w nich umiejętność przezwyciężania stanów lękowych
 • Treningi redukcji stresu oparte na uważności (Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR) – ćwiczenia oraz metody obniżające poziom stresu oraz napięcia i pomagające w regulacji stanów emocjonalnych
 • Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive–Behavioral Therapy – CBT) – technika terapeutyczna do zastosowania w gabinecie, która zmniejsza w kliencie poziom odczuwanego lęku i napięcia oraz pozwala na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie
 • Terapia schematów w leczeniu zaburzeń lękowych – analiza kluczowych momentów terapii i wskazówki, jak pokonać opór w procesie terapeutycznym
 • Metody kwestionariuszowe i projekcyjne do diagnozy zaburzeń – analiza wskaźników lęku w najczęściej stosowanych narzędziach diagnostycznych

 

Moduł 4
Warsztat praktyczny
Rozwiń program Zwiń program

Case study – Praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u osób zmagających się z lękiem izolacyjnym oraz jakie techniki terapii zastosować
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej, które można osiągnąć w przypadku leczenia osób z zaburzeniami lękowymi wywołanymi przewlekłym stresem i długoterminową izolacją oraz autoizolacją

 

Prowadzący:
Katarzyna Naumczyk-Maćkowiak
Katarzyna Naumczyk-Maćkowiak

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. W swojej pracy terapeutycznej z pasją łączy klasyczne metody terapii poznawczo-behawioralnej z teorią schematów, mindfulness oraz koncepcją akceptacji i zaangażowania. Specjalizuje się w terapii osób dorosłych zmagających się z szerokim spectrum zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości.

 

Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

 • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo,
 • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + zbiór profesjonalnych artykułów poświęconych zaburzeniom lękowym do wykorzystania w codziennej pracy:
  • Zaburzenia lękowe u dzieci. Pułapki diagnostyczne (autor: Jagoda Sikora)
  • Zastosowanie neuronauki w leczeniu lęku. Integracja neuronauki z psychoterapią w praktyce (autor: Barbara Czekaj)
  • Różne oblicza lęku u dzieci. Dlaczego rodzina jest ważna w terapii? (autor: Anna Kaźmierczyk)
  • Studium przypadków osoby  z zaburzeniami lękowymi (autor: Izabela Torczuk-Łajca)
  • Zaburzenia lękowe – narzędzia i diagnostyka (autor: Jagoda Sikora)

Koszt uczestnictwa:
WERSJA STANDARD

699 zł netto

499 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

899 zł netto

699 zł netto

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • zbiór profesjonalnych artykułów poświęconych zaburzeniom lękowym do wykorzystania w codziennej pracy.


Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy