Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

         PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Samouszkodzenia, myśli samobójcze i depresyjne u dzieci i młodzieży - skuteczna diagnoza i terapia zachowań autoagresywnych

Specjalistyczny warsztat doskonalący dla psychologów i psychoterapeutów, który  wyposaży Cię w niezbędne narzędzia terapeutyczne i protokoły postępowania z małoletnim klientem prezentującym zachowania autoagresywne lub myśli samobójcze czy depresyjne.

Szkolenie poprowadzi dr Sylwia Michałowska

Weź udział w warsztacie, jeśli pracujesz z dziećmi i młodzieżą i chcesz:
 • przeprowadzić skuteczną interwencję kryzysową w przypadku nastolatka z myślami samobójczymi,
 • nauczyć się przeprowadzać skuteczną diagnozę i zdecydowanie reagować na konkretne zachowania mogące świadczyć o podejmowaniu przez małoletniego zachowań autoagresywnych lub doświadczaniu przez niego myśli samobójczych,
 • pogłębić swoją wiedzę z zakresu diagnozowania ryzyka, np. za pomocą C-SSRS (skala Columbia),  zgodnie z aktualnymi kryteriami diagnostycznymi ICD-11 i DSM-V,
 • wyposażyć się w praktyczne metody terapeutyczne, które pozwolą Ci prowadzić skuteczną terapię Twoich małoletnich klientów tak, aby zniwelować doświadczane przez nich negatywne stany emocjonalne i pomóc im w powrocie do zdrowych schematów zachowań.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak ocenić ryzyko samobójcze u młodej osoby?
 • Jak efektywnie włączać narzędzia kwestionariuszowe typu ABUSI, FASM i ISAS do diagnozy dziecka lub nastolatka z podejrzeniem zachowań autoagresywnych?
 • Jaki związek z autoagresją mają inne zaburzenia psychiczne, jak np. depresja, PTSD, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia adaptacyjne?
 • Jak za pomocą aktualnych kryteriów ICD-11 i DSM-V przeprowadzić skuteczną diagnozę różnicową i postawić trafną diagnozę zgłaszanych przez małoletniego klienta trudności?
 • Za pomocą jakich metod pracować z dzieckiem i nastolatkiem wykazującym niską samooceną oraz zgłaszającym obniżony nastrój, brak motywacji do działania lub chęci do życia?
 • Jak skutecznie wykorzystać skalę Columbia (C-SSRS) do oceny tendencji samobójczych u dziecka lub nastolatka w kryzysie psychicznym?
 • W jaki sposób zastosować procedurę CAMS, przeprowadzić skuteczną interwencję kryzysową i pracować z nastolatkiem o nasilonych tendencjach samobójczych?
 • Za pomocą jakich metod zapobiegać zjawisku „zarażania się” samouszkodzeniami wśród młodych osób, np. w środowisku szkolnym?
 • Jak zaplanować skuteczną interwencję kryzysową w przypadku nastolatka o nasilonych tendencjach samobójczych?
 • W jaki sposób pracować z małoletnim klientem z autoagresją, w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) lub terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), aby skutecznie wyeliminować szkodliwe zachowania i niewspierające przekonania?
 • Jak planować terapię adekwatną do rozpoznanych funkcji autoagresji?
Program warsztatów:
Moduł 1

Czynniki ryzyka i mechanizmy powstawania zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży

 • Brak wiary w siebie, ryzykowne zachowania, stany depresyjne, izolacja od rówieśników, przemoc czy odrzucenie jako przykłady czynników ryzyka oraz sygnałów alarmowych – wskazówki przydatne do identyfikowania autoagresji i samouszkodzeń podczas kontaktu z dzieckiem, przedstawione na podstawie studium przypadku.
 • Pośrednie i bezpośrednie zachowania autodestrukcyjne, czyli na jakie dodatkowe elementy zachowania zwrócić uwagę w pracy terapeutycznej?
 • Dziecko impulsywne i wysoko pobudliwe w gabinecie specjalisty – w jaki sposób wykorzystać wiedzę o zależnościach występujących między autoagresją a impulsywnością i pobudliwością do zaplanowania efektywnej pracy terapeutycznej z małoletnim klientem?
 • Budowanie relacji terapeutycznej – w jaki sposób rozmawiać, na co zwracać uwagę w rozmowie i własnych zachowaniach.
Moduł 2

Skuteczna diagnoza samouszkodzeń i zachowań autoagresywnych, m. in. myśli samobójczych, u dzieci i młodzieży

 • Specyfika procesu diagnostycznego w przypadku dziecka lub nastolatka z podejrzeniem zachowań autoagresywnych lub myślami samobójczymi – pułapki diagnostyczne oraz praktyczne wskazówki niezbędne do przeprowadzenia efektywnej diagnozy opartej na współpracy między terapeutą a małoletnim klientem i jego rodzicami lub opiekunami – aktualne kryteria ICD-11 i DSM-V.
 • W jaki sposób współwystępujące zaburzenia psychiczne, jak np. depresja, PTSD, choroba afektywna dwubiegunowa, ADHD, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia adaptacyjne, wpływają na podjęcie przez dziecko zachowań autoagresywnych? – jakie pytania diagnostyczne zadać oraz na jakie sygnały zwrócić uwagę, aby zidentyfikować pierwotne źródło problemu i zaplanować efektywne działania terapeutyczne?
 • Szacowanie rozmiaru uszkodzeń oraz odkrywanie ich funkcji na podstawie informacji z rozmowy i narzędzi kwestionariuszowych ABUSI, FASM i ISAS – jak zastosować wymienione narzędzia w diagnozie dziecka lub nastolatka z autoagresją, aby zidentyfikować przyczynę samouszkodzeń?
 • Ocena tendencji samobójczych za pomocą C-SSRS (skala Columbia) – dokładna charakterystyka narzędzia diagnostycznego, które w efektywny sposób pozwoli ocenić poziom tendencji samobójczych u dziecka lub nastolatka i dzięki temu zaplanować trafne interwencje pomocowe.
 • Stosowanie procedury CAMS  do oceny i zarządzania ryzykiem samobójczym – omówienie stosowania formularzy i analizy ryzyka, planowanie postępowania terapeutycznego na podstawie studium przypadku.
Moduł 3

Metody pracy i gotowe protokoły – postępowanie terapeutyczne w przypadku zachowań autoagresywnych wśród dzieci i młodzieży

 • Terapia poznawcza oraz Trening Umiejętności Zastępczych – jak pracować z młodym klientem nad jego autoagresją i samookaleczaniem, aby zmniejszyć częstotliwość podejmowania tych zachowań, a z czasem wyeliminować je całkowicie?
 • Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) w pracy z dziećmi i młodzieżą z myślami samobójczymi lub po próbie samobójczej – omówienie przykładowych metod pracy DBT, jak np. łańcuch behawioralny czy program Family Connections, dzięki którym możliwe jest połączenie terapii indywidualnej, treningu umiejętności oraz wsparcia rodziny
 • Wzmacnianie odporności psychicznej oraz psychoedukacja klienta i jego rodziny – jakie działania profilaktyczne podjąć, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko nawrotu autoagresywnych zachowań lub myśli samobójczych?
 • Postępowanie w przypadku zjawiska „zarażania się” samouszkodzeniami w grupie rówieśniczej – w jaki sposób pracować z dziećmi i młodzieżą, aby nie dopuścić do powielania autoagresywnych zachowań?
 • Interwencja kryzysowa w przypadku nastolatka z myślami samobójczymi – w jaki sposób pracować z nastolatkiem o nasilonych tendencjach samobójczych, który odmawia współpracy, aby ustabilizować jego stan emocjonalny i zapewnić mu kompleksową opiekę w sytuacji kryzysu?
 • Leczenie farmakologiczne u dzieci i nastolatków z autoagresją – jak na etapie procesu diagnostycznego rozpoznać, czy  w terapii dziecka czy nastolatka niezbędne jest wdrożenie farmakoterapii?
Moduł 4

Warsztat praktyczny – case studies

 • Omówimy na przykładach za pomocą jakich metod pracować z dzieckiem i nastolatkiem wykazującym niską samooceną oraz zgłaszającym obniżony nastrój, brak motywacji do działania lub chęci do życia.
 • Przedstawimy krok po kroku, jak przeprowadzić ocenę tendencji samobójczych u nastolatka na przykładzie skali Columbia.
 • Omówimy konkretne studium przypadku, dzięki któremu dowiesz się, jakie interwencje zastosować w przypadku dziecka lub nastolatka zgłaszającego myśli samobójcze.
WARSZTATY POPROWADZI
dr Sylwia Michałowska
dr Sylwia Michałowska

Psycholog, psychoterapeutka, doktor nauk o zdrowiu, redaktor naukowa czasopisma Psychologia w Praktyce. Od 2018 roku zatrudniona w Katedrze Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie jako adiunkt. Tytuł doktora nauk o zdrowiu summa cum laude uzyskała na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka i współautorka szeregu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Ukończyła całościowe akredytowane szkolenie w nurcie psychoterapii poznawczo- behawioralnej (CBT). Obecnie w trakcie szkolenia w dialektycznej terapii behawioralnej (DBT Comprehensive). Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując zarówno w obszarze diagnostycznym, jak i terapeutycznym, w placówkach oświatowych czy ośrodku adopcyjnym. Prowadziła cykl szkoleń w ogólnopolskim projekcie wspierającym szkoły i placówki oświatowe w zakresie interwencji wobec kryzysu dziecka. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz zajęcia grupowe dla młodzieży i osób dorosłych. 

Koszt uczestnictwa

OSTATNIE MIEJSCA!

Przy zgłoszeniu do 23 lipca 2024 r. - taniej o 100 zł netto!

Udział STANDARD

Online

25.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Udział PREMIUM

Online

25.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Udział SUPERPREMIUM

Online

25.07.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp lifetime do kursu "Dziecko w kryzysie psychicznym – terapia przy zaburzeniach lękowych".
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy