Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź aktualną promocję >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE           

 

Certyfikowane szkolenie online live

Skuteczna diagnoza i terapia klienta doświadczającego traumy

Specjalistyczne warsztaty przeznaczone dla psychologów i psychoterapeutów, które umożliwiają poszerzenie oraz pogłębienie praktycznej wiedzy na temat diagnozy oraz terapii traumy

Warsztaty poprowadzi Marta Pindral

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod i technik, które zwiększą skuteczność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z klientami zmagającymi się z traumą spowodowaną, m.in. śmiercią bliskiej osoby, stratą, żałobą, doświadczeniem wojny, koniecznością opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. 

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy kryteria skutecznej analizy sytuacji traumatycznych, z którym zmaga się klient oraz wskażemy dobre praktyki i metody skutecznej terapii psychotraumatologicznej.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • w Twoim gabinecie pojawiają się klienci z ostrymi i nasilającymi się objawami traumy oraz współwystępującymi zaburzeniami stresowymi, a Ty chcesz wiedzieć, jak przeprowadzić skuteczną i pomocną terapię psychotraumatologiczną,
 • chcesz poznać specyfikę i złożony charakter terapii psychotraumatologicznej oraz wyposażyć się w szereg wskazówek eksperta możliwych do wykorzystania od ręki w swoim gabinecie terapeutycznym,
 • chcesz otrzymać propozycje praktycznych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii w kontekście specjalistycznej pomocy w terapii traumy.

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Jak skutecznie zidentyfikować wydarzenia z życia klienta, które przyczyniły się do rozwoju traumy lub stały się czynnikami wyzwalającymi? – przedstawienie na przykładzie konkretnych sytuacji, jak żałoba, wojna czy obrazy związane z ludzkim cierpieniem.
 • Jak rozpoznać, że określone objawy, które prezentuje klient, tj. depresja, myśli samobójcze, odrętwienie psychiczne czy ruminacje, są wynikiem traumy? – omówienie problemu i złożoności traumy na konkretnych przykładach, tj. nieświadomość przeżywanej traumy przez klienta lub wyparcie sytuacji traumatycznej oraz ich znaczenie dla procesu terapeutycznego.
 • W jaki sposób doświadczenie traumy rzutuje na codzienne funkcjonowanie klienta oraz z jakimi trudnościami dla terapeuty wiąże się występowanie u klienta konkretnych objawów, takich jak niepokój, bezradność i wycofanie społeczne? – praktyczne wskazówki, na co warto zwrócić uwagę.
 • Jak zapewnić odpowiednie wsparcie i pomoc osobom z Ukrainy, które ze względu na wojnę, zamieszkują obecnie w Polsce oraz wolontariuszom narażonym na doświadczanie zwiększonej ilości czynników traumatyzujących?
 • Jak diagnozować współwystępowanie wzrostu potraumatycznego i zespołu stresu pourazowego (PTSD) w terapii traumy? – analiza studium przypadku.
 • W jaki sposób efektywnie przeprowadzić pierwszą konsultację psychotraumatologiczną, czyli skutecznie ocenić stan emocjonalny klienta i stopień doświadczanej traumy, aby później móc zaplanować odpowiednie działania terapeutyczne, które pomogą Twojemu klientowi poradzić sobie z trudną sytuacją?
 • Za pomocą jakich metod diagnostycznych przeprowadzić skuteczną diagnozę różnicową, która pozwoli na rozpoznanie i odróżnienie traumy od niezależnych chorób psychosomatycznych czy zaburzeń psychicznych i dysocjacyjnych klienta?
 • Terapia EMDR, terapia przetwarzania poznawczego (CPT), krótkoterminowa terapia eklektyczna, ćwiczenia wyobrażeniowe, ekspozycyjna terapia narracyjna i elementy treningu uważności – dostępne narzędzia i metody w terapii psychotraumatologicznej omówione krok po kroku na konkretnych przykładach z gabinetu terapeuty.
 • Jak zaplanować współpracę z klientem, który poza traumą zmaga się także z kryzysem psychologicznym? – wskazanie na skuteczne metody pracy oraz przykładowe sposoby na przeprowadzenie sesji psychotraumatologicznej.
 • Jakie kroki należy uwzględnić podczas określania strategii i planu pracy terapeutycznej z klientem oraz jak ułożyć współpracę, by zmaksymalizować efekty terapii? – praktyczne wskazówki doświadczonego eksperta.
Program warsztatów
Moduł 1

Mechanizmy powstawania traumy

 • Jakie mechanizmy i stresory warunkują powstawanie traumy wskutek doświadczeń zewnętrznych zagrażających zdrowiu lub życiu, np. wojna, strata, żałoba, przymus opuszczenia miejsca zamieszkania, obrazy związane z bombardowaniami i ludzkim cierpieniem? – omówienie problemu na konkretnych przykładach
 • Uczucie zagubienia, lęk, depresja, myśli samobójcze, odrętwienie psychiczne, ruminacje, reminiscencje (flashbacki) - jak rozpoznać następstwa traumy, których mogą doświadczać klienci w wyniku przeżyć traumatycznych, uwzględniając złożoność i interdyscyplinarność zjawiska traumy?
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD), trudności senne, zaburzenia somatyczne i fizjologiczne, drażliwość, zmienność nastroju, wycofanie społeczne, automatyczne działania, wzrost potraumatyczny  – do jakiego rodzaju trwałych trudności związanych z codziennym funkcjonowaniem mogą przyczyniać się następstwa sytuacji traumatycznej oraz jakie znaczenie dla terapeuty ma ich występowanie, nasilenie i częstotliwość?
 • Jakie są najczęściej występujące powikłania w reakcjach kryzysowych i traumie,  jakie emocje i przekonania je  warunkują? –  omówienie stanu transkryzysowego, zespołu stresu pourazowego (PTSD) lub C.PTSD, wtórnej traumatyzacji czy zmęczenia pomaganiem w kontekście interwencji kryzysowej lub pierwszej pomocy psychologicznej
 • Służby, wolontariusze - jakie są dostępne formy interwencji, samopomocy, które w praktyczny sposób mogą zabezpieczyć przed wtórną traumatyzacją służyć rozwojowi lub wręcz wzrostowi posttraumatycznemu?
Moduł 2

Specyfika diagnozy i rozpoznawania sytuacji traumatycznych

 • Na co zwrócić uwagę przygotowując się do postawienia diagnozy i jak rozpoznać źródło traumy, by osiągnąć zamierzony cel terapeutyczny - przywrócić równowagę, pozbyć się traumy, zwiększyć samoświadomość klienta, czy nabyć umiejętność rozwiązywania życiowych problemów?
 • Jakie są istotne elementy w ocenie stanu emocjonalnego i psychicznego klienta na etapie wstępnej diagnozy i analizy psychotraumatologicznej? – konkretne przykłady metod diagnostycznych do wykorzystania w pracy z klientem
 • Na co zwrócić uwagę  podczas pierwszej sesji terapeutycznej w kontekście diagnostycznym oraz jakie znaczenie ma jej przebieg dla dalszych etapów pracy psychotraumatologicznej z klientem zmagającym się z traumą? – praktyczne wskazówki diagnostyczne okiem specjalisty-praktyka
 • W jaki sposób opracować i dobrać narzędzia terapeutyczne do pracy z klientem na etapie wstępnej diagnozy? - przedstawienie konkretnych przykładów i sposobów na usystematyzowanie zróżnicowanych źródeł objawów traumatycznych, tj. ataki paniki, zaburzenia odżywiania czy problemy z koncentracją przy użyciu kryteriów diagnostycznych
 • Jak rozpoznawać i rozróżniać występowanie traumy od niezależnych chorób psychosomatycznych czy zaburzeń psychicznych i dysocjacyjnych – omówienie najskuteczniejszych metod diagnozy na konkretnych przykładach i praktyczne wskazówki skutecznej diagnozy w pracy gabinetowej
Moduł 3

Metody pracy w terapii psychotraumatologicznej

 • Terapia EMDR jako jedna z najskuteczniejszych metod w terapii psychotraumatologicznej – przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy gabinetowej
 • Na czym polega terapia przetwarzania poznawczego (CPT) w kontekście długoterminowego leczenia traumy i objawów stresu pourazowego (PTSD)? 
 • Jakie jest praktyczne zastosowanie ćwiczeń wyobrażeniowych  w procedurze przedłużonej ekspozycji i ekspozycyjnej terapii narracyjnej w pracy z klientem zmagającym się z sytuacją traumatyczną? - omówienie najskuteczniejszych narzędzi i technik na konkretnych studiach przypadku
 • Terapia mindfulness w leczeniu psychotraumatologicznym omówione na konkretnym studium przypadku – w jaki sposób wprowadzić elementy treningu uważności do terapii traumy by zmaksymalizować efekty pracy terapeutycznej i zredukować stopień odczuwania negatywnych emocji i stresu przez klientów dotkniętych traumą?
 • Jak ułożyć współpracę z klientem, który jednocześnie zmaga się z kryzysem psychicznym i doświadcza traumy? - przykładowe metody i scenariusze sesji psychotraumatologicznej  z uwzględnieniem elementów interwencji kryzysowej
 • Jakich  pułapek oraz trudności podczas terapii psychotraumatologicznej należy się wystrzegać? – praktyczne wskazówki i podpowiedzi doświadczonego specjalisty-praktyka
Moduł 4

Analiza przypadków i propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z klientem

Przypadek 1: Doświadczenie traumy u 36-letniego mężczyzny, powstałe na skutek straty ojca w wypadku samochodowym, do którego doszło, kiedy klient był jeszcze dzieckiem. Omówienie sytuacji rozwinięcia się nieleczonej traumy z dzieciństwa i przykładowych metod pracy.

Przypadek 2: PTSD spowodowane długotrwałą ekspozycją na obrazy wojenne oraz związane z ludzkim cierpieniem u osoby uciekającej przed sytuacją w Ukrainie. Przykład pracy z Zespołem Stresu Pourazowego metodą przedłużonej ekspozycji.

Przypadek 3: PTSD u 28-letniej kobiety spowodowane pożarem jej domu, w wyniku którego straciła partnera oraz cały swój dobytek. Praca z klientem doświadczającym wieloprzyczynowego Zespołu Stresu Pourazowego.

Warsztaty poprowadzi
Marta Pindral

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka terapii schematu z doświadczeniem pracy z klientami dorosłymi i dorastającą młodzieżą. Od 2008 r. pomaga osobom w depresji, w trudnych sytuacjach życiowych, w długotrwałym stresie. Prowadzi terapię indywidualną osób cierpiących na zaburzenia lękowe (ataki paniki, lęk uogólniony, fobia społeczna lub inne fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne). Szczególne doświadczenie ma w pracy z osobami długotrwale chorującymi, narażonymi na stres związany z chorobą lub w lęku o zdrowie. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w nurcie poznawczo-behawioralnym w CTPB we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • 4-tygodniowy dostęp do kursu "Jak powrócić do równowagi emocjonalnej? – praktyczny kurs radzenia sobie z wyczerpaniem, przemęczeniem i stresem".
Wybierz swoją wersję

 

 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy