Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Psychologia w Praktyce    

 

szkolenie online na żywo

Certyfikowane Ogólnopolskie Warsztaty

Diagnoza i terapia zaburzeń nastroju

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów, który umożliwia poszerzenie oraz pogłębienie wiedzy na temat diagnozy i terapii zaburzeń nastroju.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z osobami borykającymi się z zaburzeniami nastroju.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • Zauważasz, że coraz więcej osób zwraca się do Twojego gabinetu z objawami związanymi z różnego rodzaju zaburzeniami nastroju, a Ty chcesz wiedzieć, jakie są mechanizmy powstawania tych zaburzeń i za pomocą jakich metod pracować z klientem,
 • Chcesz nauczyć się rozpoznawać objawy zaburzeń nastroju oraz dowiedzieć się, jak przeprowadzać diagnostykę, gdy współwystępują one z innymi zaburzeniami psychicznymi,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe metody pracy i narzędzia terapeutyczne, które będą adekwatne do potrzeb zmieniającego się świata i uwarunkowań funkcjonowania.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak współczesny styl życia, wzrost napięcia i stres oraz nadmiar wykonywanych obowiązków wpływają na specyfikę powstawania zaburzeń nastroju?
 • Jakie mechanizmy psychologiczne, czynniki psychogenne i biologiczne są odpowiedzialne za powstawanie zaburzeń nastroju? – kryteria diagnostyczne oraz przykładowe techniki terapii do zastosowania w pracy z klientem
 • Jak strach przed „nową codziennością” może oddziaływać na funkcjonowanie osoby dorosłej w społeczeństwie oraz pojawienie się zaburzeń nastroju, np. depresji?
 • W jaki sposób długoterminowa izolacja i autoizolacja społeczna oraz podwyższający się poziom niepokoju i napięcia z nią związane wpływają na kształtowanie zaburzeń nastroju?
 • Jak zidentyfikować „maski depresji” i choroby współistniejące, które mogą występować razem z zaburzeniami nastroju?
 • W jaki sposób w procesie diagnostycznym rozróżnić zaburzenia afektywne jednobiegunowe od zaburzeń afektywnych dwubiegunowych?
 • Jakie są najczęściej pojawiąjące się objawy psychiczne, somatyczne i fizyczne wśród zaburzeń związanych ze zmianą nastroju?
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące zaburzeń afektywnych – jak je identyfikować, jak sobie z nimi radzić i jakie scenariusze pracy wykorzystywać w praktyce terapeutycznej?
 • W jaki sposób integrować ze sobą różne metody i techniki terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego świata, aby zmaksymalizować efekt leczenia?
Program kursu:
Moduł 1

Mechanizmy powstawania zaburzeń nastroju

 • Oddziaływanie współczesnego stylu życia, ciągłego napięcia i stresu oraz nadmiaru obowiązków na funkcjonowanie osoby dorosłej – jak nowy dyskurs społeczny wpływa na powstawanie zaburzeń afektywnych?
 • Długotrwała izolacja społeczna oraz niepewność związana z przyszłością jako jedne z przyczyn występowania zaburzeń depresyjnych – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną w postaci konkretnych metod terapeutycznych.
 • Strach oraz dyskomfort związany z życiem w „nowej codzienności” po izolacji domowej – utrata pracy, zmiana obowiązków zawodowych, niepewność zatrudnienia, jako czynniki pojawienia się zaburzeń afektywnych – metody i techniki diagnostyczne prowadzące do maksymalizacji efektów terapii.
 • Jak rozpoznawać mechanizmy obronne redukujące poziom negatywnych uczuć oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii z osobą borykającą się z zaburzeniami nastroju? – praktyczne wskazówki.
 • Zaburzenia afektywne sezonowe – jakie są mechanizmy psychologiczne ich powstawania, kiedy najczęściej występują oraz jak je diagnozować i leczyć?
Moduł 2

Specyfika diagnozy zaburzeń nastroju

 • Jak podczas procesu diagnostycznego klienta w epizodzie depresyjnym rozpoznać zaburzenie afektywne jednobiegunowe lub dwubiegunowe? – przykładowe metody do zastosowania w pracy z klientem.
 • Praca z osobą chorą na zaburzenia afektywne jednobiegunowe – nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, specyfika procesu terapeutycznego, rozpoznanie objawów oraz „masek depresji”.
 • Praca z osobą chorą na zaburzenia afektywne dwubiegunowe – nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, specyfika procesu terapeutycznego, rozróżnienie stanów depresyjnych i maniakalnych.
 • Związek stanów depresyjnych z zachowaniami autodestrukcyjnymi - skala i charakterystyka problemu samouszkodzeń oraz zachowań samobójczych. Jakie narzędzia terapeutyczne zastosować, aby pomóc osobie po próbie samobójczej.
 • Kryteria różnicujące zaburzenia afektywne jednobiegunowe i dwubiegunowe oraz rozpoznanie objawów – przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologa w pracy z klientem.
 • Zaburzenia nastroju a specyfika obecnego stylu życia i pojawiających się zmian w funkcjonowaniu społecznym – przykłady metod diagnostycznych odpowiadających na potrzeby współczesnego świata.
Moduł 3

Terapia zaburzeń nastroju – metody pracy

 • Jak zmniejszyć częstość nawrotów choroby oraz nasilenie objawów depresyjnych i maniakalnych z wykorzystaniem terapii poznawczo-behawioralnej (Cognitive-Behavioral Therapy – CBT)?
 • Jak terapia pomaga wpływa na regulację faz osoby chorej na zaburzenia afektywne dwubiegunowe?
 • Farmakoterapia – jaką rolę w leczeniu chorób afektywnych odgrywają leki stabilizujące nastrój oraz przeciwdepresyjne?
 • Psychoedukacja w profilaktyce nawrotów zaburzeń afektywnych – rozeznanie pacjenta w charakterystycznych dla niego objawach poprzedzających nawrót choroby oraz wskazówki i wiedza, jak w takim przypadku postępować.
Moduł 4
Warsztat praktyczny

Case study – Praca nad studium przypadku

 • Omówimy konkretne studia przypadku, dzięki którym dowiesz się, jak krok po kroku przeanalizować objawy pojawiające się u osób zmagających się z zaburzeniami nastroju oraz jakie techniki terapii zastosować.
 • Przybliżymy Ci metody oraz narzędzia diagnostyczne pomagające ułożyć plan terapii oraz zakres ćwiczeń, który będziesz mógł zastosować w pracy z klientem.
 • Wskażemy możliwe efekty pracy terapeutycznej , które można osiągnąć w przypadku leczenia osób z zaburzeniami afektywnymi wywołanymi przewlekłym napięciem psychospołecznym i długoterminową izolacją oraz autoizolacją.
Prowadzący:
Dr Izabela Pawłowska
Dr Izabela Pawłowska

dr n. społ. w dziedzinie psychologii, absolwentka psychologii (specjalność kliniczna) w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończone studia podyplomowe: Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w  Krakowie, Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Przygotowanie Pedagogiczne. 

Ukończone 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center oraz uzyskany certyfikat psychoterapeuty poznawczo–behawioralnego w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczo – Behawioralnej – nr licencji 440. Superwizor w terapii poznawczo-behawioralnej. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracownik Katedry Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji, wykładowca akademicki i adiunkt na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, współpracownik w CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem.

Praca zawodowa: Prywatna praktyka psychologiczno-psychoterapeutyczna w nurcie poznawczo–behawioralnym. Praca naukowo-dydaktyczna na Uniwersytecie SWPS (w tym kierowanie studiami podyplomowymi Praktyczna diagnoza psychologiczna). 

Korzyści udziału w szkoleniu w formie online:
 • łatwy dostęp - do udziału w szkoleniu wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do internetu,
 • wygoda - w szkoleniu można uczestniczyć przebywając w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze), bez potrzeby wyjazdu,
 • nowoczesność - szkolenie jest organizowane w nowoczesnej i bardzo przystępnej formie przy wykorzystaniu profesjonalnych platform umożliwiających przeprowadzanie szkoleń online na żywo,
 • oszczędność czasu i pieniędzy – szkolenie online to 100% wiedzy bez kosztów dojazdu czy rezerwacji hotel,
 • szkolenie na żywo - szkolenie jest przeprowadzane przez prelegenta w czasie rzeczywistym, uczestnicy widzą i słyszą prelegenta, a także przygotowaną przez niego prezentację i materiały,
 • kontakt z prelegentem - uczestnicy mogą komunikować się z prelegentem i zadawać pytania na czacie,
 • dostęp po szkoleniu - uczestnicy otrzymają 30-dniowy dostęp do nagrania szkolenia, dzięki czemu będzie mogli w dowolnym momencie do niego powrócić,
 • certyfikat - gwarantujemy certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez jedną z najlepszych firm szkoleniowych w kraju.
Koszt uczestnictwa:
KOSZT UCZESTNICTWA

Koszt uczestnictwa w szkoleniu online wynosi 699 zł netto i zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 30 dni po zakończeniu,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy