Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE      

 

Certyfikowane szkolenie online

Terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych dzieci i młodzieży – mechanizmy powstawania, diagnoza i metody pracy

Warsztaty prowadzi Adam Nyk

Głównym celem warsztatu jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę dotyczącą mechanizmów powstawania uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz zaprezentowanie skutecznych metod oraz technik diagnostycznych i terapeutycznych.

W szkoleniu omówimy szczegóły dotyczące uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz leków i ich wpływu na funkcjonowanie psychospołeczne, poznawcze i emocjonalne młodych osób. Na przykładzie konkretnych studiów przypadków oraz wieloletniego doświadczenia specjalisty pracującego z osobami uzależnionymi, przedstawimy specyfikę pracy oraz charakterystykę problemów i kryzysu psychicznego.

Weź udział w warsztacie jeśli:
 • w Twoim gabinecie coraz częściej pojawiają się młodzi pacjenci zmagający się z problemem uzależnienia od substancji zmieniających świadomość,
 • zależy Ci na udzielaniu profesjonalnej pomocy, opartej na sprawdzonych metodach zaczerpniętych od najwyższej klasy specjalisty pracującego w Stowarzyszeniu MONAR,
 • chcesz poznać specyfikę i złożony charakter zjawiska uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i leków oraz wyposażyć się w szereg praktycznych wskazówek i narzędzi możliwych do wykorzystania w gabinecie terapeutycznym,
 • chcesz otrzymać propozycje sprawdzonych rozwiązań terapeutycznych i poszerzyć swój profesjonalny warsztat o nowe metody i techniki terapii uzależnień.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • Po jakie substancje sięga młodzież? Jakie środki psychoaktywne cieszą się największą popularnością wśród młodzieży i czym charakteryzuje się ich działanie?
 • W jaki sposób pracować z rodzicami i zaangażować ich w proces wspierania dziecka w drodze powrotu do zdrowia?
 • Profilaktyka uzależnień w szkole – jak wspierać zachowania asertywne, pogłębiać świadomość wśród uczniów i tworzyć przestrzeń otwartą na problemy wychowanków?
 • Mechanizmy uzależnień – na czym polega uzależnienie, z czego wynika oraz w jaki sposób trafnie rozpoznawać kłamstwa stosowane przez młodych klientów odwiedzających Twój gabinet.
 • Relacja terapeutyczna -  jak zbudować relację, w której nastolatek będzie czuł się bezpiecznie i która umożliwi mu wkroczenie na ścieżkę powrotu do zdrowia.
 • Jak działa mózg osoby uzależnionej i jaki wpływ na jego rozwój ma wczesne rozpoczęcie zażywania substancji psychoaktywnych i uzależnienie od nich? Jak w procesie terapii minimalizować szkody i wykształcać alternatywne sposoby pobudzania układu nagrody?
PROGRAM SZKOLENIA
Moduł 1

Mechanizmy powstawania uzależnień

 • Patologia emocjonalna w domu rodzinnym - jak nadmierne wymagania oraz dysfunkcyjne strategie postępowania prezentowane przez rodziców warunkują powstawanie uzależnień wśród dzieci i młodzieży? W jaki sposób rozmawiać z rodzicami i włączać ich w proces terapeutyczny?
 • Oddziaływanie grupy rówieśniczej na wczesne rozpoczęcie korzystania z używek. Jakie czynniki mają największy wpływ na wykształcanie się uzależnienia? Omówienie problemu na konkretnych przypadkach.
 • Kiedy nałóg staje się odpowiedzią na cierpienie - ból egzystencjalny, brak sensu życia, ucieczka od problemów – jak wykształcać bezpieczne metody regulowania emocji w procesie terapeutycznym?
 • Jak rozpocząć budowanie relacji terapeutycznej z nastolatkiem, który pojawił się w gabinecie nie ze swojej woli? Kluczowe wskazówki dotyczące pierwszego kontaktu oraz najczęstszych błędów popełnianych przez terapeutów. Przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę psychologiczną.
 • Jak powstaje uzależnienie? Co dzieje się w mózgu osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych? Wiedza na temat mechanizmów działania układu nerwowego ułatwiająca zrozumienie sytuacji młodego klienta.
Moduł 2

Diagnoza uzależnień wśród dzieci i młodzieży

 • Nadwrażliwość, poczucie napięcia, doświadczanie monotonii, problem z kontrolowaniem emocji, obsesyjne myśli na temat zażycia substancji psychoaktywnej – na jakie objawy zwracać szczególną uwagę w procesie diagnozy? Praktyczne wskazówki dotyczące analizy prowadzonych wywiadów diagnostycznych.
 • Mefedron, marihuana, klorazepan, xanax, fentanyl, opiaty – czyli po co sięga młodzież? Jakie używki są najbardziej popularne i czym charakteryzuje się ich działanie? Jakie konsekwencje zdrowotne powodują w organizmie dziecka/nastolatka? Przykłady z praktyki gabinetowej.
 • Nadużywanie substancji jako strategia radzenia sobie w problemach związanych z depresją, lękiem, czy trudnościami interpersonalnymi. Jak zidentyfikować współwystępowanie problemu uzależnienia z innymi zaburzeniami psychicznymi poprzez odpowiednie pytania diagnostyczne?
 • Jak odróżniać nastolatków uzależnionych, od tych którzy przejawiają jedynie dysfunkcyjne sposoby funkcjonowania? Jakie są najczęstsze pułapki diagnostyczne dotyczące uzależnień i jak być na nie uważnym w kontakcie z klientem?
 • Rozpoznanie problemowego używania substancji psychoaktywnych za pomocą testów PUN I PUM. Jak zastosować wyżej wymienione narzędzia w procesie diagnozy?
 • Uzależnienie jako kontinuum - zaburzenie lekkie, średnie i ciężkie - czyli jak rozpoznać stopień uzależnienia i pozostawać wrażliwym na indywidualną sytuację pacjenta w kontekście kryteriów diagnostycznych DSM-V i ICD-11.
 • CASE STUDY: Przykład rozmowy z młodym pacjentem ze wskazaniem na diagnostyczne elementy wypowiedzi klienta i praktyczne wskazówki do zastosowania w codziennej pracy gabinetowej.
Moduł 3

Terapia uzależnień dzieci i młodzieży - metody pracy i niuanse terapeutyczne

 • Praca z potrzebami – w jaki sposób podążać za pacjentem i uzyskać głęboki wgląd w jego problemy? Metody terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb młodego pacjenta.
 • Trening Zachowań Konstruktywnych – jak odbudowywać utracone poczucie sprawstwa i autonomii? Techniki wspierające naukę nowych sposobów działania i radzenia sobie z regulacją emocji.
 • Redukcja szkód – jak pomagać pacjentowi znajdującemu się w krytycznym stanie? Czym różni się praca z pacjentami w poszczególnych stadiach uzależnienia? Praca z trudnymi przypadkami.
 • Terapia CBT – jak pracować nad myślami automatycznymi, zniekształceniami poznawczymi, ruminowaniem? Techniki wspierające głębokie zmiany w obszarze przekonań osoby uzależnionej.
 • Zespół odstawienny – jak pracować z pacjentem starającym się zachować abstynencję? Czym charakteryzuje się ten etap terapii? Narzędzia do radzenia z głodem oraz praktyczne wskazówki i podpowiedzi doświadczonego specjalisty-praktyka.
 • Interwencja kryzysowa w przypadku nastolatka przejawiającego zachowania autoagresywne lub z myślami samobójczymi – w jaki sposób pracować z nastolatkiem o nasilonych tendencjach samobójczych, który odmawia współpracy, aby ustabilizować jego stan emocjonalny i zapewnić mu kompleksową opiekę w sytuacji kryzysu?
 • Programy ograniczania spożywania substancji - czy zupełne zrezygnowanie z substancji psychoaktywnych to jedyna droga terapii? Najnowsze techniki terapii uzależnień.
 • Profilaktyka uzależnień w szkołach – warsztaty, panele dyskusyjne, rozwijanie zachowań asertywnych, otwarty dialog. Jakie sposoby profilaktyki są skuteczne, a które przynoszą odwrotne skutki?
 • CASE STUDY: Omówienie przykładów prezentujących różne przypadki osób zmagających się z uzależnieniem wraz z omówieniem proponowanych do danej sytuacji interwencji terapeutycznych.
Szkolenie poprowadzi
Adam Nyk
Adam Nyk

Socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień, od ponad 30 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Dotychczas pracował w ośrodkach terapii długoterminowej, poradniach, programach ulicznych, z osobami zakażonymi wirusem HIV. Przez 12 lat był pracownikiem w zakładzie karnym, na oddziale terapeutycznym Aresztu Warszawa – Służewiec. Aktualnie szef poradni Monar przy ul. Hożej w Warszawie oraz aktywny praktyk.

Koszt uczestnictwa
WERSJA STANDARD

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • dostęp do kursu mini nano "Uzależnienie od nowych technologii, hejt w sieci i cyberprzemoc w terapii psychologicznej dziecka".
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy