Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE           
 

Certyfikowane szkolenie online

Diagnoza i terapia depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży

Warsztaty doskonalące dla psychologów i psychoterapeutów, umożliwiające pogłębienie wiedzy i umiejętności w obszarze diagnozy i terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń nastroju u dzieci i nastolatków

Warsztaty poprowadzi Renata Gross

Dodatek specjalny dla uczestników dostępny tylko w wersji superpremium

TOOLBOX PSYCHOLOGA
„Diagnoza i terapia depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży”

Toolbox Psychologa to pakiet profesjonalnych materiałów opartych na praktycznych studiach przypadków zaczerpniętych z gabinetu psychologa i psychoterapeuty – protokołów postępowania, artykułów, kart pracy oraz wskazówek terapeutycznych. Ponad 100 stron materiałów dotyczących pracy terapeutycznej z młodym klientem, który zmaga się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, a w szczególności z depresją.

Głównym celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do korzystania z metod, technik oraz narzędzi, które zwiększą skuteczność procesu diagnostycznego i terapeutycznego w pracy z dziećmi i młodzieżą borykającą się z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami nastroju.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków przedstawimy sprawdzone rozwiązania terapeutyczne, które zmaksymalizują efekty prowadzonej terapii małoletniego klienta.

Weź udział w warsztatach, jeśli:
 • Zauważasz, że coraz więcej dzieci i młodzieży trafia do Twojego gabinetu z objawami zaburzeń snu czy odżywiania, kłopotami z koncentracją uwagi i rozdrażnieniem, trudnościami w kontaktach z rodziną i rówieśnikami oraz wybuchami złości czy stanami lękowymi, a Ty chcesz wiedzieć, jakie mechanizmy stoją za tymi problemami i w jaki sposób pracować z nimi w swoim gabinecie,
 • Chcesz nauczyć się rozpoznawać nieoczywiste objawy zaburzeń depresyjnych, lękowych i nastroju oraz dowiedzieć się, na jakie niuanse diagnostyczne zwracać uwagę, gdy współwystępują one z innymi zaburzeniami psychicznymi lub przyjmują niestandardowy obraz kliniczny,
 • Pragniesz wprowadzić do swojej praktyki terapeutycznej nowe i sprawdzone przez specjalistów-praktyków strategie, metody, techniki prewencji i terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz nastroju u dzieci i młodzieży, aby podnieść swoje umiejętności terapeutyczne i zmaksymalizować efekty prowadzonej terapii.
W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:
 • W jaki sposób pracować diagnostycznie i terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą, która miewa trudności w relacjach z rodziną i rówieśnikami, przejawia problemy związane z odżywianiem, cierpi na kłopoty ze snem oraz doświadcza wybuchów agresji?
 • Jak podczas procesu diagnostycznego nawiązać i podtrzymać kontakt z małoletnim klientem, trafnie zidentyfikować objawy depresji oraz odróżnić je od symptomów innych zaburzeń, które mogą towarzyszyć depresji u dzieci i młodzieży?
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń nastroju – jak je identyfikować, jak sobie z nimi radzić i jakie scenariusze pracy wykorzystywać w praktyce terapeutycznej?
 • Jak skutecznie rozpoznawać czynniki wpływające na powstawanie zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz nastroju poprzez obserwację zachowań i wywiad diagnostyczny z młodym klientem oraz jego opiekunami?
 • Jak dzięki zastosowaniu technik i narzędzi z obszaru Terapii Skoncentrowanej na Emocjach nauczyć dziecko identyfikować i adekwatnie komunikować własne potrzeby i emocje?
 • W jaki sposób korzystać z metod terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), aby skutecznie niwelować zgłaszane przez małoletniego klienta objawy zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju czy depresji?
 • Jak ułożyć współpracę z rodzicami lub opiekunami dziecka zmagającego się z zaburzeniami depresyjnymi i emocjonalnymi, aby zmaksymalizować efekty prowadzonej terapii?
 • Na co zwracać uwagę w pracy terapeutycznej z samouszkodzeniami i zachowaniami samobójczymi wśród dzieci i młodzieży w jaki sposób prowadzić interwencję kryzysową wobec dziecka lub nastolatka w kryzysie suicydalnym?
Program warsztatów:
Moduł 1

Zaburzenia nastroju u dzieci i nastolatków

 • Jak presja wywoływana przez rodziców oraz szkołę przyczynia się do powstawania zaburzeń nastroju? – na jakie sygnały warto być czujnym w pracy nad regulacją negatywnych stanów emocjonalnych u małoletniego klienta?
 • Jak podczas procesu diagnostycznego rozpoznać, że mamy do czynienia z dzieckiem czy nastolatkiem, który boryka się z zaburzeniami nastroju? – wskazówki oraz przykładowe pytania diagnostyczne do zastosowania na wstępnym etapie pracy terapeutycznej
 • Wykorzystanie kryteriów diagnostycznych oraz diagnozy funkcjonalnej w określeniu zaburzeń nastroju i nie tylko – jak skutecznie rozpoznawać czynniki wpływające na powstawanie zaburzeń poprzez obserwację zachowań i rozmowę z młodym klientem?
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) oraz Terapia skoncentrowana na emocjach (EFT) w pracy z małoletnim klientem z zaburzeniami nastroju.
  CASE STUDY: Omówienie na studium przypadku jak nauczyć dziecko identyfikować i adekwatnie komunikować własne potrzeby i emocje oraz efektywnie sobie z nimi radzić.
 • Terapia oparta na teorii systemów w obszarze współpracy z rodziną i pracy nad relacjami z poszczególnymi jej członkami – jak wyzbyć się poczucia winy, odnaleźć sposób na poprawienie komunikacji w rodzinie oraz pomóc odzyskać stan równowagi po zakończonej terapii? Konkretne ćwiczenia i wskazówki do zastosowania w pracy z rodziną małoletniego klienta.
Moduł 2

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

 • Wpływ współczesnych uwarunkowań związanych z sytuacją postpandemiczną, wpływem social mediów i systemu edukacji na funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz mechanizmy obronne przed lękiem - praktyczne wskazówki, jak je rozpoznawać u małoletniego klienta oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii.
 • Kryteria diagnostyczne DSM-V, ICD-10 oraz ICD-11 i rozpoznanie objawów zaburzeń lękowych na różnych etapach rozwoju u dzieci w różnym wieku – analiza objawów psychopatologicznych, behawioralnych i wegetatywno-somatyzacyjnych wraz ze wskazówkami diagnostycznymi do pracy terapeutycznej.
 • „Maski” zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży – w jakich sytuacjach zachowania opozycyjno-buntownicze, brawura czy nieadekwatna do wieku powaga mogą maskować u dziecka odczuwany przez niego lęk? – możliwe pułapki diagnostyczne i wskazówki, jak ich uniknąć.
 • Jakie zaburzenia psychiczne współwystępują razem z zaburzeniami lękowymi? – kryteria diagnostyczne oraz omówienie najistotniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy z dzieckiem i nastolatkiem z objawami zaburzeń lękowych.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT), dialog motywacyjny oraz mentalizacja jako skuteczne metody leczenia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
  CASE STUDY: Omówienie studium przypadku nastolatka z zaburzeniami lękowymi wraz ze wskazaniem na sprawdzone i skuteczne techniki terapeutyczne wykorzystywane w pracy gabinetowej z małoletnim klientem.
Moduł 3

Depresja u dzieci i młodzieży

 • Zaburzenia snu i odżywiania, bóle brzucha, pojawiające się wybuchy agresji, zaburzenia koncentracji, zmienność zachowań – jakie zachowania dziecka lub nastolatka powinny wzbudzać czujność i mogą świadczyć o występowaniu zaburzeń depresyjnych? – praktyczne wskazówki przydatne podczas wywiadu diagnostycznego oraz w trakcie psychoedukacji rodziców i opiekunów
 • W jaki sposób zidentyfikować czynniki genetyczne, środowiskowe i psychologiczne w mechanizmie powstawania depresji u dzieci i nastolatków? – omówienie możliwego podłoża depresji, tj. wpływu genów, braku wsparcia emocjonalnego, wysokiego poziomu lęku czy niskiej samooceny, oraz przykładowe pytania diagnostyczne pomocne w trakcie procesu stawiania diagnozy
 • Jak podczas procesu diagnostycznego nawiązać i podtrzymać kontakt z małoletnim klientem, trafnie zidentyfikować objawy depresji oraz odróżnić je od symptomów innych zaburzeń, które mogą towarzyszyć depresji u dzieci i młodzieży? – praktyczne wskazówki do tworzenia relacji terapeutycznej oraz wykorzystanie kryteriów diagnostycznych podczas diagnozy różnicowej w gabinecie terapeuty
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) w pracy z dzieckiem lub nastolatkiem z depresją - Jak poprzez zastosowanie CBT zmniejszyć przeżywane cierpienie oraz pomóc małoletniemu klientowi w radzeniu sobie z trudnymi emocjami?
 • Farmakoterapia – w jakich sytuacjach i na jakim etapie terapii niezbędne jest wprowadzenie leków przeciwdepresyjnych?
  CASE STUDY: Analiza stanu psychicznego młodego klienta z praktycznymi poradami odnośnie planowania procesu terapeutycznego i wskazaniami do włączenia farmakoterapii w proces leczenia.
Moduł 4

Moduł dodatkowy – samouszkodzenia i autoagresja wśród dzieci i nastolatków

 • W jaki sposób współwystępujące zaburzenia psychiczne, jak np. depresja, PTSD, choroba afektywna dwubiegunowa, ADHD, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia adaptacyjne, wpływają na podjęcie przez dziecko zachowań autoagresywnych? Jakie pytania diagnostyczne zadać oraz na jakie sygnały zwrócić uwagę, aby zidentyfikować pierwotne źródło problemu i zaplanować efektywne działania terapeutyczne?
 • Jak przeprowadzić interwencję kryzysową wobec dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym, po próbie samobójczej oraz samouszkodzeniach – konkretne wskazówki, w jaki sposób rozmawiać i jakie działania podjąć w sytuacji zagrożenia życia młodej osoby.

Dodatek specjalny dla uczestników dostępny tylko w wersji superpremium

TOOLBOX PSYCHOLOGA
„Diagnoza i terapia depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży”

Toolbox Psychologa to pakiet profesjonalnych materiałów opartych na praktycznych studiach przypadków zaczerpniętych z gabinetu psychologa i psychoterapeuty – protokołów postępowania, artykułów, kart pracy oraz wskazówek terapeutycznych. Ponad 100 stron materiałów dotyczących pracy terapeutycznej z młodym klientem, który zmaga się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, a w szczególności z depresją.

W Toolboxie Psychologa znajdziesz m. in.:

 • case studies dotyczące różnorodnych przypadków wraz z zaleceniami terapeutycznymi,
 • materiały oparte o najskuteczniejsze techniki oraz metody terapeutyczne: ACT, pracę z ciałem, CBT, ekspozycję, relaksację czy terapię psychodynamiczną.
 • karty pracy dla dzieci i młodzieży, wspierające regulację emocji, obniżanie napięcia oraz pracę z ciałem.

Najważniejsze zagadnienia, które znajdziesz w Toolboxie Psychologa:

 • ekspozycja jako strategia terapeutyczna w leczeniu lęku i fobii w grupach młodzieżowych,
 • zastosowanie terapii ACT w leczeniu depresji wśród młodzieży,
 • leczenie somatycznych objawów lęku,
 • zaburzenia depresyjne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • zaburzenia nastroju, a zburzenia snu,
 • współwystępowanie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych z zaburzeniami lękowymi,
 • napady paniki u dzieci – rozpoznanie i metody leczenia.
Warsztaty poprowadzi:
Renata Gross
Renata Gross

Pedagożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka schematu w trakcie procesu certyfikacji, socjoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych oraz certyfikowana trenerka rodzinna. Na co dzień prowadzi prywatny Gabinet Pomocy Psychologicznej. Głównie zajmuje się lękami, OCD, PTSD i zaburzeniami osobowości. Pracuje również w Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych przy 107 Szpitalu Wojskowym. Od wielu lat związana z oświatą. Prowadzi szkolenia dla rodziców, pedagogów, psychoterapeutów i psychologów, jest autorką wielu artykułów. Członkini Rady Programowej Fundacji „Motylek” 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, której głównym celem jest wybudowanie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej (PTTPB).

Koszt uczestnictwa

OSTATNIE MIEJSCA!

Przy zgłoszeniu do 26 maja 2024 r. - taniej o 100 zł netto!

Udział STANDARD

Online

28.05.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Udział PREMIUM

Online

28.05.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Udział SUPERPREMIUM

Online

28.05.2024

Ta wersja zawiera:

 • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
 • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
 • TOOLBOX PSYCHOLOGA „Diagnoza i terapia depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń nastroju u dzieci i młodzieży”.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy